46СвітлоТепло

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Генеральному прокурору (ГП)
2. Офіс Генерального прокурора
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 ел. пошта: [email address] тел. (044) 2007570
звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
м. Вінниця, житло з присвоєною адресою

46СвітлоТепло

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці з адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією і, за приписами Конституції України, не підлягає збиранню та використанню.
Цей лист містить заяви, включно про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=суспільно необхідної публічної інформації, яка забезпечує реалізацію моїх конституційних прав, свобод і обов'язків.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Жахи зими 2022-2023 років, коли російська навала умисно та цілеспрямовано позбавила український народ світла і тепла, сколихнула весь світ. Моя родина двох людей з інвалідністю 2 групи разом з іншими українцями теж є жертвою тих злочинів, отримуючи світло і тепло в оселі серед морозів всього двічі на добу по 2 години.
Наскільки мені відомо, Україна прикладає чималих зусиль на міжнародному та національному рівні до покарання злочинців.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), ЗАБЕЗПЕЧУЄ РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, свобод і обов'язків; необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Які конкретні дії, що ведуть до захисту жертв вказаних злочинів та покарання російських злочинців за ці злочини, вчинила Україна на національному рівні?
1.1. Скільки осіб, відповідальних за вказані злочини, встановлено?
1.2. В яких саме злочинах Україна звинувачує злочинців за вказані злочини на національному рівні?
1.3. Скількох осіб визнано потерпілими?
1.4. В який спосіб жертви вказаних злочинів можуть бути визнані потерпілими?
1.5. На які відшкодування шкоди та компенсації мають право жертви вказаних злочинів на національному рівні?
1.6. Скільки кримінальних справ порушено і в скількох з них розслідування завершено?
1.7. Скільки справ передано до суду і в які саме суди?
2. Які конкретні дії, що ведуть до захисту жертв вказаних злочинів та покарання російських злочинців за ці злочини, вчинила Україна на міжнародному рівні?
2.1. В які саме міжнародні судові та квазі-судові інституції звернулась Україна за захистом українців, постраждалих від вказаних злочинів, та покаранням злочинців? Скільки є таких звернень?
2.2. В яких саме злочинах Україна звинувачує злочинців за вказані злочини на міжнародному рівні?
2.3. Скількох осіб заявлено Україною потерпілими?
2.4. В який спосіб жертви вказаних злочинів можуть бути визнані потерпілими на міжнародному рівні?
2.5. Які міжнародні судові та квазі-судові інституції відкрили, відповідно до приписів процедури, провадження в поданих Україною справах? Скільки проваджень відкрито?
2.6. Які переслідування злочинців вже застосовуються і які можуть застосовуватися за вказані злочини на міжнародному рівні?
2.7. На які відшкодування шкоди та компенсації мають право жертви вказаних злочинів на міжнародному рівні?
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
4. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати у встановлений законом 5-денний строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших контактних даних для мети комунікації за цим листом.
11.02.24
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Public Mail, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment