27дп18Щодо_заяви_злочин4к18_19.03.18

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
19.03.18 о 20-56 я подала Генеральному прокурору України п. Луценку Ю.В. заяву від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини проти людяності, вчинені чинними та колишніми вищими посадовими особами держави проти українського народу (текст заяви подається нижче).
Я просила, серед іншого, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних» прошу надати мені мої персональні дані, інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи надсилалось мені електронне повідомлення ГПУ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 18.03.18 №4к18 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
1.1. Якщо ТАК (надсилалось), прошу повідомити його реєстраційний номер та дату, а також надати факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення ГПУ на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 18.03.18 №4к18 як вхідного електронного документу та докази факту та дати його надсилання.
1.2. Якщо НІ (не надсилалось), прошу повідомити та надати:
1.2.1. причини такого неповідомлення,
1.2.2. перелік УСІХ посадових осіб ГПУ (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за таке ненадсилання;
1.2.3. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо) цих посадових осіб з доказами їх ознайомлення з посадовими обов’язками;
1.2.4. належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів про освіту таких посадових осіб;
1.2.5. суми нарахованих та виплачених ГПУ протягом 2016-2018 років з фонду заробітної плати усіх виплат таким посадовим особам, в розрізі років та місяців;
1.2.6. адреси місць реєстрації та фактичного проживання таких відповідальних посадових осіб. Ці дані необхідні мені для подання правової вимоги про поновлення моїх порушених прав, яка вимагає вказання адреси особи, якій заявляється така правова вимога.
2. Витяг з книги ГПУ реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 18.03.18 №4к18.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ГПУ моєї заяви від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення).
4. Чи внесені невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання вказаної заяви від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) від 21.07.17 відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР)? Так чи ні?
4.1. Якщо ТАК (внесені), повідомити мені номер моєї заяви в ЄРДР та надати витяг з ЄРДР про внесені відомості.
4.2. Якщо НІ (не внесені), повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб ГПУ, відповідальних за (не)внесення відомостей моєї заяви від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) до ЄРДР.
5. Чи розпочате досудове розслідування у формі досудового слідства за моєю заявою від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення)? Так чи ні?
5.1. Якщо ТАК (розпочате), повідомити мені номер кримінальної справи та прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб ГПУ, яким доручене проведення досудового слідства.
6. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) моєї заяви від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) з РЕКВІЗИТАМИ ЇЇ ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ в ГПУ.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ГПУ цього запиту.
8. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього запиту з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ в ГПУ.
Нижче подається текст моєї заяви від 18.03.18 №4к18 про міжнародні та національні злочини (кримінальні правопорушення) – (далі – цитата):
«1.Генеральному прокурору Луценку Ю.В.
2. Генеральна прокуратура України
м. Київ, вул. Прорізна, 15, [email address], [email address]

заявниця: Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда б/н, видане ДСП Вінницької міськради24.06.14
21037, м. Вінниця, хххххххххххххххххххххххх
потерпілі (жертви злочинів): 1. Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід
2. Щербата Наталя Михайлівна, мати дитини-інваліда
21037, м. Вінниця, вул. ххххххххххххххххххххххххххх
3. Усі діти-інваліди України та їх родини
4. Увесь український народ
Заява №4к18 про міжнародні та національні злочини
(кримінальні правопорушення)
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
І. Обвинувачувані мною особи:
1. Ющенко Віктор Андрійович, Прем’єр-міністр України, за період з 22.12.1999 по 29.05.2001;
2. Кінах Анатолій Кирилович, Прем’єр-міністр України, за період з 16.11.2001 по 21.11.2002;
3. Янукович Віктор Федорович, Прем’єр-міністр України, за періоди з 21.11.2002 по 07.12.2004; 28.12.2004 по 05.01.2005; 04.08.2006 по 18.12.2007;
4. Азаров Микола Янович, Прем’єр-міністр України, за періоди з 07.12.2004 по 28.12.2004; 05.01.2005 по 24.01.2005; 11.03.2010 по 28.01.2014;
5. Тимошенко Юлія Володимирівна, Прем’єр-міністр України, за період з 24.01.2005 по 08.09.2005; 18.12.2007 по 11.03.2010;
6. Єхануров Юрій Іванович, Прем’єр-міністр України, за період з 08.09.2005 по 04.08.2006;
7. Арбузов Сергій Геннадійович, Прем’єр-міністр України, за період з 28.01.2014 по 27.02.2014;
8. Яценюк Арсеній Петрович, Прем’єр-міністр України, за період з 27.02.2014 по 14.04.2016;
9. Гройсман Володимир Борисович, Прем’єр-міністр України, за період з 14.04.2016 по теперішній час.
10. Інші невідомі мені особи – чинні та колишні члени Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), відповідальні за наведені тут злочини.
11. Невідомі мені чинні та колишні відповідальні посадові особи Міністерства соціальної політики України (далі – МСП) та Пенсійного фонду України (далі – ПФУ), інших ЦОВВ, відповідальні за наведені тут злочини.
12. Інші невідомі мені особи, відповідальні за наведені тут злочини.
13. Кучма Леонід Данилович, Президент України, за період з 19.07.1994 по 23.01.2005;
14. Ющенко Віктор Андрійович, Президент України, за період з 23.01.2005 по 25.02.2010;
15. Янукович Віктор Федорович, Президент України, за період з 25.02.2010 по 22.02.2014;
16. Турчинов Олександр Валентинович, виконувач обов'язків Президента України за період з 23.02.2014 по 07.06.2014;
17. Порошенко Петро Олексійович, Президент України, за період з 07.06.2014 по теперішній час;
18. Народні депутати України, відповідальні за наведені тут злочини, а саме:
18.1. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Демянка М.І., Кальцева С.Ф., Пресмана О.С., Струка В.О. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік: Азаров О.М., Атрошенко В.А., Байсаров Л.В., Бандуров В.В., Бахтеєва Т.Д., Бережна І.Г., Білий О.П., Благодир Ю.А., Бобков О.М., Богуслаєв В.О., Бондар В.В., Борт В.П., Брайко С.Б., Бутківський В.В., Васадзе Т.Ш., Васильєв О.А., Вечерко В.М., Волков О.М., Гайдош І.Ф., Гержов Ю.І., Гєллєр Є.Б., Глазунов С.М., Горіна І.А., Гриневецький С.Р., Грушевський В.А., Дейч Б.Д., Демішкан В.Ф., Денисенко А.П., Джига М.В., Дмитрук М.І., Долженков О.В., Дудка О.І., Єгоров О.М., Єфремов О.С., Жук М.В., Задорожний В.К., Зац О.В., Зубик В.В., Ільюк А.О., Калетнік Г.М., Калюжний В.А., Кацуба В.М., Кий С.В., Кінах А.К., Клімов Л.М., Коваль О.І., Козуб О.А., Колесніченко В.В., Коржев А.Л., Кузьменко С.А., Кулініч О.І., Куровський І.І., Ланьо М.І., Лелюк О.В., Лук’янов В.В., Любоненко Ю.В., Макеєнко В.В., Мальцев В.О., Матвієнков С.А., Мельник С.А., Мирний І.М., Мисик В.Ю., Молоток І.Ф., Морозенко Є.В., Мошак С.М., Мхітарян Н.М., Ничипоренко В.М., Олійник В.М., Омельянович Д.С., Опанащенко М.В., Павлов К.Ю., Пехов В.А., Писаренко В.В., Поляченко Ю.В., Пономарьов О.С., Пресман О.С., Продивус В.С., Развадовський В.Й., Рудьковський М.М., Самойленко Ю.П., Селіваров А.Б., Сігал Є.Я., Смітюх Г.Є., Сорока М.П., Струк В.О., Сухий Я.М., Тедеєв Е.С., Тігіпко С.Л., Турманов В.І., Федоряк Г.Д., Фурсін І.Г., Хомутиннік В.Ю., Циркін І.М., Чечетов М.В., Шаблатович О.М., Шаров І.Ф., Шенцев Д.О., Шкіря І.М., Шуфрич Н.І., Янукович В.В., Аркаллаєв Н.Г., Баграєв М.Г., Балицький Є.В., Барвіненко В.Д., Безбах Я.Я., Березкін С.С., Біловол О.М., Близнюк А.М., Бобов Г.Б., Бондаренко О.А., Боярський Ю.І., Буряк С.В., Бушко І.І., Ващук К.Т., Волков О.А., Воропаєв Ю.М., Герега О.В., Герман Г.М., Гіршфельд А.М., Гончаров А.Д., Горохов С.О., Груба Г.І., Гузенко К.О., Демидко В.М., Демянко М.І., Деркач А.Л., Дзоз В.О., Добкін Д.М., Дудка В.В., Дунаєв С.В., Єдін О.Й., Жеребнюк В.М., Журавський В.С., Зарубінський О.О., Звягільський Ю.Л., Іванющенко Ю.В., Іоффе Ю.Я., Кальцев С.Ф., Карташов Є.Г., Кацуба С.В., Ківалов С.В., Кіссе А.І., Клюєв С.П., Ковач В.І., Колесніков Б.В., Корж П.П., Крук Ю.Б., Кузьмук О.І., Кунченко О.П., Левченко М.О., Литвинов Л.Ф., Льовочкіна Ю.В., Лютікова В.І., Мартовицький А.В., Медяник В.Ю., Мельничук Л.Ю., Мироненко М.І., Мірошниченко Ю.Р., Момот О.І., Москаленко Я.М., Мураєв Є.В., Наконечний В.Л., Нечаєв О.І., Новинський В.В., Омельченко В.П., Остапчук В.М., Парасків О.Д., Пилипенко В.П., Пінчук А.П., Поляков В.Л., Пономарьов А.В., Попеску І.В., Пригодський А.В., Пшонка А.В., Риженков О.М., Сальдо В.В., Святаш Д.В., Семенюк А.О., Скубашевський С.В., Солошенко М.П., Стоян О.М., Ступак І.І., Табачнік Я.П., Тихонов В.М., Труханов Г.Л., Фабрикант С.С., Фельдман О.Б., Хмельницький В.І., Царьов О.А., Чертков Ю.Д., Чуб В.Є., Шатворян В.Г., Шипко А.Ф., Шпенов Д.Ю., Щербань А.В., Яценко А.В., Бадаєв Р.Г., Єремеєв І.М., Івахів С.П., Кравчук В.П., Купчак В.Р., Лабазюк С.П., Литвин В.М., Мартиняк С.В., Мошенський В.З., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Сергієнко Л.Г., Табалов О.М., Чудновський В.О., Доній О.С., Заболотний Г.М., Калєтнік І.Г., Круглов М.П., Кутовий В.Г., Палиця І.П., Пилипишин В.П., Рибаков І.О., Скосар І.Є., Табалов А.О., Тимошенко В.А., Алексєєв І.В., Байдюк Л.М., Бідьовка В.А., Буховець О.Ю., Гончаров С.В., Губар В.І., Дзарданов М.С., Зубчевський О.П., Кілінкаров С.П., Левченко О.В., Мартинюк А.І., Михайленко О.Д., Присяжнюк О.А., Симоненко П.М., Спіріна І.Д., Цибенко П.С., Бабич В.В., Баландін С.В., Борита О.В., Голуб О.В., Гордієнко С.В., Демедюк В.Х., Дорохов А.М., Калетник О.М., Кудря В.І., Мармазов Є.В., Матвєєв В.Г., Парубок О.Н., Самойленко В.П., Скарбовійчук Р.В., Топалов С.В., Шугало Р.В.
18.2. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2014 рік.
18.3. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Бакуменка О.Б. та Вадатурського А.О. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Богомолець О.В., Вадатурський А.О., Вінник І.Ю., Гвоздьов М.О., Геращенко І.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Денисенко В.І., Джемілєв М.А., Дмитренко О.М., Довбенко М.В., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Климпуш-Цинцадзе І.О., Кобцев М.В., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кубів С.І., Кузьменко А.І., Куліченко І.І., Курячий М.П., Кучер М.І., Лопушанський А.Я., Луценко Ю.В., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Мушак О.П., Насалик І.С., Нестеренко В.Г., Онуфрик Б.С., Павленко Р.М., Палатний А.Л., Побер І.М., Продан О.П., Рибак І.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Савченко О.Ю., Спориш І.Д., Тіміш Г.І., Томенко М.В., Тригубенко С.М., Усов К.Г., Фріз І.В., Хлань С.В., Черненко О.М., Южаніна Н.П., Яніцький В.П., Алєксєєв С.О., Антонищак А.Ф., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Барна С.С., Гарбуз Ю.Г., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Гордєєв А.А., Гринів І.О., Дехтярчук О.В., Дідич В.В., Домбровський О.Г., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Кіт А.Б., Князевич Р.П., Козир Б.Ю., Корнацький А.О., Кривохатько В.В., Кудлаєнко С.В., Куліч В.П., Курило В.С., Кутовий Т.В., Лаврик М.І., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матківський Б.М., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Насіров Р.М., Недава О.А., Новак Н.В., Павелко А.В., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Ревега О.В., Рибчинський Є.Ю., Розенблат Б.С., Сабашук П.П., Співаковський О.В., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фірсов Є.П., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чумак В.В., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Алексєєв І.С., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гриневич Л.М., Дейдей Є.С., Дзензерський Д.В., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Кацер-Бучковська Н.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пинзеник П.В., Помазанов А.В., Река А.О., Романюк В.М., Семерак О.М., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сторожук Д.А., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Бабенко В.Б., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Гузь І.В., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Донець Т.А., Дроздик О.В., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Константіновський В.Л., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Мартиненко М.В., Матейченко К.В., Пашинський С.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Атрошенко В.А., Сироїд О.І., Гройсман В.Б., Парубій А.В., Супруненко О.І., Кривенко В.М., Маркевич Я.В., Мірошніченко І.В., Острікова Т.Г., Підлісецький Л.Т., Сидорович Р.М., Березюк О.Р., Данченко О.І., Єднак О.В., Лаврик О.В., Амельченко В.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Мельничук С.П., Попов І.В., Чижмарь Ю.В., Артеменко А.В., Галасюк В.В., Корчинська О.А., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Мосійчук І.В., Скуратовський С.І.
18.4. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2015 рік.
