277РозподілГазуПОВТОРНО

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Кабінет Міністрів України (КМУ)
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою

277РозподілГазуПОВТОРНО

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Факти
1. Я подала 17.10.23 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на її офіційну електронну адресу [email address] через сайт Доступ до правди листа 267РозподілГазу і просила надати інформацію та документи стосовно ліцензування Оператора ГРМ ТОВ «Газорозподільні мережі України» та його Вінницької філії. Вся переписка за листом оприлюднена за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/267....
2. Зразу ж після відправлення листа надійшла автоматична відповідь від НКРЕКП, але начебто від сайту Доступ до правди, з таким текстом (цитата): «Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти.» (кінець цитати).
3. Аналіз листів інших дописувачів зі сторінки НКРЕКП показав, що такі ж автовідповіді надсилаються УСІМ дописувачам з липня ц.р. по даний час, тобто, системно і систематично протягом вже майже 4х місяців. Це означає, що НКРЕКП усвідомлено та навмисно створила систему тотального плюндрування зразу двох конституційних прав усього українського народу – права на інформацію (ст.34) та права на звернення (ст.40).
Повідомлення
4. Про наведені факти повідомляється КМУ для вжиття релевантних заходів до негайного припинення протиконституційної корупційної діяльності НКРЕКП та унеможливлення таких дій в майбутньому.
Вимоги
5. Прошу негайно:
5.1. Провести службове розслідування протиконституційної корупційної діяльності відповідальних посадових осіб НКРЕКП.
5.2. Матеріали цього службового розслідування передати уповноваженим правоохоронним органам для перевірки наявності в діях відповідальних посадових осіб НКРЕКП складу злочину.
5.3. Матеріали цього службового розслідування надати мені.
5.4. Вжити релевантних заходів до негайного припинення протиконституційної корупційної діяльності НКРЕКП та унеможливлення таких дій в майбутньому.
5.5. Вжити релевантних заходів до притягнення до встановленої законом відповідальності усіх відповідальних посадових осіб НКРЕКП.
5.6. Надати мені усі рішення про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх відповідальних посадових осіб НКРЕКП.
5.7. Усі матеріали реагування та ухвалені рішення надати мені.
6. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків; необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
6.1. Матеріали службового розслідування за цим листом.
6.2. Усі рішення про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх відповідальних посадових осіб НКРЕКП за наведені тут факти.
6.3. Усі матеріали реагування та ухвалені рішення.
6.4. ПОВТОРНО – Правові підстави розподілу газу ТОВ «Газорозподільні мережі України» побутовим споживачам м. Вінниці.
6.5. ПОВТОРНО – Фактичні підстави розподілу газу ТОВ «Газорозподільні мережі України» побутовим споживачам м. Вінниці.
6.6. ПОВТОРНО – Загальну кількість та перелік усіх ліцензій, інших державних дозволів, виданих ТОВ «Газорозподільні мережі України» на розподіл газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6.7. ПОВТОРНО – Усі ліцензії, видані ТОВ «Газорозподільні мережі України» на розподіл газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6.8. ПОВТОРНО – Загальну кількість (числом) та перелік усіх документів, поданих ТОВ «Газорозподільні мережі України» НКРЕКП для отримання усіх ліцензій, інших державних дозволів на розподіл газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6.9. ПОВТОРНО – Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів, поданих ТОВ «Газорозподільні мережі України» НКРЕКП для отримання усіх ліцензій, інших державних дозволів на розподіл газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6.10. ПОВТОРНО – Усі ліцензійні умови, обов'язкові до виконання ТОВ «Газорозподільні мережі України» при наданні послуги розподілу газу побутовим споживачам м. Вінниці, та джерела їх офіційного оприлюднення.
6.11. ПОВТОРНО – Управлінські рішення уповноваженого органу влади про надання ТОВ «Газорозподільні мережі України» державних дозволів на розподіл газу побутовим споживачам м. Вінниці.
6.12. ПОВТОРНО – Управлінські рішення уповноваженого органу влади про передачу державного майна ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.13. ПОВТОРНО – Прошу навести усі релевантні документи та їх нормативні джерела.
6.14. ПОВТОРНО – Статут ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.15. ПОВТОРНО – Засновницький договір ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.16. ПОВТОРНО – Документ про державну реєстрацію ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.17. ПОВТОРНО – Усіх кінцевих бенеціарних власників ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.18. ПОВТОРНО – Долю держави у власності ТОВ «Газорозподільні мережі України».
6.19. ПОВТОРНО – Усі державні органи, уповноважені здійснювати контроль за діяльністю ТОВ «Газорозподільні мережі України», та правові підстави таких повноважень.
6.20. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
6.21. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації.
6.22. Якщо цей лист пересилатиметься належному адресату, прошу надати мені повну назву такого адресату, його поштову та електронну адреси та документальні докази факту, часу та способу надсилання (вручення) цього листа за належністю.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
17.10.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

Відповідь у вкладених файлах.

 

 

показати цитоване

Ольга Олександрівна ЗАПОРОЖЕЦЬ,

2 Attachments

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”,

5 Attachments

,

.

 

( ).

 

³ 12

.

, -

- ([1]https://acskidd.gov.ua/verify)

.

: , .

, -p7s.pdf ( ).

ngu[2]@naftogaz.com

 

 

References

Visible links
1. https://acskidd.gov.ua/verify
2. http://www.naftogaz.com/

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]