47-2Ел.відповідіВЧЕТВЕРТЕ

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (УПЛ)
вул. Інститутська, 21/8, м. Київ 01008, тел. 0-800-501-720, 044-299-74-08, е-mail: [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
47-2Ел.відповідіВЧЕТВЕРТЕ
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, включно правової.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви, включно на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
І. Факти
1. Багато органів влади та посадових осіб цих органів відмовляють запитувачам в наданні, на вказані ними їхні електронні адреси, публічної інформації про себе та їх власних персональних даних, мотивуючи конфіденційністю запитаних даних та забороною їх поширення.
2. З цього приводу ще 30.01.23 через сервіс Доступ до правди я подала до Міністерства юстиції (МЮ) листа 12Ел.відповіді, в якому просила, серед іншого, надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, офіційні документи=публічну інформацію, включно правову, релевантну ситуації.
2.1. Листом від 01.02.23 №12019/ПІ-Щ-332/7.2.4 заступник міністра Олександр Банчук повідомив мені, що листом від 01.02.23 №11916/ПІ-Щ-332/7.2.4 МЮ надіслало мого листа за належністю УПЛ. Станом на сьогодні відповідь та запитана інформація на того листа так і не надані. Вся переписка за моїм листом 12Ел.відповіді оприлюднена за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/12i....
2.2. Не отримавши відповіді, 14.02.23 через сервіс Доступ до правди я повторно подала до УПЛ листа 47Ел.відповіді з тими ж вимогами. Вся переписка за ним оприлюднена за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/47i....
2.3. У відповідь на мого останнього листа представник Уповноваженого з інформаційних прав Юлія Деркаченко 17.02.23 надіслала мені листа ще від 06.02.23 №5495.4/Щ-3646.3/23/45.2, в якому надала детальну інформацію про приписи права про захист персональних даних. Дякую їй за це!
2.3.1. Однак, я запитувала про нормативне регулювання доступу до ПУБЛІЧНОЇ інформації про себе=ПУБЛІЧНИХ персональних даних в органах влади, який регулюється законом України «Про доступ до публічної інформації», що є спеціальним законом відносно закону України «Про захист персональних даних» і по-іншому регулює це питання. Зокрема, за цим законом персональні дані в формі публічної інформації є ВІДКРИТОЮ для кожного інформацією (що розумно), і обмежити доступ до них може лише сам суб’єкт цих персональних даних, що на практиці буває дуже рідко. На жаль, в листі УПЛ я не отримала релевантних запитам відповідей.
2.4. Зауважу, що питання ідентифікації запитувачів інформації регулюються виключно законом. За законом, адреса є конфіденційною інформацією особи, і не може використовуватися без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Мені невідомий закон, який передбачає спосіб ідентифікації запитувача та повноваження органу влади надавати запитану публічну інформацію про себе рекомендованим листом на поштову адресу запитувача ЗАМІСТЬ надати її на електронну адресу, як про це просить запитувач.
3. Для уточнення та доповнення відповідей на окремі питання ще 28.02.23 через сервіс Доступ до правди я знову подала до УПЛ листа 47-1Ел.відповідіВТРЕТЄ. За даними лога доставки, поштовий робот отримувача підтвердив його успішну доставку адресату 28.02.23 о 14:27:50. Вся переписка за листом оприлюднена за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/47i....
3.1. Встановлений законом строк вирішення мого листа 47-1Ел.відповідіВТРЕТЄ сплив, однак, я не отримала відповіді та запитаної інформації. В надісланому 07.03.23 архіві містився якийсь лист, але в недоступному форматі.
ІІ. Вимоги
4. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно правову та про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
4.1. ВЧЕТВЕРТЕ – Чи існують національні приписи права, які забороняють надання запитувачам, на їх електронні адреси, публічної інформації ПРО СЕБЕ та ЇХ персональних даних як КОНФІДЕНЦІЙНОЇ інформації?
4.1.1. ВЧЕТВЕРТЕ – Якщо так, існують, прошу навести визначені законом випадки (конкретні фактичні обставини), при наявності яких забороняється надання запитувачам, на їх електронні адреси, публічної інформації ПРО СЕБЕ та ЇХ персональних даних як конфіденційної інформації.
4.1.2. ВЧЕТВЕРТЕ – Якщо так, існують, прошу навести авторів, назви та дати ухвалення таких приписів права, номери їх релевантних статей, та прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення.
4.2. ВЧЕТВЕРТЕ – Чи існують національні приписи права, які визначають надання запитувачам, на їх електронні адреси, публічної інформації про себе та їх персональних даних ПОШИРЕННЯМ інформації, включно конфіденційної?
4.2.1. ВЧЕТВЕРТЕ – Якщо так, існують, прошу навести авторів, назви та дати ухвалення таких приписів права, номери їх релевантних статей, та прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення.
4.3. ПОВТОРНО – Чи існують національні приписи права, які забороняють надання запитувачам, на їх електронні адреси, публічної інформації ПРО СЕБЕ та ЇХ персональних даних як ВІДКРИТОЇ (не обмеженої в доступі) інформації?
4.3.1. ПОВТОРНО – Якщо так, існують, прошу навести визначені законом випадки (конкретні фактичні обставини), при наявності яких забороняється надання запитувачам, на їх електронні адреси, публічної інформації ПРО СЕБЕ та ЇХ персональних даних як ВІДКРИТОЇ (не обмеженої в доступі) інформації.
4.3.2. ПОВТОРНО – Якщо так, існують, прошу навести авторів, назви та дати ухвалення таких приписів права, номери їх релевантних статей, та прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення.
4.4. ПОВТОРНО – Чи існують національні приписи права, які передбачають такий спосіб ідентифікації людини, як надсилання на її поштову адресу рекомендованого листа запитувачу з позначкою «вручити особисто»?
4.4.1. ПОВТОРНО – Якщо так, існують, прошу навести визначені законом випадки (конкретні фактичні обставини), при наявності яких застосовується такий спосіб ідентифікації людини, як надсилання на її поштову адресу рекомендованого листа запитувачу з позначкою «вручити особисто».
4.4.2. ПОВТОРНО – Якщо так, існують, прошу навести авторів, назви та дати ухвалення таких приписів права, номери їх релевантних статей, та прямі інтернет-лінки на їх оприлюднення.
4.5. ПОВТОРНО – Чи існує закон, який дозволяє надсилання на поштову адресу запитувачу рекомендованого листа без його на те згоди?
4.5.1. ПОВТОРНО – Якщо так, існує, прошу навести визначені законом випадки (конкретні фактичні обставини) дій адресанта ЛИШЕ а) в інтересах національної безпеки, б) економічного добробуту та в) прав людини, наявністю котрих обмежується застосування вказаного дозволу.
4.5.2. ПОВТОРНО – Якщо так, існує, прошу навести назву та дату ухвалення такого закону, номери його релевантних статей, та прямі інтернет-лінки на його оприлюднення.
4.6. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, місця проживання з адресами усіх працівників УПЛ-розпорядників моїх персональних даних, поданих моїм листом 47-1Ел.відповідіВТРЕТЄ та цим листом, а також складених та/чи отриманих на вирішення мого листа 47-1Ел.відповідіВТРЕТЄ та цього листа.
4.7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
4.8. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
5. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
І завчасно дякую за працю!
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
08.03.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

hotline, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

. , צצ . 

צצ .

צ Ħ Ʀæ    ϧ .

צ æ ̦Φ 0800 50 17 20, 044 299 74 08

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 AttachmentУповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 AttachmentУповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment