38с17Запит+зверн11-16доповнКУпАП_Зв+ПІ

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 17.11.16 о 22-39 я звернулась до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. (далі – Уповноважений) та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Представник) з електронним письмовим листом «Звернення №11-16», яким повідомила про ФАКТ порушення захисту моїх персональних даних Крайчинським С.С., заступником директора Департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – ДДВС МЮУ), невідомими посадовими особами Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, і просила, серед іншого, застосувати заходи реагування Уповноваженого; надати мені мої персональні дані; надати мені публічну інформацію про себе, надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; відповідь та ухвалене рішення за зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Електронний письмовий лист «Звернення №11-16», серед іншого, містив мої прізвище, ім’я та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит – реквізити мого пенсійного посвідчення; дату; лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
1.2. При підписуванні електронного письмового листа «Звернення №11-16» я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під електронним письмовим листом «Звернення №11-16» вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
1.3. Встановлений законом строк вирішення мого «Звернення №11-16» становить один місяць; це означає, що воно мало бути вирішене Уповноваженим та/чи Представником не пізніше 18.12.16. Однак, станом на сьогодні, моє звернення не вирішене і навіть не розглянуте. Водночас, оскаржувані мною в «Зверненні №11-16» триваючі порушення моїх прав ДДВС МЮУ та його посадовими особами не припинені і продовжуються до сьогодні. Це означає, що має місце каскадне порушення моїх прав людини та віктимізація мене як жертви влади з боку Уповноваженого та його Представника.
1.4. Далі наводиться повний текст «Звернення №11-16» (цитата):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1. Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
2. Представнику Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20

потерпіла: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
21037, м. Вінниця, ххххххххххххххххххххххххххх
оскаржувані особи: 1. Крайчинський С.С., Заступник директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
2. Невідомі посадові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України
01001 м. Київ, вул. Городецького, 13; 01001, м. Київ, провул. Рильський, 10, [email address], [email address], [email address]

про складення протоколів про адміністративні
порушення в сфері захисту персональних даних,
ст.188-39.4 (5) КУпАП
З В Е Р Н Е Н Н Я №11-16
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав в порядку квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
І. Резюме: Посадові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відмовили мені як суб’єкту персональних даних в доступі до власних персональних даних та не надали мені і продовжують не надавати в даний час доступу до моїх персональних даних у вигляді задокументованої інформації щодо розгляду та вирішення розгляду та вирішення мого звернення про невиконання щодо мене рішення Європейського Суду з прав людини – наявне порушення ст.ст.8.2.1), 8.2.3) закону України «Про захист персональних даних», ст.188-39.4 (5) КУпАП.
ІІ. Факти
1. 25.08.16 я подала Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі – ДДВС МЮУ), листа (додається), в якому об’єднала 5 письмових звернень: запит на доступ до моїх персональних даних та їх захист, заяву на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини; запит на доступ до публічної інформації; скаргу в порядку ст.82 закону України «Про виконавче провадження» та скаргу в порядку закону України «Про звернення громадян».
2. Я просила, серед іншого, надати мені 1) на мою домашню адресу та, додатково, 2) на електронну адресу [email address] доступ до моїх персональних даних та документи з моїми персональними даними у формі належних факсимільних паперових та електронних (цифрових) фотокопій з оригіналів документів, а саме:
2.1. вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 25.08.16;
2.2. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу мого листа від 25.08.16 з реквізитами його вхідної реєстрації;
2.3. усіх документів, складених та/чи отриманих за листом від 25.08.16;
2.4. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964 як єдиного цілісного документу;
2.5. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи з перевірки та розгляду скарги як єдиного цілісного документу.
3. Листом від 05.09.16 №Щ-21778. 25031-0-33-16/20.1/564-11 заступник директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинський С.С. 07.09.16 надіслав мені, як він вказує, відповідь на мого листа від 25.08.16, однак, жодна відповідь на мій запит про доступ до моїх персональних даних не надана ні у вказаному листі, ні в будь-якому іншому до сьогодні; документи з запитаними персональними даними не надіслані мені до сьогодні.
4. Станом на сьогодні мої персональні дані та доступ до них не надані. Ненадання моїх персональних даних триває і сьогодні. Це порушення не припинене до сьогодні, є тривалим, розпочалось 05.09.16, триває в даний час і продовжує тривати надалі.
ІІІ. Релевантне право
5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
5.1. ст. 2: «У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
- володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
- персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
- розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
- суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;»
5.2. ст.8: 2. «Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;»
6. Відповідно до КУпАП,
6.1. ст.188-39:
(4) «Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до… порушення прав суб’єкта персональних даних, -
-тягне за собою накладення штрафу… на посадових осіб.., - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(5)Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
-тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
6.2. ст.221, «Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені… 188-39… цього Кодексу…»
6.3. ст.255.1, «У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 8-1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статті 188-39…)»
7. Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
8. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
8.1. ст.20.2: «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну»;
8.2. ст.20.3: «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
ІV. Вимоги
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, прошу:
9. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) заступником директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинським С.С.; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок неможливість оскарження презюмованих порушень моїх прав людини.
9.1. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбаченого ст.188-39 КУпАП.
9.2. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого звернення від 25.08.16, 2) листа ДДВС МЮУ від 05.09.16 та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
9.3. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ДДВС МЮУ до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39 КУпАП.
10. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належні паперову та електронну факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
11. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені належні паперові та електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим зверненням, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих відповідей.
12. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою домашню та електронну адреси.
13. Оскільки я є інвалідом 2 групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
14. Оскільки порушення триває досить давно і продовжує тривати надалі, вчинене проти людини вразливої категорії – інваліда, потребує термінового припинення, прошу розглянути та задовольнити моє звернення у скорочений строк – протягом десяти днів, та повідомити мені реальні сукупні затрати часу на його вирішення.
15. Надати мені на домашню адресу письмові відповіді з усіх питань звернення.
