76с10с17През.газКУпАП_Зв

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами, Щербатою Галиною Сергіївною, Щербатим Михайлом Федоровичем, Щербатою Наталею Михайлівною та Щербатою Анастасією Віталіївною, простими електронними підписами відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів кожного з нас у вигляді власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата», «М.Ф. Щербатий», «Н.М. Щербата» та, відповідно: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, просимо залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюємо, що при підписуванні цього листа ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб наших електронних підписів під цим листом вільно обрані кожною з нас серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом наших порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми скористалися своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
І. Факти
1. 07.04.17 о 22-15 ми звернулась до Президента України п. Петра Порошенка з електронним письмовим листом «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» і просили, серед іншого,
1.1. негайно зупинити дію акту Кабінету Міністрів України у формі постанови від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, з мотивів невідповідності цієї частини постанови КМУ Конституції України;
1.2. одночасно звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України (неконституційність) постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу;
1.3. Відповідно до ст.113 Конституції України, завимагати від Кабінету Міністрів України негайно привести приписи постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, у відповідність до норм ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України та acquis ЄС;
1.4. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про негайне припинення та заборону 10-кратного перевищення будь-яких бюджетних виплат в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, в порівнянні з мінімальними аналогічними виплатами. Визначити цей законопроект як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України;
1.5. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про негайне повернення до бюджету усіх бюджетних виплат за останні 10 років в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, що 10-кратно перевищують мінімальні аналогічні виплати, як отриманих з порушенням основних принципів прав людини, зокрема, принципу суспільної справедливості та пропорційності витрат суспільних фондів. Визначити цей законопроект як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України;
1.6. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, яким доповнити вказаний кодекс усіма злочинами, передбаченими ст.ст.7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду як злочинами проти людяності та воєнними злочинами, за національним кримінальним правом;
1.7. Забезпечити, усіма наявними повноваженнями, якнайшвидшу беззастережну ратифікацію Україною Римського статуту міжнародного кримінального суду на умовах цього статуту;
1.8. Подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Раді Безпеки ООН для наступної її передачі Прокурору МКС та уможливлення проведення останньою розслідування;
1.9. Подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Прокурору МКС для уможливлення проведення нею розслідування, за приписами ст.15 Римського статуту міжнародного кримінального суду, proprio motu (за власною ініціативою).
2. Електронний письмовий лист «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» підписаний нами простими електронними підписами відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів кожного з нас у вигляді власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата», «М.Ф. Щербатий», «Н.М. Щербата» та, відповідно, «А.В. Щербата». Власне підпису передувала підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
2.1. При підписуванні електронного письмового листа «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб наших електронних підписів під електронним письмовим листом «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» вільно обрані нами серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
2.2. Далі наводиться повний текст «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» (цитата):
«Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Президенту України п. Петру Порошенку
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, [email address], [email address]; Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи,
Щербатий Михайло Федорович, людина з інвалідністю 1А групи,
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи,
Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід
21037, м. Вінниця, хххххххххххххххххххххххххх
С К А Р Г А №10с-17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України
І. Факти
1. Ми є родина чотирьох людей з інвалідністю – подружжя лежачих людей з інвалідністю 1А групи та сім’я одинокої матері з інвалідністю 2 групи і дитини з інвалідністю без батька. Працездатних в родині немає. Усе своє життя дорослі члени нашої родини пропрацювали в Україні, і разом маємо більше 100 років трудового стажу на трьох. Усі дорослі отримали інвалідність під час роботи, і раніше вважались би інвалідами праці.
1.1. Усі ми, члени родини, в даний час отримуємо пенсії та соціальну допомогу, тобто, знаходимось на державному забезпеченні, і інших джерел доходів не маємо.
1.2. Усі ми, члени родини, мешкаємо в приватній квартирі площею 105,9 кв. м з індивідуальним газовим опаленням.
2. Відповідно до закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 №2017-III, постанови КМУ від 6 серпня 2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», в Україні встановлені державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, а саме:
«3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
1) для централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання): у разі використання природного газу для індивідуального опалення – 7 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (з коригуючим коефіцієнтом 0,529) (в редакції від 06.08.14, чинній з 11.09.2014 року по 02.11.2015 року); 7 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (з коригуючим коефіцієнтом 0,431) (в редакції від 28.10.2015, чинній з 03.11.2015 року по 29.04.16); 5,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (з коригуючим коефіцієнтом 0,64) (в редакції від 27.04.2016, чинній з 30.04.16 по 30.04.17); 5,0 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період (з коригуючим коефіцієнтом 0,8) (в редакції від 06.08.14 р., чинній з 01.05.17);
5) для користування послугами з газопостачання: за наявності газової плити та газового водонагрівача – 18 куб. метрів на одну особу на місяць (в редакції від 06.08.14, чинній з 11.09.2014 року по 29.04.16); 14 куб. метрів на одну особу на місяць» (в редакції від 27.04.2016, чинній з 30.04.16 по даний час).
2.1. На даний час ці державні стандарти гарантують для нашої родини газопостачання природного газу в натуральному обсязі 372.17 куб. м (з 01.05.17 – 415.28 куб. м) на місяць в опалюваний період та 56 куб. м на місяць – в неопалювальний період.
3. Разом з тим, постановою КМУ від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» затверджений новий склад споживчого кошика для прожиткового мінімуму, яким скасовані існуючі з 14 квітня 2000р., на підставі постанови КМУ N656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», гарантії оплати витрат газопостачання, включаючи газове опалення, в обсязі 431,2 куб. м/міс. на сім’ю. Натомість, встановлена норма оплати витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу. В порушення ст.3 закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», жодні наукові обґрунтування таких норм споживання газу не виконувались та не існують!
3.1. Це означає, що з 11.11.16 кожен член нашої родини, як і кожен житель України, що використовує природний газ для опалення, приготування їжі та гігієнічних потреб, має гарантоване державою право заробити кошти у вигляді зарплати чи отримати їх у вигляді соціального утримання для купівлі лише 6 куб. м/міс. природного газу – і для опалення, і для приготування їжі, і для гігієнічних потреб – всього разом! І все! І в фактичний прожитковий мінімум МСП включена сума витрат на газозабезпечення в розмірі 41.27 грн. на місяць на особу! Цієї кількості газу вистачить – і то сумнівно – лише на підтримування газового котла у включеному стані! Без жодної тепловіддачі!
3.2. Наша родина, відпрацювавши на цю державу понад 100 років, так само, як і, за оцінками ООН, 60% населення України, живе за межею злиднів, оскільки жодного з нас держава не забезпечила прожитковим мінімумом. На кожну з наших двох сімей гарантія держави на газ обрізана в 36 разів, або зменшена на понад 97 відсотків (по 2 особи – 12 куб. м/міс.). Відтак, ніхто з нас не забезпечений фінансово, щоб купити навіть декларованих владою 6 куб. м/міс. природного газу: реально нам дають купити від 1 до 5 куб. м газу на місяць на особу. То як нам, інвалідам, жити далі? Іти красти?
Забезпеченість придбання родиною газу:
Січень 2017 р.
Пенсія Соц. Факт газ факт
(чиста) допом прож мін куб.м
Щербата Г.С. 1491.72 2318 3.86
Щербатий М.Ф. 1864.64 2318 4.83
Щербата Н.М. 1652.57 844.50 2815 5.32
Щербата А.В. 872.9 3197 1.64
Всього: 15.65

Лютий 2017 р.
Пенсія Соц. Факт газ факт
(чиста) допом. прож мін куб.м
Щербата Г.С. 1491.72 2351.88 3.81
Щербатий М.Ф. 1864.64 2351.88 4.76
Щербата Н.М. 1652.57 844.50 2856.88 5.24
Щербата А.В. 872.9 3236.63 1.62
Всього: 15.42

4. За даними НАК «Нафтогаз України» станом на 03.02.17 (http://naftogaz-europe.com/article/ua/vi...), населенням України в 2015 році безпосередньо (без врахування Теплокомуненерго) використано 11.3 млрд. куб. м газу; в 2016 році – 11.9 млрд. куб. м газу. В 2015 році (http://naftogaz-europe.com/article/ua/uk...), лише 58.1% сімей-газоспоживачів використовували природний газ для опалення (як і наша родина), і при цьому вони спожили 90% усього відпущеного населенню газу (за 2016 рік статистика ще не оприлюднена). При цьому 5.8 млн. сімей (47% споживачів) спожили 67% газу, використовуючи до 2,5 тис. куб. м газу на рік; 1.3 млн сімей (11%) спожили 22% газу, використовуючи від 2,5 до 6 тис. куб. м газу на рік; 13 тис. сімей (0,1%) спожили 1% газу, використовуючи більше 6 тис. куб. м газу на рік. Нескладні розрахунки показують, що статистичне споживання газу населенням для опалення, приготування їжі та гігієнічних потреб в середньому за 2015 рік склало не менше 50 куб. м на особу на місяць.
4.1. Це означає, що встановлений владою Гройсмана державний стандарт газозабезпечення населення понад в 8 разів менший від фактичних газовитрат, і не лише не забезпечує збереження здоров’я українців, а складає пряму загрозу життю кожного українця, тобто, навмисно знищує (истребляет) весь український народ.
