339Мкл1

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

3. Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1» (МКЛ1)
4. Керівнику МКЛ1 п. Ліваковському К.С.
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96, (0432) 560317, E-mail [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 51 запит на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 17 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 51 заяву на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 7 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Факти
1. Я подала 16.06.21 до МКЛ1 та його керівника п. Ліваковського К.С. листа 328Лікування. Лист вручений отримувачу на офіційну електронну адресу [email address] о 15-50 16.06.21.
1.1. Серед іншого, я просила надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, що становить суспільний інтерес (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме (далі – цитата з листа):
«10. Якими приписами права керується МКЛ1, коли її фахівці консультують не пацієнта, а його сімейного лікаря? Та видають консультативний висновок з приводу здоров'я пацієнта не йому, а його сімейному лікарю?
10.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
10.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
11. Які клінічні протоколи, інші релевантні документи застосовує МКЛ1 для діагностики та лікування лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?
11.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
11.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
12. Які клінічні протоколи, інші релевантні документи фактично застосувала МКЛ1 07-08.06.21 для діагностики та лікування у мене лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?
12.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
12.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
13. Документальне підтвердження (управлінські рішення, угоди тощо) факту, строку та умов підпорядкування лікаря Савицького А.В., з питань якості надання ним медичної допомоги, медичному директору ЦПМСД №2.
14. Наказ про прийняття на роботу та на займану посаду в МКЛ1 лікаря-хірурга Савицького А.В.
15. Документи про освіту лікаря-хірурга Савицького А.В., наявні в його особовій справі МКЛ1.
16. Довідку про факт та розміри отриманої лікарем-хірургом Савицьким А.В. в МКЛ1 оплати праці в 2021 році, в розрізі місяців.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Повторно прошу надати:
19. Загальну кількість угод, договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.
19.1. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх угод, договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.
19.2. Джерела офіційного оприлюднення на сайті лікарні (прямі лінки) на усі угоди, договори тощо, укладені МКЛ1 з ЦПМСД №2.
19.3. Чи виписують лікарі-вузькі фахівці МКЛ1 пільгові рецепти людям з інвалідністю для безоплатного придбання рекомендованих цими фахівцями медичних засобів? Так чи ні?
19.3.1. Якщо так (виписують), хто і в який спосіб забезпечує їх бланками рецептів встановленої форми?
19.3.2. Якщо ні, (не виписують),
19.3.2.1. з яких фактичних причин?
19.3.2.2. з яких правових підстав?
19.3.3. Прошу надати точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також номери їх статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми.
19.4. Чи скасовані встановлені нормативно повноваження лікарів – вузьких фахівців виписувати пільгові рецепти людям з інвалідністю для безоплатного придбання рекомендованих цими фахівцями медичних засобів? Так чи ні?
19.4.1. Якщо так, прошу
19.4.1.1. повідомити точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також номери їх статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми;
19.4.1.2. надати тексти застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, що регулюють запитані проблеми».
2. Я подала 17.06.21 до МКЛ1 та його керівника п. Ліваковського К.С. листа 328-1Лікування. Лист вручений отримувачу на офіційну електронну адресу [email address] 17.06.21 о 15-33
2.1. Серед іншого, я просила (далі – цитата з листа):
«Прошу оперативно повідомити на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, причини непроведення обіцяного додаткового огляду хірургом та коли він все-таки буде проведений. Прошу також повідомити альтернативний телефон, за яким я можу додзвонитись за інформацією до МКЛ1.
Вдруге прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях завчасно до розгляду скарги, включно пояснення Савицького А.В.
Вдруге прошу розглянути та вирішити скаргу в моїй присутності, для чого прошу завчасно повідомити місце та час розгляду».
3. Я подала 22.06.21 до МКЛ1 та його керівника п. Ліваковського К.С. листа 333Лікарі. Лист вручений отримувачу на офіційну електронну адресу [email address] 22.06.21 об 11-03.
3.1. Серед іншого, я просила надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, що становить суспільний інтерес (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме (далі – цитата з листа):
«12. Прізвище, ім'я та по-батькові медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним 09.06.21.
13. Вдруге прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, завчасно до розгляду скарги.
14. Прізвища, імена та по-батькові, посади чотирьох лікарів МКЛ1, які начебто приїжджали до мене 17.06.21.
