119Пенсія19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1.Міністерство соціальної політики (МСП)
2. Керівнику МСП

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав за приписами закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується прав кожного українця з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства на забезпечення юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на життя в частині права на пенсію по інвалідності в розмірі, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, тобто, є моїм зверненням стосовно суспільного інтересу – інтересу багатотисячного суспільства України з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства – як усередненого («репрезентативного») представника цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його (суспільства) благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.
І. Факти
1. Я є людиною з інвалідністю з дитинства 2 групи.
2. 18.10.18 я звернулась до Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці (ВПФУ) та його керівника з листом 76з18Пенсія і, серед іншого, просила призначити та виплачувати мені пенсію по інвалідності, надати первинну правову допомогу, надати інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, а саме (далі – цитати з листа):
«1. Відповідно до приписів українського національного та міжнародного права прошу надати мені як людині з інвалідністю 2 групи, на підставі довідки МСЕК серії 12ААБ №082823 від 16.10.18, пенсійне забезпечення та призначити і виплачувати з 12.10.2018 року на час інвалідності пенсію по інвалідності у розмірі не нижче конституційного прожиткового мінімуму з усіма належними за законом надбавками та доплатами. При цьому прошу керуватися щонайменше Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Конституцією України, джерелами права України, чинними станом на 28.06.1996 року та ухваленими в наступному, за виключенням тих, які звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
2. Прошу негайно повідомити мені перелік документів, які я маю додати для призначення запитуваної пенсії, з посиланням на релевантні приписи права (статті законів) та джерела їх офіційного оприлюднення.
4. Прошу ВПФУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та консультацій і роз'яснень з правових питань, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права,
4.1. про право на пенсійне забезпечення людей з інвалідністю в Україні, з урахуванням дії, зокрема, ст.22 Конституції України;
4.2. про права потерпілого та про відповідальність порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
4.2.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
4.2.2. на звернення за публічною інформацією;
4.2.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
5. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВПФУ, кому буде доручено складення проектів 4 запитаних мною правових консультацій для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, уточнення вимог.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7. Належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма №157-1/о) до довідки МСЕК серії 12ААБ №082823 від 16.10.18, врученої Вінницькою міською МСЕК №1 ВПФУ.
7.1. Докази факту, дати та способу отримання ВПФУ виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма №157-1/о) до довідки МСЕК серії 12ААБ №082823 від 16.10.18.
8. Посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВПФУ, кому буде доручено складення проектів 4 запитаних тут мною правових консультацій (роз’яснень).
9. Статутні (статут, положення тощо) та реєстраційні документи ВПФУ.
10. Прізвище, ім’я та по-батькові, назва посади та контракт (трудовий договір) з керівником ВПФУ та рішення (наказ тощо) про прийняття його (її) на займану посаду.
11. Розмір заробітної плати на місяць в гривні, на який керівник ВПФУ прийнятий (а) на займану посаду.
12. Офіційні електронні адреси ВПФУ та джерела їх офіційного оприлюднення (прямі лінки) на сайті ВПФУ в інтернеті.
13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВПФУ цього листа.
14. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ.
15. Належне рішення за цим листом, та джерела його оприлюднення на сайті ВПФУ.
16. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист». (Кінець цитати).
3. Відповідь на моє звернення керівник ВПФУ Лоба А.П. не надала, так само як і на жодне інше моє наступне звернення.
4. 24.10.18 ВПФУ надіслав мені листа №329/Щ-1 за підписом Т.О. Котяк, виконавці Бондар, 662338, Мадяр, 660109, Байша, 560296, Цимбалюк, 660647.
4.1. Лист містив роз’яснення порядку пенсійного забезпечення в України ЛИШЕ за приписами одного закону – «ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ», причому станом на час створення листа, без врахування приписів ст.22 Конституції України, як я просила – стаття 22 Конституції України навіть не згадується в листі.
4.2. Також, лист містив посилання на підзаконний нормативний акт – «Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Лист посилався на приписи цього Порядку як імперативні (обов’язкові) і такі, що встановлюють приписи права і покладають на мене правові обов’язки, виконання/невиконання яких спричинює правові наслідки у вигляді призначення/непризначення мені пенсії, а також на встановлені Порядком… повноваження органів та посадових осіб системи ПФУ, не передбачені жодним законом. При цьому, жодних посилань на джерела права, в яких первинно встановлені ці приписи права і покладені на мене такі правові обов’язки, виконання/невиконання яких спричинює правові наслідки у вигляді виплати/невиплати мені пенсії, і які надають органам та посадовим особам системи ПФУ повноваження, застосовані до мене, лист не містив. Посилання на перелік документів, як підставу призначення пенсії, передбачений Порядком.., є протиправним, оскільки жодний закон не наділяє Правління ПФУ як автора Порядку… на ухвалення 1) нових (не передбачених законами) приписів права, що встановлюють нові права чи обов’язки людини, змінюють чи скасовують існуючі права людини; 2) нові повноваження органів влади, не передбачені законами України; Правління ПФУ може лише регулювати питання ВИКОНАННЯ законів підвідомчими органами з використанням раніше наданих законом повноважень. Це означає, що в цій частині Порядок… ухвалений без повноважень на такі дії, тобто, є ultra vires, а тому є свавільним. Це означає, що має місце порушення конституційного принципу розподілу влад і захоплення законодавчої влади Правлінням ПФУ, що є кримінальним злочином за законодавством України.
За принципами міжнародного та національного права, відповідно до усталеної правозастосовної практики, жодні свавільні акти, від кого вони б не виходили, безумовно не можуть виконуватися ніким, і їх скасування має бути негайно ініційоване усіма причетними органами та посадовими особами. Держава ж зобов’язана якомога швидше скасувати свавільні акти та врегулювати стосунки легітимним шляхом. Крім того, держава зобов’язана виплатити адекватне відшкодування жертвам дії свавільних актів.
4.3. Лист містив неправдиві відомості щодо закону України «Про інформацію», а саме, він надав правову інформацію з посиланням на ст.24 цього закону як її джерело, в той час як насправді ст.24 вказаного закону такої інформації не містить.
4.4. В листі наведені ПІБ посадових осіб, яким доручено складення мені правових консультацій, однак, жодної службової персональної електронної адреси цих осіб не надано до сьогодні.
4.5. Лист містив відвертий спам – незапитувану мною та небажану інформацію щодо вторинної правової допомоги, тобто, сміття. В такий спосіб ВПФУ 1) свавільно, з перевищенням повноважень, надав мені масу сторонньої нерелевантної інформації, проявляючи зневагу до мене та часу мого життя; 2) вчинив нецільове використання бюджетних (народних) коштів, спрямувавши ресурси на сторонню діяльність з метою імітації затребуваних мною державних послуг.
4.6. До листа додані:
4.6.1. не засвідчена фотокопія Положення про ВПФУ від 30.01.15;
4.6.2. не засвідчений анонімний текст на 4 сторінках з назвою Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не на бланку видавця, без реєстраційних даних, без підпису. Цей текст не відповідає нормативним приписам щодо вимог до документу як такого, а тому не є документом взагалі. Це означає, що мені наданий спам – незапитувану мною інформацію, сміття. Натомість, жодні реєстраційні документи ВПФУ не надані до сьогодні;
4.6.3. засвідчена фотокопія витягу з наказу від 23.02.16 №44-ОС про оголошення наказу ПФУ від 22.02.16 №119-О «Про призначення Лоби А.П.», який, серед іншого, містив інформацію про розмір її посадового окладу. Рішення про призначення керівника ПФУ (очевидно, наказу ПФУ від 22.02.16 №119-О «Про призначення Лоби А.П.»), якого я просила, не надане до сьогодні. Розмір заробітної плати на місяць керівника не повідомлений до сьогодні – посадовий оклад є лише однієї із множини складових заробітної плати, і інформація про нього не релевантна запиту. Це означає, що мені надано завідомо неправдиву інформацію щодо оплати праці керівника та знову двічі наданий спам – незапитувану мною інформацію, сміття;
4.6.4. не засвідчений витяг, якщо я вірно зрозуміла, з журналу ПФУ реєстрації довідок МСЕК. Належно засвідчений, як я того просила, такий витяг не наданий до сьогодні. Це означає, що мені наданий спам – незапитувану мною інформацію, сміття;
4.6.5. не засвідчена копія виписки з акта огляду мене медико-соціальною експертною комісією (форма №157-1/о), отримана ВПФУ від МСЕК. Належно засвідчений, як я того просила, такий витяг не наданий до сьогодні. Це означає, що мені наданий спам – незапитувану мною інформацію, сміття.
4.7. Вказаний лист ВПФУ, як акт індивідуальної дії щодо мене, не оприлюднений на сайті ВПФУ.
4.8. Жодної відповіді ВПФУ щодо рішення ВПФУ про призначення чи відмову в призначенні мені пенсії лист не містив, і така відповідь не надана мені до сьогодні. Така відповідь також не оприлюднена, як акт індивідуальної дії щодо мене, на сайті ВПФУ.
4.9. Рішення ВПФУ про призначення чи відмову в призначені мені пенсії не надане мені до сьогодні і не оприлюднене, як акт індивідуальної дії щодо мене, на сайті ВПФУ.
4.10. Перелік документів, які я маю додати для призначення запитуваної пенсії, з посиланням на релевантні ПРИПИСИ ПРАВА (статті законів) та ДЖЕРЕЛА ЇХ ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ не наданий мені ВПФУ до сьогодні. Не надана навіть інформація, чи такий законний перелік існує в природі.
4.11. Джерела офіційного оприлюднення (прямі лінки) офіційних електронних адрес ВПФУ на сайті ВПФУ в інтернеті не повідомлені до сьогодні. Загальна інформація, без надання прямих лінків, про сайт Вінницької міської ради та Фейсбук не є релевантною запитам, оскільки Вінницька міська рада є третьою (сторонньою) особою, а Фейсбук не є джерелом розміщення офіційної інформації.
4.12. Належно засвідчена факсимільна копія (фотокопія оригіналу) мого листа 76з18Пенсія з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ не надана до сьогодні.
4.13. Первинна правова допомога у формі запитаних 4 роз’яснень законодавства не надана до сьогодні.
5. 24.10.18 я звернулась до ВПФУ та його керівника з листом 76-1з18Пенсія, подала додаткові документи на підтвердження права на пенсію, і, серед іншого, просила (далі – цитати з листа):
«5. Відповідно до нормативних приписів прошу розглянути та вирішити мою заяву про призначення та виплату мені пенсії, разом з цією додатковою заявою про надання документів, не пізніше 10-денного строку з моменту надходження моєї первинної заяви від 17.10.18, тобто, до 28.10.18, а точніше, не пізніше 26.10.18 з урахуванням неробочих днів.
