323-1ДоглядПовтор21

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідч. водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької обл.
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 38 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 17 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 40 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 8 звернень з метою реалізації моїх прав людини, передбачених законами України, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших законів України.
Цей лист включає 33 звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини (в порядку скарги) за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
І. Факти
1. 12.06.21 через сайт Доступ до правди я звернулась до ЦПМСД №2 та його керівника з листом 323Догляд21, в якому подала 24 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 24 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. Лист вручений отримувачу 2021-06-12 о 13:10:24 на офіційну електронну адресу [email address] та оприлюднений, разом з усією наступною перепискою, за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/323.... Звернення викликане тим, що лікарня в особі лікарки Шевчук А.Р. звинуватила мене, непрацездатного інваліда 2 групи пенсійного віку, в порушенні начебто мого обов’язку з належного догляду за матір'ю, лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг, одинокою людиною без працездатних родичів. На моє прохання ще від 17.05.21 пояснити, що таке належний догляд і як саме його треба здійснювати, що саме я здійснила неналежного в догляді за матір'ю, лікарка Шевчук А.Р. відмовилась надати відповідь та будь-які роз'яснення і натомість послала мене проконсультуватись до психіатра. Докази додаються за посиланням https://drive.google.com/file/d/1XvFP9Lz....
2. У зв'язку з ненаданням відповіді та запитаної інформації у встановлений законом строк ще 20.06.21 через сайт Доступ до правди я подала до ДОЗВМР та його керівника Шиша О.В. листа 323-1Догляд21, в якому об'єднала 42 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 17 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 42 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини, 5 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян», 6 звернень в порядку квазі-судової процедури (скарг) на ЦПМСД №2. Лист вручений отримувачу 2021-06-20 о 21:54:03 на офіційну електронну адресу ДОЗВМР [email address] та оприлюднений, разом з усією наступною перепискою, за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/323....
3. Встановлений законом строк розгляду та вирішення ДОЗВМР усіх питань листа 323-1Догляд21 сплив відповідно 29.06.21, 07.07.21 та 22.07.21, однак, жодної відповіді та запитаної інформації ДОЗВМР мені не надіслав, скарг не вирішив, первинну правову допомогу не надав. Схоже, жодний акт індивідуальної дії щодо мене ДОЗВМР та його керівником Шишом О.В. за цим листом щодо мене не вчинявся: на офіційному сайті ДОЗВМР такі акти не оприлюднені. Це означає, що ДОЗВМР та його керівник Шиш О.В.:
3.1. не надав вчасно відповідей та інформації на 42 моїх запити на доступ до публічної інформації;
3.2. не надав вчасно відповідей та інформації на 24 моїх запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист;
3.3. не надав вчасно відповідей та інформації на 42 моїх заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини;
3.4. не розглянув та не вирішив вчасно 5 моїх звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян»;
3.5. не розглянув та не вирішив вчасно 6 моїх звернень в порядку квазі-судової (скарг) на ЦПМСД №2;
3.6. не оприлюднив акти індивідуальної дії щодо мене, вчинені за моїм листом.
4. Роз’яснюю, що відповідно до КУпАП встановлена персональна адміністративна відповідальність за вчинення КОЖНОГО окремого правопорушення у вигляді стягнення штрафу в доход бюджету, а саме:
4.1. Ненадання відповіді на кожний запит на доступ до публічної інформації – штраф з кишені від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
4.2. Ненадання інформації на кожний запит на доступ до публічної інформації – штраф з кишені від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
4.3. Нерозгляд кожного звернення – штраф з кишені від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
4.4. Будь-яке інше порушення закону України «Про звернення громадян» – штраф з кишені від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
4.5. Неоприлюднення вказаних видів публічної інформації, включно і актів індивідуальної дії – штраф з кишені від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
4.6. Ненадання посадовою особою доступу до персональних даних – штраф з кишені від 5 100 до 17 000 грн., а у випадку повторності – від 17 000 до 34 000 грн.
