286дп17Наказ03.02.17№178

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербатий Михайло Федорович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!

МСП повідомило про наявність наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму". Однак, станом на 08.04.17 наказ не оприлюднений.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
2. Прошу повідомити мені джерела оприлюднення (прямий лінк) на сайті МСП наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
3. Прошу повідомити, чи оприлюднювався проект наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" на сайті МСП. Так чи ні?
3.1. Якщо оприлюднювався, прошу повідомити дату оприлюднення проекту та прямий лінк на сайті МСП, за яким оприлюднений проект наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
3.2. Якщо не оприлюднювався, прошу повідомити причини неоприлюднення на сайті МСП проекту наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму", а також прізвища, імена та по-батькові, найменування посад винних в цьому відповідальних посадових осіб МСП.
4. Повідомити, чи подавало Мінсоцполітики наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Так чи ні?
4.1. Якщо подавало, прошу повідомити вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації листа, яким Мінсоцполітики подавало наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа, яким Мінсоцполітики подавало наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" на реєстрацію до Міністерства юстиції України, З УСІМА ДОДАТКАМИ ДО НЬОГО.
4.3. Прошу надати мені докази факту та ДАТИ вручення Міністерству юстиції України листа, яким Мінсоцполітики подавало наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Прошу повідомити, чи існує ще якась переписка між МСП та Мін’юстом з приводу наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму". Так чи ні?
5.1. Якщо існує, прошу повідомити мені загальну кількість та перелік усіх листів з переписки між МСП та Мін’юстом з приводу наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
5.2. Якщо існує, прошу надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх листів з усіма додатками з переписки між МСП та Мін’юстом з приводу наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
6. Повідомити, чи зареєстрований наказ Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" в Міністерстві юстиції України. Так чи ні?
6.1. Якщо зареєстрований, прошу повідомити дату та номер реєстрації вказаного наказу в Міністерстві юстиції України.
6.2. Якщо зареєстрований, прошу повідомити, чим документально це підтверджується.
6.3. Якщо зареєстрований, прошу надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних документів, що підтверджують факт та дату реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму".
6.4. Якщо не зареєстрований, прошу повідомити причини відсутності реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Держстату від 03.02.2017 №178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму", а також прізвища, імена та по-батькові, найменування посад винних в цьому відповідальних посадових осіб МСП.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Михайло Щербатий

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

3 Attachments

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15273 (20170418) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com