5.1 Рішення за наслідками вирішення моєї заяви прошу надати мені, а також оприлюднити, на виконання приписів права, на відомчому сайті, надавши мені прямий лінк на джерело його оприлюднення.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВПФУ цього листа.
7. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ.
8. Належне рішення за цим листом, та джерела його оприлюднення на сайті ВПФУ.
9. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист». (Кінець цитати).
6. 25.10.18 я звернулась до ВПФУ та його керівника з листом 76-2з18Пенсія, подала додаткові документи для призначення пенсії, і, серед іншого, просила (далі – цитати з листа):
«2. Відповідно до нормативних приписів прошу розглянути та вирішити мою заяву про призначення та виплату мені пенсії, разом з цією додатковою заявою про надання документів, не пізніше 10-денного строку з моменту надходження моєї первинної заяви від 17.10.18, тобто, до 28.10.18, а точніше, не пізніше 26.10.18 з урахуванням неробочих днів.
2.1. Рішення за наслідками вирішення моєї заяви прошу надати мені, а також оприлюднити, на виконання приписів права, на відомчому сайті, надавши мені прямий лінк на джерело його оприлюднення.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВПФУ цього листа.
4. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ.
5. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист». (Кінець цитати).
7. 26.10.18 я звернулась до ВПФУ та його керівника з листом 76-3з18Пенсія, подала додаткові документи для призначення пенсії, і, серед іншого, просила (далі – цитати з листа):
«2. Відповідно до нормативних приписів прошу розглянути та вирішити мою заяву про призначення та виплату мені пенсії, разом з цією додатковою заявою про надання документів, не пізніше 10-денного строку з моменту надходження моєї первинної заяви від 17.10.18, тобто, до 28.10.18, а точніше, не пізніше 26.10.18 з урахуванням неробочих днів.
2.1 Рішення за наслідками вирішення моєї заяви прошу надати мені, а також оприлюднити, на виконання приписів права, на відомчому сайті, надавши мені прямий лінк на джерело його оприлюднення.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВПФУ цього листа.
4. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВПФУ.
5. Прошу надати мені усі запитані документи, включно за усіма викладеними тут запитами, у формі оригіналів чи належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист». (Кінець цитати).
8. ВПФУ надіслав мені листа від 26.10.18 №5082/11-32-1/11 за підписом Т.О. Котяк, виконавці Цимбалюк, 660647, Шайдаюк, 469117, Оливко, 465022, у відповідь, напевно, на мої листи 76-1з18Пенсія, 76-2з18Пенсія, 76-3з18Пенсія. Лист повідомляв, що (далі – цитати з листа):
8.1. «прийняти рішення щодо призначення та виплати Вам пенсії по інвалідності немає правових підстав, оскільки при Ваших письмових зверненнях на електронну адресу управління не дотримано вимог, передбачених Законом №1058 та Порядком №22-1, а саме:
1) не надано оригіналів документів про стаж та вік, документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (авт. – жодним ЗАКОНОМ не передбачено такого мого обов’язку, та й вимога сама по собі дурна);
2) не надано документ про зняття з обліку за попереднім місцем отримання допомоги по інвалідності (авт. – такий документ і мій обов’язок не передбачений не лише жодним ЗАКОНОМ, а й згадуваним ВПФУ Порядком…);
3) не надано виписки з акту огляду медико - санітарною експертною комісією (авт. – це брехня. Виписка з акту огляду МСЕК надана ВПФУ самою МСЕК 17.10.18, що підтвердила та ж Котяк Т.О. листом від 24.10.18. На інвалідів обов’язку такого надання не покладено нічим)».
8.2. «Відповідно до п.1.1 Порядку заява про призначення пенсії до управління може бути подана особисто заявником або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Подання заяви іншим способом відправлення Порядком не передбачено».
8.3. «Форма заяви на призначення пенсії затверджена Порядком (Додаток 3). При зверненні за призначенням пенсії до відділу обслуговування громадян управління та надання передбачених Порядком №22-1 документів заява на призначення пенсії формується спеціалістами відділу за допомогою програмного забезпечення та надається на підпис особі, що звернулася».
8.4. Також, в листі мене знову засипано спамом щодо добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. В такий спосіб чиновники ВПФУ по-фашистськи непрямо вимагали у мене купити собі пенсію замість призначення її в законний спосіб, прекрасно знаючи, що вони вже відібрали в мене право на харчі, ліки та житло, і водночас жодними іншими джерелами існування влада мене не забезпечила. Оце є державна політика? Це фашизм і психологічне катування.
8.5. Жодних запитаних мною документів ні в додатку до цього листа, ні в інший спосіб не надано до сьогодні. Сам лист, як акт індивідуальної дії щодо мене, не оприлюднений до сьогодні.
8.6. Жодних рішень щодо призначення/відмови в призначенні мені пенсії так до сьогодні і не ухвалено та не оприлюднено.
9. Моя мама Щербата Н.М. звернулась в моїх інтересах та від мого імені на особистий прийом до Котяк Т.О. з приводу роз’яснень її листів, і остання додатково усно пояснила, що:
9.1. Інвалід має особисто ПРИЙТИ до ВПФУ і подати заяву в приміщенні фонду. Заяв, поданих особисто, але поштою, вони не визнають і не приймають. І їй до задниці, що я навчаюсь в іншому місті за 700 км від Вінниці!
