230ЖилеБудівництво

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Вінницька ОблВійскАдміністрація (ВОВА)
2. Голові ВОВА

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 70, Телефон: (0432) 59-21-10, Телефон/факс: (0432) 59-21-28, email: [email address], [email address]
звертається:
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546

21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою

230ЖилеБудівництво

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
За приписами ст.90.1.д) «Права власників земельних ділянок» Земельного кодексу України (цитата), «власники земельних ділянок мають право споруджувати ЖИЛІ будинки, виробничі та інші будівлі і споруди».
Законодавець не виокремив цільового призначення земельних ділянок, на яких дозволяється будувати ЖИЛІ будинки, виробничі та інші будівлі і споруди. Це означає, що власники земельних ділянок БУДЬ-ЯКОГО цільового призначення мають право споруджувати на них жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно правову, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. За якою нормативною процедурою власники земельних ділянок можуть споруджувати жилі будинки на землях для ведення ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
1.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
1.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
2. Які дії має вчинити людина для отримання усіх необхідних дозволів для будівництва жилого будинку на земельній ділянці, призначеній для ведення ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
2.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
2.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
3. За якою нормативною процедурою проводиться державна реєстрація жилого будинку, спорудженого на земельній ділянці, призначеній для ведення ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
3.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
3.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
4. Які дії має вчинити людина для державної реєстрації жилого будинку, спорудженого на земельній ділянці, призначеній для ведення ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
4.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
4.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
5. За якою нормативною процедурою власники земельних ділянок можуть споруджувати жилі будинки на землях для САДІВНИЦТВА?
5.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
5.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
6. Які дії має вчинити людина для отримання усіх необхідних дозволів для будівництва жилого будинку на земельній ділянці, призначеній для САДІВНИЦТВА?
6.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
6.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
7. За якою нормативною процедурою проводиться державна реєстрація жилого будинку, спорудженого на земельній ділянці, призначеній для САДІВНИЦТВА?
7.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
7.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
8. Які дії має вчинити людина для державної реєстрації жилого будинку, спорудженого на земельній ділянці, призначеній для САДІВНИЦТВА?
8.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
8.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
11. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
09.09.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Доступ до публічної інформації, Вінницька обласна державна адміністрація

1 Attachment

[Subject only] відповідь на запит №209-запит/9.23 та копія запитуRE: Інформаційний запит - 230ЖилеБудівництво

показати цитоване

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Attachments

() , :
1573/05/18-23 : 14.09.2023

:
'' , , ,

ϳ: 볿

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

3 Attachments

() , :
1639/05/18-23 : 18.09.2023

:
'' , , ,

ϳ: 볿

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області,

2 Attachments

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області,

2 Attachments

Вінницька обласна державна адміністрація

3 Attachments

2717/05/18-23 : 08.11.2023

:
''
.
( )
296

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

3 Attachments

2716/05/18-23 : 08.11.2023

:
'' , , 䳿 , . ( )
297

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Attachments

10577/05/13-23 : 27.11.2023

:
''
.
( )
296

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Attachments

10589/05/13-23 : 27.11.2023

:
'' , , 䳿 , . ( )
297

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Attachments

3151/05/18-23 : 29.11.2023

:
''
.
( )
296

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Вінницька обласна державна адміністрація

2 Attachments

3175/05/18-23 : 30.11.2023

:
'' , , 䳿 , . ( )
297

ϳ: ([email address])

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]