18.5. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Бєлькова О.В., Валентиров С.В., Гарбуз Ю.Г., Геращенко І.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Климпуш-Цинцадзе І.О., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кутовий Т.В., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Недава О.А., Новак Н.В., Павелко А.В., Палатний А.Л., Побер І.М., Продан О.П., Рибак І.П., Розенблат Б.С., Севрюков В.В., Спориш І.Д., Тіміш Г.І., Тригубенко С.М., Фріз І.В., Хлань С.В., Чепинога В.М., Черненко О.М., Чумак В.В., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алєксєєв С.О., Антонищак А.Ф., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Березенко С.І., Богомолець О.В., Вінник І.Ю., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Гордєєв А.А., Денисенко В.І., Джемілєв М.А., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Кіт А.Б., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кубів С.І., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Луценко Ю.В., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Насалик І.С., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Савченко О.Ю., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Ткачук Г.В., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Чубаров Р.А., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Гузь І.В., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Донець Т.А., Дроздик О.В., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Пашинський С.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Бабенко В.Б., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гриневич Л.М., Дейдей Є.С., Дзензерський Д.В., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Кацер-Бучковська Н.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пинзеник П.В., Помазанов А.В., Река А.О., Романюк В.М., Семерак О.М., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сторожук Д.А., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Балога І.І., Гройсман В.Б., Кишкар П.М., Кривенко В.М., Мисик В.Ю., Парубій А.В., Підберезняк В.І., Рудик С.Я., Балога В.І., Балога П.І., Герега О.В., Гопко Г.М., Денисенко А.П., Єднак О.В., Петьовка В.В., Юзькова Т.Л., Маркевич Я.В., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Писаренко В.В., Святаш Д.В., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Березкін С.С., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Остапчук В.М., Пресман О.С., Хомутиннік В.Ю., Шкіря І.М., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Довгий О.С., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Немировський А.В., Пономарьов О.С., Развадовський В.Й., Фурсін І.Г., Івахів С.П., Мельничук С.П., Москаленко Я.М., Онищенко О.Р., Поплавський М.М., Рибчинський Є.Ю., Шаповалов Ю.А., Амельченко В.В., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Силантьєв Д.О., Чижмарь Ю.В., Артеменко А.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Рибалка С.В., Скуратовський С.І.
18.6. Які проголосували «за» зміну розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік, установлення змінених протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2016 рік.
18.7. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (з урахуванням заяв народних депутатів України Курячого М.П. та Сабашука П.П. з проханням вважати результатом їх голосувань - "За"), в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2017 рік: Агафонова Н.В., Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Бєлькова О.В., Білоцерковець Д.О., Брензович В.І., Бублик Ю.В., Валентиров С.В., Вінник І.Ю., Гончаренко О.О., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Дмитренко О.М., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Заболотний Г.М., Іщейкін К.Є., Кишкар П.М., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Міщенко С.Г., Недава О.А., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Порошенко О.П., Ревега О.В., Ричкова Т.Б., Розенблат Б.С., Рудик С.Я., Саврасов М.В., Севрюков В.В., Сольвар Р.М., Спориш І.Д., Суслова І.М., Ткачук Г.В., Тригубенко С.М., Усов К.Г., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чубаров Р.А., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алєксєєв С.О., Ар’єв В.І., Березенко С.І., Білозір О.В., Бригинець О.М., Вадатурський А.О., Велікін О.М., Герасимов А.В., Голубов Д.І., Горват Р.І., Гринів І.О., Давиденко В.М., Денисенко В.І., Джемілєв М. ., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іонова М.М., Іщенко В.О., Карпунцов В.В., Кіт А.Б., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кривенко В.М., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кучер М.І., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Люшняк М.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Негой Ф.Ф., Немировський А.В., Павелко А.В., Палатний А.Л., Петренко О.М., Побер І.М., Рибак І.П., Різаненко П.О., Романюк Р.С., Сабашук П.П., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Тіміш Г.І., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Хлань С.В., Черненко О.М., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Бойко О.П., Бриченко І.В., Ванат П.М., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Данілін В.Ю., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Дроздик О.В., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Лук’янчук Р.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пашинський С.В., Підберезняк В.І., Помазанов А.В., Река А.О., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Бабенко В.Б., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Гузь І.В., Дейдей Є.С., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єдаков Я.Ю., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Логвинський Г.В., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Мепарішвілі Х.Н., Пинзеник П.В., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Безбах Я.Я., Герега О.В., Констанкевич І.М., Купрій В.М., Парубій А.В., Развадовський В.Й., Шаповалов Ю.А., Шевченко В.Л., Батенко Т.І., Геращенко І.В., Денисенко А.П., Дідич В.В., Дубінін О.І., Константіновський В.Л., Микитась М.В., Супруненко О.І., Шахов С.В., Шевченко О.Л., Данченко О.І., Мірошніченко І.В., Острікова Т.Г., Діденко І.А., Маркевич Я.В., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Мисик В.Ю., Остапчук В.М., Пресман О.С., Хомутиннік В.Ю., Шкіря І.М., Березкін С.С., Бобов Г.Б., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Ничипоренко В.М., Писаренко В.В., Святаш Д.В., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Амельченко В.В., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Попов І.В., Силантьєв Д.О., Чижмарь Ю.В., Юзькова Т.Л., Артеменко А.В., Вовк В.І., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Мосійчук І.В., Рибалка С.В., Скуратовський С.І., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Івахів С.П., Москаленко Я.М., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Фельдман О.Б., Лабазюк С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Пономарьов О.С., Рибчинський Є.Ю., Фурсін І.Г.
18.8. Які проголосували «за» ухвалення закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», в частині установлення протиправних розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік: Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Бєлькова О.В., Білоцерковець Д.О., Брензович В.І., Буглак Ю.О., Валентиров С.В., Вінник І.Ю., Голубов Д.І., Горват Р.І., Гринів І.О., Давиденко В.М., Денисенко В.І., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іщенко В.О., Карпунцов В.В., Кіт А.Б., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кривенко В.М., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кучер М.І., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Недава О.А., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Побер І.М., Продан О.П., Різаненко П.О., Рудик С.Я., Саврасов М.В., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Тіміш Г.І., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фріз І.В., Черненко О.М., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алєксєєв С.О., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Березенко С.І., Білозір О.В., Бригинець О.М., Вадатурський А.О., Велікін О.М., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Дмитренко О.М., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Іщейкін К.Є., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Мушак О.П., Павелко А.В., Палатний А.Л., Порошенко О.П., Ревега О.В., Ричкова Т.Б., Романюк Р.С., Сабашук П.П., Севрюков В.В., Сольвар Р.М., Спориш І.Д., Суслова І.М., Ткачук Г.В., Тригубенко С.М., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чубаров Р.А., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Данілін В.Ю., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Дроздик О.В., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пашинський С.В., Підберезняк В.І., Помазанов А.В., Река А.О., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Баб+C118:D147енко В.Б., Бендюженко Ф.В., Бойко О.П., Бриченко І.В., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Дейдей Є.С., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єдаков Я.Ю., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Мепарішвілі Х.Н., Пинзеник П.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Балога П.І., Безбах Я.Я., Герега О.В., Голуб В.В., Денисенко А.П., Дідич В.В., Дубінін О.І., Жеваго К.В., Міщенко С.Г., Парубій А.В., Шевченко В.Л., Балога І.І., Батенко Т.І., Бублик Ю.В., Геращенко І.В., Гопко Г.М., Денисенко А.С., Констанкевич І.М., Купрій В.М., Литвин В.М., Петренко О.М., Розенблат Б.С., Шевченко О.Л., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Мисик В.Ю., Остапчук В.М., Пресман О.С., Шаповалов Ю.А., Шкіря І.М., Березкін С.С., Бобов Г.Б., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Ничипоренко В.М., Писаренко В.В., Развадовський В.Й., Хомутиннік В.Ю., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Діденко І.А. , Маркевич Я.В. , Амельченко В.В., Вовк В.І., Заружко В.Л., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Силантьєв Д.О., Юзькова Т.Л., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Мосійчук І.В., Рибалка С.В., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Супруненко О.І., Фурсін І.Г., Богуслаєв В.О., Довгий О.С., Лабазюк С.П., Москаленко Я.М., Пономарьов О.С., Рибчинський Є.Ю., Фельдман О.Б., Шахов С.В.
18.9. Інші причетні народні депутати України.
ІІ. Право
19. Відповідно до Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/...),
19.1. ст.3: Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
19.2. ст.22: Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
19.3. ст.24: Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
19.4. ст.27: Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
19.5. ст.28: Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
19.6. ст.46: Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.., та в інших випадках, передбачених законом.
...Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
19.7. ст.47: Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
19.8. ст.48: Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
19.9. ст.49: Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
19.10. ст.53: Кожен має право на освіту.
19.11. ст.64: Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
20. Відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_...), ратифікованої законом України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» від 16.12.2009 № 1767-VI,
20.1. ст.5: 1. Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за ним та мають право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації.
2. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності й гарантують інвалідам рівний та ефективний правовий захист від дискримінації на будь-якому ґрунті.
3. Для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення розумного пристосування.
4. Конкретні заходи, необхідні для прискорення чи досягнення фактичної рівності осіб з інвалідністю, не вважаються дискримінацією за змістом цієї Конвенції.
20.2. ст.10: Держави-учасниці знову підтверджують невід'ємне право кожної людини на життя й уживають усіх необхідних заходів для забезпечення його ефективного здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими.
20.3. ст.15: 1. Ніхто не повинен піддаватися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують його гідність, поводженню або покаранню. Зокрема, жодна особа не повинна без власної вільної згоди піддаватися медичним чи науковим дослідам.
2. Держави-учасниці вживають усіх ефективних законодавчих, адміністративних, судових чи інших заходів для того, щоб особи з інвалідністю нарівні з іншими не піддавалися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують гідність, видам поводження та покарання.
20.4. ст.28: 1. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що включає достатнє харчування, одяг та житло, і на безперервне поліпшення умов життя й вживають належних заходів для забезпечення та заохочення реалізації цього права без дискримінації за ознакою інвалідності.
2. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на соціальний захист і на користування цим правом без дискримінації за ознакою інвалідності й вживають належних заходів для забезпечення… реалізації цього права, зокрема заходів:
b) із забезпечення особам з інвалідністю, зокрема.., дівчатам… з інвалідністю, доступу до програм соціального захисту й програм скорочення масштабів бідності;
c) із забезпечення особам з інвалідністю та їхнім сім'ям, що живуть в умовах бідності, доступу до допомоги з боку держави з метою покриття витрат, пов'язаних з інвалідністю, зокрема… фінансової допомоги…;
e) із забезпечення особам з інвалідністю доступу до пенсійних допомоги та програм.
21. Відповідно до Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_...), ратифікованої законом України від 17.07.1997 №475/97-ВР,
21.1. ст.2: 1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
21.2. ст.3: Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
21.3. ст.14: Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.
22. Відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-III (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2109...
22.1. Преамбула: «Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
22.2. ст.2: «Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Прожитковий мінімум визначається відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум"…»
23. Відповідно до закону України від 19.06.1992р. 2482-XII «Про приватизацію державного житлового фонду», http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2482..., санітарною нормою житла є:
23.1. ст.3: «21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю».
24. Відповідно до закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
24.1. ст.6: «Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:
а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров’я людини;
г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;
д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я».
25. Відповідно до закону України від 15.07.99 №966-XIV «Про прожитковий мінімум» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14),
25.1. ст.1: «Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості».
(Тобто, розмір прожиткового мінімуму визначається нормативним методом (за натуральними нормами), а саме обрахуванням суми вартості, за актуальними цінами, усіх його кількісних складових в натуральному вимірі. Це означає, що прожитковий мінімум, для закріплення його грошового еквіваленту законом, визначається шляхом ВИМІРЮВАННЯ).
25.2. ст.2: «Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
визначення права на призначення соціальної допомоги;
визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів».
Це означає, що прожитковий мінімум є ВИМІРЮВАНОЮ величиною і БАЗОВИМ показником для усіх соціальних стандартів держави.
26. Відповідно до Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117 від 6 червня 1962 року, ратифікованої законом України від 16.09.15 №692-VIII, (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_...),
26.1. ст.2: «Підвищення рівня життя розглядається як основна мета при плануванні економічного розвитку».
26.2. ст.5: «2. При встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, одяг, медичне обслуговування та освіта».