9.2. ВПФУ не визнає належними моїх 4 заяви стосовно призначення та виплати мені пенсії, оскільки ЄДИНУ заяву, яку вони визнають, є заява затвердженої Порядком форми (Додаток 3). Тому вони вважають, що я заяву про призначення пенсії не подавала.
9.3. Усі рішення та дії чиновників ВПФУ узгоджені з ПФУ та вчиняються на його вимогу.
9.4. Пообіцяла надати додаткову письмову відповідь, включно про застосування щодо мене ст.22 Конституції України, однак, станом на сьогодні така відповідь ні мені, ні мамі не надана.
10. 03.04.19 я звернулась за захистом своїх порушених прав та їх поновленням до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ) та його керівника і просила, з урахуванням терміновості питання, розглянути скаргу та захистити мої права в розумний строк протягом 1 доби. Оригінал звернення 03.04.19 надісланий сервісом Доступ до правди на офіційну електронну адресу ВОПФУ та того ж 03.04.19 оприлюднений онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/96p.... Однак, в порушення приписів права станом на сьогодні ВОПФУ та його керівник навіть не підтвердили отримання мого листа, не кажучи вже про швидкий захист моїх прав. Судячи з досвіду, ВОПФУ та його керівник постійно прикривають усі злочини ВПФУ з винищення українців як члени єдиної організованої злочинної групи.
11. Я також звернулась за захистом своїх порушених прав та їх поновленням до Пенсійного фонду України (ПФУ) та його керівника. Оригінал звернення надісланий сервісом Доступ до правди на офіційну електронну адресу ПФУ та оприлюднений онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/115....
12. Підсумовуючи, станом на сьогодні наявні щонайменше такі факти порушень чиновниками ПФУ, ВПФУ та ВОПФУ моїх прав:
12.1. Протиправне непризначення та невиплата мені до сьогодні належної за Конституцією України пенсії по інвалідності протягом майже півроку. З урахуванням дії приписів ст.ст.46, 48 Конституції України, ст.ст.1 та 2 закону України «Про прожитковий мінімум», майнова шкода від цього порушення, за попередніми розрахунками, вже склала не менше 27 000 грн.
12.2. Протиправне, в порушення ст.22 Конституції України, застосування до мене для мети позбавлення мене права на пенсію антиконституційного закону, який скасував моє право на пенсію по інвалідності.
12.3. Протиправне ухвалення ПФУ відомчого нормативного акту – «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z156...), ухваленого “ultra vires”, тобто, без повноважень на такі дії, тобто, свавільного, який де-юре не створює жодних правових наслідків ні для мене, ні для будь-кого іншого, оскільки жодний закон не надав ПФУ повноважень на ухвалення 1) нових (не передбачених законами) приписів права, що встановлюють нові права чи обов’язки людини, змінюють чи скасовують існуючі права людини; 2) нових повноважень органів влади, не передбачених законами України; Правління ПФУ може лише регулювати питання ВИКОНАННЯ законів підвідомчими органами з використанням раніше наданих законом повноважень.
12.4. Протиправна багаторічна бездіяльність ПФУ та його правління щодо скасування свавільного «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), приведення його у відповідність до приписів Конституції та законів України та врегулювання питання в легальний=повноважний спосіб.
12.5. Протиправне застосування до мене як джерела права для мети позбавлення мене права на пенсію відомчого нормативного акту – «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), ухваленого “ultra vires”, тобто, без повноважень на такі дії, тобто, свавільного, який де-юре не створює жодних правових наслідків ні для мене, ні для будь-кого іншого.
12.6. Протиправний нерозгляд та невирішення до сьогодні:
12.6.1. керівником ВПФУ Лоба А.П. моїх звернень та ненадання нею відповіді на них – 4 факти.
12.6.2. Котяк Т.О. 1 усного звернення моєї мами Щербатої Н.М. в моїх інтересах та від мого імені, та ненадання відповіді на нього.
12.6.3. ВОПФУ та його керівником Корчака О.С. 1 мого звернення в порядку квазі-судової процедури захисту моїх порушених прав.
12.7. Протиправне неухвалення до сьогодні ВПФУ рішень щодо 5 моїх звернень, ВОПФУ – щодо 1 мого звернення.
12.8. Протиправне ненадання мені ВПФУ вчасно, до сьогодні, запитаної публічної інформації та інформації, запитаної в порядку звернення – 13 фактів, а саме:
12.8.1. На лист 76з18Пенсія – 9 фактів на 9 запитів;
12.8.2. На лист 76-1з18Пенсія – 2 факти на 2 запити;
12.8.3. На лист 76-2з18Пенсія – 1 факт на 1 запит;
12.8.4. На лист 76-3з18Пенсія – 1 факт на 1 запит;
12.8.5. На усне звернення до Котяк Т.О. – 1 факт.
12.9. Протиправне надання мені ВПФУ недостовірної інформації – 2 факти на 2 запити за листом 76з18Пенсія.
12.10. Протиправне неоприлюднення до сьогодні актів індивідуальної дії щодо мене (рішень щодо звернень та відповідей на них) ВПФУ – 5 фактів, ВОПФУ – 1 факт.
12.11. Протиправне недодержання ВПФУ до сьогодні встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних у формі ненадання мені моїх персональних даних – 4 факти за 4 запитами.