P.S. Спосіб реалізації права, як і спосіб захисту порушеного права є невід’ємним правом вибору особи, і не може визначатись чиновником. Цим зверненням я обрала шлях захисту моїх порушених прав виключно інструментами законодавства в сфері захисту персональних даних в частині притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. У зв’язку з наведеним я не даю своєї згоди на застосування будь-яких інших способів захисту моїх прав і прошу не розглядати, не враховувати, не оцінювати та не вирішувати жодної частини мого листа від 25.08.16 та листа-відповіді на нього через призму законодавства про доступ до публічної інформації та іншого релевантного законодавства, законодавства про звернення громадян.
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу [email address].
Додатки (в копіях): лист від 25.08.16 з запитом на доступ до персональних даних; лист-відповідь; довідка МСЕК.
Усі інші наявні докази будуть надані електронною поштою на першу ж Вашу вимогу.
17.11.16р.

Н.М. Щербата »
(Кінець цитати).
1.5. Зокрема, в «Зверненні №11-16» я оскаржила порушення моїх прав людини, які виникли з мого звернення «СКАРГА №25с‑16 у виконавчому провадженні, заява та запит» (копія подана Уповноваженому 17.11.16 в додатку до «Звернення №11-16»), поданого оскаржуваним особам 25 серпня 2016 р. о 12:20; а також листом-начебто відповіддю від 05.09.16 №Щ-21778.25031-0-33-16/20.1/564-11 (копія подана Уповноваженому 17.11.16 в додатку до «Звернення №11-16»), в якому насправді жодної відповіді по суті жодного з питань скарги не надано.
1.6. Далі наводиться повний текст моєї «СКАРГИ №25с‑16 у виконавчому провадженні, заява та запит» до ДДВС МЮУ (цитата):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1. Департамент державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України (ДДВС МЮУ)
2. Заступник директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮУ (керівник оскаржуваних осіб)
01001 м. Київ, вул. Городецького, 13; 01001, м. Київ, провул. Рильський, 10, [email address], [email address], [email address]

Скаржниця (стягувач): Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
21037, м. Вінниця, хххххххххххххххххххххх
Оскаржувані особи: 1. Бойко Олександр Миколайович, головний державний виконавець ВПВР ДДВС МЮУ
2. Єжов Максим Валерійович, державний виконавець ВПВР ДДВС МЮУ
Службова адреса: 01001 м. Київ, вул. Городецького, буд.13, телефон: (044) 234-99-33, 278-37-23, 271-17-83
Боржник: Держава Україна
СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Ця скарга подається в порядку ст.82 закону України «Про виконавче провадження».
Ця скарга подається також в порядку закону України «Про звернення громадян».
І. Факти.
1. Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) ухвалив рішення №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви», за яким держава Україна зобов’язана сплатити мені 1 800 євро. Рішення стало остаточним 19.05.16.
2. Постановою від 17.06.16 головним державним виконавцем ВПВР ДДВС МЮУ Бойком О.М. відкрите виконавче провадження з реєстраційним номером №51457964 про виконання на мою користь рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 з такою резолютивною частиною:
«ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Відкрити виконавче провадження з виконання:
назва документу: рішення № 43444/10 виданий 28.04.2016
документ видав: Європейський суд з прав людини

про: Суд отримав декларації щодо дружнього
врегулювання спору, відповідно до яких заявники
погодились відмовитись від будь-яких подальших
скарг проти України щодо фактів, викладених у
цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду
сплатити їм суми, вказані в таблиці, що
додається. Ці суми мають бути конвертовані в
національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу і будуть
виплачені протягом тримісячного строку від дати
отримання повідомлення про ухвалення рішення
Судом. У випадку несплати цих сум упродовж
зазначеного тримісячного строку Уряд
зобов’язується сплатити пеню у розмірі
граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, до якої має бути додано три
відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу
закінчення тримісячного строку і до моменту
остаточного розрахунку.
Виплата зазначених сум становитиме остаточне
вирішення справи.
2. Боржнику самостійно виконати: рішення Європейського суду з прав людини у строк, встановлений Законом України “Про виконавче провадження” та Законом України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.
3. При невиконанні рішення в наданий для самостійного виконання строк виконати його в примусовому порядку зі стягненням з боржника виконавчого збору та витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
4. Копію постанови направити сторонам виконавчого провадження.
5. Постанова про відкриття виконавчого провадження може бути оскаржена у десятиденний строк у порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”.
6. Сторони виконавчого провадження мають право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, внесеними до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, за адресою в мережі Інтернет https://trade.informjust.ua/, ідентифікатор для доступу ____________________ (зазначається лише в постановах, які направляються стягувачу та боржнику). За передачу ідентифікатора третім особам сторони виконавчого провадження несуть відповідальність, установлену законом.
Головний державний виконавець Бойко О.М.» Ведення виконавчого провадження доручено державному виконавцю Єжову Максиму Валерійовичу.
3. Мені надіслана незасвідчена копія вказаної постанови про відкриття виконавчого провадження.
4. 30.06.16 я подала до ДДВС МЮУ заяву №73з-16, якою просила виконати примусово вказане рішення ЄСПЛ в повному обсязі.
5. 18.07.16 о 13:51:25 Міністерство юстиції України, на виконання рішення ЄСПЛ № 43444/10, здійснило платіж на моє ім’я, за яким на мій банківський рахунок сплачена сума 49 220.49 грн., що підтверджується довідкою банку.
6. Постановою від 20.07.16 головним державним виконавцем ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. закрите виконавче провадження з реєстраційним номером №51457964 про виконання на мою користь рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 з таким мотивуванням: «Рішення суду виконано фактично у повному обсязі згідно з виконавчим документом.
Грошові кошти перераховані стягувачу платіжним дорученням Міністерства юстиції України від 14.07.2016 № 2807 у розмірі 49467,83 грн. (еквівалент 1800 євро)». При цьому дата перерахування коштів в постанові взагалі не вказана, що вже саме по собі унеможливлює будь-які висновки про еквівалентність/нееквівалентність суми платежу в гривні 1 800 євро, а також про фактичне виконання/невиконання рішення ЄСПЛ в повному обсязі згідно з виконавчим документом. Вказана постанова надіслана мені 25.07.16 з супровідним листом від 22.07.16 та вручена поштою 10.08.16.
