49ЕлВідомостіСтаж

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ГУПФУВО)
2. Керівнику ГУПФУВО
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 7 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 7 заяв про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
14.02.23 листом від 13.02.23 №0200-0202-8/13800 ГУПФУВО повідомило мене, що: (цитата) «…обов’язковою умовою такого автоматичного призначення пенсії є наявність на дату набуття права на неї електронних відомостей про трудову діяльність застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб».
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно ПРАВОВУ, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Який ЗАКОН та його СТАТТЯ встановив, що «…обов’язковою умовою такого автоматичного призначення пенсії є наявність на дату набуття права на неї електронних відомостей про трудову діяльність застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб»?
2. Хто і за яким ЗАКОНОМ, його СТАТТЕЮ зобов'язаний вносити відомості про трудову діяльність застрахованої особи в реєстр застрахованих осіб?
3. Чи внесені відомості про мою трудову діяльність в реєстр застрахованих осіб?
3.1. Які саме відомості про мою трудову діяльність в реєстр застрахованих осіб?
4. В який спосіб я маю право отримати доступ до відомостей про мою трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб?
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
8. Я забороняю засипати мене спамом – незапитуваною непотрібною мені інформацією, яка не відповідає на мої прямі запитання цього листа.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні інформації на цю електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані та домашню адресу. Також прошу надати відповідь та запитану інформацію на мою приватну електронну адресу, надану ГУПФУВО раніше і наявну в моїй пенсійній справі. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
15.02.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ГУПФУВО)
2. Керівнику ГУПФУВО
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
49-1ЕлВідомостіСтажПОВТОРНО
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить 22 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить 21 запит на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить 28 заяв про вчинення дій та на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
І. Факти
1. 14.02.23 листом від 13.02.23 №0200-0202-8/13800 ГУПФУВО повідомило мене, що: (цитата) «…обов’язковою умовою такого автоматичного призначення пенсії є наявність на дату набуття права на неї ЕЛЕКТРОННИХ відомостей про трудову діяльність застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб».
2. 15.02.23 через сервіс Доступ до правди я подала до ГУПФУВО листа 49ЕлВідомостіСтаж. Вся переписка за ним оприлюднена за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/49i....
3. 21.02.23 ГУПФУВО надіслало мені листа від 20.02.2023 №0200-0202-8/16417 заступника керівника ГУПФУВО Лариси Дикої та виконавця Ольги Кухар, 504543, начебто з відповідями на мої звернення. Насправді відповідей на більшість моїх питань там не було; натомість, мене в черговий раз засипали незапитаною інформацією, спамом, сміттям і вказівками, що я маю робити.
3.1. Зокрема, на п.1 мені надали витяг з закону, в якому навіть слів «ЕЛЕКТРОННИХ відомостей» не було. На додаток, навели купу незапитуваних підзаконних нормативів.
3.2. На п.3 відповіді та інформації не надано.
3.3. На п.3.1 відповіді та інформації не надано.
ІІ. Вимоги
4. Прошу керівника ГУПФУВО:
4.1. Встановити та притягти до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
4.2. Повідомити мені усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
4.3. Надати мені рішення про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
4.4. Офіційно оприлюднити на сайті ГУПФУВО рішення про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
4.5. Надати мені прямі лінки на офіційне оприлюднення на сайті ГУПФУВО усіх рішень про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
4.6. Надати мені рішення ГУПФУВО за цим моїм зверненням.
4.7. Офіційно оприлюднити на сайті ГУПФУВО рішення за цим моїм зверненням.
4.8. Надати мені прямий лінк на офіційне оприлюднення на сайті ГУПФУВО рішення за цим моїм зверненням.
4.9. Надати мені письмову відповідь на це моє звернення.
5. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно ПРАВОВУ, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
5.1. ПОВТОРНО – Який ЗАКОН та його СТАТТЯ встановив, що «…обов’язковою умовою такого автоматичного призначення пенсії є наявність на дату набуття права на неї ЕЛЕКТРОННИХ відомостей про трудову діяльність застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб»? Ключові слова – ЗАКОН, СТАТТЯ та ЕЛЕКТРОННИХ.
5.2. ПОВТОРНО – Чи внесені відомості про мою трудову діяльність в реєстр застрахованих осіб?
5.2.1. ПОВТОРНО – Які саме відомості про мою трудову діяльність в реєстр застрахованих осіб?
5.3. В який спосіб я маю право отримати доступ до відомостей про мою трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб без наявності персонального ключа електронного цифрового підпису?
5.4. Прошу навести повний перелік відомостей про мою трудову діяльність, наявних в реєстрі застрахованих осіб.
5.5. Прошу надати мені усі відомості про мою трудову діяльність, наявні в реєстрі застрахованих осіб.
5.6. Чи наявні в системі персоніфікованого обліку дані про мій страховий стаж, необхідний для призначення мені пенсії за віком, включно і окремо за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку? Так чи ні?
5.7. Прошу надати мені усі наявні в системі персоніфікованого обліку дані про мій страховий стаж, необхідний для призначення мені пенсії за віком, включно і окремо за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку.
5.8. Чи наявні в системі персоніфікованого обліку дані про мій страховий стаж, ДОСТАТНІЙ для призначення мені пенсії за віком, включно і окремо за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку? Так чи ні?
5.9. Який саме (скільки років, місяців і днів), за даними системи персоніфікованого обліку, у мене є страховий стаж?
5.10. Чи інформувало мене ГУПФУВО про відсутність в системі персоніфікованого обліку даних про мій страховий стаж, необхідний для призначення мені пенсії за віком (у тому числі за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку), та необхідність їх подання (за наявності)? Так чи ні?
5.10.1. Якщо інформувало, прошу надати копії усіх релевантних документів та докази їх подання.
5.10.2. Якщо НЕ інформувало, то з якої причини.
5.11. Прошу надати мені усю інформацію про мене, наявну в реєстрі застрахованих осіб.
5.12. Повідомити мені усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
5.13. Надати мені рішення про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
5.14. Надати мені прямі лінки на офіційне оприлюднення на сайті ГУПФУВО усіх рішень про притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ГУПФУВО, відповідальних за ненадання мені відповідей та запитаної інформації на три моїх звернення/запити листа 49ЕлВідомостіСтаж.
5.15. Надати мені рішення ГУПФУВО за цим моїм зверненням.
5.16. Надати мені прямий лінк на офіційне оприлюднення на сайті ГУПФУВО рішення за цим моїм зверненням.
5.17. Надати мені письмову відповідь на це моє звернення.
5.18. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
5.19. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
6. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
7. Я забороняю засипати мене спамом – незапитуваною непотрібною мені інформацією, яка не відповідає на мої прямі запитання цього листа.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні інформації на цю електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані та домашню адресу. Також прошу надати відповідь та запитану інформацію на мою приватну електронну адресу, надану ГУПФУВО раніше і наявну в моїй пенсійній справі. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
23.02.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 24.02.2023 08:12:53, реєстраційний №153/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]