12.12. Протиправне засипання мене ВПФУ спамом – незапитою інформацією, сміттям – 6 фактів в листі ВПФУ від 24.10.18 та 1 факт в листі ВПФУ від 26.10.18.
12.13. Протиправне ненадання мені ВПФУ 4 роз’яснень приписів права з 4 тематичних питань на моє звернення в порядку закону України «Про звернення громадян» в сукупності із законом України «Про безоплатну правову допомогу».
12.14. Протиправний нерозгляд швидко ВОПФУ та його керівником Корчака О.С., відповідно до приписів права та мого прохання, мого звернення та незахист моїх порушених прав.
13. За законодавством України, чинним станом на 28.06.1996 року на момент ухвалення Конституції України, – українським дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства призначали та виплачували пенсію нарівні з іншими інвалідами, і при її призначенні та виплаті враховувався стаж навчання в навчальному закладі. А потім саме ПФУ ініціював через КМУ ухвалення нового закону про позбавлення таких категорій інвалідів права на пенсію взагалі – і цей дискримінаційний закон був ухвалений. В результаті ті з дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, хто раніше отримував пенсію, продовжував її отримувати. А кому така інвалідність встановлювалась після ухвалення нового закону, тим відмовляють в призначенні пенсії взагалі. Натомість, для таких людей придумали соціальну допомогу по інвалідності, яка за визначенням значно менша в розмірах за розмір пенсії при тих самих умовах.
13.1. Однак, відповідно до ст.22.3 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Це означає, що згаданий закон, в частині позбавлення дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства права на пенсію, не може застосовуватися НІКИМ як антиконституційний, і кожен чиновник ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ вжити усіх своїх власних повноважень для того, щоб бити в дзвони і негайно скасувати дискримінаційний закон.
13.2. Разом з тим, протягом багатьох років ціла армія чиновників ПФУ по всій Україні, включно всі 100% чиновників ВПФУ та ВОПФУ, злочинно виконує злочинний закон, злочинно плює на Конституцію України і на український народ з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства, і злочинно відмовляє їм в праві на пенсію. І ніхто з них навіть палець-о-палець не вдарив, і навіть в потилиці не почухався, аби виконати ст.22 Конституцію України! Про це свідчить і існуюча судова практика: рішення та дії ПФУ визнаються судом протиправними саме з причини позбавлення людей пенсійних прав через ігнорування приписів старих кращих для людей законів та ст.22 Конституції України. Але навіть ПІСЛЯ таких судових рішень, які зобов’язують чиновників ПФУ вжити загальних заходів та негайно змінити власну адміністративну практику на майбутнє, ці чиновники-злочинці плюють і на суд, і продовжують катувати український народ.
14. Згадуваний тут застосований до мене свавільний тематичний закон та відомчий акт, а також їх ретиве антиконституційне виконання чиновниками, включно ВПФУ, перешкоджають усім українцям з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства, включно мені, в доступі щонайменше до конституційних та конвенційних прав на життя, на приватне та сімейне життя, не бути підданим тортурам, на майно, не бути дискримінованим. Фактично, чиновники ПФУ повільно але систематично вбивають таких інвалідів. Ці порушення потягли дискримінаційні порушення і моїх як людини з інвалідністю конституційних та конвенційних прав на життя в частині права ні фізіологічне існування; права не бути підданими катуванню в частині відмови в фінансовому доступі до їжі та ліків; права на приватне життя в частині фінансового доступу до житла, одягу, забезпечення інших людських потреб, права на конституційний розмір пенсії як майно.
15. Це означає, що ПФУ, ВПФУ, ВОПФУ та їх посадові особи не забезпечили жодного з моїх прав людини, повноваження із забезпечення яких покладене на них: 0% із 100%. Це означає, що наведеними фактами ПФУ, ВПФУ, ВОПФУ та їх посадові особи порушили мої конвенційні та конституційні права як людини з інвалідністю, зокрема:
15.1. право на життя, гарантоване ст.2 ЄКПЛ, шляхом відмови в фінансовому доступі до фізіологічного існування, у формі не призначення та невиплати мені пенсії як інваліду з дитинства, – до їжі, ліків, житла, одягу та інших базових потреб людини;
15.2. право не бути підданим катуванню, гарантоване ст.3 ЄКПЛ, шляхом мучення у формі відмови, у формі не призначення та невиплати мені пенсії як інваліду з дитинства, в доступі до їжі, ліків, житла, та зневажливого поводження, у формі прояву та демонстрації нехтування моїми правами під час розгляду та вирішення моїх звернень;
15.3. право на справедливий суд, гарантоване ст.6.1 ЄКПЛ, у формі: нерозгляду взагалі, нерозгляду швидко та несправедливого розгляду та вирішення моїх цивільних звернень; ненадання запитаних роз’яснень законодавства; покладення на мене обов’язків ultra vires; застосування до мене антиконституційного закону; застосування до мене протиправного відомчого нормативного акту, 1) ухваленого ultra vires, та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи ПФУ повноваження, не передбачені жодним законом України.