5. Листом від 25.06.21 №01-2/881 за підписом керівника Кривов'яз Т.М., виконавці Олевінська В.М. та Якубич С.Г., ЦПМСД №2 повідомив мені таке (далі – цитата):
«У відповідь на Ваше звернення від 12.06.21р. Інформаційний запит- 323Догляд21 адміністрація КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» повідомляє наступне:
Догляд за хворими - це комплекс заходів, спрямованих на підтримку та відновлення сил хворого та створення для нього умов, що сприяють пришвидшенню одужання, попередження та профілактиці ускладнень захворювання.
Він включає в себе гігієнічне утримання приміщення, в якому знаходиться хворий, підтримку належного гігієнічного стану самого хворого, обладнання зручного ліжка, піклування про чистоту постілі та одягу, організацію харчування хворого, надання йому допомоги при прийомі їжі, при туалеті, при різних хворобливих станах, розладах, що виникають у перебігу хвороби.
Обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплений в статті 51 Конституції України. Дана конституційна норма знайшла своє відображення і в Сімейному кодексі України (статті 202-206)» (кінець цитати).
6. Цей лист-відповідь має такі особливості:
6.1. Викладення поданих мною до ЦПМСД №2 листом 323Догляд21 24 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 24 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини зайняло 389 слів на 51 рядкові тексту; лист-відповідь ЦПМСД №2 складається зі 121 слова на 16 рядках – менше третини моїх запитань.
6.2. Лист-відповідь викладений одним масивом, без вказування, яка його частина на яке з моїх питань відповідає. Таке безграмотне компонування тексту унеможливлює адекватне сприйняття звичайною людиною, якого з моїх питань стосується кожне окреме речення відповіді, а відтак, унеможливлює логічне розуміння змісту наданої інформації, що рівноцінно ненаданню інформації.
6.3. Жодного правового джерела наданого юридичного поняття «догляд», як я просила, лист-відповідь не містить.
6.4. Натомість, надані посилання на приписи права, які не регулюють питання здійснення догляду, а відтак, не мають відношення до моїх питань, і є незапитаною інформацією, спамом=сміттям, відповіддю не по суті.
В сукупності це означає, що ЦПМСД №2 не надав мені жодної запитаної інформації до сьогодні.
7. Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника про факти порушень моїх прав людини ЦПМСД №2, викладені в моєму листі 323-1Догляд21, оприлюдненому за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/323..., та доповнені цим листом. Я очікую застосування ДОЗВМР, З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ, наданих йому повноважень для усунення вказаних порушень та причин, що їх породили, виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності винних відповідальних посадових осіб, поновлення моїх порушених прав, інших необхідних релевантних заходів.
ІІ. Аргументи
Я вважаю вказані дії ЦПМСД №2 протиправними, виходячи з наступного:
8. Статті 51 Конституції України та 203-206 СК України, наведені ЦПМСД №2 як такі, що містять визначення поняття «догляд», насправді не містять жодного слова з наведених ЦПМСД №2 двох абзаців тексту про догляд. Так само, наведені ЦПМСД №2 ці приписи права як такі, що начебто покладають на дітей обов'язок здійснення догляду за їх непрацездатними батьками, взагалі не регулюють питання здійснення догляду, оскільки застосовані в них правові дефініції «піклування» та «утримання» мають самостійне змістовне наповнення, і не включають в себе здійснення догляду.
8.1. За приписами права, відповідь не по суті є відмовою в наданні інформації. В такий спосіб ЦПМСД №2 намагається причепити козу до воза, приліпити сліпого до плота, ввести в оману людей і перекласти власні обов'язки, оплачені народними грішми, на плечі дітей пацієнтів.
8.2. Натомість, в Конституції України існує інший припис, який визначає «догляд за непрацездатними» державною гарантією, що виконується ПРОФЕСІЙНО. Існують кваліфікаційні вимоги до працівників, що здійснюють догляд.
8.3. Також, іншими приписами права України передбачено, що навіть якщо догляд здійснюється на непрофесійній основі, то 1) лише працездатними особами і 2) з державними компенсаційними виплатами за виконання цієї державної гарантії. Про дітей ніде не йдеться: все, що стосується догляду, гарантується, тобто, забезпечується державою.