14.1. О котрій годині ці четверо лікарів МКЛ1 начебто приїжджали до мене 17.06.21?
14.2. Хто і з якої причини начебто не впустив до моєї квартири цих чотирьох лікарів МКЛ1?
15. Чи надавала мені МКЛ1 інформаційний доступ до мого права на приватне життя у формі завчасного інформування мене про візит 4х лікарів МКЛ1?
15.1. Якщо так, надавала, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії усіх документів на підтвердження факту, часу та способу такого інформування.
15.2. Якщо ні, не надавала, прошу повідомити фактичні причини і правові підстави такої бездіяльності та посадових осіб, відповідальних за цю бездіяльність.
16. Джерела інформації про те, що цих чотирьох лікарів МКЛ1 начебто не впустили до моєї квартири 17.06.21. Прошу надати оригінали чи належно засвідчені факсимільні копії усіх наявних документів про джерела такої інформації.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
18. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації».
4. Станом на сьогодні підтвердження отримання трьох листів, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5, МКЛ1 не надала, хоча нормативно встановлені для цього строки минули.
5. На три моїх вказаних листи МКЛ1 надіслала мені коли? листа від 23.06.21 №01-6/773, з прострочкою відповідей відповідно на ???, в якому засипала мене спамом. Жодної вичерпної відповіді на жодне поставлене питання та жодної повної запитаної інформації МКЛ1 не надала. Серед іншого, в листі вказано таке:
5.1. (цитата з листа): «Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №028/о “Консультаційний висновок спеціаліста”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110, заповнена форма №028/о надсилається поштою лікуючому лікарю протягом трьох днів або нарочним і вклеюється в медичну карту амбулаторного хворого чи медичну карту стаціонарного хворого».
Однак, в офіційному тексті вказаної інструкції відсутні слова «лікуючому лікарю». Це означає, що мені надана завідомо неправдива сфальсифікована інформація.
5.2. (цитата з листа): «Одержувачами коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, передбачених на безкоштовне та пільгове забезпечення жителів Вінницької міської ОТГ лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303, в разі їх незабезпечення за рахунок коштів державного бюджету, є:
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №1 м. Вінниці»;
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №2 м. Вінниці»;
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №3 м. Вінниці»;
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №4 м. Вінниці»;
комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- санітарної допомоги №5 м. Вінниці».
Однак, в офіційному тексті вказаної постанови КМУ відсутні будь-які найменування установ, включно і наведених МКЛ1. За приписами права це означає, що мені надана МКЛ1 завідомо неправдива сфальсифікована інформація.
5.3. (цитата з листа): «Ознайомитись з вище вказаними наказами МОЗ України, постановами КМУ та ін. можливо на офіційних сайтах відповідних відомств».
Однак, посилання на відкриті джерела оприлюднення запитаної інформації замість надання її безпосередньо запитувачу кваліфікується приписами права як протиправна відмова в наданні інформації.
5.4. (цитата з листа): «Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» КНП «ВМКЛ №1» оприлюднює публічну інформацію у формі відкритих даних на сайтах: https://spending.gov.ua, https://opendata.gov.ua. З договорами, які укладені КНП «ВМКЛ №1», Ви можете ознайомитись за посиланням: http://vmkl1.vn.ua/index.php/publichna-i....
Однак, посилання на відкриті джерела оприлюднення запитаної інформації замість надання її безпосередньо запитувачу кваліфікується приписами права як протиправна відмова в наданні інформації.
5.5. (цитата з листа): «Інші документи та накази витребовані Вами надати не має можливості, оскільки вони містять персональні дані медичних працівників, а згоди на поширення персональних даних вони не давали».
Однак, запитані мною документи, за приписами права, не потребують будь-чиєї згоди на їх надання, а тому відмова в їх наданні є протиправною.
6. Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника Шиша О.В. про існуючий стан речей для застосування, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, наданих повноважень та усунення наявних системних порушень прав людини в галузі міста та в МКЛ1 зокрема.
