32дп18ЗаяваПравило39

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису текстового формату у формі мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
26.07.18 зі своєї приватної електронної адреси я подала до МОН звернення під назвою «60з18Правило39» такого змісту (далі – повна цитата листа):
«1. Міністерство освіти і науки України (МОН)
2. Міністру освіти і науки України п. Гриневич Л.М.
Проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Україна, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96, [email address]

Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда б/н, видане ДСП Вінницької міськради24.06.14
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, вул. ххххххххххххххххххххх
60з18Правило39
Rule 39 /Urgent!!!!!
ПРАВИЛО 39/Т Е Р М І Н О В О !!!!!!!!
Контактні особи:
Щербата Анастасія Віталіївна, законна представниця мати Щербата Наталя Михайлівна
21037, м. Вінниця, вул. хххххххх, ел. адреса ххххххххх, тел. хххххххххх

Прошу негайно припинити триваюче в даний час та не допустити можливе, з великою долею вірогідності, порушення моїх прав не бути дискримінованою в законному доступі до вищої освіти за ознакою інвалідності та не бути дискримінованою в доступі до права на приватне професійне життя в частині права на вищу професійну освіту за ознакою інвалідності (порушення ст.1 Протоколу 12 та ст.8.2 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод)!
Прошу негайно, протягом двох діб, поновити мої порушені права та забезпечити мені:
1. Можливість зарахування мене в 2018 році для отримання вищої освіти бакалавра по професії психолога на навчання за державним чи регіональним замовленням до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
1.1. Для цього прошу вирішити питання про тимчасове, до закінчення розгляду та вирішення по суті цього листа, зарезервування одного вільного бюджетного місця в кожному з обраних мною вузів – Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на навчання за обраним мною фахом.
2. Надання можливості та роз’яснення мені строків та порядку подання мною оригіналів документів, необхідних для зарахування мене на здобуття вищої освіти за державним чи регіональним замовленням за обраним мною фахом до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
3. Можливість отримання мною пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти на весь час навчання за обраним мною фахом від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
4. Можливість отримання мною, нарівні з іншими українцями, законного джерела фінансування здобуття вищої освіти, включно погашення кредиту з відсотками, власними коштами, а саме заробітною платою, пенсією, соціальною допомогою тощо.
4.1. Для цього, наприклад, прошу негайно звернутись до КМУ з нормотворчою ініціативою про включення до переліку товарів та послуг прожиткового мінімуму витрат на здобуття вищої освіти, з відповідними розрахунками.
4.2. Вжити усіх інших можливих заходів, в межах наданих повноважень, для забезпечення фінансового доступу кожного українця, включно мене, до вищої освіти.
Наведені вимоги породжені наступним:
Я є дитиною-інвалідом 2000р. народження, випускницею загальноосвітньої школи 2018 року. Моя мати Щербата Наталя Михайлівна є одинокою матір’ю-людиною з інвалідністю 2 групи. Ми обоє також є малозабезпеченою родиною, а відтак, малозабезпеченими особами, оскільки мені, як і усім іншим таким самим дітям-інвалідам України, виплачується соціальна допомога по інвалідності (разом з допомогою на догляд) в сумі 1 988,40 грн./міс.; пенсія моєї матері складає 3 372,37 грн./міс., в середньому на особу припадає 2680,38 грн./міс. Інших доходів родина не має. Разом з тим, за даними Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/news/12286.html), прожитковий мінімум на одну особу в червні 2018 року склав в Україні 3817,90 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – 3842,21 грн./міс. Стосовно нашої родини це відповідає по 3 830,06 грн./міс. на кожну особу. В порівнянні це означає, що наш сімейний дохід не сягає навіть 70% конституційного прожиткового мінімуму на людину.
Відповідно до закону України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ» від 06.09.2012 №5207-VI, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17, усі державні та інші органи публічної влади дотримуються принципу недискримінації у своїй діяльності та з метою недопущення/усунення дискримінації здійснюють позитивні дії – спеціальні заходи, спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм законами України.
Відповідно до ст.22 закону України «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ» від 21.03.91 №875-XII, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12, який є спеціальним законом стосовно загального закону України «Про вищу освіту»,
«У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю…
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:
…одинока матір з числа інвалідів…»
Це означає, що до вказаних осіб закон застосував позитивну дискримінацію та встановив розумне пристосування у вигляді спеціальних умов їх зарахування на навчання до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
Відповідно до ст.11 закону України «ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ» від 05.02.1993 №2998-XII, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998..., «Україна гарантує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту…
Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від форм власності, що діють на території України. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком…
Порядок надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти молодим громадянам та їх пільгового погашення визначає Кабінет Міністрів України».
Відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. №916, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/916-...,
«3. Кошти на надання кредитів передбачаються:
у Державному бюджеті України - МОН для оплати навчання у вищих навчальних закладах усіх форм власності, крім комунальної, а також крім тих, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим;
6. Відповідно до бюджетних призначень, передбачених для надання кредитів законом про Державний бюджет України та місцевими бюджетами на поточний рік:
а) МОН до 1 червня поточного року виходячи з обсягу державного замовлення, потреби на підготовку фахівців з гостродефіцитних спеціальностей та кількості одержувачів кредиту розподіляє бюджетне призначення, встановлене йому в Державному бюджеті України, для:
центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади державної форми власності;
вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих МОН;
акредитованих вищих навчальних закладів приватної форми власності;
7. Після розподілу бюджетних призначень МОН до 1 липня поточного року укладає відповідні угоди стосовно передачі повноважень на надання кредитів з центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають вищі навчальні заклади державної форми власності. {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 947 {947-2011-п) від 07.09.2011}
МОН, інші центральні органи виконавчої влади, які одержали відповідно до внесених до розпису змін бюджетні асигнування на надання кредиту, розподіляють суми між підпорядкованими вищими навчальними закладами, доводять до них довідки про внесення змін до кошторису.
10. Приймальна комісія вищого навчального закладу за результатами складання вступних іспитів приймає щодо кожного одержувача кредиту рішення про зарахування абітурієнта до вищого навчального закладу з оплатою його навчання за рахунок кредиту. Зазначене рішення затверджується керівником вищого навчального закладу.
11. Абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 та 2 групи, малозабезпечених і багатодітних сімей мають переваги за однакових результатів вступних іспитів серед абітурієнтів, які претендують на здобуття вищої освіти за рахунок кредиту.
13. Кредит надається на підставі угоди між його одержувачем та керівником вищого навчального закладу. Форма угоди затверджується МОН».
Я підпадаю під вказану наведеними законами спеціальну категорію осіб, і тому уважно вивчила усі публікації на сайтах МОН та ВНЗ України, однак, жодної інформації щодо наведених приписів права та порядку їх застосування не знайшла. Релевантної інформації я не знайшла також на сайті https://cabinet.osvitavsim.org.ua.
З цієї причини на національному сайті вступника я заповнила та подала до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського автоматизовані заяви про бажання вступити до цих ВНЗ для отримання професії психолога. Процедура заповнення заяв не надала опцій віднесення мене до спеціальної категорії абітурієнтів та додання до неї підтверджуючих статус документів. З цієї причини я змушена, на додаток до поданих мною стандартних заяв про вступ, звернутись до кожного з обраних мною ВНЗ з окремою заявою про доповнення та уточнення моєї автоматизованої електронної заяви, поданої на загальних засадах.
Оскільки усі мої вступні іспити, в якості яких сьогодні застосовуються результати ЗНО, є позитивними, я є дитиною-інвалідом і належу до малозабезпеченої родини, моя мати є одинокою матір’ю 2 групи інвалідності, в своїх додаткових заявах я просила зарахувати мене на навчання у кожному з обраних навчальних закладів за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання за поданою мною стандартною заявою та додатковою заявою, з доданими до неї документами.
Я не змогла отримати конкретної інформації про порядок подання заяв про вступ та доданих до них документів, тому могла припуститись помилок при поданні своїх заяв з доповненнями. З цієї причини в кожній додатковій заяві я просила надати мені можливість виправити допущені помилки, якщо такі будуть, та додати відсутні потрібні документи, негайно після повідомлення мене університетом про допущені помилки та недостатні, в порівнянні з приписами закону, документи.
Я просила також, у випадку неможливості зарахування мене на навчання за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання за поданою мною стандартною заявою та додатковою заявою, з доданими до неї документами, із ЗАКОННИХ ПІДСТАВ, зарахувати мене на оплатну форму навчання та обов’язково надати мені державний цільовий кредит на весь час навчання, передбачений постановою КМУ від 16.06.2003 №916, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/916-....