9. У мене немає сумніву, що посадові особи ЦПМСД №2 прекрасно ЗНАЮТЬ, що таке догляд і хто його має виконувати: адже жодний медик не отримає диплома (окрім купленого), поки не освоїть цей предмет і не здасть іспит по ньому. Але, з 20-річного досвіду обслуговування ЦПМСД №2 я знаю, що бажання наживи на інвалідах та їх обкрадання є метою життя цих фашисток, і для них всі засоби придатні, аби перекинути на родину свої обов'язки і покласти народні гроші до кишені.
9.1. Ті фашистки настільки тупі і примітивні, що не здатні навіть два слова зліпити до купи: два абзаци тексту відповіді стосовно догляду вони зкопіпейстили зі статті Вікіпедії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Догляд_за_...), присвяченій саме ПРОФЕСІЙНИМ обов'язкам медиків з догляду. А потім причепили висновок, що це – обов'язки дітей. Ось така кримінальна творчість.
9.2. Це означає, що ледащий керівник ЦПМСД №2 Кривов'яз Т.М., не бажаючи виконувати власні обов'язки, маючи злочинний намір обікрасти мою родину, діючи у своїх власних корупційних інтересах та в інтересах очолюваної неї організованої злочинної групи підлеглих медиків, усвідомлено надала мені завідомо неправдиву інформацію, притягнула її за вуха для подальшого використання в своїй злочинній діяльності. Ця фашистка культивує в трудовому колективі людиноненависництво як засіб постійного обкрадання пацієнтів.
10. За приписами права, надання недостовірної інформації є адміністративним правопорушенням – «напівкримінальним» проступком, жертвою якого держава визнала не лише потерпілих, а й усе суспільство, і встановила покарання у вигляді наповнення державного бюджету штрафом від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
10.1. Такі дії вважаються грубим порушенням посадових обов'язків, що тягне обов'язкову дисциплінарну відповідальність, включно звільнення з займаної посади з вовчим білетом.
ІІІ. Вимоги
А. Вимоги в порядку скарги
11. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
-ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення...;
не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.
- ст. 25: У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом».
11.1. Роз'яснюю, що скарга, подана в порядку закону України «Про звернення громадян» чи іншої національної квазі-судової процедури, розглядається та вирішується із забезпеченням усіх гарантій справедливої судової процедури, передбачених ст.6.1 ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ.
11.2. Повторюю, що нерозгляд скарги складає адміністративне порушення і тягне відповідальність у вигляді штрафу в доход бюджету від 425 до 850 грн., а у випадку повторності – від 1 020 до 1 360 грн.
12. ПОВТОРНО прошу ДОЗВМР та персонально його керівника Шиша О.В.:
12.1. Провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
12.1.1.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
12.1.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
12.1.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
12.1.4. бути присутнім при розгляді скарги;
12.1.5. користуватися послугами адвоката або представника;
12.1.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
12.1.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
12.1.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень;
12.1.9. усіх інших прав людини на справедливий суд, гарантованих ст.6.1 ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ.
12.2. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
12.3. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
12.4. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
12.5. Повідомити, хто з посадових осіб ДОЗВМР уповноважений провести розгляд та вирішення цієї скарги, його посаду, прізвище, ім'я та по-батькові, службовий телефон та службову електронну адресу.
12.6. Розглянути це звернення в моїй присутності за адресою мого проживання, наданою ДОЗВМР раніше, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
12.6.1. Вказане клопотання заявляється у зв'язку, по-перше, з моєю інвалідністю 2 групи протягом 21 року та у зв'язку, по-друге, з важкою інвалідністю моєї матері, лежачого інваліда 1А групи Щербатої Г.С., яка потребує постійного стороннього догляду, і догляд за якою злочинно не надає ЦПМСД №2. Я змушена доглядати маму особисто, і за станом здоров'я не можу залишати її одну більше ніж на 15 хв.
12.6.2. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
12.7. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних прав людини, викладених в цій скарзі.
12.8. Прошу розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» строк невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня її отримання.
12.9. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
12.10. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
12.11. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
12.12. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
12.13. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
12.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
12.15. Визнати порушенням мого права людини не бути підданою нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ, дії керівника ЦПМСД №2 Кривов'яз Т.М., медичного директора Олевінської В.М., старшого терапевта Якубич С.Г., лікарки Шевчук А.Р. та інших посадових осіб ЦПМСД №2, встановлених перевіркою цієї скарги та відповідальних за протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб.