Вимоги
7. Прошу надати мені в розумний строк первинну правову допомогу та скласти проекти скарг від мого імені в квазі-судовому порядку, передбаченому, зокрема, законом України «Про звернення громадян», на ім'я
1) Уповноваженого з прав людини – про усі допущені щодо мене в цій справі порушення приписів права про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, про захист персональних даних для складення ним 15 адміністративних протоколів та надсилання їх до уповноваженого суду з метою притягнення до адміністративної відповідальності усіх посадових осіб МКЛ1, винних у вказаних та виявлених порушеннях щодо мене як потерпілої та жертви цих порушень;
2) усіх вищестоячих (щодо винних) посадових осіб ВМР та її виконавчого комітету, відповідальних за діяльність МКЛ1 – про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб МКЛ1 до встановленої законом відповідальності;
3) ДОЗВМР – про усі допущені МКЛ1 щодо мене в цій справі порушення приписів права про доступ до публічної інформації, про звернення громадян, про захист персональних даних про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб МКЛ1 до встановленої законом відповідальності, а також про здійснення належного відомчого контролю за дотриманням прав людини в МКЛ1.
8. В проектах усіх скарг прошу вказати мене жертвою та свідком вказаних порушень.
8.1. Прошу також в проектах усіх скарг вказати свідком мою доньку Щербату Наталю Михайлівну, яка мешкає разом зі мною.
9. За нормативами праці публічних адвокатів, складення однієї скарги однією людиною зазвичай забирає 3-8 годин. З огляду на наведене, складення моїх щонайменше трьох скарг має бути виконане протягом 2-3 днів.
10. Проекти усіх скарг прошу надіслати мені в розумний строк, що в цій ситуації не перевищує 3х робочих днів, на електронну адресу, з якою отриманий цей лист.
11. Усі ухвалені за цим листом рішення та відповіді мені прошу надіслати на мою домашню адресу, надану раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
12. Усі ухвалені за цим листом рішення та відповіді мені прошу оприлюднити на офіційному сайті ДОЗВМР як акти індивідуальної дії щодо мене.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» ВТРЕТЄ прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
ПОВТОРНО:
13. Якими приписами права керується МКЛ1, коли її фахівці консультують не пацієнта, а його сімейного лікаря? Та видають консультативний висновок з приводу здоров'я пацієнта не йому, а його сімейному лікарю?
13.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
13.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
14. Які клінічні протоколи, інші релевантні документи застосовує МКЛ1 для діагностики та лікування лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?
14.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
14.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
15. Які клінічні протоколи, інші релевантні документи фактично застосувала МКЛ1 07-08.06.21 для діагностики та лікування у мене лімфо-венозної недостатності та лімфостазу?
15.1. Прошу навести повні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери, джерела офіційного оприлюднення усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права, а також надати прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення в інтернеті.
15.2. Прошу надіслати мені належно засвідчені факсимільні копії усіх застосованих МКЛ1 релевантних приписів права на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
16. Документальне підтвердження (управлінські рішення, угоди тощо) факту, строку та умов підпорядкування лікаря Савицького А.В., з питань якості надання ним медичної допомоги, медичному директору ЦПМСД №2.
17. Наказ про прийняття на роботу та на займану посаду в МКЛ1 лікаря-хірурга Савицького А.В.
18. Документи про освіту лікаря-хірурга Савицького А.В., наявні в його особовій справі МКЛ1.
19. Довідку про факт та розміри отриманої лікарем-хірургом Савицьким А.В. в МКЛ1 оплати праці в 2021 році, в розрізі місяців.
20. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
21. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Втретє прошу надати:
22. Загальну кількість угод, договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.
22.1. Належно засвідчені цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх угод, договорів тощо, укладених МКЛ1 з ЦПМСД №2.
22.2. Джерела офіційного оприлюднення на сайті лікарні (прямі лінки) на усі угоди, договори тощо, укладені МКЛ1 з ЦПМСД №2.
23. Чи виписують лікарі-вузькі фахівці МКЛ1 пільгові рецепти людям з інвалідністю для безоплатного придбання рекомендованих цими фахівцями медичних засобів? Так чи ні?
23.1. Якщо так (виписують), хто і в який спосіб забезпечує їх бланками рецептів встановленої форми?
23.2. Якщо ні, (не виписують),
23.2.1. з яких фактичних причин?
23.2.2. з яких правових підстав?
23.3. Прошу надати точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також номери їх статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми.
24. Чи скасовані встановлені нормативно повноваження лікарів – вузьких фахівців виписувати пільгові рецепти людям з інвалідністю для безоплатного придбання рекомендованих цими фахівцями медичних засобів? Так чи ні?