ІІ. Оскаржувані рішення, дії та бездіяльність
7. Рішення у формі постанови від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964, що потягло порушення мого права людини на справедливий суд в частині права на обов’язкове виконання судового рішення, гарантованого ч.1 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
8. Дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964, що потягли порушення мого права людини на справедливий суд в частині права на обов’язкове виконання судового рішення, гарантованого ч.1 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
9. Бездіяльність головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ рішення №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964, що потягла порушення мого права людини на справедливий суд в частині права на обов’язкове виконання судового рішення, гарантованого ч.1 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
ІІІ. Обґрунтування
10. Платіж на мою користь, на виконання рішення ЄСПЛ № 43444/10, здійснений Міністерством юстиції України 18.07.16 о 13:51:25 в сумі 49 220.49 грн., що підтверджується довідкою банку. Ця довідка банку спростовує твердження оскаржуваного рішення про фактичне виконання рішення ЄСПЛ в повному обсязі, та підтверджує фактичну дату та суму платежу, а також факт недоплати.
11. Датою здійснення платежу є дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок отримувача, і ніяка інша. Також, сплаченою є сума, зарахована на банківський рахунок отримувача, а не первинна сума трансферу, яка, окрім боргу, включає і плату за послуги банку, і інші платежі.
12. За курсом НБУ, 100 євро станом на 18.07.16 коштували 2 760.5427 грн. Відповідно, за курсом НБУ станом на 18.07.16 1 800 євро коштували: 1 800 х 27.605427 = 49 689.77 грн. Отже, станом на дату здійснення платежу 18.07.16 гривневий еквівалент 1 800 євро складав 49 689.77 грн., і ця сума мала бути сплачена мені та зарахована на мій банківський рахунок в повному обсязі.
13. Фактично сплачено 49 220.49 грн., що відповідає 49 220.49 грн. : 27.605427 = 1 783 євро. Недоплата склала: 1 800 - 1 783 = 17 євро. Недоплата є значною сумою для мене, оскільки її гривневий еквівалент складає третину моєї місячної пенсії по інвалідності, тобто, вона відповідає, за ціною держави, вартості 10 днів мого життя.
14. Примусово рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 на мою користь взагалі не виконувалось.
15. Це означає, що оскаржуване рішення ухвалене всупереч вимогам законів України «Про виконавче провадження» та “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”. Це означає, що оскаржуване рішення порушує моє право людини на справедливий суд в частині права на обов’язкове виконання судового рішення, гарантоване ч.1 ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція).
16. Також, граничний строк виконання рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 на мою користь сплив. За рішенням ЄСПЛ, зі спливом цього строку Уряд України як боржник набув нового зобов’язання додатково сплатити на мою користь, крім суми недоплати, пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.
IV. Вимоги
А. Вимоги скарги, поданої в порядку ст.82 закону України «Про виконавче провадження».
Відповідно до приписів законів України “Про виконавче провадження”, “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, за правилами ч.1 ст.6 Конвенції, за аналогією закону України «Про звернення громадян», прошу:
17. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
17.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
17.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
17.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
17.4. бути присутнім при розгляді скарги;
17.5. користуватися послугами адвоката або представника;
15.1. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
15.2. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
15.3. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
16. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на домашню адресу та, додатково, цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) матеріалів з перевірки скарги на мою електронну адресу [email address].
17. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
18. Витребувати від боржника:
18.1. оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання (проведення банком платника операції перерахування коштів);
18.2. виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника;
18.3. докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок;
18.4. виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника.
19. Розглянути цю скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятою на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури.
20. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги певної дати в певному місці. На моє звернення від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення від 27.07.15 №23/04 про надання мені безоплатної правової допомоги, однак, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
20.1. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за участі публічного (призначеного) адвоката.
21. Розглянути цю скаргу у встановлений законом 10-денний строк.
22. Прийняти постанову, якою визнати протиправною та скасувати постанову від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964.
22.1. Постанову, ухвалену за наслідками розгляду цієї скарги, негайно надіслати мені на мою домашню адресу та, додатково, на мою електронну адресу.
23. Забезпечити примусове виконання боржником на мою користь рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 шляхом:
23.1. негайної сплати на мою користь гривневого еквіваленту станом на дату зарахування коштів недоплати боргу в сумі 17 євро на мій банківський рахунок;
23.2. негайної сплати на мою користь додатково, крім суми недоплати, пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.
24. Визнати протиправними дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964.
25. Визнати протиправною бездіяльність, за період з 20.07.16 до сьогодні, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964. Це порушення є тривалим, на даний час триває вже один місяць і шість днів, і продовжує тривати надалі.
26. Негайно вжити передбачених законом засобів контролю за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем у цій справі.
Б. Вимоги скарги, поданої в порядку закону України «Про звернення громадян».
Відповідно до приписів законів України «Про звернення громадян», “Про виконавче провадження”, “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, за правилами ч.1 ст.6 Конвенції, прошу:
27. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
27.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
27.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
27.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
27.4. бути присутнім при розгляді скарги;
27.5. користуватися послугами адвоката або представника;
27.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
27.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
27.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
28. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на домашню адресу та, додатково, цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) матеріалів з перевірки скарги на електронну адресу [email address].
29. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
30. Витребувати від боржника:
30.1. оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання (проведення банком платника операції перерахування коштів);
30.2. виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника;
30.3. докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок;
30.4. виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника.
31. Розглянути цю скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятою на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури.
32. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги певної дати в певному місці. На моє звернення від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення від 27.07.15 №23/04 про надання мені безоплатної правової допомоги, однак, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
32.1. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за участі публічного (призначеного) адвоката.
33. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». З моменту ухвалення закону України «Про звернення громадян» в 1996 році минуло 20 років, і за цей час окремі його приписи моральні застаріли. Зокрема, технічний розвиток світу, комп’ютеризація, Інтернет значно пришвидшили усі суспільні процеси, в тому числі і фактичні затрати часу на вирішення звернень. Також, станом на даний час склалися набагато більші вимоги до діяльності влади та уповноважених нею осіб, швидкості вирішення ними суспільних запитів та потреб. Зокрема, вже закон України «Про виконавче провадження», ухвалений пізніше, в 1999 році, в ст.82 встановив 10-денний строк розгляду скарги: «8. Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження».