5. Водночас, за даними відкритих джерел, топ-чиновники державних структур України виплачують собі шалені суми у формі офіційної зарплатні за рахунок народних коштів. Зокрема,
5.1. Восени 2016 року Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. встановив особисто собі та усім членам Кабінету-Міністрів України щомісячну зарплату в сумі 100 000 грн. При цьому він ще й заплатив собі та колегам таку зарплату заднім числом за сім місяців, що заборонено законом, завдавши в такий спосіб збитки бюджету в десятки мільйонів гривень. А за публічною заявою народного депутата України Вадима Рабіновича газеті «Факты и комментарии” 03.02.17 (http://fakty.ua/229838-vadim-rabinovich-... «Самое страшное, что делает правительство, — это освобождает страну от пенсионеров и малоимущих. Потому что они ему не нужны, ему нужно расчистить это пространство. И, чтоб вы знали, когда каждый человек наскребает копейки на платежки за коммунальные услуги, в прошлом месяце правительство выписало себе 224 тысячи гривен премии — премьер и его замы. Вдумайтесь в этот цинизм! Что я могу сказать? Я не хочу переходить на личности, но их надо гнать. И чем быстрее, тем лучше», — заявил Вадим Рабинович. Ми не обирали цього народного обранця, але висловлену ним позицію поділяємо.
5.2. Зарплати голів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Украгазвидобування» сягають 1 000 000 грн./міс. Їх секретаркам, до яких навіть немає особливих освітніх вимог, виплачується 44 000 грн./міс
5.3. Генеральний директор «Укрпошти» отримує 750 000 грн./міс.
5.4. Судді Верховного Суду України поклали зарплату в 300 000 – 400 000 грн./міс.
5.5. Голова Нацбанку України заробляє 200 000 грн./міс.
6. Наведені факти свідчать про несправедливий та непропорційний розподіл державою Україна суспільних фондів, що є системним порушенням базових принципів прав людини.
7. Існуючий стан речей складає загрозу не лише для життя нашої родини, а й для життя кожного українця, і порушує наше право на життя, гарантоване ст.2 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (матеріальний аспект).
ІІ. Аргументація
8. Наведені факти порушують наші конституційні права, гарантовані ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України:
8.1. ст.3: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
… Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави»;.
8.2. ст.27: «Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини»;
8.3. ст.48: «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло»;
9. Шляхом встановлення нового державного стандарту держава відмовилась від свого основного обов’язку, обрізала газозабезпечення усіх українців. В такий спосіб держава застосувала створила загрозу для здоров’я та життя кожного жителя України внаслідок фактичної відсутності газозабезпечення для опалення домівок, приготування їжі та гігієнічних потреб. Ці факти складають порушення ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України.
10. Наведені факти підпадають також під кваліфікацію злочинів проти людяності, передбачених ст.7 Римського статуту міжнародного кримінального суду (МКС), підписаного Україною 20.01.2000 р. – навмисні довготривалі широкомасштабні масові катування та винищення кілька мільйонів одиноких матерів з дітьми України. Однак, за 17 років влада України, двічі визнавши юрисдикцію МКС щодо ст.7 Римського статуту на території України, при цьому навіть не спромоглася визнати такі важкі міжнародні злочини проти людяності злочинами за українським національним правом – вони до сьогодні не внесені як злочини до Кримінального кодексу України.
ІІІ. Вимоги
Виходячи з викладеного, звертаємось до Президента України п. П. Порошенка П.О. з цим зверненням і просимо:
11. Відповідно до ст.ст.106.15), 150.2 Конституції України
11.1. негайно зупинити дію акту Кабінету Міністрів України у формі постанови від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, з мотивів невідповідності цієї частини постанови КМУ Конституції України;
11.2. одночасно звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України (неконституційність) постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу.
12. Відповідно до ст.113 Конституції України, завимагати від Кабінету Міністрів України негайно привести приписи постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, у відповідність до норм ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України та acquis ЄС.
13. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про негайне припинення та заборону 10-кратного перевищення будь-яких бюджетних виплат в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, в порівнянні з мінімальними аналогічними виплатами. Визначити цей законопроект як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України.
14. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про негайне повернення до бюджету усіх бюджетних виплат за останні 10 років в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, що 10-кратно перевищують мінімальні аналогічні виплати, як отриманих з порушенням основних принципів прав людини, зокрема, принципу суспільної справедливості та пропорційності витрат суспільних фондів. Визначити цей законопроект як невідкладний для його позачергового розгляду Верховною Радою України.
15. В порядку законодавчої ініціативи, подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, яким доповнити вказаний кодекс усіма злочинами, передбаченими ст.ст.7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду як злочинами проти людяності та воєнними злочинами, за національним кримінальним правом.