12.16. Визнати порушенням мого права людини на приватне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ, дії керівника ЦПМСД №2 Кривов'яз Т.М., медичного директора Олевінської В.М., старшого терапевта Якубич С.Г., лікарки Шевчук А.Р. та інших посадових осіб ЦПМСД №2, встановлених перевіркою цієї скарги та відповідальних за:
12.16.1. протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб;
12.16.2. відмову пояснити, що таке належний догляд і як його здійснювати;
12.16.3. відмову роз’яснити, що є неналежним в догляді за моєю мамою;
12.16.4. відмову пояснити, хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг;
12.16.5. непідтвердження отримання листа 323Догляд21, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5;
12.16.6. невчасного і неповного надання відповідей на лист 323Догляд21;
12.16.7. ненадання запитаної інформації на лист 323Догляд21;
12.16.8. усвідомлене надання Кривов'яз Т.М., Олевінською В.М., Якубич С.Г. завідомо неправдивої інформації щодо догляду на мого листа 323Догляд21.
12.17. Негайно поновити усі мої вказані тут порушені права людини.
12.18. За вказані тут порушення моїх прав людини – забезпечити притягнення до встановленої законом відповідальності керівника ЦПМСД №2 Кривов'яз Т.М., медичного директора Олевінської В.М., старшого терапевта Якубич С.Г., лікарки Шевчук А.Р. та усіх інших винних посадових осіб ЦПМСД №2, встановлених перевіркою цієї скарги.
12.18.1. Роз'яснюю, що відсутність факту притягнення до дисциплінарної відповідальності порушника, при встановленому порушенні посадових обов'язків, є корупційним діянням, і тягне персональну відповідальність відповідальних осіб.
12.19. З огляду на наявну практику ЄСПЛ та розміри стягуваних ним відшкодувань, стягнути на мою користь за вказані тут порушення моїх прав людини солідарно з ЦПМСД №2 та усіх його винних посадових осіб:
12.19.1. За протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю, в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб, що, за приписами права прав людини, є зневажливим поводженням і порушенням права на приватне життя – 1 000 євро.
12.19.2. За ненадання інформаційного доступу до мого права на приватне та сімейне життя у формі ненадання інформації та надання неправдивої інформації про те, що таке належний догляд і як його здійснювати; що є неналежним в догляді за моєю мамою; хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг; за невчасне надання частини відповідей, ненаданням більшості відповідей та жодної запитаної інформації на лист 323Догляд21 – 1 000 євро.
12.19.3. Всі платежі прошу провести в 3-денний строк на мою домашню адресу, надану ДОЗВМР раніше, в гривні по курсу НБУ, та сплатити вартість доставки мені цих коштів, а також додатково сплатити усі податки, які можуть бути нараховані мені на ці суми.
12.20. Повідомити, чи притягнуті винні посадові особи до дисциплінарної відповідальності за вказані тут порушення моїх прав людини, і вказати, до якої саме.
12.21. Надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
12.22. Оприлюднити на офіційному сайті ДОЗВМР, за приписами права, усі управлінські рішення про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
12.23. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
12.24. Надати мені на електронну адресу, з якої я надсилаю цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
12.25. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
12.26. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
12.27. Усі вчинені за цим листом акти індивідуальної дії (рішення, дії чи бездіяльність) оприлюднити на офіційному сайті УПЛ.
12.28. Повідомити мені джерело офіційного оприлюднення (прямі інтернет-лінки) усіх вчинених за цим листом актів індивідуальної дії.
12.29. Надати мені письмове рішення, ухвалене за цією скаргою.
12.30. Оприлюднити на офіційному сайті ДОЗВМР, за приписами права, ухвалене за цією скаргою рішення. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямий лінк) офіційного оприлюднення рішення за цією скаргою.
12.31. Надати мені письмову відповідь за цією скаргою.
12.32. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього звернення.
12.33. Надати мені належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього звернення з реквізитами вхідної реєстрації ДОЗВМР.