15.4. право на приватне та сімейне життя, гарантоване ст.8 ЄКПЛ, шляхом відмови, у формі не призначення та невиплати мені пенсії як інваліду з дитинства, в фінансовому доступі до витрат на прожиття, ненадання приватної та іншої потрібної мені інформації, надання неправдивої інформації, приховування інформації, а також засипання мене незапитаною і не потрібною мені інформацією – спамом;
15.5. право на свободу вираження поглядів, гарантоване ст.10 ЄКПЛ, шляхом ненадання запитаної публічної інформації та неоприлюднення на офіційному сайті, всупереч приписам закону, жодного з актів індивідуальної дії щодо мене;
15.6. право на мирне володіння своїм майном, гарантоване ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, шляхом відмови мені в фінансовому доступі до державної пенсії по інвалідності з дитинства як основного і єдиного джерела існування;
15.7. право не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, гарантоване ст.14 ЄКПЛ, в сукупності з кожним з моїх наведених вище порушених прав людини – гарантованих ст.ст.2, 3, 6.1, 8, 10, ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ.
16. Усі наведені порушення ПФУ, ВПФУ, ВОПФУ та їх посадових осіб щодо мене продовжуються до сьогодні і є триваючими.
17. Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України, «…под геноцидом понимаются… с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».
18. Відповідно до ст.442 Кримінального кодексу України, «Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
19. Відповідно до ратифікованої Україною ст.7 Римського Статуту міжнародного кримінального суду від 16.01.2002, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України з 21 листопада 2013 року і дія якої поширюється на усю територію України та на УСІ релевантні злочини (а не лише вказані в документах про ратифікацію), «1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:
20. b) истребление;
21. h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
22. 2. Для целей пункта 1:
23. b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть населения;
24. g) "преследование" означает умышленное и серьёзное лишение основных прав вопреки международному праву по признаку принадлежности к той или иной группе или иной общности».
25. Наведені злочини визнані злочинами проти людяності, і караються позбавленням волі до 30 років або пожиттєво.
26. Це означає, що довготривале та систематичне позбавлення усіх українців з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства належних юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на життя в частині права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї є не лише протиправним, а підпадає під ознаки найстрашніших міжнародних злочинів– геноциду та злочинів проти людяності – винищення та переслідування українського народу.
27. Також, відповідно до ст.161 Кримінального кодексу України (ККУ), пряме чи непряме обмеження прав громадян (дискримінація) за ознаками інвалідності, майнового стану, або за іншими ознаками, вчинене 2) службовою особою, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а 3) ті ж дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
28. Крім того, відповідно до ст.127 ККУ, катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного чи морального страждання шляхом насильницьких дій з метою дискримінації його або інших осіб карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
29. Відповідно до ст.364 ККУ, 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
30. Наведене свідчить про створення та багаторічну системну та систематичну усвідомлену навмисну діяльність в органах ПФУ, включно ВПФУ та ВОПФУ, організованої злочинної групи, спрямованої на геноцид, переслідування, винищення та дискримінацію українського народу з числа дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, шляхом відмови їм в праві на пенсію, тобто в праві на життя та фізіологічне існування, в праві не бути підданими катуванню, в праві на приватне та сімейне життя, в праві на майно, в праві не бути дискримінованим за ознакою інвалідності в наведених правах людини у формі відмови в доступі до їжі, ліків, одягу, житла та інших базових потреб людини.
31. Усі наведені факти зловживань в діяльності ВПФУ, ВОПФУ та ПФУ та відвертих знущань над інвалідами повідомляються МСП та його очільнику для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів з власної ініціативи.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ
32. ОСКАРЖУВАНІ ОСОБИ: ПФУ, ВОПФУ, ВПФУ, Капінус Є.В., Корчака О.С., Лоба А.П., Котяк Т.О., Бондар, 662338, Мадяр, 660109, Байша, 560296, Цимбалюк, 660647, Шайдаюк, 469117, Оливко, 465022, інші невідомі мені посадові особи ПФУ, ВПФУ та ВОПФУ.
33. Прошу:
33.1. Розглянути та вирішити це звернення по суті, з огляду на важливість та терміновість питання для мене та усього народу з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства, в розумний строк протягом трьох діб – не пізніше 12.04.19.
33.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати мені його матеріали.
33.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати мені її матеріали.
33.4. Забезпечити мою участь в перевірці скарги та її розгляді.
33.5. Визнати вказані тут порушення ВПФУ, ВОПФУ, ПФУ та їх посадових осіб моїх прав людини на пенсію по інвалідності, а саме порушення права на життя, гарантованого ст.2 ЄКПЛ; права не бути підданим катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ; права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права мирно володіти своїм майном в частині права на пенсію, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, гарантованого ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованим за ознаками інвалідності та соціального стану.
33.6. Поновити мої порушені права шляхом забезпечення:
33.6.1. негайного призначення з 12.10.18 та виплати мені пенсії по-інвалідності в розмірі, що забезпечує мені достатній життєвий рівень.
33.6.2. негайного справедливого розгляду усіх моїх наведених тут письмових та усних звернень, надання мені рішень та відповідей на ці звернення та їх розміщення на офіційних сайтах їх авторів.
33.6.3. негайного надання мені усієї запитаної запитами публічної інформації;
33.6.4. негайного надання мені усієї запитаної заявами інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини;
33.6.5. негайного надання мені усіх запитаних запитами моїх персональних даних;
33.6.6. негайного скасування за власною ініціативою та на підставі цього листа «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи влади повноваження, не передбачені жодним законом України.