16. Забезпечити, усіма наявними повноваженнями, якнайшвидшу беззастережну ратифікацію Україною Римського статуту міжнародного кримінального суду на умовах цього статуту.
17. Подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Раді Безпеки ООН для наступної її передачі Прокурору МКС та уможливлення проведення останньою розслідування.
18. Подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Прокурору МКС для уможливлення проведення нею розслідування, за приписами ст.15 Римського статуту міжнародного кримінального суду, proprio motu (за власною ініціативою).
19. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією наших прав:
19.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
19.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
19.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
19.4. бути присутнім при розгляді скарги;
19.5. користуватися послугами адвоката або представника;
19.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
19.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
19.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
20. Забезпечити участь кожного з нас в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити нам прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
21. Надати кожному з нас завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) нам на домашню адресу та, додатково, цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) матеріалів з перевірки скарги на електронну адресу [email address].
22. Встановити поіменно та повідомити кожному з нас усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень наших прав.
23. Розглянути цю скаргу в нашій присутності за місцем нашого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
24. Оскільки ми є родина малозабезпечених людей з інвалідністю і, за правом прав людини, маємо право на публічних адвокатів, просимо забезпечити доступ кожного з нас до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію просимо забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвокатів для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На наші звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання Щербатій Г.С., Щербатому М.Ф., Щербатій Н.М. безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката ніхто з нас не має. На звернення Щербатої А.В. Центр навіть не відповів, і адвоката не виділив.
24.1. Просимо забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за нашої участі та участі публічних (призначених) адвокатів.
25. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, просимо розглянути наше звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки питання стосується доль усіх жителів України, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення наших порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для нашого життя та життів мільйонів інших українців.
25.1. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Просимо розглянути наше звернення як людей з інвалідністю – осіб, які мають пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
26. Визнати факт порушення щодо кожного з нас ст.ст.3, 27, 48 Конституції України; ст.2 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
27. Забезпечити негайне поновлення наших порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень; для цього негайно забезпечити кожному з нас, так само, як і усім жителям України, забезпечення права на життя та достатнього рівня життя шляхом встановлення державного стандарту забезпечення споживання природного газу на кожну особу в обсязі, не нижчому від науково обґрунтованого обсягу, достатнього для опалення, приготування їжі та гігієнічних потреб.
28. Забезпечити, усіма наявними повноваженнями, усунення від займаних посад Прем’єр–міністра України Гройсмана В.Б., Віце-прем'єр-міністра України Розенка П.В., Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубко Г.Г., Міністра соціальної політики України Реви А.О., як персонально відповідальних за широкомасштабні винищення (истребление) 42,5 мільйонів українців шляхом позбавлення їх теплопостачання у формі фактичного скасування забезпечення природним газом та джерел його оплати.
29. Подати Генеральній прокуратурі України матеріали з перевірки цієї скарги на предмет розслідування наведених в ній фактів злочинів проти людяності та притягнення винних до кримінальної відповідальності національним судом.
30. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут широкомасштабних порушень прав людини.
31. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
32. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення наших прав людини, усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень.
33. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу цієї скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
34. Надати кожному з нас можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на нашу домашню та електронну адреси.
35. Надати кожному з нас на домашню адресу письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
36. Письмово повідомити кожному з нас на домашню та електронну адреси про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
37. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати кожному з нас на домашню адресу письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
Додатки (в копіях): докази інвалідності та звернень за правовою допомогою в доданих файлах. Інші потрібні наявні документи будуть надані на першу ж вимогу.
07.04.17
Підпис: Г.С. Щербата
Підпис: М.Ф. Щербатий
Підпис: Н.М. Щербата
Підпис: А.В. Щербата Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата»
(Кінець цитати)
3. Наскільки нам відомо, питання, з якими ми звернулися до Президента України п. Петра Порошенка, знаходяться в його виключній компетенції, і, за ст.106 Конституції України, не можуть делегуватися чи в будь-який інший спосіб передаватися для вирішення будь-яким іншим органам чи особам.
3.1. Встановлений законом строк вирішення нашого листа сплив ще 07.05.17, однак, станом на сьогодні жодної відповіді Президента України п. Петра Порошенка на «Скаргу №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» ми не отримала – ні слуху, ні духу.