27. Відповідно до Постанови КМУ від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2...), затверджений перелік наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення:
27.1. Відповідно до документу «Набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N656, гарантований набір товарів та послуг прожиткового мінімуму є таким:
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2000 р. N 656
Набори продуктів харчування, набори непродовольчих
товарів та набори послуг для основних соціальних і
демографічних груп населення
Набір продуктів харчування для дітей
(одній дитині кілограмів на рік)
------------------------------------------------------------------
Найменування продукту | Вік дитини, років
|----------------------------
| 0-6 | 6-18
------------------------------------------------------------------
Хлібопродукти:
хліб пшеничний 29,2 51,1
хліб житній 14,6 28
борошно пшеничне 4,6 7,9
Крохмаль 0,7 1,1
Крупи, бобові, макаронні вироби:
крупи: 11,1 15,3
рисова 1,3 1,8
манна 0,9 1,2
пшоняна 1,7 2,3
гречана 2,4 3,4
вівсяна 0,7 0,9
інші крупи 4,1 5,7
бобові 0,6 0,8
макаронні вироби 2,9 4
Картопля 73 93,7
Овочі різні:
капуста 16,4 21,9
помідори 16,4 21,9
морква 8,2 10,9
огірки 6,6 8,7
буряки 6,6 8,7
цибуля 6,6 8,7
інші овочі та баштанні 21,3 28,5
Фрукти різні:
яблука 27,4 30,4
ягоди та виноград 8,2 9,1
цитрусові та інші тропічні плоди 5,5 6,1
кісточкові 5,5 6,1
груші 2,7 3
інші фрукти та горіхи 5,5 6,1
Соки плодово-ягідні та овочеві 45,6 54,8
Сухофрукти 3,65 5,5
Цукор 18,25 23,1
Мед 1,1 1,1
Кондитерські вироби 5,5 6,1
Масло вершкове 7,7 12,8
Олія 3 5,1
Яйця, штук 182,5 365
Молоко, молокопродукти:
молоко незбиране 91,3 82,1
кисломолочні напої 91,3 82,1
сир 18,25 20,7
сметана 2,7 7,3
сир твердий 1,8 4,3
М'ясо, м'ясопродукти:
м'ясо:
яловичина, баранина, телятина 11,7 18,3
свинина пісна 5,8 9,2
птиця, кріль 5,8 9,2
субпродукти (печінка, язик, мозок) 5,9 9,1
м'ясопродукти:
ковбаса варена, сосиски, сардельки 4 6,3
ковбаса напівкопчена 1,3 2,1
балик м'ясний, шинка, карбонат 1 1,5
сало 1 1,5
Риба, рибопродукти:
риба свіжа, свіжоморожена 8,6 14,6
рибопродукти 4,2 7,3
Чай 0,073 0,1
Какао 0,365 0,365
Дріжджі 0,365 0,365
Сіль 1,8 3,3
Спеції (лавровий лист) 0,073 0,1
Поживний склад середньодобових наборів
продуктів харчування для дітей
------------------------------------------------------------------
Показник | Вік дитини, років
|-------------------------------------------
| 0-3 | 4-6 | 7-10 | 11-13 | 14-17
------------------------------------------------------------------
Білки, грамів 53 65 78 87 96
з них тваринні, грамів 33 37 39 44 48
Жири, грамів 53 58 70 77 84
з них олії, грамів 6 10 16 18 20
Вуглеводи, грамів 212 305 365 408 446
Енергетична цінність, 1540 2000 2400 2675 2925
ккал
Набір продуктів харчування для працездатного
населення (кілограмів/рік на одну людину)
------------------------------------------------------------------
Найменування продукту | Кількість
------------------------------------------------------------------
Хлібопродукти:
борошно житнє 0,4
борошно пшеничне 9
хліб житній 39
хліб пшеничний 62
макаронні вироби 4
рис 2,5
пшоно 1
гречана крупа 2
вівсяна крупа 1,1
бобові 1,9
інші 0,5
Картопля 95
Овочі, баштанні:
капуста 28
помідори, огірки 25
морква, буряк 18
цибуля, часник 10
баштанні 16
інші 13
Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі 60
сухофрукти 4
Цукор, кондитерські вироби:
цукор 24
кондитерські вироби 13
Олія 7,1
Маргарин 2
М'ясопродукти:
яловичина 14
баранина 2
кріль 2
свинина 8
субпродукти 4
птиця домашня 12
сало 2
ковбасні вироби 9
Рибопродукти:
риба свіжа 7
оселедці 4
інші 2
Молокопродукти:
молоко незбиране 60
молоко з малим вмістом жиру 65
масло вершкове 5
сир твердий 3,5
сир м'який 10
сметана 5
Яйця, штук 220
Поживний склад
Білки, грамів 87,1
Жири, грамів 98,4
Вуглеводи, грамів 388,1
Енергетична цінність, ккал 2790,8
Набір продуктів харчування для непрацездатного
населення (кілограмів/рік на одну людину)
------------------------------------------------------------------
Найменування продукту | Кількість
------------------------------------------------------------------
Хлібопродукти:
борошно житнє 0,3
борошно пшеничне 8,8
хліб житній 38
хліб пшеничний 62
макаронні вироби 4,1
рис 2,3
манна крупа 0,9
пшоно 0,9
гречана крупа 2
вівсяна крупа 1,1
бобові 1,9
інші 0,6
Картопля 108
Овочі, баштанні:
капуста 27,5
помідори, огірки 22
морква, буряк 16
цибуля, часник 8
баштанні 14,5
інші 10
Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі 3,1
сухофрукти 1,8
Цукор, кондитерські вироби 22,5
Олія 6,7
Маргарин 1,5
М'ясопродукти:
яловичина 12
баранина 0,9
свинина 9,5
субпродукти та інші 2
птиця домашня 5
сало 2
ковбасні вироби 6,6
Рибопродукти:
риба свіжа 2,5
оселедці 0,7
Молокопродукти:
молоко незбиране 83
молоко збиране, кефір 22
масло вершкове 3,9
сир м'який 7,6
сметана 4
Яйця, штук 187,5
Поживний склад
Білки, грамів 58,6
Жири, грамів 65,7
Вуглеводи, грамів 295,8
Енергетична цінність, ккал 2008,9
Мінімальний набір предметів гардеробу для
чоловіків працездатного віку та пенсіонерів
(на одну особу)
------------------------------------------------------------------
|Чоловік пра- | Пенсіонер
Найменування товару | цездатного |
| віку |
|-------------+---------------
|кіль- |термін|кіль- |термін
|кість |служби|кість |служби
|пред- |пред- |пред- |предме-
|метів,|метів,|метів,|тів,
|штук |років |штук |років
------------------------------------------------------------------
Верхній зимовий одяг
куртка на синтапоні 1 4 1 5
Верхній демісезонний одяг
плащ 1 5 1 8
Костюм (двійка) 1 5 1 7
Сорочка із змішаної тканини 5 4 3 5
Брюки:
із напіввовняної тканини 1 4 1 5
із джинсової або бавовняної 1 3 1 5
тканини
Джемпер, светр 1 3 1 6
Спортивний костюм 1 3 1 4
Натільна білизна:
труси 5 2 4 2
майка 2 1 2 1
плавки 1 10 - -
Панчішно-шкарпеткові вироби:
шкарпетки 7 1 5 2
Головні убори:
кашкет із вовняної тканини 1 6 1 7
шапка, шарф із вовняної,
напіввовняної та синтетичної
пряжі (комплект) 1 6 1 6
Галантерейні вироби:
рукавиці із вовняної,
напіввовняної та синтетичної
пряжі 1 3 1 4
краватка 1 10 1 10
електробритва 1 6 1 6
інші* (30 відсотків)
Взуття:
зимове:
чоботи утеплені 1 5 1 6
осінньо-весняне:
черевики осінні 2 5 1 5
літнє та спортивне:
кросове взуття 1 3 1 3
туфлі 2 5 1 5
домашнє 1 3 1 3
гумове 1 7 1 5
Мінімальний набір предметів гардеробу для
жінок працездатного віку та пенсіонерів
(на одну особу)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару |Жінка працездат- | Пенсіонерка
| ного віку |
|-----------------+------------------
|кількість |термін|кількість |термін
|предметів,|служби|предметів,|служби
|штук |пред- |штук |пред-
| |метів,| |метів,
| |років | |років
------------------------------------------------------------------
Верхній зимовий одяг:
пальто 1 8 1 10
Верхній демісезонний одяг
пальто 1 7 1 8
плащ 1 5 1 8
Сукня:
із напіввовняної тканини 1 5 1 6
із бавовняної тканини 1 3 1 2
Халат 1 5 2 5
Блузка 3 5 2 6
Спідниця із вовняної та
напіввовняної тканини 1 5 1 6
Джемпер, светр 1 3 1 6
Спортивний костюм 1 3 1 4
Натільна білизна:
труси 5 2 5 3
бюстгальтер 2 2 2 4
сорочка нічна 2 3 2 3
комбінація 2 4 2 4
купальник 1 4 х х
Панчішно-шкарпеткові вироби:
колготки 6 2 4 2
рейтузи 1 4 1 3
Головні убори:
шапка, шарф із вовняної, 1 4 1 5
напіввовняної та
синтетичної пряжі
(комплект)
хустка:
напіввовняна 1 4 1 4
бавовняна - - 1 4
Галантерейні вироби:
рукавички із вовняної,
напіввовняної та
синтетичної пряжі 2 3 1 4
інші* (30 відсотків)
Взуття:
зимове:
чоботи 1 5 1 6
осінньо-весняне:
туфлі (на низькому
підборі) 1 2 1 3,5
літнє та спортивне:
туфлі 1 1,5 1 2,5
спортивне некросове 1 3 - -
домашнє 1 3 1 3
гумове 1 3 1 2
Мінімальний набір предметів гардеробу
для дітей від 0 до 6 років (на одну особу)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару |Кількі- |Термін служ-
|сть, штук|би, років
------------------------------------------------------------------
Верхній зимовий одяг:
шуба із штучного хутра або пальто 1 2
Верхній демісезонний одяг:
куртка на синтапоні 1 2
Сукня для дівчаток із напіввовняної тканини 2 3,5
Сорочка для хлопчиків із бавовняної та
змішаної тканини 2 1
Брюки для хлопчиків:
із напіввовняної тканини 1 2
із джинсової тканини 1 1,5
Джемпер, светр 1 2
Спортивний костюм 1 1
Гарнітур для новонароджених (шапочка,
сорочечка, пелюшки) 1 6
Натільна білизна:
труси 5 1,5
футболка 3 1
піжама 1 2
Панчішно-шкарпеткові вироби:
шкарпетки 4 1
колготки 3 1
рейтузи 1 2
Головні убори:
шапка, шарф із вовняної, напіввовняної
та синтетичної пряжі (комплект) 1 2
Галантерейні вироби:
рукавички з вовняної, напіввовняної та
синтетичної пряжі 2 3
Взуття:
зимове:
чоботи (валянки) 1 1
осінньо-весняне:
черевики, напівчеревики 1 1
літнє та спортивне:
туфлі 1 1
домашнє 1 1
гумове 1 1
Мінімальний набір предметів гардеробу для
дітей від 6 до 18 років (на одну особу)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару |Кількість,|Термін служби,
| штук | років
------------------------------------------------------------------
Верхній зимовий одяг:
пальто або шуба із штучного хутра 1 3
Верхній демісезонний одяг:
куртка із плащової (змішаної) або
синтетичної тканини 1 3
Сукня для дівчаток 1 2
Блузка 1 3
Спідниця 1 4
Сорочки для хлопчиків із бавовняної та
змішаної тканини 3 3
Шкільна форма 1 1,5
Брюки для хлопчиків із джинсової тканини 1 2
Джемпер, светр 1 3
Спортивний костюм 1 2
Натільна білизна:
труси 5 2
футболка 5 2
купальник (плавки) 1 5
Панчішно-шкарпеткові вироби:
шкарпетки 3 2
колготки 3 2
рейтузи 1 3
Головні убори:
шапка, шарф із вовняної,
напіввовняної та синтетичної пряжі 1 3
(комплект)
Галантерейні вироби:
рукавиці з вовняної, напіввовняної
та синтетичної пряжі 1 3
Взуття:
зимове:
чоботи утеплені 1 2
осінньо-весняне:
черевики, напівчеревики 1 2
літнє та спортивне:
кросове 1 2
туфлі 1 2
домашнє 1 2
гумове 1 2
Шкільне письмове приладдя:
сумка (рюкзак) учнівський 1 2
зошит (у перерахунку на 12 листків) 50 1
авторучка 10 1
підручник 2 1
Мінімальний набір текстильної білизни
(на одну середньостатистичну сім'ю)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару | Кількість, | Термін служби,
| штук | років
------------------------------------------------------------------
Ковдра:
синтапонова 3 10
напіввовняна 3 8
Подушка 3 15
Підодіяльник 6 5
Простирадло 6 4
Наволочка 6 4
Рушник:
простий 6 3
махровий 3 8
Хустки носові 3 1
Мінімальний набір предметів першої
потреби, санітарії та ліків
(на одну середньостатистичну сім'ю)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару |Кіль- |Термін служби,
|кість,| років
| штук |
------------------------------------------------------------------
Предмети першої потреби:
миючі та чистячі засоби:
мило туалетне (масою 100 грамів) 42 1
мило господарське (масою 250 грамів) 34 1
синтетичні миючі засоби (пакування 500 24 1
грамів)
шампунь (пакування 250 грамів) 6 1
крем для взуття (пакування 50 грамів) 6 1
засоби гігієни:
зубна паста (пакування 75 грамів) 17 1
зубна щітка 6 1
одеколон 2 1
гребінка 3 1
санітарно-гігієнічні вироби з паперу 36 1
інші* (0,7 відсотка)
Предмети санітарії та ліки:
вата (пакування 1 кілограм) 5 1
бинт (пакування 5 сантиметрів х
10 метрів) 5 1
судинорозширювальні (валідол, валеріана 5 1
в пакуванні по 10 штук)
дезінфекційні засоби (йод, зеленка) 2 1
в пляшечці
боле- та жарознижуючі засоби (анальгін, 5 1
аспірин в пакуванні по 10 штук)
вітаміни (пакування по 10 штук) 9 1
гірчичники (пакування по 10 штук) 1 1
дитячий крем (тюбик) 1 1
інші* (8 відсотків)
Мінімальний набір товарів культурно-побутового
та господарського призначення
(на одну середньостатистичну сім'ю)
------------------------------------------------------------------
Найменування товару | Кількість, |Термін служби,
| штук | років
------------------------------------------------------------------
Посуд:
тарілка 6 3
каструля 4 9
сковорода 2 9
чайник 1 8
чайний сервіз (6 персон) 1 5
столові прибори:
ложка 6 10
виделка 6 10
ніж 3 10
Побутові прилади:
холодильник (однокамерний) 1 15
телевізор (51 сантиметр по діагоналі) 1 10
пральна машина (типу "Малютка") 1 14
електропраска 1 9
люстра 4 25
настільна лампа 1 25
годинник будь-якого виду 2 12
радіоприймач однопрограмний 1 20
Меблі:
шафа для одягу 1 25
набір для кухні 1 25
дзеркало для ванної кімнати 1 20
ліжко або диван 3 25
стіл письмовий (однотумбовий) 1 25
стілець 3 15
інші * (6 відсотків)
-----------------------------
* Визначено у відсотках до вартості непродовольчих товарів певної
групи.
Набір житлово-комунальних послуг
------------------------------------------------------------------
Найменування послуги |Одиниця |Кількість|Кількість
|виміру | на рік |на місяць
------------------------------------------------------------------
Користування житлом кв. метрів 21
(загальної
площі) на
одну особу
Водопостачання та
водовідведення:
у будинках з водопроводом куб. метрів 38,3* 3,2
і каналізацією без ванн і на одну ----- ---
гарячого водопостачання особу 36,5 3
у будинках з водопроводом, -"- 51 4,4
каналізацією, ваннами і ----- ---
газовими підігрівачами 51,1 4,3
у будинках з водопроводом, -"- 69,3 5,8
каналізацією, ----- ---
централізованим гарячим 67,5 5,6
водопостачанням, ваннами
1500-1700 міліметрів,
душем
Теплопостачання у розрахунку
на одну особу в середньому по
Україні:
опалення житлових будинків Гкал на 0,13 0,009
з централізованими кв. метр
системами теплопостачання
гаряче водопостачання в Гкал на 1,3 0,1
житлових будинках з одну
централізованими системами особу
теплопостачання
опалення житлових будинків -"- 2,4 0,2
з централізованими
системами теплопостачання
Газопостачання:
для споживачів з куб. метрів 31,36
установленою плитою газовою на середньо-
за наявності статистичну
централізованого гарячого сім'ю
водопостачання
для споживачів з -"- 58,56
установленою плитою газовою
за відсутності
централізованого гарячого
водопостачання та газового
водонагрівача
для споживачів з -"- 75,52
установленою плитою
газовою та водонагрівачем
для споживачів з -"- 431,2
індивідуальним опаленням
у будинках не вище двох
поверхів
Електроенергія:
для квартир, що обладнані кВт.г на 1320 110
газовою плитою середньоста-
тистичну
сім'ю
для квартир, що обладнані -"- 2700 225
електроплитою
Послуги зв'язку та інформативні:
передплата (придбання) штук на 52
газет та журналів середньоста-
тистичну
сім'ю
розмови місцевого хвилин на 15
телефонного зв'язку одну особу
листування в межах України конвертів на 1
середньоста-
тистичну
сім'ю
радіоточка штук на 1
середньоста-
тистичну
сім'ю
телеантена -"- 1
-----------------------------
* У чисельнику - водопостачання, у знаменнику - водовідведення.