Б. Вимоги в порядку закону України «Про безоплатну правову допомогу»
13. Відповідно до закону України «Про безоплатну правову допомогу»,
- ст.7: 1. Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру»;
- «ст.9: 1. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: 2) органи місцевого самоврядування»;
- «ст.10: 4. Органи… місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги…».
13.1. Це означає, що ДОЗВМР як орган місцевого самоврядування ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ надавати безоплатну первинну правову допомогу населенню міста з питань, що віднесені до його повноважень, включно і складати скарги.
14. ПОВТОРНО прошу надати мені в розумний строк первинну правову допомогу та скласти проекти скарг від мого імені в квазі-судовому порядку, передбаченому, зокрема, законом України «Про звернення громадян», на ім'я:
14.1. Уповноваженого з прав людини – про усі допущені щодо мене в цій справі порушення приписів прав людини не бути підданою зневажливому поводженню та на доступ до публічної інформації, включно ненадання та ненадання вчасно відповідей та запитаної публічної інформації, надання завідомо недостовірної інформації, для складення ним щонайменше 96 адміністративних протоколів та надсилання їх до уповноваженого суду з метою притягнення до адміністративної відповідальності усіх посадових осіб ЦПМСД №2, винних у вказаних та виявлених порушеннях щодо мене як потерпілої та жертви цих порушень;
14.2. усіх вищестоячих (щодо винних) посадових осіб ВМР та її виконавчого комітету, відповідальних за діяльність ЦПМСД №2 – про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності;
14.3. ДОЗВМР – про усі допущені ЦПМСД №2 щодо мене в цій справі порушення приписів прав людини не бути підданою зневажливому поводженню та на доступ до публічної інформації, про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, про притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності, а також про здійснення належного відомчого контролю за дотриманням прав людини в ЦПМСД №2;
14.4. Вінницької міської ради – про усі допущені ЦПМСД №2 щодо мене в цій справі порушення приписів прав людини не бути підданою зневажливому поводженню та на доступ до публічної інформації, про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, про притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності, а також про здійснення належного відомчого контролю за дотриманням прав людини в ЦПМСД №2.
14.5. В проектах усіх скарг прошу вказати мене жертвою (потерпілою) та свідком вказаних порушень. Прошу також в проектах усіх скарг вказати свідком мою маму Щербату Галину Сергіївну, яка мешкає разом зі мною.
14.6. За нормативами праці публічних адвокатів, на підставі постанови КМУ від 17 вересня 2014 р. №465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», складення однієї скарги однією людиною забирає до 8 годин. З огляду на наведене та за аналогією закону, складення моїх щонайменше чотирьох скарг має бути виконане протягом не більше 3-4 днів.
14.7. Проекти усіх скарг прошу надіслати мені в розумний строк, що в цій ситуації не перевищує 4х робочих днів, на електронну адресу, з якою отриманий цей лист.
14.8. При неможливості, з будь-якої причини, надання мені ДОЗВМР запитаної правової допомоги для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги прошу негайно, але не більше трьох днів з моменту отримання цього листа, сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення адвокатом щонайменше 4 скарг, що на дату цього листа складає 38 064 грн., з додаванням вартості пересилки коштів на домашню адресу, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
14.8.1. Обрахунок вартості праці в гривні виконаний за оприлюдненими актуальними мінімальними ринковими цінами вартості праці адвоката за 1 годину, зокрема, в Харківській, Чернігівській, Закарпатській та Херсонській областях, відповідній 50% актуального бюджетного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на дату подання цього листа відповідає 1 189,5 грн. (http://tuipravo.info/publikatsii/novyny/..., https://advokatrada.cn.ua/%D0%B7%D0%B0%D..., https://www.facebook.com/permalink.php?s..., https://uba.ua/documents/Kobets_19_06.pdf, https://citynews.ks.ua/6585-viznachen-mn..., http://advocate-uzhhorod.blogspot.com/20..., https://barristers.org.ua/news/zatverdzh...).
Всього нараховано 1 189,5 х 8 год. = 9 516 грн. х 4 = 38 064 грн.