3.2. На відповідних інтернет-порталах та в іншому публічному доступі відсутня інформація про дії Президента України п. Петра Порошенка, а саме:
- про зупинення дії акту Кабінету Міністрів України у формі постанови від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, з мотивів невідповідності цієї частини постанови КМУ Конституції України;
- про одночасне звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України (неконституційність) постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу;
- про завимагання, відповідно до ст.113 Конституції України, від Кабінету Міністрів України негайно привести приписи постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу, у відповідність до норм ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України та acquis ЄС;
- про подання, в порядку законодавчої ініціативи, до Верховної Ради України законопроект про негайне припинення та заборону 10-кратного перевищення будь-яких бюджетних виплат в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, в порівнянні з мінімальними аналогічними виплатами;
- про подання, в порядку законодавчої ініціативи, до Верховної Ради України законопроект про негайне повернення до бюджету усіх бюджетних виплат за останні 10 років в рахунок заробітної плати та соціальних виплат, в розрахунку на місяць, що 10-кратно перевищують мінімальні аналогічні виплати, як отриманих з порушенням основних принципів прав людини, зокрема, принципу суспільної справедливості та пропорційності витрат суспільних фондів;
- про подання, в порядку законодавчої ініціативи, до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, яким доповнити вказаний кодекс усіма злочинами, передбаченими ст.ст.7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду як злочинами проти людяності та воєнними злочинами, за національним кримінальним правом;
- про забезпечення, усіма наявними повноваженнями, якнайшвидшої беззастережної ратифікації Україною Римського статуту міжнародного кримінального суду на умовах цього статуту;
- про подання інформації про наведені в скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Раді Безпеки ООН для наступної її передачі Прокурору МКС та уможливлення проведення останньою розслідування;
- про подання інформації про наведені в скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Прокурору МКС для уможливлення проведення нею розслідування, за приписами ст.15 Римського статуту міжнародного кримінального суду, proprio motu (за власною ініціативою).
Цей факт дає обґрунтовані підстави вважати, що Президент України п. Петро Порошенко не виконав свої ПОВНОВАЖЕННЯ=ОБОВ’ЯЗКИ стосовно нашого звернення, не звертався до Конституційного Суду України та Верховної Ради України з відповідними поданнями, чим порушив конституційні та конвенційні права 42,5 млн. українців. Схоже на те, що саме з метою приховання такої очевидної протиправної бездіяльності протягом майже півроку від Президента України п. Петра Порошенка ні слуху, ні духу на наше звернення. Це означає, що саме звернення ним не розглядалось і не вирішувалось по суті, а просто покладене під сукно. Складається враження, що Президент України п. Петро Порошенко дивиться на все це крізь пальці, і пропускає все це повз вуха – нічого не робить не лише з власної ініціативи, а й навіть як реагування на звернення.
4. Наше наступне звернення від 02.06.17 з метою дізнатися, яка ж доля спіткала скаргу, наткнулось на глуху стіну протистояння чисельних чиновників адміністрації Президента України п. Петра Порошенка – як об стіну горохом. Така ж доля спіткала і третє аналогічне наше звернення від 03.10.17 Тематична переписка оприлюднена тут: https://dostup.pravda.com.ua/request/316... і тут https://dostup.pravda.com.ua/request/10s.... Схоже на те, що тут розроблена спеціальна протиправна схема, як приховати від українського народу власну злочинну бездіяльність, покрити злочини чиновників на грошах, і палець-о-палець не вдарити для виконання законних обов’язків із захисту людей. Бо хіба ж Боги сходять з Олімпу до кожної мразі типу народу? Схоже на те, що Президент України п. Петро Порошенко організував свою діяльність таким чином, що він НІКОЛИ не виконує власні конституційні обов’язки гаранта Конституції, задля яких народ обрав його гарантом, в тому числі в частині звернень громадян до нього про поновлення їх порушених конституційних прав з використанням виключно президентських квазі-судових правозахисних повноважень – такі звернення громадян Президент України п. Петро Порошенко просто ігнорує: не приймає їх та не розглядає НІКОЛИ – шістки просто не допускають до нього жодні звернення громадян.
4.1. Не маючи вибору, факт та час вчинення (продовження вчинення) порушень щодо нас Президентом України п. Петром Порошенком ми виявляли емпіричним шляхом. Зокрема, 21.10.17 ми виявили факт порушення (продовження порушення) наших прав на звернення Президентом України п. Петром Порошенком в такий спосіб: 1) 21.10.17 ми відкрили приватну електронну поштову скриньку, на яку просили надати інформацію за скаргою та відповідь на неї, і виявили, що 21.10.17 листи Президента України п. Петра Порошенка щодо «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» в неї не надходили; 2) 21.10.17 ми відімкнули сімейну поштову скриньку в нашому під’їзді, куди «Укрпошта» доставляє надіслану на нашу домашню адресу пошту, і виявили, що 21.10.17 листи Президента України п. Петра Порошенка щодо «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» в неї не доставлені. Це означає, що 21.10.17 Президент України п. Петро Порошенко порушив наше право на звернення шляхом ненадання нам інформації за скаргою та відповіді на неї. Оскільки скарга подана ще 07.04.17, і з того часу жодна інформація щодо неї Президентом України п. Петром Порошенком нам не надавалась, це означає, що порушення наших прав на звернення з боку Президента України п. Петра Порошенка, розпочате ще 07.04.17, не припинене до сьогодні (для точності, мінус 3 дні на пробіг пошти), є триваючим, триває вже понад 6 місяців, і продовжує тривати надалі; а ми є жертвами такого порушення протягом понад 6 місяців, і продовжуємо бути ними і на даний час.