Набір побутових послуг
(у середньому на душу населення на рік)
------------------------------------------------------------------
Найменування | Одиниця |Діти |Діти |Працездат-| Особи,
послуги | виміру |віком|віком| ні особи | які
| |до 6 |від 6| |втратили
| |років|до 18| |працез-
| | |років| |датність
------------------------------------------------------------------
Ремонт взуття пар взуття - 1 2 2
Ремонт одягу одиниць одягу - 0,2 0,3 0,3
Ремонт телевізорів телевізорів
Ремонт одиниць - - 0,2 0,2
холодильників та побутової
пральних машин техніки
Ремонт годинників годинників - 0,1 0,2 0,2
Ремонт житла замовлень на - - 0,1 0,1
(матеріали для ремонт
ремонту)
Послуги пралень кілограмів - - - 2
Хімчистка та одиниць одягу - 0,5 1 0,5
фарбування одягу
Послуги лазень і чоловіко- - 0,5 1 1
душових відвідувань
Фотопослуги замовлень на - 0,2 0,2 0,1
документи
Перукарські послуги стрижок 0,4 4 4 4
волосся
Транспортні послуги
(у середньому на душу населення на рік)
------------------------------------------------------------------
Найменування послуги|Діти до|Діти ві-|Працездатні| Особи, які
|6 років|ком від | особи | втратили
| |6 до 18 | | працездатність
| |років | |
------------------------------------------------------------------
Поїздки міським - 147 524 -
автомобільним,
електричним
транспортом та
метрополітеном
Поїздки приміським - 27 95 -
автомобільним та
залізничним
транспортом
Послуги культури
------------------------------------------------------------------
Найменування послуги | Одиниця | Кількість на
| виміру | рік
------------------------------------------------------------------
Відвідування театрів, кінотеатрів, разів (штук) 12
клубів, музеїв, парків, зоопарків, на середньо-
заповідників, цирків, музичних статистичну
установ, бібліотек, придбання книг сім'ю
(Всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, постановою закладені не раціональні норми харчування (достатнє харчування), а мінімальні, придатні лише для фізичного виживання. Постанова де-факто діяла чомусь по 2016 рік включно);
27.1.1. послуги оренди та придбання житла не передбачені;
27.1.2. послуги освіти не передбачені.
28. Відповідно до Постанови КМУ від 6.08.2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/409-...),
28.1. «1. Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для:
1) оплати користування житлом/утримання житла, управління багатоквартирним будинком - 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство».
28.2. «3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
1) для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання):
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
5) для користування послугами з газопостачання:
за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метрів на одну особу на місяць».
29. Відповідно до Постанови КМУ від 11.10.16 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2...), затверджений такий новий перелік наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення:
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 р. № 780
НАБОРИ
продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення
Набір продуктів для дітей
(кілограмів на одну дитину на рік)
Найменування продукту Вік дитини, років
до 6 від 6 до 18
Хлібопродукти:
хліб пшеничний 29,2 51,1
хліб житній 14,6 28
Борошно пшеничне 4,6 7,9
Макаронні вироби 2,9 4
Крупи:
рисова 1,3 1,8
манна 0,9 1,2
пшоняна 2,7 3,3
гречана 2,4 3,4
вівсяна 0,7 0,9
інші (ячна, перлова) 3,1 4,7
Бобові 0,6 0,8
Крохмаль 0,7 1,1
Картопля 73 93,7
Овочі (у тому числі солені, квашені):
капуста 16,4 21,9
помідори 16,4 21,9
морква 8,2 10,9
огірки 6,6 8,7
буряки 6,6 8,7
цибуля 6 7,9
часник 0,6 0,8
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) 11,3 13
Баштанні (кавуни, дині) 10 15,5
Фрукти:
зерняткові плоди, яблука 30,1 33,4
ягоди та виноград 8,2 9,1
цитрусові та інші тропічні плоди 5,5 6,1
кісточкові (сливи, абрикоси) 5,5 6,1
груші 5 5,5
Горіхи 0,5 0,6
Соки фруктово-ягідні та овочеві 45,6 54,8
Сухофрукти 3,65 5,5
Цукор 18,25 23,1
Мед 1,1 1,1
Кондитерські вироби 5,5 6,1
Олія 3 5,1
Яйця (штук) 182,5 365
Молоко, молокопродукти:
молоко 91,3 82,1
кисломолочні напої 91,3 82,1
сир м’який 18,25 20,7
сметана 2,7 7,3
сир твердий 1,8 4,3
масло вершкове 7,7 12,8
М’ясо, м’ясні продукти:
яловичина 12,9 20
свинина 8,1 12,7
птиця 5,8 9,2
субпродукти 5,9 9,1
ковбаса варена, сосиски, сардельки 4 6,3
ковбаса напівкопчена 1,3 2,1
балик м’ясний, шинка, карбонат 1 1,5
сало 1 1,5
Риба, морепродукти:
риба свіжа, свіжоморожена 8,6 14,6
оселедці, рибні продукти 4,2 7,3
Чай 0,073 0,1
Какао 0,365 0,365
Дріжджі 0,365 0,365
Сіль 1,8 3,3
Спеції (лавровий лист) 0,073 0,1
Поживний склад середньодобового набору продуктів харчування для дітей
Найменування показника Вік дитини, років
до 4 від 4 до 6 від 6 до 11 від 11 до 14 від 14 до 18
Білки, грамів 53 65 78 87 96
з них тваринні, грамів 33 37 39 44 48
Жири, грамів 53 58 70 77 84
з них олія, грамів 6 10 16 18 20
Вуглеводи, грамів 212 305 365 408 446
Енергетична цінність, ккал 1540 2000 2400 2675 2925
Набір продуктів харчування для працездатного населення
(кілограмів на одну особу на рік)
Найменування продукту Норма
Хлібопродукти:
хліб житній 39
хліб пшеничний 62
Макаронні вироби 4
Борошно пшеничне 9,4
Крупи:
рисова 2,5
пшоняна 1
гречана 2
вівсяна 1,1
інші (ячна, перлова) 0,5
Бобові 1,9
Картопля 95
Овочі (у тому числі солені, квашені):
капуста 28
помідори, огірки 25
морква 9
буряки 9
цибуля 9,1
часник 0,9
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) 13
Баштанні (кавуни, дині) 16
Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі 60
сухофрукти 4
Цукор 24
Кондитерські вироби 13
Олія 7,1
Маргарин 2
М’ясо, м’ясні продукти:
яловичина 16
свинина 8
субпродукти 4
птиця 14
сало 2
ковбасні вироби 9
Риба, морепродукти:
риба свіжа, свіжоморожена 7
оселедці 4
рибні продукти 2
Молоко, молокопродукти:
молоко 60
кисломолочні напої (кефір, ряжанка) 60
масло вершкове 5
сир твердий 3,5
сир м’який 10
сметана 5
Яйця (штук) 220
Чай 0,4
Кава в зернах мелена 0,5
Сіль 3
Спеції (лавровий лист) 0,3
Поживний склад середньодобового набору продуктів харчування для працездатного населення
Білки, грамів 87,1
Жири, грамів 98,4
Вуглеводи, грамів 388,1
Енергетична цінність, ккал 2790,8
Набір продуктів харчування для осіб, які втратили працездатність
(кілограмів на одну людину на рік)
Найменування продукту Норма
Хлібопродукти:
хліб житній 38
хліб пшеничний 62
Макаронні вироби 4,1
Борошно пшеничне 9,1
Крупи:
рисова 2,3
манна 0,9
пшоняна 0,9
гречана 2
вівсяна 1,1
інші (ячна, перлова) 0,6
Бобові 1,9
Крохмаль 1
Картопля 108
Овочі (у тому числі солені, квашені):
капуста 27,5
помідори, огірки 22
морква 8
буряки 8
цибуля 7,1
часник 0,9
інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) 10
Баштанні (кавуни, дині) 14,5
Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі 31
сухофрукти 1,8
Цукор, кондитерські вироби 22,5
Олія соняшникова нерафінована 6,7
Маргарин 1,5
М’ясо, м’ясні продукти:
яловичина 12,9
свинина 9,5
субпродукти 2
птиця 5
сало 2
ковбаса варена, сосиски, сардельки 6,6
Риба, морепродукти:
риба свіжа, свіжоморожена 9,5
оселедці 0,7
рибні продукти 1,3
Молоко, молокопродукти:
молоко (жирність до 2,5 відсотка включно) 63
кисломолочні напої (жирність до 2,5 відсотка включно) 42
масло вершкове 3,9
сир м’який 7,6
сметана (жирність до 15 відсотків включно) 4
сири плавлені, бринза 1,8
Яйця (штук) 187,5
Чай 0,4
Какао 0,3
Кава в зернах мелена 0,06
Кава злакова 0,07
Цикорій 0,07
Сіль 2,5
Спеції (лавровий лист) 0,2
Поживний склад середньодобового набору продуктів харчування для осіб, які втратили працездатність
Білки, грамів 65,3
Жири, грамів 69,6
Вуглеводи, грамів 295,9
Енергетична цінність, ккал 2072,8
Мінімальний набір предметів гардеробу для чоловіків працездатного віку та чоловіків, які втратили працездатність
(на одну особу)
Найменування товару Чоловік працездатного віку Чоловік, який втратив працездатність
кількість предметів, штук строк служби предметів, років кількість предметів, штук строк служби предметів, років
Верхній зимовий одяг (куртка на синтепоні) 1 3 1 5
Верхній демісезонний одяг (куртка) 1 5 1 8
Костюм, інший одяг:
костюм (двійка) 1 5 1 7
сорочка із змішаної тканини 6 4 3 5
брюки із напіввовняної, змішаної тканини 1 4 1 5
джинси 1 3 1 5
джемпер, светр 1 3 1 6
спортивний костюм 1 3 1 4
Натільна білизна:
труси 6 1,5 4 2
майка 2 1 2 1
плавки 1 4 1 10
Панчішно-шкарпеткові вироби (шкарпетки) 10 1 10 2
Головні убори:
кашкет із вовняної тканини 1 6 1 7
шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) 1 6 1 6
Галантерейні вироби:
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі 1 3 1 4
краватка 1 5 1 10
бритва 1 3 1 3
леза до бритви (пакування по 12 штук) 2 1 2 1
інші (30 відсотків)*
Взуття:
чоботи утеплені 1 3 1 5
черевики осінні 2 5 1 5
кросове взуття 1 3 1 3
туфлі 2 5 1 4
домашнє взуття 1 2 1 2
гумове взуття 1 7 1 5
__________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Мінімальний набір предметів гардеробу для жінок працездатного віку та жінок, які втратили працездатність
(на одну особу)
Найменування товару Жінка працездатного віку Жінка, яка втратила працездатність
кількість предметів, штук строк служби предметів, років кількість предметів, штук строк служби предметів, років
Верхній зимовий одяг (пальто, напівпальто) 1 7 1 8
Верхній демісезонний одяг:
куртка на синтепоні 1 5 1 8
плащ, куртка неутеплена 1 5 1 8
Інший одяг:
сукня, костюм 2 7 2 8
брюки 1 4
халат 1 5 2 5
блузка 3 4 2 6
спідниця із вовняної та напіввовняної тканини 1 4 1 6
джемпер, светр 1 3 1 6
спортивний костюм 1 3 1 4
Натільна білизна:
труси 6 1 6 2
бюстгальтер 2 1 2 4
сорочка нічна 2 3 2 3
майка 2 4 2 4
купальник 1 4 1 7
Панчішно-шкарпеткові вироби:
колготки із бавовняної, напівбавовняної пряжі 2 2 2 1
колготки синтетичні 6 1 4 2
рейтузи 1 3
Головні убори:
шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) 1 4 1 5
хустка напіввовняна 1 4 1 4
хустка бавовняна 1 4
Галантерейні вироби:
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі 2 3 1 4
інші (30 відсотків)*
Взуття:
чоботи зимові 1 3 1 5
туфлі осінні (на низькому підборі) 1 2 1 3,5
туфлі літні 1 2 1 2,5
спортивне некросове взуття 1 3
домашнє взуття 1 3 2 3
гумове взуття 1 3 1 2
__________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Мінімальний набір предметів гардеробу для дітей віком до 6 років
(на одну особу)
Найменування товару Кількість, штук Строк служби, років
Верхній зимовий одяг (комбінезон, куртка) 1 2
Верхній демісезонний одяг (куртка на синтепоні) 1 2
Костюм, сукня, інший одяг:
сукня для дівчаток 2 1
сорочка для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини 2 1
брюки, джинси для хлопчиків 2 1,5
джемпер, светр 2 1
спортивний костюм 1 1
Гарнітур для новонароджених (шапочка, сорочка, пелюшки) 1 6
Натільна білизна:
труси 7 1
футболка 3 1
піжама 1 2
Панчішно-шкарпеткові вироби:
шкарпетки 5 1
колготки 3 1
рейтузи 1 2
Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) 2 2
Рукавички із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі 2 3
Взуття:
чоботи зимові утеплені 1 1
черевики, напівчеревики осінньо-весняні 1 1
туфлі літні 1 1
домашнє взуття 1 1
гумове взуття 1 1
Мінімальний набір предметів гардеробу для дітей віком від 6 до 18 років
(на одну особу)
Найменування товару Кількість, штук Строк служби, років
Верхній зимовий одяг (куртка) 1 3
Верхній демісезонний одяг (куртка із плащової (змішаної) або синтетичної тканини) 1 3
Сукня, костюм, інший одяг:
сукня, сукня-костюм для дівчаток 1 2
блузка 2 3
спідниця 1 3
сорочки для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини 3 3
шкільна форма 1 1,5
брюки, джинси 1 2
джемпер, светр 1 3
спортивний костюм 1 2
Натільна білизна:
труси 7 1
футболка 5 2
купальник (плавки) 1 5
бюстгальтер 2 1
Панчішно-шкарпеткові вироби:
шкарпетки 6 1
колготки 6 2
рейтузи 1 3
Шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект) 1 3
Галантерейні вироби:
рукавиці із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі 1 3
інше (5 відсотків)*
Взуття:
чоботи зимові утеплені 1 2
черевики, напівчеревики осінньо-весняні 1 2
кросове взуття 1 2
туфлі літні 1 2
домашнє взуття 1 2
гумове взуття 1 2
Шкільне приладдя:
сумка учнівська (рюкзак) 1 2
зошит на 12 аркушів 50 1
авторучка 10 1
підручник 2 1
інше (15 відсотків )*
__________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Мінімальний набір текстильної білизни
(на одну особу)
Найменування товару Кількість, штук Строк служби, років
Ковдра:
синтепонова 1 10
напіввовняна 1 8
Подушка 1 15
Підодіяльник 2 5
Простирадло 2 4
Наволочка 2 4
Рушник простий 2 3
Рушник махровий 1 6
Хусточки носові 3 1
Мінімальний набір предметів першої потреби, санітарії та ліків
(на одну особу)
Найменування товару Кількість, штук Строк придатності, років
Мийні засоби та засоби для чищення:
мило туалетне (масою 100 грамів) 14 1
мило господарське (масою 250 грамів) 11 1
синтетичні мийні засоби (пакування 500 грамів) 8 1
шампунь (пакування 250 грамів) 2 1
крем для взуття (пакування 50 грамів) 2 1
Засоби гігієни:
зубна паста (пакування 75 грамів) 6 1
зубна щітка 4 1
одеколон 1 1
гребінка 1 1
санітарно-гігієнічні вироби з паперу 12 1
інші (0,7 відсотка)*
Предмети санітарії та ліки:
вата (пакування 250 грамів) 4 1
бинт 3 1
судинорозширювальні - валідол, таблетки, 10 штук 5 1
заспокійливі:
валеріана, таблетки, 10 штук 1 1
корвалмент, таблетки, 30 штук 3 1
корвалол, краплі 1 1
жарознижувальні - парацетамол, таблетки, 10 штук 3 1
знеболювальні та спазмолітичні:
анальгін, таблетки, 10 штук 3 1
дротаверин, таблетки, 30 штук 1 1
сорбенти - активоване вугілля, таблетки, 10 штук 3 1
антигістамінні - лоратадин, таблетки, 10 штук 2 1
нестероїдні:
ібупрофен, таблетки, 50 штук 1 1
німесулід, таблетки, 30 штук 1 1
очні краплі - сульфацил, 200 мг/мл 2 1
антисептик - фурацилін, таблетки, 10 штук 2 1
дезінфекційні засоби:
йоддицерин, розчин, 25 мл 1 1
брильянтовий зелений, розчин, 25 мл 1 1
лейкопластир бактерицидний, 10 штук 3 1
джгут 1 5
термометр медичний 1 1,5
інші (15 відсотків)*
__________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Мінімальний набір товарів культурно-побутового та господарського призначення
Найменування товару Кількість, штук Строк служби, років
Посуд (на одну середньостатистичну сім’ю):
тарілка (на одну особу) 2 3
каструля 4 9
сковорода 2 9
чайник 1 8
чайний сервіз (шість персон) 1 5
Столові прибори (на одну особу):
ложка 2 10
виделка 2 10
ніж 1 10
Побутові прилади (на одну середньостатистичну сім’ю):
холодильник (однокамерний) 1 15
телевізор LED (38 сантиметрів по діагоналі) з антеною 1 10
пральна машина 1 14
електрична праска 1 9
люстра 4 25
настільна лампа 1 25
годинник будь-якого виду 2 12
стаціонарний телефонний апарат 1 20
Меблі (на одну середньостатистичну сім’ю):
шафа для одягу 1 25
набір для кухні 1 25
дзеркало для ванної кімнати 1 20
стіл письмовий (однотумбовий) 1 25
стілець (на одну особу) 1 15
ліжко або диван (на одну особу) 1 25
інші (6 відсотків)*
__________
* Визначається у відсотках вартості товарів певної групи.