Станом на сьогодні жодний з ВНЗ, до яких я подавалася, не зарахував мене на бюджетне навчання, і всі вони де-факто відмовляють мені в застосуванні до мене спеціального права. ВНЗ також стверджують, що їм ніколи не виділялось бюджетне фінансування для цільових кредитів на навчання, такий кредит ніколи нікому не надавався і не буде надаватися в цьому році нікому, включно і мені. Усі вони також посилаються на МОН, тематичний наказ якого не дозволяє жодному ВНЗ застосовувати спеціальне законодавство про спеціальний порядок зарахування до ВНЗ таких дітей з інвалідністю, як я. І вони виконують наказ МОН, а не закон! Плювати на закон, наказ МОН їм рідніший! А МОН застосував вибірковий підхід до виконання законів: цей мені подобається, і я його виконую, а цей не подобається, і я його не буду виконувати. Демонстрацією такого саботажу є наказ МОН від 13.10.2017 року №1378, http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvi..., який «переплюнув» закон України. І хоча підписання та виконання цього наказу тягне кримінальну відповідальності за ст.161.2, а то й 161.3 КК України, на це теж всі плюють: ця стаття у нас теж «для меблів».
Відповідно до ст.53.3 Конституції України, «Держава забезпечує доступність і безоплатність… вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах..; надання державних стипендій та пільг учням і студентам».
Відповідно до статті 5 Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, від 22.06.1962 №117 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_..., ратифікованої законом України від 16.09.15 №692-VIII, «2. При встановленні прожиткового мінімуму беруться до уваги такі основні сімейні потреби працівників, як продукти харчування та їхня калорійність, забезпечення житлом, одяг, медичне обслуговування та освіта».
Наскільки мені відомо, ні МОН, ні КМУ протягом 22 років палець-о-палець не вдарили, аби виконати взяті на себе перед українським народом зобов’язання, і забезпечити кожному ДОСТУПНІСТЬ вищої державної освіти у вигляді або її БЕЗОПЛАТНОСТІ, або наявності у кожного ДЖЕРЕЛ її фінансування, шляхом закладення витрат на освіту в прожитковий мінімум та його наповнення, або хоча б пільгового цільового КРЕДИТУВАННЯ навчання в ВНЗ.
Крім того, МОН саботує вже ухвалені закони України і палець-о-палець не вдарило для створення процедури, а відтак, уможливлення реалізації на практиці мною і такими ж дітьми-інвалідами, як я, встановленого законом спеціального права на конкурсний відбір та зарахування на бюджетне навчання до ВНЗ, так само, як і їх забезпечення пільговими державними кредитами на отримання вищої освіти. Виходить, для МОН закони України – для меблів: хай собі стоять.
Наскільки мені відомо, строк для зарахування на навчання до ВНЗ тих пільговиків, які подобаються МОН, вже сплив. В результаті на навчання прийняті люди зі схожими моїй пільгами, багато з яких мають значно нижчі оцінки, ніж мої. А от я разом з іншими такими ж дітьми-інвалідами чомусь не зуміли сподобатись чиновникам з МОН, і вони просто свавільно викинули нас з вищої освіти разом з нашими пільгами.
Оскільки українська держава (влада) в особі МОН не забезпечила мені ні процедури реалізації мого законного спеціального права відбору та зарахування на навчання до ВНЗ, ні джерел фінансування власної вищої освіти, ні можливості кредитування оплати навчання, і я, на відміну від більшості вже зарахованих пільговиків, внаслідок інвалідності не маю міцного здоров’я, щоб без освіти заробити на своє навчання, і маю всього одну маму – інваліда 2 групи, держава (влада) фактично повністю закрила мені усі існуючі в законах України доступи до національної вищої професійної освіти. Це означає, що без негайних екстраординарних заходів штучно створений МОН стан системної протизаконності діяльності в системі вищої освіти України завдасть непоправної шкоди мені та моїм правам та інтересам.
Прошу вжити ТЕРМІНОВИХ ЗАХОДІВ до негайного, протягом ДВОХ ДІБ,
забезпечення застосування до мене як дитини-інваліда спеціального права та зарахування мене на навчання до обраних мною ВНЗ ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ відповідно до приписів ст.53.3 Конституції України та законів України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ» від 06.09.2012 №5207-VI, «ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ» від 21.03.91 №875-XII;
забезпечення наявності у мене законних джерел оплати здобуття вищої освіти, зокрема, шляхом включення до прожиткового мінімуму, як основи зарплат, пенсій, соціальних допомог тощо релевантних витрат на здобуття вищої освіти відповідно до приписів Конвенції МОП про основні цілі та норми соціальної політики №117, від 22.06.1962 №117;
забезпечення можливості отримання мною в обраних мною ВНЗ цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти відповідно до закону України «ПРО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ» від 05.02.1993 №2998-XII, Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. №916.