4.2. А Уповноважений виявить факти викладених в цьому листі порушень, вчинених щодо нас Президентом України п. Петром Порошенком, тоді, коли отримає цього листа.
4.3. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 07.04.17 по сьогодні, 23.10.17, тобто, протягом понад ШЕСТИ місяців, оскаржувана особа – Президент України п. Петро Порошенко вчинив і продовжує вчиняти щонайменше 19 триваючих до сьогодні порушень наших прав людини та українських нормативних приписів щодо «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України», а саме:
4.3.1. де-факто не прийняв звернення, тобто, де-факто відмовив в його прийнятті;
4.3.2. де-факто не розглянув вчасно звернення, тобто, де-факто відмовив в його розгляді;
4.3.3. не перевірив об'єктивно, всебічно і вчасно звернення;
4.3.4. не забезпечив нашого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
4.3.5. не забезпечив нашого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
4.3.6. не повідомив нас письмово про результати перевірки звернення;
4.3.7. не забезпечив нашого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши нам для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
4.3.8. не забезпечив нашого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши нам час та місце розгляду звернення;
4.3.9. не вжив жодних невідкладних заходів до припинення щодо нас неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
4.3.10. не вжив, не виявив та не усунув причини та умови, які сприяли оскаржуваним нами порушенням;
4.3.11. не забезпечив поновлення наших порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
4.3.12. не вжив заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано нам в результаті ущемлення наших прав та законних інтересів;
4.3.13. не вирішив питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
4.3.14. не прийняв рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення нашого звернення, і не забезпечив його виконання шляхом поновлення наших порушених прав;
4.3.15. не повідомив нам суть прийнятого щодо звернення рішення;
4.3.16. не ознайомив нас з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
4.3.17. не довів до нашого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
4.3.18. не надав відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
4.3.19. не роз'яснив порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
5. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», «У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей».
5.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
6. Виходить, якщо Президент України п. Петро Порошенко протиправно не виконав свого як гаранта Конституції України ОБОВ’ЯЗКУ зі звернення до КСУ з поданням про визнання неконституційним ОЧЕВИДНО неконституційного акту КМУ, то такою протиправною бездіяльністю протягом майже півроку він унеможливив визнання неконституційним, за ініціативою Президента України, оскаржуваного нами акту, та де-факто надав неправомірну вигоду винним відповідальним посадовим особам уряду, які своїми протиправними діями та бездіяльністю уможливили ухвалення да тривалу дію неконституційного акту і, як наслідок, завдали мільярдних збитків 42,5 млн. українців, та відмовили їм в доступі до їжі та житла.
6.1. Надана Президентом України п. Петром Порошенком цій армії корумпованих посадовців неправомірна вигода полягала в уможливленні кожним з них 1) уникнення або, щонайменше, відстрочення щонайменше на півроку усіх видів відповідальності щодо кожного з них, включаючи і кримінальної, за їх дії, що уможливили ухвалення та виконання неконституційного акту та винищення людей, а також бездіяльності щодо приведення вказаного акту у відповідність до Конституції України, а відтак, і 2) уникнення відшкодування завданої ними шкоди. Вартість отриманої неправомірної вигоди у формі завданої вказаними вище чиновниками шкоди достеменно можуть порахувати лише уповноважені органи, які мають доступ до загальнодержавних даних з нормативного та статистичного використання природного газу населенням України. Однак, враховуючи, що потерпілими від такого масштабного злочину є 42,5 млн. українців, вона (вигода) обраховується щонайменше в мільйонах, якщо не мільярдах, гривень, і такі наслідки визнані законом тяжкими.
6.2. Це означає, що лише за одним епізодом незвернення з поданням до КСУ за нашим листом «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» (а таких епізодів – не один) Президент України п. Петро Порошенко вчинив корупційне правопорушення, в якому наявні ознаки кримінального злочину з тяжкими наслідками, передбаченого ст.364.2 КК України, який віднесений до корупційних злочинів і який тягне кримінальну відповідальність за його вчинення.
