146ПодатковийОблік

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Міністерство фінансів України (МФ)
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, вул.Межигірська,11, м.Київ, 04071, е-mail: [email address], [email address], [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
146ПодатковийОблік
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка, за законом, є моєю конфіденційною інформацією і не підлягає збиранню та використанню.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
І. Факти
1. Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області (ГУДПСВО) визнало протиправність взяття мене на податковий облік як адвоката-незалежника (про що я ще й не знала протягом 25 років) та з власної ініціативи скасувало цей облік з моменту взяття на нього. При цьому мені повідомлено, зокрема, листом від 14.02.23 №6/ЗПІ/02-32-12-01-17, таке (цитата):
«За приписами пунктів 65.2, 65.3 статті 65 ПК України облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588)… Відповідно до розділу ХІІІ Порядку №1588 в Реєстрі самозайнятих осіб облікові дані Щербатої Н.М. в частині ознаки незалежної професійної діяльності (адвокат) приведені у відповідність. Ознаку незалежної професійної діяльності (адвокат) закрито датою встановлення, а саме: «27.06.1997 р.»
1.1. Лист ГУДПСВО від 14.02.23 №6/ЗПІ/02-32-12-01-17 доступний за посиланням https://drive.google.com/file/d/1kwIlPjQ....
2. Кілька разів я зверталася до ГУДПСВО з питаннями, що ж означає: «приведення облікових даних у відповідність»? «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності (адвокат)»? «закриття ознаки незалежної професійної діяльності (адвокат)»? Який ЗАКОН встановив такі правові дефініції та визначив їх зміст? Відповідей не отримала.
ІІ. Вимоги
А. Про надання первинної правової допомоги
3. Прошу МФ та його керівника:
3.1. Надати мені первинну правову допомогу у вигляді 10 консультацій та роз’яснень з таких правових питань:
3.1.1. Що таке «приведення податкових облікових даних у відповідність»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
3.1.2. Що таке «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності (адвокат)»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
3.1.3. Що таке «закриття ознаки незалежної професійної діяльності (адвокат)»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
3.1.4. Чи передбачає Порядок №1588 такі правові поняття як «приведення облікових даних у відповідність»? «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності»? «закриття ознаки незалежної професійної діяльності»? Який смисл наданий кожному з цих понять?
3.1.5. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм «взяття на податковий облік» а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця?
3.1.5.1. Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
3.1.6. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм «зняття з податкового обліку» а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця?
3.1.6.1. Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
3.1.7. Які дії (скасування, закриття, ануляція тощо) мають вчиняти податкові органи у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий облік самозайнятої особи? Який ЗАКОН встановив такий алгоритм дій?
3.1.7.1. Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
3.1.8. Які дії (скасування, закриття, ануляція тощо) мають вчиняти податкові органи у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий обік ФОП? Який ЗАКОН встановив такий алгоритм дій?
3.1.8.1. Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
3.1.9. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм дій податкових органів у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий облік а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця?
3.1.10. У відповідність ДО ЧОГО приводяться податкові облікові дані в Реєстрі самозайнятих осіб?
3.2. Кожну консультацію/роз’яснення надати у формі окремого офіційного документу.
3.3. Повідомити мені назви посад, прізвища, імена та по-батькові, службові телефони та персональні службові електронні адреси усіх посадових осіб МФ, яким доручено складення мені цих роз’яснень/консультацій.
3.4. Складені 10 консультацій/роз’яснень надіслати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Б. Про надання інформації
4. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
4.1. Що таке «приведення податкових облікових даних у відповідність»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
4.1.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ.
4.1.2. Прошу навести авторів, назв, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які надали податковим органам ПОВНОВАЖЕННЯ «приводити облікові дані у відповідність».
4.2. Що таке «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності»? включно «(адвокат)»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
4.2.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ.
4.2.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які надали податковим органам ПОВНОВАЖЕННЯ зі «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності», включно «(адвокат)».
4.3. Що таке «закриття ознаки незалежної професійної діяльності»? включно «(адвокат)»? Який ЗАКОН встановив таку правову дефініцію та визначив її зміст?
4.3.1. Прошу навести авторів, назв, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ.
4.3.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які надали податковим органам ПОВНОВАЖЕННЯ із «закриття ознаки незалежної професійної діяльності», включно «(адвокат)».
4.4. Чи передбачає Порядок №1588 такі правові поняття як «приведення облікових даних у відповідність»? «встановлення ознаки незалежної професійної діяльності»? «закриття ознаки незалежної професійної діяльності»? Який смисл наданий кожному з цих понять?
4.5. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм «взяття на податковий облік» а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця? Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
4.5.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.6. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм «зняття з податкового обліку» а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця? Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
4.6.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.7. Які дії (скасування, закриття, ануляція тощо) мають вчиняти податкові органи у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий облік самозайнятої особи? Який ЗАКОН встановив такий алгоритм дій? Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
4.7.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.8. Які дії (скасування, закриття, ануляція тощо) мають вчиняти податкові органи у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий обік ФОП? Який ЗАКОН встановив такий алгоритм дій? Чи ухвалюється в таких випадках РІШЕННЯ?
4.8.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.9. Чи відрізняється встановлений законом алгоритм дій податкових органів у випадку виявлення помилкового (протиправного) взяття на податковий облік а) самозайнятої особи та б) ФОП? В чому полягає ця різниця?
4.9.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.10. У відповідність ДО ЧОГО приводяться податкові облікові дані в Реєстрі самозайнятих осіб?
4.10.1. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери, дати вихідної реєстрації та прямі інтернет-лінки на оприлюднення усіх релевантних ЗАКОНІВ, які регулюють ці питання.
4.11. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, службові телефони та персональні службові електронні адреси усіх посадових осіб МФ, яким доручено складення мені 10 роз’яснень/консультацій.
4.12. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, службові телефони та персональні службові електронні адреси усіх посадових осіб МФ, яким доручено вирішення цього листа.
4.13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
4.14. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
5. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
08.04.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment

2 Attachments

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Електронна адреса: [email address], з якої надійшов Вам лист з ДПС,

не є зворотнім зв’язком, тому звернення та запити на інформацію на
зазначену електронну адресу не приймаються, оскільки вказана електронна
адреса використовується виключно для відправлення вихідної кореспонденції
за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

 

Звернення громадян необхідно надсилати на електронну адресу:
[1][email address],

 

запити на отримання публічної інформації – на електронну адресу:
[2][email address].

 

Зазначена інформація розміщена на вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» →

«Контакти для подання усних та електронних звернень громадян»
([3]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...)
та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації»
([4]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...
4. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...

1 Attachment

 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

 

Електронна адреса: [email address], з якої надійшов Вам лист з ДПС,

не є зворотнім зв’язком, тому звернення та запити на інформацію на
зазначену електронну адресу не приймаються, оскільки вказана електронна
адреса використовується виключно для відправлення вихідної кореспонденції
за зверненнями громадян та запитів на інформацію.

 

Звернення громадян необхідно надсилати на електронну адресу:
[1][email address],

 

запити на отримання публічної інформації – на електронну адресу:
[2][email address].

 

Зазначена інформація розміщена на вебпорталі ДПС у розділі «Контакти» →

«Контакти для подання усних та електронних звернень громадян»
([3]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...)
та «Контакти для подання запитів на отримання публічної інформації»
([4]https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...
4. https://www.tax.gov.ua/others/kontakti/k...