33.1. З цієї причини прошу вирішити та задовольнити мою скаргу у десятиденний строк з дня її надходження, але не пізніше 05.09.16 та повідомити мені реальні сукупні затрати часу на її вирішення.
34. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Оскільки я є інвалідом 2 групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
34.1. Прошу повідомити загальну кількість звернень громадян, що розглядаються ВПВР ДДВС МЮУ станом на 25.08.16, та кількість звернень від інвалідів серед них.
35. Визнати протиправною та скасувати постанову від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964.
36. Забезпечити НЕГАЙНЕ поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень; для цього забезпечити НЕГАЙНЕ примусове виконання боржником на мою користь рішення ЄСПЛ у справі №43444/10 шляхом:
36.1. негайної сплати на мою користь гривневого еквіваленту станом на дату зарахування коштів недоплати боргу в сумі 17 євро на мій банківський рахунок;
36.2. негайної сплати на мою користь додатково, крім суми недоплати, пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.
37. Визнати протиправними дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964.
38. Визнати протиправною бездіяльність, за період з 20.07.16 до сьогодні, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964. Це порушення є тривалим, на даний час триває вже один місяць і шість днів, і продовжує тривати надалі.
39. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
40. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича.
41. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень.
42. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу цієї скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
43. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
44. Надати мені на домашню адресу письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
45. Письмово повідомити мені на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
46. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на домашню адресу письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
47. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення.
В. Вимоги заяви та запиту.
48. Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
49. Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
50. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», прошу надати мені 1) на мою домашню адресу та, додатково, 2) на електронну адресу [email address] інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, мої персональні дані, у формі належних факсимільних паперових та електронних (цифрових) фотокопій з оригіналів документів, а саме:
50.1. вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа;
50.2. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації;
50.3. усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом;
50.4. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964 як єдиного цілісного документу;
50.5. належні факсимільні паперову та електронну (цифрову) фотокопії з оригіналу справи з перевірки та розгляду цієї скарги як єдиного цілісного документу.
51. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». З моменту ухвалення закону України «Про звернення громадян» в 1996 році минуло 20 років, і за цей час окремі його приписи моральні застаріли. Зокрема, технічний розвиток світу, комп’ютеризація, Інтернет значно пришвидшили усі суспільні процеси, в тому числі і фактичні затрати часу на вирішення звернень. Також, станом на даний час склалися набагато більші вимоги до діяльності влади та уповноважених нею осіб, швидкості вирішення ними суспільних запитів та потреб. Зокрема, саме тому законодавством України про доступ до публічної інформації від 2011 року встановлений 5-денний граничний стандартний строк надання інформації на запит. На відміну від 1996 року, існуюча в даний час техніка дозволяє виготовлення копій документів майже миттєво. Реальний хронометраж вирішення будь-якого звернення про надання інформації в даний час зафіксує фактичні затрати часу на це від кількох хвилин до 1-2 годин.
51.1. З цієї причини прошу вирішити та задовольнити моє звернення у формі заяви протягом 5 днів та повідомити мені реальні сукупні затрати часу на його вирішення.
Додатки: звернення за правовою допомогою від 17.07.15 та наказ від 27.07.15, довідка МСЕК про інвалідність, довідка банку, курс НБУ на 18.07.16 – в доданих 5 файлах.
Усі інші наявні докази будуть надані електронною поштою на першу ж вимогу.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу [email address].
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Це електронне письмове звернення оформлене відповідно до вимог ст.ст.202, 205.1, 207 ЦК України; ст.79.1, 160.9 КАС України; ст.209.8 ЦПК України; ст.ст.5.6 та 5.7 закону України «Про звернення громадян» в редакції Закону України №577-VIII від 02.07.2015; ст.ст.5, 6, 8 закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»; п.п.3.23., 3.22. Національного Стандарту України ДСТУ 2732:2004, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004р. №97. Це електронне письмове звернення як оригінал підписане відповідно до приписів ст.5.7 закону України «Про звернення громадян».
Це електронне письмове звернення як оригінал підписане автором власноручним електронним підписом, за аналогією ст.5.7 закону України «Про звернення громадян».
25.08.16

Н.М. Щербата»
(Кінець цитати).
1.7. Далі наводиться повний текст листа ДДВС МЮУ від 05.08.16 – начебто відповіді на мою «СКАРГУ №25с‑16 у виконавчому провадженні, заява та запит» (цитата):
«05 ВЕР 2016 №Щ-21778.25031-0-33-16/20.1/564-11
На№_____________________ Щербата Н.М.
хххххххххх, м. Вінниця, 21037
Про надання відповіді

Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - відділ) розглянуті звернення від 25.08.2016 № 25с-16, та в межах компетенції повідомляється наступне. У зв’язку із виявленням бажання безпосередньо прийняти участь у проведенні перевірки, відповідно до положень статті 18 Закону України «Про звернення громадян», пропонуємо з’явитись 13.09.2016 о 12:00 год. за адресою: вул. Артема, 73, м. Київ.
Заступник директора Департаменту
начальника відділу примусового
виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби
Міністерства юстиції України (підпис) С.С. Крайчинський»
(Кінець цитати).
2. У так званій «відповіді», яка насправді є знущанням над людиною з інвалідністю 2 групи, мені пропонується їхати за 250 км до чиновника начебто для перевірки скарги, в той час як строк її РОЗГЛЯДУ вже сплив 8 днів назад!