6.3. Цим листом ми інформуємо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа (далі – Уповноважений) про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком корупційного правопорушення у формі бездіяльності – протиправного незвернення до КСУ, на нашу «Скаргу №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України», з поданням про невідповідність ст.ст.3, 27 та 48 Конституції України (неконституційність) постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №780 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» в частині встановлення норми витрат газопостачання в обсязі за 6 куб. м/міс. на особу. Це корупційне правопорушення Президента України п. Петра Порошенка заборонене законом України «Про запобігання корупції» та містить ознаки кримінального злочину з тяжкими наслідками, передбаченого ст.364.2 КК України, який віднесений до корупційних злочинів, і який тягне кримінальну відповідальність за його вчинення.
7. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
7.1. Виходить, якщо Президент України п. Петро Порошенко протиправно не виконав свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення нашої «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України», і вчинив при цьому щонайменше 19 порушень закону України «Про звернення громадян», в тому числі щонайменше 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні нам інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню нам відповідно до закону «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомив нас письмово про результати перевірки «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України»; 2) не забезпечив нашого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши нам для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України»; 3) не повідомив нам суть прийнятого щодо «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» рішення; 4) не ознайомив нас з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» (якщо таке було); 5) не довів до нашого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Скарзі №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надав відповіді за результатами розгляду «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснив порядок оскарження прийнятого за «Скаргою №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» рішення у разі визнання «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» необґрунтованою), то вчинив заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову нам в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання нам несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
8. Цим листом ми інформуємо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, відповідно до посадових обов’язків, за вирішення питань цього листа, про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком, іншими невідомими нам відповідальними посадовими особами адміністрації Президента України, при вирішенні нашої «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України», правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови нам в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання нам не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
9. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я звертаюся до Уповноваженого і просимо:
9.1. Відкрити за цим листом провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
9.2. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених фактів та розгляд звернення в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією наших прав:
9.2.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
9.2.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
9.2.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
9.2.4. бути присутнім при розгляді скарги;
9.2.5. користуватися послугами адвоката або представника;
9.2.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
9.2.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
9.2.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
9.3. Забезпечити нашу участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити нам прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
9.4. Надати нам перелік усіх матеріалів з перевірки скарги, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
9.5. Надати нам завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист;
9.6. Встановити поіменно та повідомити нам усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в скарзі порушень наших прав.
9.7. Розглянути скаргу в нашій присутності за місцем нашого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
9.8. Оскільки ми є малозабезпеченими інвалідами і, за законом, маємо право на публічного адвоката, просимо забезпечити наш доступ до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію просимо забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвоката для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На наше звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання нам безоплатної правової допомоги, але адвоката для представництва наших інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвокатів ми не маємо.
9.9. Просимо забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду скарги за нашої участі та участі публічного (призначеного) адвоката.
9.10. Негайно поновити наші порушені права шляхом забезпечення негайного законного примусу, наявними повноваженнями, Президента України п. Петра Порошенка прийняти, розглянути та задовольнити нашу «Скаргу №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» в повному обсязі, включаючи усі її вимоги.
9.11. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком щонайменше 19 адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у ПРИЙНЯТТІ та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян":
9.11.1. ст.212-3 КУпАП, – (7) де-факто не прийняв нашого звернення, тобто, де-факто відмовив в його прийнятті;
9.11.2. ст.212-3 КУпАП, – (7) не розглянув вчасно наше звернення, тобто, де-факто відмовив в його розгляді;
9.11.3. ст.212-3 КУпАП, – (7) не перевірив об'єктивно, всебічно і вчасно наше звернення;
9.11.4. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечив нашого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
9.11.5. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечив нашого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
9.11.6. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомив нас письмово про результати перевірки звернення;
9.11.7. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечив нашого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши нам для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
9.11.8. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечив нашого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши нам час та місце розгляду звернення;
9.11.9. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжив жодних невідкладних заходів до припинення щодо нас неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
9.11.10. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжив, не виявив та не усунув причини та умови, які сприяли оскаржуваним нами порушенням;
9.11.11. ст.212-3 КУпАП, – (7) не забезпечив поновлення наших порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
9.11.12. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вжив заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано нам в результаті ущемлення наших прав та законних інтересів;
9.11.13. ст.212-3 КУпАП, – (7) не вирішив питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення,
9.11.14. ст.212-3 КУпАП, – (7) не прийняв рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення нашого звернення, і не забезпечив його виконання шляхом поновлення наших порушених прав;
9.11.15. ст.212-3 КУпАП, – (7) не повідомив нам суть прийнятого щодо звернення рішення;
9.11.16. ст.212-3 КУпАП, – (7) не ознайомив нас з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
9.11.17. ст.212-3 КУпАП, – (7) не довів до нашого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
9.11.18. ст.212-3 КУпАП, – (7) не надав відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
9.11.19. ст.212-3 КУпАП, – (7) не роз'яснив порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, просимо скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
9.12. Внести до протоколів про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, дані про нас як потерпілих та свідків.
