275ВласністьГБК«Мрія»

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Вінницька міська рада (ВМР)
2. Вінницький міський голова
3. Виконавчий комітет Вінницької міської ради
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59 тел. (0432) 59-53-63, факс (0432) 59-51-01
[email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою

275ВласністьГБК«Мрія»

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією і, за приписами Конституції України, не підлягає збиранню та використанню.
Цей лист містить звернення з метою реалізації та захисту моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Факти
1. Нещодавно ВМР повідомила мені, що рішенням Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433 земельна ділянка площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094), що знаходиться за адресою вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця з цільовим призначенням розміщення та обслуговування гаражів, передана у приватну власність Гаражно-будівельному кооперативу «Мрія».
2. В проекті землеустрою щодо відведення ГБК «Мрія» земельної ділянки за адресою вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, затвердженому п.п. 1, 1.1 рішення Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433, наявні документи технічної інвентаризації, які свідчать про те, що на час ухвалення цього рішення уся вказана земельна ділянка була вже забудована, і на ній розміщувались 52 гаражі, належні фізичним особам. Інформація про інші об'єкти нерухомості відсутня.
3. Однак, в п.2.2 додатку №7 до рішення Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433 вказано (цитата): «Передати Гаражно-будівельному кооперативу «Мрія» (адреса – 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 107а) у власність земельну ділянку, на якій розташоване НЕРУХОМЕ МАЙНО, НАЛЕЖНЕ ЗАЯВНИКОВІ (виділено мною – авт.), що розташована на вул. Пирогова, 107а, площею 0,2287 Га (в тому числі в межах охоронної зони ТП площею 0,0006 Га), для розміщення та обслуговування гаражів» (кінець цитати).
4. У відповідях на мої нещодавні звернення про надання усіх наявних щодо землі ГБК «Мрія» документів ВМР не надала ні інформації, ні документів стосовно власної нерухомості ГБК «Мрія» на вказаній земельній ділянці.
Вимоги
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків; необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5. Загальну кількість числом об'єктів власної нерухомості ГБК «Мрія», розміщеної на земельній ділянці площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094) по вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, вказаних в рішенні Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433.
6. Перелік об'єктів власної нерухомості ГБК «Мрія», розміщеної на земельній ділянці площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094) по вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, вказаних в рішенні Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433.
7. Загальну кількість числом правовстановлюючих документів на об'єкти власної нерухомості ГБК «Мрія», розміщені на земельній ділянці площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094) по вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, вказані в рішенні Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433.
8. Перелік правовстановлюючих документів на об'єкти власної нерухомості ГБК «Мрія», розміщені на земельній ділянці площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094) по вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, вказані в рішенні Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433.
9. Правовстановлюючі документи на об'єкти власної нерухомості ГБК «Мрія», розміщені на земельній ділянці площею 0,2287 Га (кадастровий номер 0510136600:02:080:0094) по вул. Пирогова, 107а, в м. Вінниця, вказані в рішенні Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2433.
10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
11. Належно засвідчену факсимільну цифрову (електронну) копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
12. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
17.10.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Відділ звернень, Вінницька міська рада

17.10.2023 . /01/89428

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Відділ звернень, Вінницька міська рада

1 Attachment

ВМБТІ Комунальне підприємство,

1 Attachment

З повагою, Адміністрація КП "ВМБТІ"

-- реклама -----------------------------------------------------------
Тест-драйв нового Peugeot 308. З ним неодмінно потрібно познайомитись.
http://h.holder.com.ua/c?tz&z1585&am...

ВМБТІ Комунальне підприємство,

Ҳ ,
www.i.ua!

, :
https://passport.i.ua/reg/cf95635d1bddbd...

!

--
,
I.UA
https://www.i.ua

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]