3. Станом на сьогодні жодної (іншої) відповіді ДДВС МЮУ на моє звернення «СКАРГА №25с‑16 у виконавчому провадженні, заява та запит», запитаних мною та будь-яких інших належних за законом документів я не отримала – ні слуху, ні духу. Оскаржувані мною до ДДВС МЮУ мої порушені права також до сьогодні не поновлені. Це означає, що:
3.1. В порушення приписів законів України від 21.04.1999 №606-XIV «Про виконавче провадження», від 02.06.2016 №1404-VIII «Про виконавче провадження», в період з 05.09.2016 по сьогодні, 07.10.17, тобто, протягом 1 року 1 місяця та 3 днів, оскаржувані особи – ДДВС МЮУ та Заступник директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮУ (керівник оскаржуваних осіб) С.С. Крайчинський, інші невідомі особи ДДВС МЮУ вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 42 триваючих до сьогодні порушення моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит» в частині скарги у виконавчому провадженні, а саме:
3.1.1. звернення не перевірене об'єктивно і всебічно;
3.1.2. не встановлені поіменно та не повідомлені мені усі винні та відповідальні посадові особи, причетні до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав;
3.1.3. не витребуваний від боржника та не надісланий мені в копії оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання (проведення банком платника операції перерахування коштів);
3.1.4. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника;
3.1.5. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок;
3.1.6. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника;
3.1.7. не забезпечена реалізація моїх прав особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
3.1.8. не забезпечена реалізація моїх прав взяти участь у перевірці поданої скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
3.1.9. не забезпечена реалізація моїх прав знайомитися з матеріалами перевірки скарги; я як заявниця не ознайомлена з матеріалами перевірки;
3.1.10. мені письмово не повідомлено на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
3.1.11. не забезпечена реалізація моїх прав подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
3.1.12. не забезпечена реалізація моїх прав бути присутнім при розгляді скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ, коли, де та в який спосіб розглядатиме скаргу (за місцем мого проживання);
3.1.13. не забезпечена реалізація моїх прав користуватися послугами адвоката або представника;
3.1.14. не забезпечена реалізація моїх прав висловлювати усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
3.1.15. моє звернення не розглянуте;
3.1.16. моє звернення не вирішене;
3.1.17. не ухвалена постанови про вирішення мого звернення;
3.1.18. постанова про вирішення мого звернення мені не надіслана;
3.1.19. не визнані протиправними дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
3.1.20. не визнана протиправною бездіяльність, за період з 20.07.16 до сьогодні, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964. Це порушення є тривалим, на даний час триває вже один рік, два місяці і шістнадцять днів, і продовжує тривати надалі;
3.1.21. не визнана протиправною та не скасована оскаржувана постанова від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
3.1.22. не вжито невідкладно жодних заходів до припинення оскаржених неправомірних рішень, дій та бездіяльності;
3.1.23. не забезпечено поновлення моїх порушених прав;
3.1.24. не скасовані інші протиправні рішення, якщо такі були;
3.1.25. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
3.1.26. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом повернення мені недоплачених коштів та відсотків за прострочку платежу;
3.1.27. не забезпечено реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень (якщо такі були);
3.1.28. не забезпечена негайно сплата на мою користь гривневого еквіваленту, станом на дату зарахування коштів недоплати боргу в сумі 17 євро на мій банківський рахунок;
3.1.29. не забезпечена негайно сплата на мою користь додатково, крім суми недоплати, пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку;
3.1.30. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності, за наведені в скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича;
3.1.31. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень;
3.1.32. не вжито заходів до усунення причин, що породжують оскаржені порушення;
3.1.33. не виявлено та не усунуто причини та умови, які сприяли оскарженим порушенням;
3.1.34. не вирішено питання про будь-яку іншу відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
3.1.35. не забезпечена реалізація моїх прав вимагати відшкодування збитків, які стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
3.1.36. мені не надана можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
3.1.37. не забезпечена реалізація моїх прав одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
3.1.38. мені не повідомлена суть прийнятого щодо звернення рішення;
3.1.39. у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було), з мотивами відмови, не доведено до мого як заявниці відома в письмовій формі на мою домашню адресу;
3.1.40. не роз'яснений порядок оскарження рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було);
3.1.41. мені не повідомлений вхідний реєстраційний номер та дата вхідної реєстрації мого звернення;
3.1.42. мені не повідомлена загальна кількість звернень громадян, що розглядалися ВПВР ДДВС МЮУ станом на 25.08.16, та кількість звернень від інвалідів серед них.
3.2. В порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 05.09.2016 по сьогодні, 07.10.17, тобто, протягом 1 року 1 місяця та 3 днів, оскаржувані особи – ДДВС МЮУ та Заступник директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮУ (керівник оскаржуваних осіб) С.С. Крайчинський, інші невідомі особи ДДВС МЮУ вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 40триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заяви та запиту» в частині мого звернення громадян у формі скарги, а саме:
3.2.1. звернення не перевірене об'єктивно і всебічно;
3.2.2. не встановлені поіменно та не повідомлені мені усі винні та відповідальні посадові особи, причетні до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав;
3.2.3. не витребуваний від боржника та не надісланий мені в копії оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання (проведення банком платника операції перерахування коштів);
3.2.4. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника;
3.2.5. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок;
3.2.6. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника;
3.2.7. не забезпечена реалізація моїх прав особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
3.2.8. не забезпечена реалізація моїх прав взяти участь у перевірці поданої скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
3.2.9. не забезпечена реалізація моїх прав знайомитися з матеріалами перевірки скарги; я як заявниця не ознайомлена з матеріалами перевірки;
3.2.10. мені письмово не повідомлено на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
3.2.11. не забезпечена реалізація моїх прав подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
3.2.12. не забезпечена реалізація моїх прав бути присутнім при розгляді скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ, коли, де та в який спосіб розглядатиме скаргу (за місцем мого проживання);
3.2.13. не забезпечена реалізація моїх прав користуватися послугами адвоката або представника;
3.2.14. не забезпечена реалізація моїх прав висловлювати усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
3.2.15. моє звернення не розглянуте;
3.2.16. моє звернення не вирішене;
3.2.17. не визнані протиправними дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
3.2.18. не визнана протиправною бездіяльність, за період з 20.07.16 до сьогодні, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964. Це порушення є тривалим, на даний час триває вже один рік, два місяці і шістнадцять днів, і продовжує тривати надалі;
3.2.19. не визнана протиправною та не скасована оскаржувана постанова від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
3.2.20. не вжито невідкладно жодних заходів до припинення оскаржених неправомірних рішень, дій та бездіяльності;
3.2.21. не забезпечено поновлення моїх порушених прав;
3.2.22. не скасовані інші протиправні рішення, якщо такі були;
3.2.23. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
3.2.24. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом повернення мені недоплачених коштів та відсотків за прострочку платежу;
3.2.25. не забезпечено реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень (якщо такі були);
3.2.26. не забезпечена негайно сплата на мою користь гривневого еквіваленту, станом на дату зарахування коштів недоплати боргу в сумі 17 євро на мій банківський рахунок;
3.2.27. не забезпечена негайно сплата на мою користь додатково, крім суми недоплати, пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку;
3.2.28. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності, за наведені в скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича;
3.2.29. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень;
3.2.30. не вжито заходів до усунення причин, що породжують оскаржені порушення;
3.2.31. не виявлено та не усунуто причини та умови, які сприяли оскарженим порушенням;
3.2.32. не вирішено питання про будь-яку іншу відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
3.2.33. не забезпечена реалізація моїх прав вимагати відшкодування збитків, які стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
3.2.34. мені не надана можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
3.2.35. не забезпечена реалізація моїх прав одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
3.2.36. мені не повідомлена суть прийнятого щодо звернення рішення;
3.2.37. у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було), з мотивами відмови, не доведено до мого як заявниці відома в письмовій формі на мою домашню адресу;
3.2.38. не роз'яснений порядок оскарження рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було);
3.2.39. мені не повідомлений вхідний реєстраційний номер та дата вхідної реєстрації мого звернення;
3.2.40. мені не повідомлена загальна кількість звернень громадян, що розглядалися ВПВР ДДВС МЮУ станом на 25.08.16, та кількість звернень від інвалідів серед них.