33.7. Негайно відшкодувати мені за рахунок винних осіб матеріальні збитки, завдані в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів, та сплатити їх мені в сумі заборгованості на момент сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суми будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум:
33.7.1. збитки, завдані шляхом непризначення та невиплати мені протягом майже півроку пенсії по інвалідності – в розмірі, не меншому конституційного прожиткового мінімуму в місяць на 1 особу, але в будь-якому випадку не меншому відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на особу, який, за обрахунками МСП, в лютому 2019 року склав 4 078,36 грн. на особу з розрахунку на середній розмір сім’ї 2,58 особи. Для мене конституційний розмір пенсії має складати не менше відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на фактичний розмір сім’ї 1 особу в розрахунку на місяць. Загалом на момент цього звернення майновий борг, за попередніми розрахунками, вже складає не менше 27 000 грн.
33.7.2. збитки, завдані ненаданням запитаної первинної правової допомоги у формі 4 окремих документів з 4 правових питань, шляхом компенсації вартості ненаданих мені державних послуг – в сумі ринкової вартості аналогічних послуг станом на день сплати, що станом на час звернення з цим листом складає не менше 2 000 грн. за 1 консультацію (роз’яснення), а сума цієї вимоги загалом – 8 000 грн.
33.8. Негайно сплатити мені за рахунок винних осіб адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію, моральну шкоду) за кожен факт наведених тут порушень моїх прав людини в розмірах, співрозмірних з визначеними в євро та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суми будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
33.8.1. За довготривале непризначення та невиплату мені пенсії як особі з інвалідністю з дитинства 2 групи, в сумі 1 000 євро за кожний повний чи неповний місяць прострочки виплати (невиплати) мені пенсії, що станом на момент звернення складає не менше 6 000 євро.
33.8.2. за протиправне незастосування щодо мене принципу верховенства права та ст.22 Конституції України, як я того просила, що потягло непризначення мені пенсії по інвалідності з дитинства – 500 євро.
33.8.3. за протиправне ухвалення «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи влади повноваження, не передбачені жодним законом України, що потягло непризначення мені пенсії по інвалідності з дитинства – 1 000 євро.
33.8.4. за багаторічну протиправну бездіяльність ПФУ та його правління щодо скасування свавільного «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), приведення його у відповідність до приписів Конституції та законів України та врегулювання питання в легальний=повноважний спосіб – 1 000 євро.
33.8.5. за протиправне застосування щодо мене «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи влади повноваження, не передбачені жодним законом України, що потягло непризначення мені пенсії по інвалідності з дитинства – 500 євро.
33.8.6. За 5 фактів нерозгляду моїх звернень ВПФУ та його посадовими особами – по 100 євро за кожний такий факт, всього 500 євро;
33.8.7. За 1 факт нерозгляду швидко мого звернення ВОПФУ – 100 євро;
33.8.8. за 4 факти ненадання мені вчасно (до сьогодні) запитаної первинної правової допомоги – по 200 євро за кожний такий факт, всього 800 євро;
33.8.9. за 13 фактів ненадання мені вчасно (до сьогодні) запитаної інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини та за 13 фактів ненадання тієї ж запитаної інформації як публічної – по 100 євро за кожний такий факт, всього 1 300 євро;
33.8.10. за 4 факти ненадання мені вчасно (до сьогодні) моїх персональних даних – по 100 євро за кожний такий факт, всього 400 євро;
33.8.11. за 2 факти надання мені недостовірної інформації – по 100 євро за кожний такий факт, всього 200 євро;
33.8.12. за протиправне неоприлюднення до сьогодні актів індивідуальної дії щодо мене (рішень щодо звернень та відповідей на них) – по 100 євро за кожний такий факт, ВПФУ – 5 фактів, всього 500 євро, ВОПФУ – 1 факт, 100 євро.
33.8.13. за протиправне засипання мене ВПФУ спамом – незапитою інформацією, сміттям – 6 фактів в листі ВПФУ від 24.10.18 та 1 факт в листі ВПФУ від 26.10.18 – по 100 євро за кожний такий факт, всього 700 євро.
33.9. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх мені.
33.10. Забезпечити вирішення в установленому законом порядку питання про притягнення усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб ПФУ, ВПФУ та ВОПФУ до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності. В першу чергу це стосується Капінуса Є.В., Корчака О.С., Лоба А.П., Котяк Т.О., Бондар, 662338, Мадяр, 660109, Байша, 560296, Цимбалюк, 660647, Шайдаюк, 469117, Оливко, 465022, які мають бути негайно звільнені із займаних посад з «вовчим білетом».
33.11. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях посадових осіб, які вже півроку віддають та виконують злочинні накази та катують мене, не даючи доступу до їжі, ліків, житла – до життя; які виконували наведені тут та інші релевантні протиправні закони, постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України.
33.12. Негайно ініціювати подання до КМУ та в наступному до Верховної Ради України (ВРУ) законопроекту, який уможливив би виконання приписів ст.22 Конституції України та відновлення раніше існуючого права на пенсію усього українського народу з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства.
33.13. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
33.14. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
33.15. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
33.16. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
33.17. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаю оприлюднити на сайті МСП як акти індивідуальної дії та повідомити мені прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
33.18. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
33.19. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
33.20. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
34. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 11 окремих документів з 11 правових питань стосовно:
34.1. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї» стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.2. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «прожитковий мінімум» стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.3. правового врегулювання в Україні застосування ст.22 Конституції України стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.4. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.5. усіх видів корпоративної відповідальності порушників (юридичних осіб) у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.6. усіх видів персональної відповідальності порушників у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно пенсій та інших соціальних виплат;
34.7. усіх наявних в Україні ефективних засобів національного юридичного захисту від наведених в цьому листі порушень прав людини у сфері пенсійного забезпечення;
34.8. права на пенсійне забезпечення людей з інвалідністю в Україні, з урахуванням дії, зокрема, ст.22 Конституції України;
34.9. права потерпілого та відповідальності порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
34.9.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
34.9.2. на звернення за публічною інформацією;
34.9.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
34.10. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 11 письмових консультацій складає не більше 5-6 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складає не менше 2 000 грн.
