295РозподілПОВТОРНО

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Міністерство енергетики (Міненерго, МЕН)
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45, e-mail: [email address], [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло

295РозподілПОВТОРНО

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються ПІДПИСУВАЧЕМ до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані – БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
Відповідно до однієї з сучасних наукових енциклопедій, «На сьогодні використовують такі види Е.п.: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока); 7) електронний цифровий підпис, що створюється шляхом використання криптографічного відкритого ключа» («Фармацевтична енциклопедія»).
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом (найпоширенішим в практиці), відповідним приписам ст.ст.1.12), 1.13) закону України “Про електронні довірчі послуги”, шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме мого власноручного підпису, виконаного особисто мною машинописним способом, у вигляді мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією і, за приписами Конституції України, не підлягає збиранню та використанню.
Цей лист містить звернення з метою реалізації та захисту моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Факти
1. Листом від 06.10.23 №119/2.1.5-40047-2023 ТОВ «ГК «Нафтогаз України» повідомило мене, що з 01.10.23 моїм Оператором ГРМ є ТОВ «Газорозподільні мережі України» в особі його Вінницької філії – по газифікованому об’єкту з ЕІС-кодом 56XM01A16556060M за адресою: м. Вінниця, (конфіденційна адреса – авт.), з присвоєним особовим рахунком №910264361.
2. ЗМІ також повідомляли про відібрання ліцензії в АТ «Вінницягаз» та вилучення в нього державного майна у зв'язку з кримінальним провадженням та збитками державі в сумі 1,5 млрд. грн. та наступною передачею цього майна ТОВ «Газорозподільні мережі України».
3. 17.10.23 через сервіс Доступ до правди я подала до МЕН листа 269Розподіл і просила надати інформацію щодо вказаних обставин.
3.1. Вся переписка за листом оприлюднена за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/269....
4. Листом від 23.10.23№26/1.4-7.4.1-21422 МЕН надало мені окрему інформацію, але не усю запитану. Зокрема,
4.1. Не наданий жодний із запитаних документів, включно Договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 22.09.2023 №7/9.
4.2. Не повідомлена доля держави у власності ТОВ «Газорозподільні мережі України»: повідомлено лише, що ТОВ «Газорозподільні мережі України» не належить до суб’єктів господарювання державного сектора економіки (державна частка у статутному капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків).
4.3. Не надано поштову та електронну адреси адресату, якому пересланий мій лист (НКРЕКП), та документальні докази факту, часу та способу надсилання (вручення) його за належністю.
Вимоги
5. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків; необхідна мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5.1. ПОВТОРНО – Управлінські рішення МЕН як уповноваженого органу влади та договори з усіма додатками про передачу державного майна до ТОВ «Газорозподільні мережі України» – усі наявні, включно Договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 22.09.2023 №7/9 з усіма додатками.
5.1.1. Прямі лінки на джерела офіційного оприлюднення на сайті МЕН (чи іншому) усіх запитаних документів.
5.2. ПОВТОРНО – яка доля держави у власності ТОВ «Газорозподільні мережі України», і чи вона взагалі є?
5.3. ПОВТОРНО – поштову та електронну адреси адресату, якому пересланий мій лист 269Розподіл (НКРЕКП).
5.4. ПОВТОРНО – документальні докази факту, часу та способу надсилання (вручення) мого листа 269Розподіл за належністю НКРЕКП.
5.5. Управлінські рішення МЕН як уповноваженого органу влади та договори з усіма додатками про передачу державного майна попереднику ТОВ «Газорозподільні мережі України» в частині мого газопостачання – наскільки я розумію, АТ «Вінницягаз» (?).
5.5.1. Прямі лінки на джерела офіційного оприлюднення на сайті МЕН (чи іншому) усіх запитаних документів.
5.6. Управлінські рішення МЕН як уповноваженого органу влади та договори з усіма додатками про припинення з 01.10.23 дії договорів про передачу державного майна попереднику ТОВ «Газорозподільні мережі України» в частині мого газопостачання – наскільки я розумію, АТ «Вінницягаз» (?).
5.6.1. Прямі лінки на джерела офіційного оприлюднення на сайті МЕН (чи іншому) усіх запитаних документів.
5.7. Перелік та джерела усіх повноважень МЕН щодо ТОВ «Газорозподільні мережі України» та його діяльності.
5.7.1. Якими приписами права врегульоване це питання?
5.7.2. Прошу навести авторів, назви, реєстраційні номери та дати реєстрації, джерела інтернет-оприлюднення усіх релевантних приписів права.
5.8. Прошу навести усі релевантні документи та їх нормативні джерела.
5.9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
5.10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з реквізитами його вхідної реєстрації.
6. Якщо цей лист пересилатиметься належному адресату, прошу надати мені повну назву такого адресату, його поштову та електронну адреси та документальні докази факту, часу та способу надсилання (вручення) цього листа за належністю.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
24.10.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Плакуща К.К., Міністерство енергетики України

1 Attachment