Набір житлово-комунальних послуг та зв’язку
Найменування послуги Одиниця виміру Кількість на рік Кількість на місяць
Користування житлом кв. метрів загальної площі на одну особу 21
Користування послугами з централізованого постачання холодної води куб. метрів на одну особу 28,8 2,4
Користування послугами з централізованого водовідведення куб. метрів на одну особу 48 4
Теплопостачання:
централізоване опалення Гкал на 1 кв. метр опалюваної площі в опалювальний період 0,129 0,0215
користування послугами з централізованого постачання гарячої води куб. метрів на одну особу 19,2 1,6
Газопостачання куб. метрів на одну особу 6
Електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) кВт•г на одну особу 90
Електропостачання (з 1 січня 2018 р.) кВт•г на одну особу 70
Послуги зв’язку та інформативні:
передплата (придбання) газет та журналів штук на одну середньостатистичну сім’ю 52
користування місцевим телефонним зв’язком хвилин на одну особу 25
листування в межах України конвертів на одну середньостатистичну сім’ю 1,2
Набір побутових послуг
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги Одиниця виміру Діти віком до 6 років Діти віком від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, які втратили працездатність
Ремонт:
взуття пар взуття 1 2 2
одягу предметів гардеробу 0,2 0,3 0,3
телевізорів штук 0,3 0,3
холодильників та пральних машин штук 0,2 0,2
годинників штук 0,1 0,2 0,2
житла (матеріали для ремонту) кв. метрів 9,2 9,2
Хімчистка та фарбування одягу предметів гардеробу 0,5 1 0,5
Фотопослуги (фотокартки на документи) замовлень 0,2 0,2 0,1
Перукарські послуги стрижок 0,4 4 6 6
Транспортні послуги
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги Одиниця виміру Діти віком до 6 років Діти віком від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, які втратили працездатність
Поїздки міським автомобільним, електричним транспортом та метрополітеном кількість 147 524
Поїздки приміським автомобільним та залізничним транспортом кількість 27 95
Послуги закладів культури
(у середньому на одну особу на рік)
Найменування послуги Одиниця виміру Кількість на рік
Відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек) разів 6
Придбання книг штук 6
ІІІ. Факти
30. Починаючи з 1992 року і до сьогодні, в Україні діє закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12), який де-факто є на 90% скопійованим, а на 9% значно погіршеним законом Горбачова від 17.04.1990 р. «Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v148...) та попереднім законом СРСР «Про державні пенсії» від 14.07.1956 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n000...)
31. В редакції, чинній станом на 28.06.1996, закон України «Про пенсійне забезпечення» передбачав, що:
31.1. діти з інвалідністю віком до 16 років мають право на пенсійне забезпечення на весь час інвалідності в розмірі не менше соціальної пенсії, що відповідає 100% мінімального розміру пенсії за віком, яка, в свою чергу, встановлена в розмірі мінімального споживчого бюджету, який визначається Кабінетом Міністрів України, а саме:
31.1.1. якщо на момент настання інвалідності дитина навчалась в навчальному закладі не менше 1 року - у вигляді права на трудову пенсію по інвалідності;
31.1.2. якщо на момент настання інвалідності дитина не має права на пенсію по інвалідності – у вигляді права на соціальну пенсію.
31.2. Також, особи, які здійснюють догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років, інвалідом 1 групи мають право на трудову пенсію, тобто, час догляду за дитиною-інвалідом віком до 16 років включається до загального трудового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком та по інвалідності.
31.3. Крім того, непрацюючі інваліди, які утримують дітей (дітей-інвалідів віком до 16 років), повнолітніх дітей, що стали інвалідами в віці до 18 років, мають право на отримання надбавки до своєї пенсії по інвалідності для догляду за дитиною з інвалідністю в розмірі соціальної пенсії, що відповідає 100% мінімального розміру пенсії за віком.
31.4. Інваліди з дитинства 1, 2 та 3 груп так само мають право на пенсійне забезпечення на весь час інвалідності у вигляді пенсії по інвалідності в розмірі не менше соціальної пенсії, що складає відповідно 200%, 100% та 50% мінімального розміру пенсії за віком, а саме:
31.4.1. при наявності такого стажу роботи (в роках) на час настання інвалідності:
до досягнення 23 років - 1
від 23 років до досягнення 26 років - 2
від 26 років до досягнення 31 року - 3
від 31 року до досягнення 36 років - 5
від 36 років до досягнення 41 року - 7
від 41 року до досягнення 46 років - 9
від 46 років до досягнення 51 року - 11
від 51 року до досягнення 56 років - 13
від 56 років до досягнення 61 року - 14
від 61 року і старші – 15;
31.4.2. особам, які навчаються - якщо вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, клінічний ординатор, аспірант, докторант навчався протягом відповідного (встановленому стажу роботи) строку на час настання інвалідності.
31.4.3. При відсутності права на пенсію по інвалідності непрацюючий інвалід з дитинства 1 та 2 групи має право на соціальну пенсію в розмірі, відповідно, 200% та 100% мінімального розміру пенсії за віком.
31.5. Також, інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, виплачується надбавка на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії, що дорівнює 50% мінімального розміру пенсії за віком.
32. Навіть поверхова оцінка приписів наведеного закону України «Про пенсійне забезпечення» дозволяє зробити висновок про його часткову неконституційність, зокрема, в частині конституційних приписів щодо права на соціальні доходи, не нижчі від прожиткового мінімуму, заборони дискримінації та ін. Однак, після набуття чинності Конституції України 1996 року ніхто з обвинувачених мною посадових осіб не поспішав привести цей закон у відповідність до її приписів та підвищити рівень пенсійного забезпечення, передбачений законом України «Про пенсійне забезпечення», до конституційних стандартів. Навпаки, внаслідок каскадних злочинних дій вказаних обвинувачених правове поле, і, як наслідок, правозастосовна практика України в антиконституційний спосіб змінені в напрямку звуження змісту та обсягу, і навіть скасування існуючих прав інвалідів, внаслідок чого діти з інвалідністю та інваліди з дитинства усієї України позбавлені доступу до їжі, ліків, одягу, житла, освіти.
33. Так, 16.11.2000 ухвалений і з 01.01.2001 набув чинності закон України №2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14), який передбачив:
33.1. особи з інвалідністю з дитинства і діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на державну соціальну допомогу в таких розмірах:
33.1.1. особи з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
33.1.2. особи з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
33.1.3. особи з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
33.1.4. на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
33.2. Також, одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю. призначається надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років в розмірі:
33.2.1. на дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років - прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
33.2.2. на дитину з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років - прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
33.2.3. на дитину з інвалідністю віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
33.2.4. на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
34. Це означає, що новий закон, в порушення приписів ст.46 Конституції України, встановив розміри соціального забезпечення частини інвалідів, включаючи інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів та їх батьків, значно менші від конституційного прожиткового мінімуму, а також значно менші від розмірів пенсій, передбачених законом України «Про пенсійне забезпечення» для відповідних категорій отримувачів соціальних виплат, які, в порушення приписів ст.48 Конституції України, не забезпечують достатнього життєвого рівня цим отримувачам.
35. Таким чином, де-юре з 2001 року начебто запроваджені два механізми соціального забезпечення дітей-інвалідів на їх вибір: у вигляді пенсії або соціальної допомоги.
36. Через три роки, так само, законом України від 18 травня 2004 року №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1727...) встановлена подібна соціальна допомога і дорослим інвалідам, і так само в неконституційних розмірах, нижчих від прожиткового мінімуму та від розмірів пенсій, встановлених законом України «Про пенсійне забезпечення».
37. І вже наступного року, законом України від 31.05.2005 №2603-IV «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2603...) соціальна пенсія скасована як така. Це зроблено всупереч дії ст.22.3 Конституції України, яка забороняє звуження змісту та обсягу існуючих прав при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Це означає, що вказаний закон є антиконституційний. В такий неконституційний спосіб діти-інваліди усієї України, а також майже усі дорослі інваліди з дитинства та інші особи з числа інвалідів були позбавлені одного з прав на пенсійне забезпечення. Відповідно, припинене і призначення надбавок непрацюючим інвалідам на догляд за дитиною-інвалідом в розмірі соціальної пенсії.
38. Негативний кумулятивний ефект від антиконституційної діяльності армії посадовців вражаючий: усі інваліди України (крім високопосадовців) в той чи інший спосіб обікрадені владою, причому не просто обікрадені, а позбавлені мінімальних базових фізіологічних потреб в їжі, медичних послугах, одязі, житлі. І хоча усі такі – ці та багато інших, – протиправні дії завжди пояснювались недостатністю суспільних коштів в державі, насправді за всі наступні роки зарплата не зменшена жодному чиновнику, як це зазвичай робить цивілізований Захід при економічних спадах. А з часом ставало видно, скільки грошей з тих же суспільних коштів було вкрадено, наприклад, особисто Януковичем. Зараз офіційно зарплати усім високопосадовцям призначаються від 50 000 грн. до 3 000 000 грн. – за рахунок вкрадених у народу коштів.
39. Далі – більше.
40. Законом України від 16.01.14 «Про Державний бюджет України на 2014 рік» №719-VII (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2014 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2014 рік:
«Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 гривні, з 1 липня - 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень, з 1 жовтня - 1301 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня - 974 гривні, з 1 жовтня - 1014 гривень.»
40.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Януковичем В.Ф.
40.2. Законом України від 27.03.2014 року №1165-VII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1165...) розміри прожиткового мінімуму на 2014 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2014 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років - 1032 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років - 1286 гривень;
працездатних осіб - 1218 гривень;
осіб, які втратили працездатність, - 949 гривень».
40.3. Вказаний закон підписаний виконувачем обов'язків Президента України Турчиновим О.В.
41. Однак, ВИМІРЯНИЙ Міністерством соціальної політики України (далі – МСП), на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму (далі по тексту – ФПМ), доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом (далі по тексту – БПМ):
2014 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 1217,45 1176 96,60
лютий 1237,53 1176 95,03
березень 1258,34 1176 93,46
квітень 1294,04 1176 90,88
травень 1367,65 1176 85,99
червень 1414,1 1176 83,16
липень 1397,67 1176 84,14
серпень 1368,96 1176 85,90
вересень 1387,69 1176 84,75
жовтень 1411,53 1176 83,31
листопад 1455,38 1176 80,80
грудень 1479,63 1176 79,48
41.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2014 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 16 до 31 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 23-28 днів на місяць.
41.1.1. На виконання нормативних приписів щодо продовольчої безпеки держави Міністерство охорони здоров’я України (далі по тексту – МОЗ) розробило Рекомендовані раціональні норми споживання (орієнтовний набір) основних продуктів харчування в середньому на одну особу на 2005 - 2015 роки (лист МОЗ України від 20.08.14 №05.01-11/16/1694-14/24349 додається), а саме:
Харчові продукти Норма споживання
кг/рік
Хліб, хлібопродукти в перерахунку на борошно 101
Картопля 124
Овочі, баштанні 161
Фрукти, ягоди, виноград 90
Цукор, кондитерські вироби 38
Олія, маргарин 13
М'ясо, м'ясопродукти 80
Риба, рибопродукти 20
Молоко, молокопродукти у перерахунку на молоко 380
Яйця 290 штук
Білки, г 90
в т.ч. тваринного походження 55
Жири, г 112
Вуглеводи, г 390
Енергетична цінність, ккал 2920
Однак, з 2005 року уряд так і не запровадив вказані норми, не виконавши приписи ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України та власні рішення.
41.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2014 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2014 Грн.
січень 12,69
лютий 12,55
березень 12,56
квітень 12,98
травень 12,70
червень 12,58
липень 13,01
серпень 13,52
вересень 13,57
жовтень 13,53
листопад 13,58
грудень 13,68
41.3. Вартість одягу, всупереч приписам ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2014 в сміхотворних розмірах – від 71 до 173 грн. на місяць.
41.4. Постановою КМУ від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2..., оплата вартості користування житлом закладена лише в розмірі вартості користування 21м2/особу загальної площі, в той час як встановлена законом санітарна (тобто, мінімально необхідна для збереження здоров’я) норма житла в Україні складає 21м2/особу загальної площі + 10 м2/сім’ю (10,5 м2/сім’ю для мети оплати житла та опалення). (Для прикладу, за стандартами ООН, ДОСТАТНІМ вважається житло розміром 30м2/особу житлової площі (житловою площею вважається лише окрема спальня на кожну особу), що сумарно на сім’ю складається не менше як з 2 кімнат + не менше 2 кімнати для спільного користування сім’ї + кухня, ванна, туалет, лоджія тощо). І за всі 16 років дії постанови, аж до втрати нею чинності, ніхто в уряді навіть потилицю не почухав, щоб додати в постанову вкрадені у кожної української сім’ї кошти за ЗАКОННЕ щомісячне користування 10,5 м2/сім’ю житла.
41.5. Гройсман в постанові також вирішив, що гарнітур для новонароджених (шапочка, сорочка, пелюшки) має використовуватись тим немовлям протягом ШЕСТИ (!) років, а відтак, лише в 6-річному віці накопичення з прожиткового мінімуму забезпечать його придбання. Виходить, немовляті 6-річного віку на зібрані за 6 років гроші купується, нарешті, набір пеленок, яким те немовля користується наступні 6 років до 12-річного віку? Ви десь бачили щось подібне? Оці («перди») «перли» викликають сумніви щодо психічного здоров’я і власне самого Гройсмана, який підписав ТАКУ постанову, і його багаточисельних васалів, які виродили такі тексти. Саме в такі способи владою Україні застосовуються до всього народу цінності фашизму.