3.3. В порушення приписів закону України «Про доступ до публічної інформації», в період з 05.09.2016 по сьогодні, 07.10.17, тобто, протягом 1 року 1 місяця та 3 днів, оскаржувані особи – ДДВС МЮУ та Заступник директора Департаменту – начальник відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮУ (керівник оскаржуваних осіб) С.С. Крайчинський, інші невідомі особи ДДВС МЮУ вчинили і продовжують вчиняти щонайменше 10 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів щодо мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит» в частині мого запиту на публічну інформацію, а саме:
3.3.1. Не надали мені відповідь на запит;
3.3.2. Не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформації про мене на мою вимогу як особи, якої ця інформація стосується;
3.3.3. Навмисно приховали від мене інформацію про мене;
3.3.4. Не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
3.3.5. Де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації про мене;
3.3.6. Не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі;
3.3.7. Не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
3.3.8. Не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію;
3.3.9. Не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію;
3.3.10. Не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію.
4. Факти порушень (продовження порушень) з боку посадових осіб ДДВС МЮУ моїх прав на розгляд та вирішення усіх питань мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит» я виявляла емпіричним шляхом. Зокрема, 07.10.17 я виявила факт порушення (продовження порушення) цих моїх прав такий спосіб: 1) 07.10.17 я відкрила свою приватну електронну поштову скриньку, на яку просила ДДВС МЮУ надати мені мої персональні дані, і виявила, що 07.10.17 жодні листи ДДВС МЮУ в неї не надходили; 2) 07.10.17 я відімкнула мою сімейну поштову скриньку в моєму під’їзді, куди «Укрпошта» доставляє надіслану на нашу домашню адресу пошту, і виявила, що 07.10.17 жодні листи ДДВС МЮУ в неї не доставлені. Це означає, що 07.10.17 посадові особи ДДВС МЮУ порушили мої права на розгляд та вирішення усіх питань мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит» - і в частині скарги у виконавчому провадженні, і в частині скарги як звернення громадян, і в частині доступу до публічної інформації. Оскільки жодні інші релевантні листи по суті мого звернення «СКАРГА №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит», починаючи з 25.08.16, раніше мені не надсилались, це означає, що порушення моїх прав з боку посадових осіб ДДВС МЮУ, розпочаті ще 26.08.16, не припинені до сьогодні, є триваючими, тривають вже 1 рік, 1 місяць та 11 днів, і продовжують тривати надалі; а я є жертвою такого порушення протягом 1 року, 1 місяця та 11 днів, і продовжую бути нею і на даний час.
5. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», «У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей».
5.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для СЕБЕ чи ІНШИХ осіб.
5.2. За нормативними приписами, усі державні виконавці, які забезпечили фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документу майнового характеру, та їх керівники отримують грошову винагороду в розмірі певного відсотка від стягнутої суми. Очевидно, що при задоволенні моєї «СКАРГИ №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит» та скасуванні протиправного рішення про закриття виконавчого провадження довелось би не лише притягнути винних до встановленої законом дисциплінарної відповідальності, а й повернути і суми отриманих усіма державними виконавцями, включаючи і їх керівників, отримані грошові винагороди в невідомих мені розмірах.
5.3. Виходить, якщо заступник директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинський, інші оскаржувані мною невідомі посадові особи ДДВС МЮУ, при вирішенні моєї «СКАРГИ №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит», протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ зі скасування оскаржуваного мною протиправного рішення державного виконавця та поновлення моїх порушених прав, то в такий спосіб вони надали неправомірну вигоду А) СОБІ ОСОБИСТО (С.С. Крайчинському) та ІНШИМ винним відповідальним посадовим особам ДДВС МЮУ (Бойку Олександру Миколайовичу, Єжову Максиму Валерійовичу та ін.) у вигляді 1) протиправного уникнення винними дисциплінарної відповідальності за допущені порушення моїх прав та 2) неправомірного збереження за отримувачами та неповернення до бюджету отриманих неправомірно винагород. Такі порушення є корупційними і тягнуть щонайменше обов’язкову дисциплінарну відповідальність їх вчинителів, але, можливо, і кримінальну – залежить від невідомої мені загальної суми отриманих винагород.
Крім того, в той самий спосіб заступник директора Департаменту - начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинський, інші оскаржувані мною невідомі посадові особи ДДВС МЮУ надали неправомірну вигоду і Б) Міністерству юстиції України та/чи іншим відповідальним органам та їх посадовим особам у вигляді 1) уникнення ними доплати мені недоплачених 17 євро та пені за прострочку їх сплати та 2) відповідальності, включаючи дисциплінарної, винних посадових осіб за факт недоплати.
