618Перс.дані

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Вікторія Петрівна Шевчукова, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Вікторія Петрівна Шевчукова

Доброго дня!
1. Конституційний Суд України (КСУ)
2. Керівнику КСУ
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 14, E-mail: [email address], [email address]
Вікторія Петрівна Шевчукова, паспорт серії СВ 739045

1. Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
2. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «В.П. Шевчукова».
3. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Києві.
4. Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
5. Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
6. Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
7. Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших законів України.
8. У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
9. При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
10. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
10.1. правову інформацію та правову публічну інформацію – кошториси КСУ на 2019 та 2020 роки;
10.2. правову інформацію та правову публічну інформацію – фактичні витрати на діяльність КСУ в 2019 та 2020 роках, в розрізі складових витрат;
10.3. правову інформацію та правову публічну інформацію – (плановий) штатний розпис КСУ на 2019 та 2020 роки;
10.4. правову інформацію та правову публічну інформацію – фактичний персоналізований (із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові кожної посадової особи) штатний розпис КСУ на 2019 та 2020 роки;
10.5. правову інформацію та правову публічну інформацію – фактичне матеріальне забезпечення кожної фізичної особи, якій КСУ здійснював таке забезпечення в 2019 та 2020 роках, в розрізі місяців та складових забезпечення, із зазначенням усіх персоналізованих бюджетних та інших платежів, зокрема, соціального внеску;
10.6. правову інформацію та правову публічну інформацію, мої персональні дані – вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в КСУ цього листа;
10.7. правову інформацію та правову публічну інформацію, мої персональні дані – належну електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в КСУ.
11. Роз’яснюю, що ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
12. Роз’яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
26.08.20
Підпис: В.П. Шевчукова

З повагою,

Вікторія Петрівна Шевчукова

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день.
Надсилаємо відповідь на Ваш запит.

показати цитоване

Конституційний Суд України

1 Attachment

Добрий день
Надсилаємо повторно відповідь на Ваш запит разом з додатками.
Вибачте за технічну помилку у зв’язку з відсутністю одного додатку.

показати цитоване