468дп17Витрати_друк_ЦОВВ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербатий Михайло Федорович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербатий Михайло Федорович

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «М.Ф. Щербатий». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднав вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувався приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористався своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи ухвалювались усіма центральними органами виконавчої влади України (далі – ЦОВВ) рішення щодо визначення розмірів відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк у разі задоволення кожним ЦОВВ запитів на публічну інформацію? Так чи ні?
2. Якщо ТАК (ухвалювались), прошу надати:
2.1. Загальну кількість та найменування, дати ухвалення та реєстраційні номери усіх релевантних рішень, ухвалених кожним ЦОВВ.
2.2. Джерела оприлюднення на сайті кожного ЦОВВ (прямі інтернет-лінки) кожного релевантного рішення.
2.3. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх релевантних рішень кожного ЦОВВ з усіма додатками до них.
3. Загальну кількість усіх документів, на підставі яких ухвалене кожне релевантне рішення кожного ЦОВВ.
4. Найменування, дати ухвалення та реєстраційні номери усіх документів, на підставі яких ухвалене кожне релевантне рішення кожного ЦОВВ, з усіма додатками до нього, включаючи:
4.1. автора,
4.2. найменування,
4.3. вихідний реєстраційний номер та дату,
4.4. вхідний реєстраційний номер та дату кожного ЦОВВ.
5. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, на підставі яких ухвалене кожне релевантне рішення кожного ЦОВВ, з усіма додатками до нього.
6. Калькуляцію (склад, кількість, вартість) суми фактичних витрат кожного ЦОВВ на копіювання та друк.
7. Загальну кількість усіх підтверджуючих документів, на підставі яких складена калькуляція суми фактичних витрат кожного ЦОВВ на копіювання та друк.
8. Перелік усіх підтверджуючих документів, на підставі яких складена калькуляція суми фактичних витрат кожного ЦОВВ на копіювання та друк, включаючи:
8.1. автора,
8.2. найменування,
8.3. вихідний реєстраційний номер та дату,
8.4. вхідний реєстраційний номер та дату кожного ЦОВВ.
9. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх підтверджуючих документів, на підставі яких складена калькуляція суми фактичних витрат кожного ЦОВВ на копіювання та друк.
10. Якщо цей лист, відповідно до закону, надсилатиметься (пересилатиметься) КМУ іншим ЦОВВ, прошу надати:
10.1. Кількість усіх ЦОВВ, яким КМУ надсилатиметься (пересилатиметься) цей лист.
10.2. Найменування усіх ЦОВВ, яким КМУ надсилатиметься (пересилатиметься) цей лист.
10.3. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх супровідних листів, з якими КМУ надсилатиметься (пересилатиметься) цей лист ЦОВВ.
10.4. Докази факту, часу та способу надсилання (пересилання) КМУ цього листа ЦОВВ.
11. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
12. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.ст.5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, що визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
27.10.17
З повагою,

Підпис: М.Ф. Щербатий

З повагою,

Щербатий Михайло Федорович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

М. Ф. ЩЕРБАТОМУ
[FOI #27311 email]

Шановний Михайле Федоровичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 27.10.2017, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Запитувана Вами інформація потребує, зокрема, збору інформації серед значної кількості даних.
У зв’язку з цим та відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на Ваші запити буде надано протягом 20 робочих днів.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

М. Ф. ЩЕРБАТОМУ
[FOI #27311 email]
Шановний Михайле Федоровичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 27.10.2017 (копія додається), що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях та видає в межах компетенції постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено 18 міністерств та 46 інших центральних органів виконавчої влади. Разом з тим, станом на 22.11.2017 Державне бюро розслідувань та Державна інспекція енергетичного нагляду України перебувають на стадії утворення.
Згідно із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів видають накази, які підписує відповідно міністр, керівник центрального органу виконавчої влади.
Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 30.11.2011 № 1242, визначено, що служба діловодства організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного підрозділу або особі, відповідальній за ведення архіву установи.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Секретаріат Кабінету Міністрів не володіє інформацією стосовно відомчих документів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 22.11.2017 за № 2254/0/3-17 (копія листа додається) надіслано до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (розрахунок надсилання додається) для розгляду та надання інформації в установленому порядку.

Додаток: на 6 арк.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Мельник Анна Володимирівна,

1 Attachment

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

7872-1 10.0 171-17 - 1

1 Attachment

Доброго дня!
Державне агентство опрацювало інформаційний запит Щербатого М. Ф. від
27.10.2017 та надає сканкопію відповіді.
--
З повагою, Бадрак Андрій
Сектор міжнародного співробітництва
Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

Ярошенко Давид Володимирович,

1 Attachment

--

З повагою,
Ярошенко Давид Володимирович
заступник начальника управління -
начальник відділу міжнародного
співробітництва і протоколу
управління міжнародного співробітництва
та документального забезпечення
Державної архівної служби України
тел.: +38 (044) 275-45-22
вул. Солом’янська, 24
м. Київ, 03110
e-mail: [email address]
веб-сайт: http://www.archives.gov.ua

3 Attachments

Позднякова Надежда,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь на публічний запит

Держрибагентство України,

1 Attachment

Доброго дня!

--
З повагою,
Державне агентство рибного господарства України
тел/факс: (044) 272 20 32 mailto:[email address]

Укр інфрапроект,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Щербатому Михайлу Федоровичу

Доброго дня !

На запит від 27.10.2017, який надійшов 22.11.2017 вх. № ЗПІ/Щ-2121-17 листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 2254/0/3-17 (скан-копія додається), Державна служба статистики України надсилає скан-копію листа-відповіді та файл із інформацією, що додаються.

Просимо повідомити про отримання на цю електронну адресу.

З повагою,
Прокопчук Ірина,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації
департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату України, тел. 044 287 12 33

1 Attachment

--
З повагою,
Український інститут національної пам'яті
вул. Липська, 16, м. Київ, 01021,
тел. (044) 253-15-63, факс (044) 254-05-85
e-mail: [email address],
web: http: //www.memory.gov.ua

Best regards,
Ukrainian Institute of National Remambrance
16 Lypska str., Kyiv, 01021, Ukraine
tel. (044) 253-15-63, fax. (044) 254-05-85
e-mail: [email address],
web: http: //www.memory.gov.ua

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відділ організаційної роботи, документального забезпечення та контролю

Ахрамєєва Наталія Сергіївна,

1 Attachment

Дученко Борис Андрійович,

1 Attachment

Ахрамєєва Наталія Сергіївна,

5 Attachments

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Ахрамєєва Наталія Сергіївна
Sent: Tuesday, November 28, 2017 6:32 PM
To: '[FOI #27311 email]'
Subject: FW:

 

 

 

Юлія Сергіївна Кручиніна,

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

From: Юлія Сергіївна Кручиніна [mailto:[email address]]
To: [FOI #27311 email]
Sent: Wed, 29 Nov 2017 12:10:34 +0200
Subject: Лист

Юлія Сергіївна Кручиніна,

1 Attachment

Юлія Сергіївна Кручиніна,

1 Attachment