В іншому випадку я змушена буду звернутися з подібною цій заявою до Європейського Суду з прав людини з вимогою справедливої сатисфакції.

Вказана вимога заявляється на підставі Правила 39 Регламенту (Rules of Court 16 April 2018, https://www.echr.coe.int/Documents/Rules...) Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та чисельної практики ЄСПЛ (див., серед інших, Paladi v. Moldova, 39806/05, 10/03/2009, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91702, Kotsaftis v. Greece, 39780/06, 12/06/2008, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86957, SALAKHOV AND ISLYAMOVA v. UKRAINE, 28005/08, 14/03/2013, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117134).
Вказана вимога подається на підставі ст.6.1 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод від 04.11.1950 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_..., (далі – ЄКПЛ), ратифікованої законом України від 17.07.1997 №475/97-ВР, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/475/..., що є частиною національного законодавства України з 03.08.1997 року, і яка передбачає право суду застосовувати передбачені Правилом 39 термінові (невідкладні) заходи реагування в екстрених випадках, зокрема, при порушеннях гарантій ст.ст.2, 3, 6.1, 8, 14, Протоколів 1 та 12 ЄКПЛ. До поняття «суд» ЄКПЛ включає не тільки власне суд, а будь-який уповноважений орган, наділений відповідною компетенцією – так званий «квазі-судовий» орган (див., серед інших, Campbell and Fell v. THE UNITED KINGDOM, 7819/77, 7878/77, 28/06/1984, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456, Chahal v the United Kingdom, 22414/93, 15/11/1996, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58004, ROMASHOV v. UKRAINE, 67534/01, 27/07/2004, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61946).
Закон України «Про звернення громадян» наділив усі органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, засоби масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків юрисдикційними повноваженнями з розгляду та вирішення спорів (скарг) з питань їх статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини. Відтак, усі наведені юридичні та фізичні особи визнані цим законом, в розумінні ЄКПЛ, квазі-судовими органами (судом) та суддями відповідно. Це означає, що усі наведені юридичні та фізичні особи мають повноваження, що включає і обов’язок, розглядати та вирішувати скарги з питань їх статутної діяльності щодо порушень соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів кожної людини, включно і цю скаргу.
Додатки: медичний висновок про мою інвалідність, моє посвідчення про інвалідність, лист департаменту соціальної політики Вінницької міської ради щодо статусу одинокої матері; довідка МСЕК про інвалідність моєї матері, свідоцтво про моє народження, додаткові до автоматизованої мої заяви до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету "Львівська політехніка", Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (в копіях). Усі інші наявні документи будуть надані на першу ж Вашу вимогу.
Всю переписку прошу надсилати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання інших моїх контактних даних.
26.07.18.
Підпис: А.В. Щербата
Підпис: Н.М. Щербата (мати Щербата Наталя Михайлівна, ст.154.2 СК України)».
(Кінець цитати).
Поштовий робот вручив листа отримувачу 26.07.18 о 23-15. Отримувач відкрив листа в м. Києві 27.07.18 о 8-57.
ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ:
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОН мого листа від 26.07.18 під назвою «60з18Правило39».
2. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа від 26.07.18 під назвою «60з18Правило39».
3. Належно засвідчені цифрові факсимільні копії або витяги (фотокопії оригіналів) усіх напрацьованих (отриманих, створених тощо) для вирішення мого листа від 26.07.18 під назвою «60з18Правило39», документів, а також усіх релевантних документів з усіма додатками до кожного з них.
4. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) рішення МОН, ухваленого за наслідками розгляд та вирішення мого листа від 26.07.18 під назвою «60з18Правило39».
5. Прямі інтернет-адреси (лінки) на офіційне оприлюднення на сайті МОН, за приписами ст.15.1.2) закону України «Про доступ до публічної інформації», рішень та відповідей МОН як актів індивідуальної дії щодо мого листа від 26.07.18 під назвою «60з18Правило39».
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОН цього листа.
7. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОН.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Оскільки вся переписка за цим листом надсилається адресатам та автоматично оприлюднюється на публічному сайті Доступ до правди, і вільний доступ до неї відкритий кожному, я не даю згоди МОН та його посадовим особам на включення в будь-яку переписку за цим листом, а відтак, і оприлюднення, таких моїх персональних даних, як моя домашня та приватні електронні адреси, а також номери телефонів. Прошу вилучити вказані персональні дані з усіх документів, які надсилатимуться мені МОН за цим листом.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, в запитаних мною формах. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Підпис: А.В. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]