41.6. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2014 взагалі – 0 грн. на весь рік.
42. Черговим кроком системної політики обкрадання народу є злочинний наказ Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстату України №109/95/157 «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0347.... прийнятий ще 17.05.2000. Коли читаєш цей документ, складається враження, що писали його чи то з бодуна, чи то з гарячки. Але цей наказ так само спокійно дожив до своєї природної смерті – ніхто з причетних чиновників протягом 16 років і пальцем не поворухнув для приведення його у відповідність до закону, вчинивши тим самим злочинну бездіяльність проти всього українського народу.
42.1.1. За вказаною Методикою, наприклад, МСП розраховує вартість НОРМАТИВНОГО (не фактичного) газопостачання в середньому на одну особу в місяць серед різних груп газоспоживачів. При цьому ділить загальну вартість належного людям за встановленими нормами газопостачання за місяць – не на загальну кількість СПОЖИВАЧІВ ГАЗУ, які реально мають право на вказані норми коштів, а на загальну кількість ЖИТЕЛІВ України. Тобто, кошти, які мали бути закладені в прожиткові мінімуми, умовно, 5-и осіб МСП насправді закладає в прожиткові мінімуми 8-и осіб, тобто, штучно зменшує суми вартості газу, належні до закладення в прожитковий мінімум кожного.
42.1.2. Так, обраховуючи цю цифру, наприклад, за березень 2016 року (http://www.msp.gov.ua/news/12286.html), МСП загальну вартість газопостачання вирахувану ним же шляхом множення актуальних тарифів на встановлену норму газу на сім’ю (в розрізі груп різних споживачів), в сумі 20 320 576,9 грн., ділить не на загальну кількість сімей-споживачів газу (13 873 432) та на середній розмір сім’ї (2,59), а на ЗАГАЛЬНУ кількість УСІХ СІМЕЙ в Україні (15 073 700) та на середній розмір сім’ї. В результаті середні нормативні витрати споживачів газу в Україні, в розрахунку на 1 особу за гарантованими нормами, в березні 2016 року склали, за версією МСП, 520,49 грн. замість чесних 565,53 грн. Тобто, постановою КМУ держава гарантує мені, як і кожній людині, право спожити, умовно кажучи, 150 м3/місяць газу. Але в мій прожитковий мінімум, на підставі якого мають розраховуватися мої гарантовані владою доходи на придбання цього гарантованого газу, держава заклала вартість лише 120 м3/місяць газу. Отже, в такий спосіб чиновники МСП тупо обікрали мене і разом зі мною КОЖНОГО українця. Лише на цьому маленькому кроці у КОЖНОГО українця вкрадено за один лише березень 2016 року 45,04 грн. А всього – 1 925 895 131,44 грн. Саме стільки коштів на придбання лише побутового газу недокладено в усі соціальні виплати держави квітня 2016 року. І так – щомісяця. До речі, усі розрахунки МСП за березень 2016 року зроблені на кількість населення України 42 759 661 чол. Але в розрахунках МСП за газ закладено 15 073 700 УСІХ сімей України. При вказаному тут же середньому розмірі сім’ї 2,59 нескладні розрахунки приводять до кількості УСЬОГО населення України – 39 040 883 чол. А куди ж ділись ще 3 718 778 чол. українців? Нічого собі похибка – понад 9,5%! Їм що, газу не треба? Ось якими методами не гребують чиновники в священній війні обкрадання українського народу! Чи, може, вони там усі тупі, і в школі з матаном не дружили? Справедливости ради варто сказати, що такий шахер-махер МСП робить лише з газом; інші нормативні житлові послуги розраховані на фактичних споживачів, а не на «мертвих душ», як тут. Може, тому, що газ дорогий, і на ньому можна більше вкрасти?
42.1.3. За цим же наказом, вчені мужі (жони?) від соцполітики вирішили, що, якщо один холодильник має служити сім’ї протягом 15 років, то, щоб купити його, родина повинна спочатку збирати гроші протягом тих самих 15 років, і вони (гроші) рівними помісячними частками включаються до прожиткового мінімуму, а відтак, до зарплат, пенсій, соцдопомог. І всі ці роки жити без холодильника (!). ОТАКЕ називається ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ достатнього життєвого рівня?.. Інфляція Методикою ігнорується начисто. І якщо не полінуватися, та порахувати УСІ помісячні частки прожиткового мінімуму за минулі 15 років, призначені для придбання холодильника, наприклад, за намальованою МСП ціною 4 277,06 грн. в жовтні 2017 року (МСП! Ау! Скажи по блату, де за таку СЕРЕДНЮ ціну зараз можна купити холодильника?), то вам вийде не холодильник, а пшик. Це ж стосується УСІХ закладених в постанову товарів тривалого користування – і до лампочки «благодійникам» від соцполітики, що без додавання інфляційних втрат НІЧОГО з продекларованого владою не купиш! То власна квартира на 1 людину порядком не менше 95м2 загальної площі, за стандартами ООН (які є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ для України), є доступною, якщо людина може придбати її за час накопичення не більше 3 років, а на комплект новонародженого дитя має збирати 6 років! А на холодильник вартістю, заниженою в 5 разів – 15 років! Єзуїтство! Таких катів, що ОЦЕ написали, треба тримати в лепрозоріях – у них же всі мізки прокажені!
42.1.4. Шоколад чиновники взагалі не передбачили в Методиці: схоже, на їх думку, не потрібен він українцям. (Цікаво, а для кого ж тоді власний процвітаючий бізнес Президента продукує і продає в Україні шоколад?) Виявляється, щороку з грудня по травень ми маємо їсти або лише солоні чи квашені овочі, або купувати СВІЖІ огірки та помідори за ціною солених чи квашених! а не за ціною, за якою вони продаються! Взимку та весною зі свіжих фруктів ми можемо їсти лише яблука, а якщо захочемо, наприклад, свіжу грушу чи виноград – мусимо купувати їх за ціною яблук! Кавуни та дині за цінами їх продажу ми повинні купувати лише в серпні та вересні, а в інші 10 місяців – зась! лиш за ціною кабачків та гарбузів! Де б знайти той базар, на якому йде така вигідна торгівля? І де ж тоді в Україні виконуються Рекомендації ВООЗ, за якими КОЖНА людина КОЖЕН день має з’їдати по 100 г свіжих фруктів та овочів п’яти різних кольорів – по 5 пригорщ щодня?
43. Все викладене вище означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
44. Законом України від 28.12.14 №80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2015 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2015 рік:
«Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні».
44.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
44.2. Законом України від 17.09.2015 №704-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704-19) розміри прожиткового мінімуму на 2015 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 вересня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривні, з 1 вересня - 1167 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 вересня - 1455 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 вересня - 1378 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 вересня - 1074 гривні".
44.3. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
45. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП України, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2015 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 1617,91 1176 72,69
лютий 1692,85 1176 69,47
березень 1858,58 1176 63,27
квітень 2351,73 1176 50,01
травень 2629 1176 44,73
червень 2726,8 1176 43,13
липень 2745,18 1176 42,84
серпень 2663,68 1176 44,15
вересень 2685,51 1330 49,53
жовтень 2544,25 1330 52,27
листопад 2651,32 1330 50,16
грудень 2658,1 1330 50,04
45.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2015 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 13 до 28 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 12-21 днів на місяць.
45.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2015 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2015 Грн.
січень 12,20
лютий 11,68
березень 11,65
квітень 9,99
травень 9,15
червень 8,88
липень 8,75
серпень 9,10
вересень 10,29
жовтень 10,88
листопад 10,52
грудень 10,66
45.3. Вартість одягу, всупереч приписам ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2015 в сміхотворних розмірах – від 72 до 168 грн. на місяць.
45.4. В 2014 році вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, суттєво зменшена. Відповідно до постанови КМУ від 8.06.96р. №619, «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників», http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/619-..., до 2014 року було: 11м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 21м2/особу+10,5м2/сім’ю (42м2/особу+21м2/сім’ю для непрацездатних сімей ветеранів війни) +23,6м3/особу газу для газопостачання. Відповідно до постанови КМУ від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2..., в прожитковий мінімум закладені такі норми газопостачання (було до 2016 року): 431,2 м3/м2 газу в місяць на середньостатистичну сім’ю для опалення та 75,52 м3/особу газу в місяць для інших потреб.
45.4.1. Постановою КМУ від 6.08.2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/409-... Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт забезпечення газом, і в 2014 році стало: 7м3/м2 газу для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшені на коригуючий коефіцієнт, + 18м3/особу газу для газопостачання.
45.5. В 2014 році також суттєво зменшились гарантії держави на водокористування. Так, відповідно до постанови КМУ від 14.04.2000 №656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2..., в прожитковий мінімум закладені такі норми водокористування (було до 2016 року): постачання холодної води – 5,8м3/особу та водовідведення – 5,6м3/особу. Постановою КМУ від 6.08.2014 р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/409-... Кабмін Яценюка А.П. зменшив соціальний стандарт водозабезпечення, і в 2014 році стало: постачання холодної води – 2,4м3/особу та водовідведення – 4м3/особу.
45.6. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
45.7. Вартість освіти, всупереч приписам ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
45.8. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2015 взагалі – 0 грн. на весь рік.
45.9. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
45.10. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
46. Законом України від 25.12.15 №928-VIII, «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2016 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2016 рік:
«Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1313 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1637 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1208 гривень».
46.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
46.2. Законом України від 19.05.2016 року №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1384...) розміри прожиткового мінімуму на 2016 рік змінені на нові:
"Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1544 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1355 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1689 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1600 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1247 гривень».
46.3. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
47. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2016 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 2675,72 1330 49,71
лютий 2680,03 1330 49,63
березень 2685,95 1330 49,52
квітень 2691,37 1330 49,42
травень 2823,16 1399 49,55
червень 2899,97 1399 48,24
липень 2928,88 1399 47,77
серпень 2884,77 1399 48,50
вересень 2904,15 1399 48,17
жовтень 2938,44 1399 47,61
листопад 3039,55 1399 46,03
грудень 3096,78 1544 49,86
47.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_...), ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2016 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 13 до 28 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 13-14 днів на місяць.
47.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2016 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2016 Грн.
січень 10,91
лютий 11,04
березень 11,06
квітень 11,03
травень 11,02
червень 10,84
липень 10,85
серпень 11,01
вересень 10,91
жовтень 10,70
листопад 10,28
грудень 11,08
47.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2016 в сміхотворних розмірах – від 73 до 196 грн. на місяць.
47.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, з липня 2014 року зменшена урядом Яценюка до незрозуміло низьких розмірів.
47.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
47.6. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
47.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2016 взагалі – 0 грн. на весь рік.
48. Це означає, що Кабмін вніс зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
48.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
49. Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII, «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801...) вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2017 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2017 рік:
«Стаття 7. Установити у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні».
49.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
50. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2017 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 3127,46 1544 49,37
лютий 3172,55 1544 48,67
березень 3236,9 1544 47,70
квітень 3280,4 1544 47,07
травень 3358,55 1624 48,35
червень 3499,06 1624 46,41
липень 3483,29 1624 46,62
серпень 3388,53 1624 47,93
вересень 3418,95 1624 47,50
жовтень 3459,71 1624 46,94
листопад 3504,85 1624 46,34
грудень 3544,16 1700 47,97
50.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2017 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, закладене лише в сумі від 17 до 33 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 13-14 днів на місяць.
50.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2017 лише в розмірі вартості окремих ліків в таких сумах на місяць:
2017 Грн.
січень 21,83
лютий 21,65
березень 21,31
квітень 21,13
травень 21,88
червень 21,27
липень 21,63
серпень 22,34
вересень 22,38
жовтень 22,53
листопад 22,57
грудень 23,68
50.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2017 в сміхотворних розмірах – від 93 до 227 грн. на місяць.
50.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, в 2016 році сумарно зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року: після обрізань Яценюка 2014 року Кабмін Гройсмана постановою від 11.10.16 №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/780-2... повністю вилучив газ для опалення з набору житлово-комунальних послуг в складі прожиткового мінімуму – з 431,2 м3 газу на середньостатистичну сім’ю в місяць до 0м3 газу для опалення, та зменшив газопостачання з 75,52 м3 газу на середньостатистичну сім’ю в місяць до 6 м3/особу в місяць. Лише цією постановою кожен українець з листопада 2016 року лише на газові обкрадається владою щомісяця на 190,4 м3 газу, або на 1324,81 грн. А щомісячна майнова шкода усьому українському народу від обкрадання владою газу у населення, приведена до даних січня 2016 року, складає 8 075 853 269,84 м3 газу та 56 190 979 466,25 грн. (п'ятдесят шість мільярдів сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста шістдесят шість гривень двадцять п'ять копійок).
В розрахунках це виглядає так:
Постачання газу В 1996 р. В 2018 р. Різниця Майнова шкода
(м3/особу/міс.) (м3/особу/міс.) (м3/особу/міс.) (грн./особу/міс.)
Для опалення 167,13 0 167,13 1162,89
На інші потреби 29,27 6 23,27 161,92
Всього: 196,4 6 190,4 1324,81
На 42414505 чол. 8330340300 254487030 8075853269,84 56190979466,25

50.4.1. Крім того, поступово, кількома каскадними рішеннями про внесення чисельних негативних змін до постанови КМУ від 6.08.2014 р. №409 протягом 2016-2017 років Кабмін Гройсмана зменшив ще й соціальні стандарти житлово-комунальних послуг – зменшив соціальний стандарт забезпечення житла газом до 5м3/м2 газу в місяць для опалення на опалювальну площу 13,65м2/особу + 35,22м2/домогосподарство, зменшених на коригуючий коефіцієнт, та до 10,5м3/особу газу в місяць для інших потреб.
50.4.2. Постановою №204 від 23.03.16 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/204-... Кабмін де-факто скасував 30%-ву (3,3м3/м2 опал. пл./міс.) норму газу на опалення в неопалювальний сезон.
50.4.3. Також, постановою КМУ №442 від 13.07.2016 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/442-... Кабмін Гройсмана де-факто скасуав раніше нормативно встановлений термін опалювального сезону – з 01.10.по 30.04. щорічно. Відтак, де-факто опалювальний сезон зразу ж скоротився, хоча погода за його межами була холодною, і навіть сніжною.
50.5. Вартість газу для опалення, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік, а вартість газопостачання закладена до БПМ-2017 в розмірі вартості 3(!) м3/особу на місяць.
50.6. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
50.7. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
50.8. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2017 взагалі – 0 грн. на весь рік.
51. Це означає, що Кабмін вніс зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
52. Внаслідок таких постійних антиконституційних каскадних обрізань, в порівнянні з існуючими на дату прийняття Конституції України, прав людини та їх обсягів, від державних гарантій на житлово-комунальні послуги залишились лише ріжки та ніжки.
53. Все викладене означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
54. Законом України від 7.12.2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246...), вказані вище поіменно народні депутати України затвердили поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України на 2018 рік та ухвалили такі розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік:
«Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень».
54.1. Вказаний закон підписаний Президентом України Порошенком П.О.
55. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html за грудень 2017 року склав 3 544,16 грн. Це означає, що БПМ на січень 2018 року складає 47,97% від ФПМ грудня 2017 року, тобто, не досягає навіть його половини.
56. Однак, ВИМІРЯНИЙ МСП, на підставі приписів закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму, доступний з сайту МСП за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/12286.html відповідно вже в січні 2018 року склав в порівнянні з бюджетним прожитковим мінімумом:
2018 ФПМ (грн.) БПМ (грн.) %
січень 3587 1700 47,39
56.1. При цьому, достатнє для забезпечення нормального функціонування організму людини (раціональне) харчування, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.48, 49 Конституції України, в БПМ-2018 взагалі не закладене, а мінімальне харчування, тобто таке, що забезпечує виключно фізичне виживання людини, навіть в розрахунку на січень 2018 року закладене лише в сумі від 25 до 32 грн. на день; виміряні витрати на харчування закладені на 14 днів на місяць.
56.2. Усі види медичної допомоги - стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, включаючи вартість діагностики, придбання ліків та виробів медичного призначення, операбельного втручання та трансплантології, протезування (стоматологічного включно), медичного догляду та патронажу, транспортних медичних послуг тощо, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.49 Конституції України, закладені в БПМ-2018 лише в розмірі вартості окремих ліків, в розрахунку на січень 2018 року, в сумі 49,93 грн.
56.3. Вартість одягу, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.48 Конституції України, закладена в БПМ-2018 в сміхотворних розмірах – в розрахунку на січень 2018 року від 100 до 227 грн. на місяць.
56.4. Вартість житлового забезпечення, зокрема, газу для опалення, приготування їжі, гарячої води, зменшена майже в 100 разів з липня 2014 року, закладена в БПМ-2018 неадекватною реальному життю.
56.5. Вартість житла – придбання, будування та оренди, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.ст.47, 48 Конституції України, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік.
56.6. Вартість освіти, всупереч приписам ратифікованої Україною КОНВЕНЦІЇ МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, ст.53 Конституції України, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік. Водночас, за офіційними даними Державної служби статистики України, лише у вересні 2017 року послуги освіти подорожчали на 12%, зокрема, середньої – на 18,6%, вищої – на 14,3%.
56.7. Вартість обов’язкових державних оплатних та пов’язаних з ними послуг, а також інших необхідних для життя послуг, як то реєстрація народження, місця проживання, місця перебування, шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені (прізвища), права власності на житло, на землю, права на спадщину; отримання внутрішнього паспорту громадянина України, закордонного паспорту громадянина України, посвідчення водія, документів про освіту; послуг бюро технічної інвентаризації, нотаріальних, юридичних, експертних, оціночних, страхових (медичного та пенсійного страхування включно); оплати приватною особою державного мита, судового збору, виконавчого збору та судових витрат; оплати доступу до публічної інформації, архівних та інших інформаційних послуг; похоронні та ритуальні послуги, обладнання могил та догляд за могилами тощо, не закладена в БПМ-2018 взагалі – 0 грн. на весь рік.
57. Це означає, що Кабмін вніс такі зміни в нормативне регулювання житлово-комунальних послуг, в результаті яких протиправно навмисно та усвідомлено створив усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавив весь український народ доступу до тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
57.1. Це означає, що Кабмін запропонував, народні депутати України узаконили, а Президент України підписав новий закон, в результаті якого усі вказані фігуранти солідарно протиправно навмисно та усвідомлено створили усім українцям такі широкомасштабні умови життя, в яких позбавили весь український народ доступу до продуктів харчування, ліків та усієї медичної допомоги, житла та тепла в оселях, і які (умови) розраховані на фізичне знищення частини населення України.
IV. Аргументи
Мої аргументи на користь оцінки наведених фактів як злочинних наступні.
58. Пенсійне забезпечення людини – це повернення їй державою боргу, позиченого протягом усього трудового життя людини, на який вона має жити тоді, коли сама не з змозі заробити собі на життя. Виключенням є (і то не завжди) люди з інвалідністю, які з незалежних від них причин не здатні заробити собі на прожиття, і в демократичному суспільстві забезпечуються суспільним коштом.
58.1. Зменшення, після 28.06.1996 року, прав на пенсійне забезпечення та їх обсягів є антиконституційним, і вже лише з цієї причини такі нові правові норми не підлягають виконанню, а їх виконання тягне правову відповідальність виконавців. Крім того, застосування на практиці таких антиконституційних норм в масштабах держави завдало мільярдної шкоди майже усьому українському народу – тієї його частини, до якої ці норми застосовані. Це означає, що усі посадові особи, причетні до вказаних зловживань – і ті, хто стругав антиконституційні закони та інші правові норми, і ті, хто їх застосовував (а це – УСІ посадові особи ПФУ), підлягають кримінальній відповідальності щонайменше за зловживання посадовими обов’язками, ст.364 КК України, в редакції до ухвалення антиконституційного закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261..., яким скасований гарантований вказаною статтею захист прав людини від завдання немайнової шкоди.
59. 31 жовтня 2017 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. внесла подання Прем’єр-міністрові України Гройсману В.Б. (копія додається), в якому вказала:
«За результатами парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина виявлено системні порушення права людей на достатній життєвий рівень, інші соціально- економічні права, закріплені Конституцією України, міжнародними договорами, зумовлені, в першу чергу, незабезпеченням державою об’єктивного визначення базовою стандарту "прожитковий мінімум", який є одним із основних показників, що характеризує рівень життя населення, та від якого залежить визначення більшості складових соціального блоку Державною бюджету України.
При законодавчому встановленні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимоги законодавства щодо його формування. Водночас існує низка проблемних питань й у методологічних підходах до розроблення цього показника. Внаслідок чого у 2017 році, як і у попередніх роках, показник прожиткового мінімуму не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України.
Аналіз проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік також засвідчує про порушення процедури визначення вказаного показника і на наступний рік.
У зв'язку з цим звертаю Вашу увагу па те, що безпідставне заниження розміру прожиткового мінімуму призводить до штучного зменшення всіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі цього показника, а відтак - і до погіршення рівня життя громадян, подальшого зубожіння населення та загострення соціальної напруги у суспільстві.
Більш детальні обґрунтування стосовно окресленої проблеми та пропозиції щодо її врегулювання наведені у додатку.
З огляду па викладене та ураховуючи соціальну значимість порушеного питання, керуючись статтями 13, 15, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", і прошу:
вжити в межах компетенції невідкладні заходи для забезпечення об’єктивного визначення базового стандарту "прожитковий мінімум" з урахуванням наведених у додатку пропозицій;
про прийняті рішення та вжиті заходи поінформувати в установлений законодавством строк».
59.1. Однак, прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. проігнорував подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 про усунення порушень прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік, і палець-о-палець не вдарив, аби зупинити масштабний злочин.
60. 31 жовтня 2017 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. звернулася до голови Верховної Ради України Парубія А.В. (копія додається), в якому вказала таке:
«За результатами парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина виявлено системні порушення права людей на достатній життєвий рівень, інші соціально- економічні права, закріплені Конституцією України, міжнародними договорами, зумовлені, в першу чергу, незабезпеченням державою об'єктивного визначення базового стандарту "прожитковий мінімум", який є одним із основних показників, що характеризує рівень життя населення, та від якого залежить визначення більшості складових соціального блоку Державного бюджету України.
При законодавчому встановленні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимоги законодавства щодо його формування. Водночас існує низка проблемних питань й у методологічних підходах до розроблення цього показника. Внаслідок чого у 2017 році, як і у попередніх роках, показник прожиткового мінімуму не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України.
Зазначене створює правомірне невдоволення громадян України щодо порушення їх конституційних прав на достатній життєвий рівень та соціальний захист.
У зв’язку з цим Прем'єр-міністрові України Гройсману В.Б. направлено подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо виявлених системних проблем з питань формування базового стандарту "прожитковий мінімум" та пропозиції вжити в межах компетенції невідкладні заходи для забезпечення об’єктивного визначення цього показника (копія додається).
Водночас звертаю Вашу увагу, що у внесеному Урядом проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.) також вбачається порушення процедури визначення вказаного показника і на наступний рік.
Так, Кабінетом Міністрів України неправомірно пропонується Верховній Раді України затвердити значно нижчий розмір прожиткового мінімуму, ніж обчислений Міністерством соціальної політики України згідно з чинною на сьогодні методикою його обрахунку.
Наголошую, що затвердження Верховною Радою України пропонованого Урядом розміру прожиткового мінімуму призведе до штучного зменшення всіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі цього показника, а відтак - і до погіршення рівня життя громадян, подальшого зубожіння населення та загострення соціальної напруги у суспільстві.
Крім того, слід зауважити, що відповідно до підпункту "є" пункту 1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка мас містити обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.
Водночас, за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України таких обґрунтувань не надав, чим порушив встановлені законодавством процедури.
З огляду на викладене та ураховуючи соціальну значимість порушеного питання, керуючись статтями 13, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", прошу:
під час розгляду Верховною Радою України проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік" врахувати вищенаведені застереження з метою затвердження в Законі фактичного розміру прожиткового мінімуму, обчисленого Мінсоцполітики згідно зі статтею 5 Закону України "Про прожитковий мінімум";
ініціювати проведення у Верховній Раді України, у тому числі із залученням представників громадськості, парламентських слухань стосовно окресленої проблеми як такої, що становить суспільний інтерес та потребує невідкладного законодавчого врегулювання».
60.1. Однак, голова Верховної Ради України Парубій А.В., так само, як і прем’єр-міністр України Гройсман В.Б., проігнорував листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 про порушення прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік, і так само палець-о-палець не вдарив, аби зупинити масштабний злочин.
61. 23.11.17 комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики подав на розгляд Верховної Ради України проект постанови «Про забезпечення формування прожиткового мінімуму відповідно до вимог законодавства та з урахуванням фактичних споживчих цін», зареєстрований за №7336. Проект, зокрема, вказує:
«Виходячи з необхідності забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї та неухильного виконання з цією метою положень Європейської соціальної хартії (переглянутої), конвенцій Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117, про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, законів України «Про прожитковий мінімум» і «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», відповідно до статей 9, 48, 85 і 113 Конституції України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік забезпечувати формування розміру прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць та для основних соціальних і демографічних груп населення на основі оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 780, відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму, затвердженої спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної служби статистики України від 3 лютого 2017 року № 178/147/31, та з урахуванням фактичних споживчих цін;
розробити та внести зміни до постанови «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 11 жовтня 2016 року №780 з метою приведення її норм у відповідність до положень Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, зокрема щодо включення витрат на забезпечення житлом, медичним обслуговуванням та освітою до складу наборів».
61.1. Однак, проект так і залишився не розглянутим, а його аргументи – не враховані при ухваленні чергового закону про бюджет.
62. Як вказує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лутковська В.В. в обґрунтуванні подання від 31.10.17 прем’єр-міністрові України Гройсману В.Б., відповідно до статті 6 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" прожитковий мінімум, встановлений законом, є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.
Саме цей стандарт, як зазначено в Законі України "Про прожитковий мінімум", розроблений з метою забезпечення реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.
62.1. Водночас протягом багатьох років цей показник не виконує функцію базового соціального стандарту для визначення достатнього рівня життя громадян, а застосовується виключно як розрахунковий показник для збалансування Державного бюджету України. Це порушує конституційні права мільйонів українських громадян на достатній життєвий рівень та належний соціальний захист.
Функцію прожиткового мінімуму як основоположного інструменту соціальної політики нівелює наявність низки проблем, які пов’язані як з систематичним недотриманням вимог законодавства щодо його формування, так і необхідністю перегляду методологічних підходів до визначення цього показника.
62.1.1. Так, відповідно до статті 1 Закону України "Про прожитковий мінімум" прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормальною функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Ці набори згідно зі статтею 3 вказаного Закону мають визначатися не рідше одною разу на п'ять років.
Водночас набори продуктів, товарів та послуг, які використовуються при його визначенні, не змінювалися протягом 15 років.
62.2. Лише у 2016 році Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 11.10.2016 р. №780 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення”. Однак більшість пунктів затвердженого споживчого кошика не враховують життєво необхідні витрати, детерміновані реаліями сучасності.
62.2.1. Зокрема, в наборах непродовольчих товарів та послуг відсутня низка статей витрат на платні послуги в сферах освіти, житла, медицини, рекреації, комунікацій тощо. Натомість в наборах присутні витрати на товари і послуги, якими на сьогодні громадяни вже не користуються.
Слід зауважити, що наявний набір продовольчих продуктів споживчого кошика також не враховує актуальні фізіологічні потреби громадян та вимоги щодо раціонального та якісного харчування, а встановлені норми споживання, що визначають наповнення та структуру продовольчого кошика, є значно нижчими раціональних норм споживання, зокрема рекомендованих Українським НДІ гігієни харчування МОЗ.
При цьому використовується вуглеводна модель харчування на противагу білково-вітамінній, яка поширена серед економічно розвинутих країн.
62.3. Таким чином, постає нагальна необхідність перегляду основних принципів визначення прожиткового мінімуму та розроблення нових законодавчих механізмів, які б забезпечували максимальну відповідність базового соціального стандарту реальній вартості споживчого кошика та послуг і відповідали соціально-економічним та суспільно-політичним реаліям.
62.4. Крім того, функція прожиткового мінімуму як основного інструменту соціальної політики нівелюється і внаслідок застосування в законах України про Державний бюджет України показника "рівень забезпечення прожиткового мінімуму" для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", що протиправно обмежує розмір вказаної соціальної допомоги та порушує конституційне право громадян на рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.
62.5. При законодавчому визначенні розміру прожиткового мінімуму систематично не дотримуються вимога законодавства щодо його формування.
62.5.1. Так, згідно зі статтею І Закону України "Про прожитковий мінімум" прожитковий мінімум розраховується як вартісна величина його складових наборів, обчислювана нормативним методом.
62.5.2. Однак зазначену формулу розрахунку прожиткового мінімуму, визначену законом, при встановленні цього показника на 2015-2017 роки не було застосовано, натомість розмір прожиткового мінімуму (за інформацією Міністерства фінансів України) визначався, виходячи із розміру прожиткового мінімуму за грудень попереднього року, помноженого на так званий прогнозний індекс споживчих цін для року розрахунку (зокрема на 2017 рік - на підставі затвердженого у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» розміру прожиткового мінімуму у грудні 2016 року з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік).
62.6. Фактично, при визначенні прожиткового мінімуму був використаний так званий ресурсний метод, коли прожитковий мінімум розраховується, виходячи з так званих «можливостей бюджету».
Підтвердженням застосування саме такого методу е наявність істотної різниці між розмірами законодавчо встановленого та фактичного прожиткового мінімуму, який розраховується Міністерством соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум".
62.6.1. Так, за оприлюдненими відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" даними Мінсоцполітики України, фактичний розмір прожиткового мінімуму, зокрема у цінах травня/грудня 2016 та травня 2017 років, у розрахунку на місяць на одну особу є значно вищим від затвердженого законами України про Державний бюджет України на 2016 та 2017 роки.