14.9. Усі ухвалені за цим листом рішення та відповіді мені прошу надіслати на мою домашню адресу, надану раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
В. Вимоги в порядку законодавства про доступ до інформації
15. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» ВТРЕТЄ прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
15.1. Що таке належний догляд за лежачим пацієнтом?
15.1.1. Яка стаття Конституції України визначає догляд державною гарантією?
15.1.1.1. Прошу навести номер статті Конституції України та її зміст стосовно догляду як державної гарантії.
15.1.2. Які приписи права України визначають, що таке належний догляд за лежачим пацієнтом і складові такого догляду?
15.1.2.1. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.1.3. Які приписи права України застосувала лікарня для визначення, чи є догляд за моєю матір'ю належним/неналежним?
15.1.3.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.1.3.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
15.2. Які саме ознаки неналежності догляду за моєю матір'ю мали місце і коли саме?
15.2.1. Прошу навести повний перелік усіх наявних ознак неналежності догляду за матір'ю.
15.3. Які конкретні дії має вчинити доглядальник для належного догляду загалом і стосовно моєї матері зокрема?
15.3.1. Якими приписами права має керуватись доглядальник в цих випадках?
15.3.1.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.3.1.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
15.4. Які роз'яснення лікар зобов'язаний надати доглядальнику щодо правил належного догляду?
15.4.1. Якими приписами права має керуватись лікар в цих випадках?
15.4.1.1. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.4.1.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосовних приписів права.
15.5. На кого в Україні, включно в м. Вінниці, покладений обов'язок роз'яснення доглядальнику правил належного догляду та навчання його навичкам належного догляду?
15.5.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.5.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
15.6. На кого в Україні, включно в м. Вінниці, покладений обов'язок догляду за лежачим інвалідом-пацієнтом, застосовний щодо моєї матері?
15.6.1. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.7. Які приписи права України застосувала лікарня для визначення, що саме на мене як доньку покладений обов'язок догляду за моєю матір'ю як лежачим інвалідом-пацієнтом?
15.7.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
15.7.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
15.8. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 мого листа 323Догляд21.
15.9. Належно засвідчену паперову факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 323Догляд21 з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
15.10. Підтвердити чи спростувати правомірність звинувачень мене ЦПМСД №2 в неналежному догляді за моєю мамою, лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг.
15.11. Усі заходи, вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи для припинення вказаних порушень, поновлення моїх порушених прав, притягнення винних до встановленої законом відповідальності, унеможливлення повторення подібних порушень.
15.12. Вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи заходи з притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб ЦПМСД №2, відповідальних за:
15.12.1. протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб;
15.12.2. відмову пояснити, що таке належний догляд і як його здійснювати;
15.12.3. відмову роз’яснити, що є неналежним в догляді за моєю мамою;
15.12.4. відмову пояснити, хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг;
15.12.5. непідтвердження отримання листа 323Догляд21, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5;
15.12.6. невчасне і неповне надання відповідей на лист 323Догляд21;
15.12.7. ненадання запитаної інформації на лист 323Догляд21;
15.12.8. усвідомлене надання Кривов'яз Т.М., Олевінською В.М., Якубич С.Г. завідомо неправдивої інформації щодо догляду на мій лист 323Догляд21.
15.13. Загальну кількість посадових осіб ДОЗВМР, зобов'язаних надавати людині первинну правову допомогу, зокрема, складати запитані нею скарги.
15.14. Прізвища, імена та по-батькові, посади усіх посадових осіб ДОЗВМР, відповідальних за надання громадянам первинної публічної правової допомоги у вигляді складення від їх імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
15.15. Прізвища, імена та по-батькові, посади, службові телефони та персональні службові ел. адреси усіх посадових осіб ДОЗВМР, яким доручено надання мені первинної публічної правової допомоги за цим листом у вигляді складення від мого імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
15.16. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб ЦПМСД №2 та про стягнення справедливої сатисфакції.
15.17. Джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
15.18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
15.19. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою домашню адресу, наявну в лікарні та ДОЗВМР. Всі надіслані на домашню адресу документи прошу надати також на мою публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
25.07.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

26.07.2021. -01-108815.

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

4 Attachments