65Доходи

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ГУПФУВО)
2. Керівнику ГУПФУВО
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, email: [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
65Доходи
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною відповідним закону електронним (цифровим) підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Кошторис ГУПФУВО на 2022 та 2023 роки.
2. Документ про виконання кошторису ГУПФУВО за 2022 рік.
3. Усі доходи, виплачені ГУПФУВО своїм працівникам поіменно із зазначенням посад в 2022 та 2023 роках, в розрізі місяців та видів доходів кожного.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
5. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
6. Усі запитані грошові розміри запитаних даних прошу надати мені додатково в форматі табличного редактора Excel, придатного для подальшої обробки даних.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу при наданні відповідей на цього листа та запитаної ним інформації вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається кожна відповідь та інформація.
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. При наданні інформації на цю електронну адресу прошу вилучити мою конфіденційну інформацію – мої паспортні дані та домашню адресу. Також прошу надати відповідь та запитану інформацію на мою приватну електронну адресу, надану ГУПФУВО раніше і наявну в моїй пенсійній справі. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
26.02.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Зареєстровано 27.02.2023 09:02:04, реєстраційний №159/11

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

23 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]