5.4. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення заступником директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинським, іншими невідомими посадовими особами ДДВС МЮУ, при вирішенні моєї «СКАРГИ №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит», корупційних правопорушень у формі бездіяльності в період з 25.08.16 до сьогодні – протиправного нескасування незаконної постанови від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964, та бездіяльності щодо поновлення моїх порушених прав та забезпечення сплати мені боргу. Ці корупційні правопорушення заборонені законом України «Про запобігання корупції», тягнуть щонайменше дисциплінарну відповідальність їх вчинителів, та, не виключено, містять ознаки кримінальних злочинів, передбачених ст.364.1 КК України, які віднесені до корупційних злочинів, і тягнуть кримінальну відповідальність за їх вчинення.
6. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
6.1. Виходить, якщо заступник директора Департаменту - начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинський, інші оскаржувані мною невідомі посадові особи ДДВС МЮУ, при вирішенні моєї «СКАРГИ №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит», протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого звернення, і вчинили при цьому:
6.1.1. щонайменше 17 порушень законів України «Про виконавче провадження» та «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законами України «Про виконавче провадження» та «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про виконавче провадження» та «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомлені мені усі винні та відповідальні посадові особи, причетні до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав; 2) не надісланий мені в копії оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання; 3) не надіслані мені в копії виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника; 4) не надіслані мені в копії докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок; 5) не надіслані мені в копії виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника; 6) не забезпечена реалізація моїх прав особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу; 7) не забезпечена реалізація моїх прав взяти участь у перевірці поданої скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу; 8) не забезпечена реалізація моїх прав знайомитися з матеріалами перевірки скарги; я як заявниця не ознайомлена з матеріалами перевірки; 9) мені письмово не повідомлено на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення; 10) мені не надана можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси; 11) не забезпечена реалізація моїх прав одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; відповідь не надіслана; 12) мені не повідомлена суть прийнятого щодо звернення рішення; 13) у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке рішення було), з мотивами відмови, не доведено до мого як заявниці відома в письмовій формі на мою домашню адресу; 14) не роз'яснений порядок оскарження рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було); 15) мені не повідомлений вхідний реєстраційний номер та дата вхідної реєстрації мого звернення; 16) мені не повідомлена загальна кількість звернень громадян, що розглядалися ВПВР ДДВС МЮУ станом на 25.08.16, та кількість звернень від інвалідів серед них; 17) мені не надіслана копія постанови про скасування оскарженої мною постанови ДВС);
6.1.2. щонайменше 10 порушень у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про доступ до публічної інформації», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації» (а саме: 1) не надали мені відповідь на запит; 2) не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформації про мене на мою вимогу як особи, якої ця інформація стосується; 3) навмисно приховали від мене інформацію про мене; 4) не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась; 5) де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації про мене; 6) не надали мені відмови в задоволенні запиту на інформацію в письмовій формі; 7) не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 8) не повідомили мені дату відмови в задоволенні запиту на інформацію; 9) не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію; 10) не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію),
то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про виконавче провадження», «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про виконавче провадження», «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
6.2. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення заступником директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинським, іншими невідомими посадовими особами ДДВС МЮУ, при вирішенні моєї «СКАРГИ №25с-16 у виконавчому провадженні, заява та запит», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про виконавче провадження», «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до законів України «Про виконавче провадження», «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»; тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
7. Цим листом я доповнюю моє «Звернення №11-16» оскарженням додаткових фактів порушень моїх прав людини, вчинених тим самим органом та його посадовими особами та в той самий спосіб, які наведені в моєму «Зверненні №11-16», і додатково викладених вище.
ІІ. Вимоги скарги
8. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого та Представника і прошу:
8.1. Відкрити, за моїм «Зверненням №11-16» та цим листом (далі – Скарга), провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
8.2. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в Скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією моїх прав:
8.2.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме Скаргу, та взяти участь у перевірці поданої Скарги;
8.2.2. знайомитися з матеріалами перевірки Скарги;
8.2.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає Скаргу;
8.2.4. бути присутнім при розгляді Скарги;
8.2.5. користуватися послугами адвоката або представника;
8.2.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду Скарги;
8.2.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду Скарги;
8.2.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
8.3. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді Скарги; для цього повідомити мені прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд Скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду Скарги.
8.4. Надати мені завчасно до початку розгляду Скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки Скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
8.5. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в Скарзі порушень моїх прав.
8.6. Розглянути Скаргу в моїй присутності за місцем мого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
8.7. Оскільки я є малозабезпеченою людиною з інвалідністю 2 групи і, за законом, маю право на публічного адвоката, прошу забезпечити мій доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва моїх інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На моє звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання мені безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва моїх інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката я не маю.
8.8. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду Скарги за моєї участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
8.9. На доказ підставності цього мого звернення прошу застосувати факти, аргументи та докази, подані мною ще 17.11.16 в «Зверненні №11-16» та викладенні вище по тексту в складі цитати з наведеного звернення.
8.10. Негайно поновити мої порушені права шляхом:
8.10.1. скасування усіх протиправних оскаржуваних рішень,
8.10.2. визнання протиправною щодо мого звернення усіх оскаржуваних посадових осіб ДДВС МЮУ,
8.10.3. забезпечення негайної сплати мені винними посадовими особами недоплати в сумі 17 євро та належної, станом на день вирішення цього листа, суми пені;
8.10.4. забезпечення негайного надання мені усіх витребуваних та інших обов’язкових до надсилання документів.
8.11. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) заступником директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України С.С. Крайчинським, 2) іншими невідомими посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП – незаконна відмова де-факто у прийнятті та розгляді звернення, ІНШІ порушення Закону України "Про звернення громадян", а саме щонайменше 40 порушень закону України "Про звернення громадян":
8.11.1. звернення не перевірене об'єктивно і всебічно;
8.11.2. не встановлені поіменно та не повідомлені мені усі винні та відповідальні посадові особи, причетні до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав;
8.11.3. не витребуваний від боржника та не надісланий мені в копії оригінал платіжного доручення боржника банку сплатити мені борг, з відміткою банку про факт та дату прийняття банком цього доручення до виконання (проведення банком платника операції перерахування коштів);
8.11.4. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про дату проведення операції банком боржника та дату списання коштів з рахунку платника;
8.11.5. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії докази сплати боржником банківських послуг та їх розміру за зарахування коштів на мій банківський рахунок;
8.11.6. не витребувані від боржника та не надіслані мені в копії виписки банку про факт, суму та дату проведення операції банком боржника зі сплати банківських послуг за зарахування коштів на мій банківський рахунок та дату списання коштів з рахунку платника;
8.11.7. не забезпечена реалізація моїх прав особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
8.11.8. не забезпечена реалізація моїх прав взяти участь у перевірці поданої скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ та в який спосіб перевірятиме скаргу;
8.11.9. не забезпечена реалізація моїх прав знайомитися з матеріалами перевірки скарги; я як заявниця не ознайомлена з матеріалами перевірки;
8.11.10. мені письмово не повідомлено на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
8.11.11. не забезпечена реалізація моїх прав подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
8.11.12. не забезпечена реалізація моїх прав бути присутнім при розгляді скарги; не повідомлено, хто конкретно з посадових осіб ДДВС МЮУ, коли, де та в який спосіб розглядатиме скаргу (за місцем мого проживання);
8.11.13. не забезпечена реалізація моїх прав користуватися послугами адвоката або представника;
8.11.14. не забезпечена реалізація моїх прав висловлювати усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
8.11.15. моє звернення не розглянуте;
8.11.16. моє звернення не вирішене;
8.11.17. не визнані протиправними дії головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича, спрямовані на підготовку ухвалення рішення у формі постанови від 20.07.16 про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
8.11.18. не визнана протиправною бездіяльність, за період з 20.07.16 до сьогодні, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича щодо примусового повного та своєчасного виконання на мою користь рішення ЄСПЛ №43444/10 у справі «Олександр Володимирович Комар проти України та 4 інші заяви» в рамках виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964. Це порушення є тривалим, на даний час триває вже один рік, два місяці і шістнадцять днів, і продовжує тривати надалі;
8.11.19. не визнана протиправною та не скасована оскаржувана постанова від 20.07.16 головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка О.М. про закриття виконавчого провадження з реєстраційним номером №51457964;
8.11.20. не вжито невідкладно жодних заходів до припинення оскаржених неправомірних рішень, дій та бездіяльності;
8.11.21. не забезпечено поновлення моїх порушених прав;
8.11.22. не скасовані інші протиправні рішення, якщо такі були;
8.11.23. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
8.11.24. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом повернення мені недоплачених коштів та відсотків за прострочку платежу;
8.11.25. не забезпечено реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень (якщо такі були);
8.11.26. не забезпечена негайно сплата на мою користь гривневого еквіваленту, станом на дату зарахування коштів недоплати боргу в сумі 17 євро на мій банківський рахунок;
8.11.27. не забезпечена негайно сплата на мою користь додатково, крім суми недоплати, пені у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховується з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку;
8.11.28. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності, за наведені в скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, головного державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Бойка Олександра Миколайовича та державного виконавця ВПВР ДДВС МЮУ Єжова Максима Валерійовича;
8.11.29. не вжиті передбачені законом заходи та не вирішене питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом дисциплінарної відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень;
8.11.30. не вжито заходів до усунення причин, що породжують оскаржені порушення;
8.11.31. не виявлено та не усунуто причини та умови, які сприяли оскарженим порушенням;
8.11.32. не вирішено питання про будь-яку іншу відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;
8.11.33. не забезпечена реалізація моїх прав вимагати відшкодування збитків, які стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
8.11.34. мені не надана можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
8.11.35. не забезпечена реалізація моїх прав одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
8.11.36. мені не повідомлена суть прийнятого щодо звернення рішення;
8.11.37. у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було), з мотивами відмови, не доведено до мого як заявниці відома в письмовій формі на мою домашню адресу;
8.11.38. не роз'яснений порядок оскарження рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було);
8.11.39. мені не повідомлений вхідний реєстраційний номер та дата вхідної реєстрації мого звернення;
8.11.40. мені не повідомлена загальна кількість звернень громадян, що розглядалися ВПВР ДДВС МЮУ станом на 25.08.16, та кількість звернень від інвалідів серед них.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
8.12. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) заступником директора Департаменту - начальником відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Крайчинським С.С.; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання відповіді на запит;
ст.212-3.2 КУпАП, – (2) ненадання інформації на запит.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
8.13. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.7(8), 212-3.2 (8) КУпАП, дані про мене як потерпілого та свідка.
8.14. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого звернення від 25.08.16, 2) листа ДДВС МЮУ від 05.09.16 та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
8.15. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ДДВС МЮУ адміністративних правопорушень, передбачених ст.ст.212-3.7(8), 212-3.2 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ДДВС МЮУ до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
8.16. Направити ДДВС МЮУ подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
8.16.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ДДВС МЮУ з обмежень прав людини, в тому числі з вирішення звернень громадян та доступу до публічної інформації;
8.16.2. негайного поновлення ДДВС МЮУ усіх моїх порушених прав та повернення недоплачених сум з пенею;
8.16.3. надання мені ДДВС МЮУ усіх документів, які ДДВС МЮУ зобов’язаний був надіслати, але не надіслав.
8.16.4. надання мені ДДВС МЮУ усіх документів, запитаних мною як інформацію та як публічну інформацію в листі від 25.08.16 і ненаданих до сьогодні;
8.16.5. притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осію, відповідальних за наведені та виявлені перевіркою порушення моїх прав людини.
8.17. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення ДДВС МЮУ моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –обоє батьки – лежачі інваліди 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
8.18. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних ДДВС МЮУ прав людини, викладених в цьому листі.
8.19. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки моє «Звернення №11-16» від 17.11.16 розглядається вже майже рік, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
8.20. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 2 групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
8.21. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
8.22. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
8.23. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
8.24. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
8.25. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
8.26. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
8.27. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
8.28. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
8.29. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
9. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
9.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
9.2. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
9.3. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.4. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
9.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
9.6. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
9.7. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
9.7.1. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі докази надані 17.11.16 в додатках до «Звернення №11-16», ще раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
07.10.17
З повагою,

Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Боровська Юлія Олександрівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня! У вкладенні надсилаємо відповідь на Ваше звернення від 07 жовтня 2017 року