24.1. Якщо так, прошу
24.1.1. повідомити точні назви, авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери (якщо є) та прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, а також номери їх статей (пунктів), що регулюють запитані проблеми;
24.1.2. надати тексти застосовуваних лікарнею релевантних приписів права, що регулюють запитані проблеми.
25. Причини непроведення обіцяного додаткового огляду мене хірургом МКЛ1 та коли він все-таки буде проведений.
26. Прошу повідомити альтернативний телефон, за яким я можу додзвонитись за інформацією до МКЛ1.
27. Втретє прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях завчасно до розгляду скарги, включно паперову копію пояснення Савицького А.В.
28. Встановлений законом строк розгляду моєї усної скарги з доповненнями сплив, однак, вона так і не розглянута, і час та місце її розгляду мені так і не повідомлені. Втретє прошу розглянути та вирішити скаргу в моїй присутності, для чого прошу завчасно повідомити місце та час її розгляду.
29. Прізвище, ім'я та по-батькові медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним 09.06.21.
30. Втретє прошу надати УСІ матеріали з перевірки скарги в належно засвідчених факсимільних копіях на надану МКЛ1 мою домашню адресу та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, завчасно до розгляду скарги.
31. Чи надавала мені МКЛ1 інформаційний доступ до мого права на приватне життя у формі завчасного інформування мене про візит 4х лікарів МКЛ1?
31.1. Якщо так, надавала, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії усіх документів на підтвердження факту, часу та способу такого інформування.
31.2. Якщо ні, не надавала, прошу повідомити фактичні причини і правові підстави такої бездіяльності та посадових осіб, відповідальних за цю бездіяльність.
32. Джерела інформації про те, що цих чотирьох лікарів МКЛ1 начебто не впустили до моєї квартири 17.06.21. Прошу надати оригінали чи належно засвідчені факсимільні копії усіх наявних документів про джерела такої інформації.
33. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації УСІХ моїх листів до МКЛ1.
34. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ моїх листів до МКЛ1 з реквізитами їх вхідної реєстрації.
Додатково:
35. Прізвища, імена та по-батькові, посади усіх посадових осіб ДОЗВМР, відповідальних за надання громадянам первинної публічної правової допомоги у вигляді складення від їх імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
36. Прізвища, імена та по-батькові, посади, службові телефони та персональні службові ел. адреси усіх посадових осіб ДОЗВМР, яким доручено надання мені первинної публічної правової допомоги за цим листом у вигляді складення від мого імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
37. Прямі інтернет-лінки на оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР актів індивідуальної дії.
38. Прямі інтернет-лінки на оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР відповідей та рішень (якщо релевантно) на цей лист як актів індивідуальної дії щодо мене.
39. Належно засвідчену факсимільну копію пояснення медсестри Савицького А.В., яка працювала з ним 09.06.21 і була свідком фактів моєї скарги. Якщо пояснення у медсестри ще не відібране, прошу негайно відібрати його.
40. З яких фінансових джерел фінансується медична допомога пацієнту у формі консультування вузьким фахівцем?
41. З яких фінансових джерел фінансується консультування вузьким фахівцем сімейного лікаря?
42. Повні прізвища, імена та по-батькові та займані посади Ліваковського КС., Чорної ЛВ., Псюк НА., Лабінової Н.П.
42.1. Управлінські рішення про прийняття на роботу в МКЛ1 та призначення на займані в даний час посади Ліваковського КС., Чорної ЛВ., Псюк НА., Лабінової Н.П.
42.2. Документи про освіту Ліваковського КС., Чорної ЛВ., Псюк НА., Лабінової Н.П., наявні в їх особових справах.
42.3. Дані про оплату праці Ліваковського КС., Чорної ЛВ., Псюк НА., Лабінової Н.П. в 2020-2021 роках в розрізі місяців.
43. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
44. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Прошу надати мені чіткі і конкретні відповіді на КОЖНИЙ запит ОКРЕМО, зрозумілою мовою відділяючи їх один від іншого, вказуючи хоча б номер запиту (звернення), на який надається відповідь чи інформація. Прошу не засипати мене спамом та демагогією, пересилку яких я оплачую за власний рахунок – за такі протиправні дії встановлена самостійна відповідальність.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою домашню адресу, надану раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
05.07.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

06.07.2021. -01-101963.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

4 Attachments