34.11. При неможливості надання мені МСП запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 11 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
34.12. Прошу МСП надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Генеральної прокуратури України та б) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо мене як потерпілої та щодо всього українського народу з числа дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства міжнародних злочинів геноциду та проти людяності, дискримінації нас за ознакою інвалідності та соціального стану; зловживання владою та посадовими обов’язками; катування. До текстів скарг правоохоронним органам прошу включити дані про заподіяння мені злочинами як потерпілій майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення мною цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно. В першу чергу це стосується таких злочинців як Капінус Є.В., Корчака О.С., Лоба А.П., Котяк Т.О., Бондар, 662338, Мадяр, 660109, Байша, 560296, Цимбалюк, 660647, Шайдаюк, 469117, Оливко, 465022; в) КМУ – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів ПФУ, в першу чергу «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), в частині обмеження прав людини та покладення на людину обов’язків, не передбачених жодним законом, та наділення органів влади повноваженнями, відсутніми в законі; г) Міністерства соціальної політики (МСП) – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів ПФУ, в першу чергу «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07.07.2014 №13-1), в частині обмеження прав людини та покладення на людину обов’язків, не передбачених жодним законом; д) МСП – про оскарження дій та бездіяльності кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб в системі ПФУ, які ініціювали та виконували наведені тут протиправні закони, постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України; є) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – для складення та подання суду адміністративних протоколів про вчинення оскаржуваними тут посадовими особами щодо мене як потерпілої 1) порушення закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) порушення порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушення закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.1, 2 (9) КУпАП). При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від мого імені прошу викласти у формі окремого документу у форматі Word – всього прошу скласти проекти, за попередніми оцінками, не менше (якщо не більше) 50 скарг.
34.12.1. оскаржувані порушення: а) описані в цьому зверненні вище; б) усі інші порушення моїх прав, виявлені в процесі перевірки цієї скарги;
34.12.2. до проектів скарг прошу включити вимоги про забезпечення мені під час розгляду скарг усіх прав, передбачених ст.18 закону України «Про звернення громадян», інших законних прав, з наведенням переліку усіх цих прав;
34.12.3. вимоги скарг – прошу включити до проектів скарг:
34.12.4. перелік усіх законних видів захисту моїх порушених прав та вимоги про забезпечення притягнення винних посадових осіб в порядку, передбаченому законом, до усіх видів відповідальності, встановленої законом;
34.12.5. вимоги про складення та направлення для розгляду уповноваженому органу протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені відповідальними посадовими особами ВОПФУ, ВПФУ, шляхом порушення правил розгляду та вирішення моїх звернень, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації тощо. Цю вимогу, серед інших, прошу включити до скарг, адресованих органу, уповноваженому на складення таких протоколів про адміністративні правопорушення.
34.13. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ПФУ, кому буде доручено складення проектів усіх запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
34.14. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 1 робочого дня. Це означає, що вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме приблизно 4 000 – 8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 – 6 000 грн. за одну скаргу.
34.15. При неможливості надання мені МСП запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх (не менше, якщо не більше, 50) письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
35. Прошу МСП надати мені допомогу в забезпеченні мого доступу до:
35.1. вторинної правової допомоги для захисту моїх прав, порушених ПФУ, ВОПФУ, ВПФУ та їх посадовими особами, в тому числі в суді та на досудовому слідстві;
35.2. медіації для захисту моїх прав, порушених при розгляді та вирішенні моїх звернень.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
36. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
36.1.1. Загальну кількість штатних працівників МСП.
36.1.2. Загальну кількість штатних працівників МСП, які зобов’язані надавати населенню первинну правову допомогу, та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
36.1.3. Загальну кількість штатних працівників МСП, які реально надають (надавали) населенню первинну правову допомогу та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
36.1.4. Загальну кількість фактів наданої МСП в 2018-2019 роках первинної правової допомоги у формі складення письмових скарг (проектів).
36.1.5. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові електронні адреси посадових осіб МСП, кому доручено складення проектів запитаної мною первинної правової допомоги.
36.1.6. Рішення (оригінал) за цим зверненням та джерело його офіційного оприлюднення на сайті МСП.
36.1.7. Належно засвідчену копію цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк засобами поштового зв’язку на мою домашню адресу та, додатково, в копіях в оригіналах чи на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, а оригінали (які запитані) – на мою домашню адресу, надану ВОПФУ раніше. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, заархівовані файли 4 моїх звернень до ВПФУ та 2 листів ВПФУ до мене з додатками додаються за посиланням https://drive.google.com/open?id=1ABnm3q.... З цих доказів вилучені моя дата народження та адреса місця проживання, як віднесені законом до конфіденційної інформації, та моя приватна електронна адреса, як віднесена до конфіденційної інформації її власницею.
09.04.19
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Анна, Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

:

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Міністерство соціальної політики України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]