62.7. Водночас, і розмір прожиткового мінімуму в Україні, що обрахований Мінсоцполітики як фактичний, є набагато нижчим, ніж реальний у зв’язку із застосуванням останнім при його визначенні необґрунтованих, як вже було зазначено вище, наборів продуктів, товарів та послуг.
62.8. Також слід звернути увагу на те, що на порушення вимог статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум" встановлення прожиткового мінімуму відбувається без попередньої процедури проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що має здійснюватись згідно з Порядком проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 р. № 1767.
Зазначені порушення мають місце й при обчисленні розміру прожиткового мінімуму на 2018 рік.
62.9. Так, проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 р.) передбачається, що у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні;
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;
- працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривню, з 1 грудня - 1921 гривню;
- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.
За інформацією ж Міністерства соціальної політики України, розміщеною на офіційному сайті Міністерства, фактичний розмір прожиткового мінімуму ще у цінах серпня 2017 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 2954 гривні (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб - 3389 гривень), для дітей віком до 6 років - 2817 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 3424 гривні, для працездатних осіб - 3058 гривень (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб - 3798 гри), для осіб, які втратили працездатність, -2495 гривень.
З огляду па вищевикладене Урядом неправомірно пропонується Верховній Раді України затвердити значно нижчий розмір прожиткового мінімуму, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його обрахунку.
Такі дії Уряду призведуть до штучного зменшення розмірів усіх соціальних та пенсійних виплат, нарахування яких проводиться на підставі прожиткового мінімуму, а відтак і до погіршення соціальної захищеності та рівня життя населення.
На вищенаведеному наголошено також і Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету при опрацюванні проекту Закону.
62.10. Крім того, слід зауважити, що відповідно до підпункту "є" пункту 1 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.
62.10.1. Водночас, за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України таких обґрунтувань не надав, чим порушив встановлені законодавством процедури.
63. Все викладене означає, що прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман в черговий раз запропонував, а 07.12.17 народні депутати України знову, як і в минулі роки, протиправно встановили законом бюджетні розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік, які складають 45-50% фактичного прожиткового мінімуму навіть за версією МСПУ. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада забезпечує мінімальне харчування українського народу на 13-16 днів на місяць. Дійсно, а навіщо українцю їсти щодня? Він же не єврей. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада навмисно, систематично та цілеспрямовано відмовляє усьому народу в доступі до їжі, до житла та тепла в оселях, до медичної допомоги, до освіти, до життя.
64. Ухваленням низки законів та інших правових норм, які на практиці скасуали або обмежили значний обсяг а) пенсійних прав людини, зокрема, дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства та членів їх сімей, б) прав людини на адекватний склад та обсяг прожиткового мінімуму, в) житлово-комунальних прав людини, г) прав людини на фінансову доступність достатнього життєвого рівня для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, лікування, освіту тощо, усі голосуючі «за» народні депутати, так само, як і причетні члени уряду, які подали законопроекти, і Президенти України, які підписали закони, і Прем’єр-міністри України, які підписали рішення КМУ, вчинили щонайменше два міжнародних злочини проти людяності щодо українського народу, які називаються відповідно ВИНИЩЕННЯ людей та КАТУВАННЯ. Ці міжнародні злочини передбачені:
64.1. ст.7 b) Римського статуту , - преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме истребление (винищення) – винищення людей, всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного створення умов життя, розрахованих на те, щоб знищити частину населення України, зокрема, позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та житла;
64.2. ст.7 е) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме пытки (катування) – катування всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного завдання сильного фізичного та/чи психічного болю чи страждань людям, які знаходяться під контролем влади, зокрема, у формі позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та теплого житла.
65. Представлена ситуація триває в Україні вже щонайменше два десятиліття. Саме з цих причин український народ вимирає. Як повідомив координатор системи ООН в Україні, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер, за підрахунками ООН, 60% населення України перебуває нижче межі бідності (http://www.unn.com.ua/uk/news/1655369-v-...). І це при тому, що ООН робила обрахунки за нормами прожиткового мінімуму, затвердженим старою постановою КМУ. Простий порівняльний аналіз старої (від 14.04.2000 №656) та нової (від 11.10.16 №780) редакцій постанови КМУ «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» показує значне погіршення забезпечення населення життєво необхідними товарами в новій редакції постанови, тобто, з 2017 року влада не лише не покращила, а ще погіршила стан життєвого забезпечення людей. Якщо ж порахувати реальний фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням усіх відсутніх передбачених Конституцією України та міжнародним українським правом життєво необхідних складових та з усуненням викривлень обрахунків з боку МСПУ, то виявиться, що за межею бідності насправді живуть біля 90% українців.
66. І в цей же час, за даними відкритих джерел, топ-чиновники державних структур України виплачують собі шалені суми у формі офіційної зарплатні за рахунок народних коштів. Зокрема,
66.1. Восени 2016 року Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. встановив особисто собі та усім членам Кабінету-Міністрів України щомісячну зарплату в сумі 100 000 грн. При цьому він ще й заплатив собі та колегам таку зарплату заднім числом за сім місяців, що заборонено законом, завдавши в такий спосіб збитки бюджету в десятки мільйонів гривень. А за публічною заявою народного депутата України Вадима Рабіновича газеті «Факты и комментарии” 03.02.17 (http://fakty.ua/229838-vadim-rabinovich-... «Самое страшное, что делает правительство, — это освобождает страну от пенсионеров и малоимущих. Потому что они ему не нужны, ему нужно расчистить это пространство. И, чтоб вы знали, когда каждый человек наскребает копейки на платежки за коммунальные услуги, в прошлом месяце правительство выписало себе 224 тысячи гривен премии — премьер и его замы. Вдумайтесь в этот цинизм! Что я могу сказать? Я не хочу переходить на личности, но их надо гнать. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Вадим Рабинович. Я не обирала цього народного обранця, але висловлену ним позицію повністю поділяю.
66.2. Зарплати голів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Украгазвидобування» сягають 3 000 000 грн./міс. і більше.
66.3. Генеральний директор «Укрпошти» отримує 750 000 грн./міс.
66.4. Судді «нового» Верховного Суду, з подачі КМУ, поклали зарплату в 300 000 – 400 000 грн./міс.
66.5. Голова Нацбанку України заробляє 200 000 грн./міс.
66.6. За публічною заявою Прем’єр-Міністра України Гройсмана В.Б. в Верховній Раді України 07.03.17, «85% пенсіонерів України отримують пенсію на рівні мінімальної». Це означає, що понад 11 млн. українських пенсіонерів, включаючи інвалідів, отримують пенсію, яка не досягає і половини фактичного прожиткового мінімуму, тобто, отримують від влади фінансове забезпечення власних витрат на харчування менше ніж на півмісяця, а на медичну допомогу – трохи більше 20 грн. на місяць. Водночас, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень, національний дохід в розрахунку на одного українця за 25 років – з 1990 по 2015 рік, зменшився на 31,9%. Також, один з найбільших швейцарських фінансових конгломератів Credit Suisse підрахував, що добробут українців з середини 2015 року до середини 2016 знизився на 19%; Україна разом з Росією (мінус 15%) і Аргентиною (мінус 27%) увійшли в трійку світового антирейтингу по зростанню добробуту домогосподарств - достаток жителів цих трьох країн, в процентному значенні, знизився найбільше.
Наведені факти свідчать про свідомий несправедливий та непропорційний дискримінаційний, тобто, неконституційний розподіл державою Україна суспільних фондів, що є системним порушенням базових принципів прав людини.
V. Мої обвинувачення в злочинах
67. Ст.7 b) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме истребление (винищення) – винищення людей з інвалідністю та всього українського народу шляхом:
67.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця, включно дитини-інваліда, інваліда з дитинства та їх родин (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
67.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
67.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
67.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
67.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
67.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
68. Ст.7 е) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме пытки (катування) – катування людей з інвалідністю та всього українського народу шляхом:
68.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
68.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
68.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
68.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
68.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69. Ст.440 КК України – геноцид українського народу, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення української національної групи шляхом створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, шляхом:
69.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
69.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів;
69.7. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, їх родин права на пенсійне забезпечення, включаючи мене та мою родину.
70. Ст.127.2 КК України – катування, тобто умисне, за попередньою змовою групою осіб, з мотивів національної нетерпимості, заподіяння сильного фізичного болю та фізичного страждання людям з інвалідністю та всьому українському народу шляхом мучення та інших психологічних насильницьких дій з метою залякування та дискримінації всього українського народу, шляхом:
70.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
70.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
70.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
70.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
70.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71. Ст.161.3 КК України– умисні дії, спрямовані на пряме та непряме обмеження прав та встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за національними ознаками, ознаками віку, інвалідності та належності до родини інвалідів, майнового стану, зайняття посади високопосадовця чи керівника юридичної особи публічної форми власності, вчинені організованими групами посадових та службових осіб, які спричинили тяжкі наслідки, шляхом:
71.1. антиконституційного протиправного широкомасштабного систематичного свідомого нормативного та фактичного позбавлення усіх дітей-інвалідів, усіх інвалідів з дитинства, їх родин, в порівнянні з дорослими інвалідами, права на існуюче раніше пенсійне забезпечення, включаючи мене та мою родину.
71.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
71.7. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного малозабезпеченого українця, на відміну від забезпечених високопосадовців, (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72. Ст.364.2 КК України (як в чинній частково неконституційній редакції, так і в конституційній редакції станом до ухвалення антиконституційного закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1261..., яким скасований гарантований вказаною статтею захист прав людини від завдання немайнової шкоди) – зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використання службовими особами влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам усіх громадян України та державним інтересам України, шляхом:
72.1. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) достатнього харчування, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.2. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) ліків та медичної допомоги, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.3. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) одягу, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.4. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) житлового забезпечення у вигляді природного газу для опалення та газопостачання, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.5. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) придбання та оренди житла, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.6. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення кожного українця (відмови в наданні фінансового доступу до) освіти, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів.
72.7. протиправного широкомасштабного систематичного свідомого позбавлення дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, їх родин права на пенсійне забезпечення, включаючи мене та мою родину.
73. Усі наведені тут злочини скоєні шляхом або 1) встановлення нових праворегулюючих норм (законів, підзаконних актів), які звузили обсяг існуючих на той час прав людини, або 2) скасування існуючих праворегулюючих норм (законів, підзаконних актів), з одночасним скасуванням або звуженням існуючих на той час прав людини, або 3) заміни існуючих правових правопороджуючих норм на нові, які звузили обсяг існуючих на той час прав людини, а потім 4) організації та забезпечення застосування та виконання на практиці нових протиправних норм. З огляду на наслідки, усі ці дії були антиконституційними, а відтак, протиправними. З огляду на масштабність негативних наслідків таких протиправних дій, усі ці дії були злочинними.
73.1. Усі наведені тут злочини були частиною спланованої широкомасштабної та систематичної державної політики, спрямованої проти цивільного населення України, що мала на меті винищення та катування українців.
73.2. Усі наведені тут злочини вчинялись з обтяжуючими обставинами – за попередніми змовами організованими злочинними групами у складі посадовців публічної влади усіх рівнів, частина з яких виконувала ролі організаторів та керували діями інших, інша частина була виконавцями.
73.3. Усі наведені тут злочини вчинялись з обтяжуючими обставинами –проти найменш захищених та найбільш вразливих категорій українців; частина злочинів вчинялась цілеспрямовано проти людей похилого віку, дітей-інвалідів, інвалідів з дитинства, їх родин.
73.4. Усі наведені тут злочини вчинялись з обтяжуючими обставинами –повторно та з рецидивом злочинів, загальнонебезпечним способом, з особливою жорстокістю, та кожен з цих злочинів окремо та у сукупності потягли тяжкі та особливо небезпечні наслідки для усього українського народу – за час вчинення вказаних злочинів 10 мільйонів українців вже вимерли, а ті, що залишились, стали найхворішою та найбіднішою нацією в Європі та мало чи не в цілому світі.
Заключний висновок:
Наведені в цьому документі факти та їх докази свідчать про свідомі системні широкомасштабні довготривалі злочини, міжнародні та національні, що є складовою частиною політики влади України, скоєні та скоювані в даний час конкретними відповідальними посадовими особами-чиновниками проти всього українського народу та людей з інвалідністю зокрема, включаючи мене та ще трьох членів моєї родини інвалідів, які кваліфікуються щонайменше як ст.ст.7 b), 7 е) Римського статуту, ст.440 КК України, ст.127.2 КК України, ст.161.3 КК України, ст.364.2 КК України.
VI. Звернення
Пане Генеральний прокуроре! Ви публічно повідомляли про наявність тісної співпраці ГПУ з офісом прокурора МКС у розслідуванні скоєних в Україні міжнародних злочинів, підсудних МКС. Враховуючи такий безцінний досвід, я закликаю Вас та усю ГПУ оперативно та повноаспектно розслідувати усі наведені в цьому документі міжнародні та національні злочини та назвати злочинців поіменно і передати їх суду.
VІІ. ВИМОГИ
74. Прошу:
74.1. прийняти та зареєструвати цю заяву про злочини;
74.2. невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
74.3. через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені як заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
74.4. встановити поіменно та повідомити мені усіх відповідальних за наведені тут злочини винних посадових осіб;
74.5. негайно розпочати та провести досудове розслідування у формі досудового слідства у встановлений законом 2-місячний строк;
74.6. невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування у цій справі;
74.7. враховуючи тяжкість вчинених злочинів, вирішити в установленому законом порядку питання про взяття під варту (арешт) усіх обвинувачених;
74.8. враховуючи масштабні розміри шкоди, завдані злочинами, з метою збереження джерел відшкодування шкоди в майбутньому, вирішити в установленому законом порядку питання про арешт усього майна усіх обвинувачених;
74.9. визнати потерпілими усіх осіб, постраждалих від викладених тут злочинів, та задокументувати це в установленому законом порядку;
74.10. повідомляю, що я та моя мати Щербата Наталя Михайлівна є потерпілими, цивільними позивачами та свідками у цій справі – нам обом відомі конкретні факти щодо вчинення злочинів. Прошу допитати мене та мою матір Щербату Наталю Михайлівну як потерпілих та свідків у цій справі.
74.11. надати мені матеріали досудового розслідування до його завершення для ознайомлення та отримання їх копій;
74.12. повідомити мені реквізити кримінальної справи (номер, дату, тощо) та уможливити подання мною цивільного позову під час досудового слідства;
74.13. надіслати мені належно засвідчені копії усіх процесуальних рішень, що прийматимуться у справі.
Запитані документи в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Додатки (в копіях): 4 довідки МСЕК про мою та членів родини інвалідність, лист МОЗ з Рекомендаціями, подання УПЛ від 31.10.17, лист УПЛ від 31.10.17, проект постанови ВРУ від 23.11.17, картка проекту постанови ВРУ від 23.11.17. Усі інші наявні докази надані в тексті цієї заяви як інтернет-посилання на їх офіційне оприлюднення. Інші наявні докази будуть надані на першу ж вимогу на вказану ГПУ електронну адресу.
18.03.18
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата»
(Кінець цитати).
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
04.05.18
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Вихідна Кореспондеція, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment