75-1АдвЮрПослуги

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Міністерство юстиції (МЮ)
вул. Архітектора Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, е-mail: [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
75-1АдвЮрПослуги
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною відповідним закону електронним (цифровим) підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка, за законом, є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи закупляли будь-коли МЮ, інші ЦОВВ адвокатські та/чи юридичні послуги?
1.1. Якщо закупляли, прошу повідомити всі такі закупівлі в розрізі закупівельних організацій, років, місяців, об’єктів та сум закупівлі.
2. В який спосіб МЮ, інші ЦОВВ фактично визначали ціни на адвокатські/юридичні послуги в державних закупівлях та в інших релевантних питаннях?
2.1. Прошу надати відповідні підтверджуючі документи.
3. В яких облікових одиницях МЮ, інші ЦОВВ фактично визначали ціни на адвокатські/юридичні послуги в державних закупівлях та в інших релевантних питаннях – погодинна оплата, пооб’єктна оплата тощо?
4. Які ціни на адвокатські/юридичні послуги фактично застосовували МЮ, інші ЦОВВ в державних закупівлях та в інших релевантних питаннях?
4.1. Прошу навести ВСІ релевантні ціни, які фактично застосовувало МЮ, інші ЦОВВ в державних закупівлях та в інших релевантних питаннях в розрізі закупівельників, років, місяців та об’єктів закупівлі.
4.2. Прошу надати відповідні підтверджуючі документи.
5. З яких джерел МЮ, інші ЦОВВ фактично визначали ціни на адвокатські/юридичні послуги в державних закупівлях та в інших релевантних питаннях?
5.1. Прошу навести загальну кількість та перелік всіх релевантних джерел.
5.2. Прошу навести ВСІ релевантні ДЖЕРЕЛА.
5.3. Прошу навести лінки на ВСІ релевантні ДЖЕРЕЛА.
5.4. Прошу надати відповідні підтверджуючі документи.
6. Якщо цей лист пересилатиметься іншим адресатам як належним розпорядникам, прошу надати копії усіх листів про пересилання, назви та поштові і електронні адреси таких належних розпорядників та докази вручення їм листів про пересилання.
7. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
8. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
9. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
16.03.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Міністерство юстиції України

16-03-2023 10:38, Щербата Наталя Михайлівна написав:

показати цитоване

Ваш лист зареєстровано 16.03.2023 за № ПІ-Щ-1083.
--
З повагою, відділ інформаційно-довідкового забезпечення Управління
забезпечення та документообігу Міністерства юстиції України.

?V44V; 725@=5=L 3@><04O= B0 4>ABC?C 4> ?C1;VG=>W V=D>@<0FVW,

Доброго дня! Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію щодо закупівлі
адвокатських послуг зареєстрований у Мінветеранів 22.03.2023  за №
ЗПІ-105. Очікуйте відповідь на зазначену Вами адресу.
______________
Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Управління документообігу та звернень громадян
Міністерства у справах ветеранів України

(063) 035-40-92

Міністерство юстиції України

Добрий день!

 Ваш запит на інформацію щодо закупівлі
адвокатських та/чи юридичних  послуг зареєстрований у Державній службі
України з питань праці 

 за №Щ-77/ПІ- 23а  від 22.03.2023. 
 

З повагою
Державна служба України з питань праці
вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01601 [2]Держпраці
тел.: (044) 289-85-11, факс (044) 289-55-24
[1]https://dsp.gov.ua

References

Visible links
1. http://url/

Міністерство юстиції України

13 Attachments

Доброго дня!

Міністерство юстиції України надсилає Вам відповідь на Ваш запит.

З повагою
головний спеціаліст
відділу досудового врегулювання
Департаменту міжнародних спорів
О.К. Кравченко

Оксана Петрівна Висока,

1 Attachment

Міністерство юстиції України

1 AttachmentМіністерство юстиції України

1 Attachment

Доброго дня!

Міністерство юстиції України вранці надіслало Вам відповідь на Ваш
запит. Однак, до попереднього листа, не під'єднався додаток 3 (картка до
Вашого запиту), надсилаємо окремо.

З повагою
головний спеціаліст
відділу досудового врегулювання
Департаменту міжнародних спорів
О.К. Кравченко

Міністерство юстиції України

1 AttachmentДержекспортконтроль,

1 Attachment

Міністерство юстиції України

1 Attachment

9869/2-10-23 : 23.03.2023

:
.

.
, / ( p7s), (https://czo.gov.ua/verify)

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна архівна служба України,

2 Attachments

--
Для перевірки підписаних даних просимо скористуватися наступним
сервісом:https://acskidd.gov.ua/verify

З повагою,
Державна архівна служба України

Ukrainian State Film Agency,

2 Attachments

--
З повагою

Державне агентство України з питань кіно

+ 38 044 33 44 240
02156 м. Київ, вул. Кіото, 27
[1]www.usfa.gov.ua

References

Visible links
1. http://www.usfa.gov.ua/

Міністерство юстиції України

1 Attachment

Державна служба якості освіти,

1 Attachment

--
З повагою,
Державна служба якості освіти України
01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 18
тел.-факс +38044 236 33 11
web-site: http://sqe.gov.ua

ДАРТ України,

1 Attachment

Шановна пані Наталя, ДАРТ надсилає відповідь на ваш запит.
--
З повагою, команда ДАРТ!
Офіційний сайт [1]https://www.tourism.gov.ua
Facebook [2]https://www.facebook.com/DARTUkraine

References

Visible links
1. https://www.tourism.gov.ua/
2. https://www.facebook.com/DARTUkraine

Канцелярія ДАЗВ,

2 Attachments

 

 

 

.

(044) 594 82 45

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Держводагентство,

1 Attachment

Міністерство юстиції України

1 Attachment

Міністерство юстиції України

1 Attachment1 Attachment

Щербата Наталія Михайлівна

Міністерство юстиції України

1 Attachment

--
З повагою

Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів

Юридичний Департамент,

1 Attachment

Офіційна Держспецзв'язку,

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

?V44V; 725@=5=L 3@><04O= B0 4>ABC?C 4> ?C1;VG=>W V=D>@<0FVW,

1 Attachment

З повагою
Відділ звернень громадян
та доступу до публічної інформації
Управління документообігу та звернень громадян
Міністерства у справах ветеранів України

(044) 281-08-32
(063) 035-40-92