9.13. Внести до протоколів про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) нашої «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України»; 2) переписки за нашими наступними зверненням щодо нашої «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України», оприлюдненої за адресами https://dostup.pravda.com.ua/request/316... і тут https://dostup.pravda.com.ua/request/10s... 3) наших пояснень як потерпілих та свідків.
9.14. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення Президентом України п. Петром Порошенком адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення Президента України п. Петра Порошенка до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
9.15. Направити Президенту України п. Петру Порошенку подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
9.15.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності Президента України п. Петра Порошенка з порушень прав людини з питань вирішення звернень громадян;
9.15.2. негайного поновлення Президентом України п. Петром Порошенком усіх наших порушених конституційних прав шляхом прийняття, розгляду, вирішення, задоволення нашої «Скарги №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» та реального виконання в натурі ухвалених рішень;
9.15.3. притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб, відповідальних за наведені та виявлені перевіркою порушення наших прав людини.
9.16. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від нашого імені з позовом про поновлення Президентом України п. Петром Порошенком наших встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання нам публічного адвоката, про що ми раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавали докази, складний сімейний стан – обоє батьки (бабуся та дідусь) – лежачі інваліди 1А групи, Щербата Наталя Михайлівна – інвалід 2 групи, Щербата Анастасія Віталіївна –дитина-інвалід, – ми не можемо цього зробити самостійно.
9.17. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення наших порушуваних Президентом України п. Петром Порошенком прав людини, викладених в цьому листі.
9.18. Просимо розглянути та вирішити цю скаргу у встановлений законом України «Про звернення громадян» МІСЯЧНИЙ строк – не пізніше 24.11.17. Відповідно до ст.20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, просимо розглянути наше звернення у скорочений 10-денний строк, оскільки Президент України п. Петро Порошенко загалом вже понад ШІСТЬ місяців, тобто, в 6 разів більше від встановленого законом строку, розглядає наше звернення, і щоденне зволікання з поновлення наших порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією нас як жертв порушення прав людини.
9.19. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Просимо розглянути наше звернення як інвалідів 1А та 2 групи та дитини-інваліда – осіб, які мають пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
9.20. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
9.21. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
9.22. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення наших прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
9.23. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
9.24. Надати нам перелік усіх матеріалів з перевірки та розгляду цієї скарги, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
9.25. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.26. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
9.27. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
9.28. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
9.29. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини
10. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», просимо надати нам наші персональні дані та інформацію, необхідну нам для реалізації наших прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну нам для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також нашими персональними даними, а саме:
10.1. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
10.2. Надати нам перелік усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення, а саме найменування кожного документу, його автора, вихідний реєстраційний номер та дату, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації секретаріатом Уповноваженого.
10.3. Надати нам належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення.
10.4. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
10.5. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
10.6. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
10.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
10.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа;
10.8.1. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених за цим листом документів щодо протидії та запобігання корупції та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюємо, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюємо Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем нашого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання, визнаної законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією, не вимагається. Разом з тим, усі наші актуальні персональні дані про нашу інвалідність, склад сім’ї тощо, включно наша адреса, та документи на їх підтвердження, надані нами раніше Уповноваженому з нашими зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на нашу актуальну і сьогодні адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на ЗАПИТ на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Ні законом України «Про доступ до публічної інформації, ні іншим чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюємо, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Ми не даємо згоди на використання будь-якої інформації стосовно нас та наших персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації з нами, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), Просимо надати нам в установлений законом строк на нашу електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання будь-яких інших наших контактних даних для мети переписки за цим листом.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, наша «Скарга №10с17 про навмисне винищення (истребление) українського народу державною владою України» з доказами її вручення, за усіма доступними електронними адресами, адресату, додається за посиланням https://drive.google.com/open?id=0BxcPBy.... З цього доказу вилучені наші домашня адреса, як віднесена законом до конфіденційної інформації, та надана нами адресату, для надання нам відповіді, приватна електронна адреса, як віднесена до конфіденційної інформації власником цієї адреси Щербатою Н.М.
Усі інші докази оприлюднені за лінками, наданими в тексті цього листа, та надані Уповноваженому раніше, і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби та законних підстав, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
24.10.17
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата
Підпис: М.Ф. Щербатий
Підпис: Н.М. Щербата
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна,
Щербата Галина Сергіївна,
Щербатий Михайло Федорович,
Щербата Анастасія Віталіївна

Hotline, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

2 Attachments