78-2ДоступДоСудуМСП-ПОВТОРНО

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Уповноважений, УПЛ)
вул. Інститутська, 21/8, м. Київ 01008, тел. 0-800-501-720, 044-299-74-08, е-mail: [email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
78-2ДоступДоСудуМСП-ПОВТОРНО
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
1. Відповідно до закону України “Про електронні довірчі послуги”,
“Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі”.
Цей припис права означає, що вільне обрання форми, змісту та вигляду електронного підпису є виключним правом людини (підписувача), і жодний чиновник не вправі обмежувати її в цьому праві, включно не вправі визначати, яким саме має бути електронний підпис дописувача.
2. Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
3. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
4. Цей лист містить звернення з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, включно правової.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви про вчинення дій та про надання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
5. Ще 07.03.23 через сервіс Доступ до правди я подала до УПЛ листа 78ДоступДоСудуМСП, в якому, серед іншого, просила надати публічну інформацію, інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини та мої персональні дані=публічну інформацію про себе. Вся переписка за листом оприлюднена за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/78d....
6. Встановлений законом строк надання запитаної публічної інформації сплив ще 14.03.23, однак, дотепер ні відповідь, ні інформація на 14 моїх запитів/звернень в п.п. 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.2, 17.3, 17.3.1, 17.3.2, 17.4, 17.4.1, 17.4.2, 17.5., 17.5.1, 17.5.2, 17.6, 17.7, 17.8, 17.8.1, 17.8.2, мені не надані. Адміністратор сайту Доступ до правди вивісив оголошення: «Відповідь на цей запит затримується. Згідно з законодавством, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини мав би відповісти швидко і by 14 Березня 2023».
7. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно правову та про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
7.1. ПОВТОРНО – Загальну кількість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень щодо мене, складених на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.1.1. ПОВТОРНО – Усі протоколи про вчинення адміністративних правопорушень щодо мене, складені на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.1.2. ПОВТОРНО – Усі документи, подані уповноваженим судам для притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних розпорядників моїх персональних даних, вказаних в листі 78ДоступДоСудуМСП.
7.2. ПОВТОРНО – Усю переписку з уповноваженими судами, релевантну питанням мого листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.3. ПОВТОРНО – Загальну кількість рішень щодо мене, ухвалених на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.3.1. ПОВТОРНО – Усі рішення щодо мене, ухвалені на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.3.2. ПОВТОРНО – Прямі інтернет-лінки на оприлюднення на офіційному сайті Уповноваженого усіх рішень щодо мене, ухвалених на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.4. ПОВТОРНО – Загальну кількість актів реагування Уповноваженого щодо мене, ухвалених Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.4.1. ПОВТОРНО – Усі акти реагування щодо мене, ухвалені Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.4.2. ПОВТОРНО – Усю переписку з приводу виконання усіх актів реагування Уповноваженого щодо мене, ухвалених Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.5. ПОВТОРНО – Загальну кількість вимог (приписів) Уповноваженого щодо мене, ухвалених Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП про усунення порушень законодавства про захист моїх персональних даних.
7.5.1. ПОВТОРНО – Усі вимоги (приписи) щодо мене, ухвалені Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП про усунення порушень законодавства про захист моїх персональних даних.
7.5.2. ПОВТОРНО – Усю переписку з приводу виконання усіх вимог (приписів) Уповноваженого щодо мене, ухвалених Уповноваженим на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП про усунення порушень законодавства про захист моїх персональних даних.
7.6. ПОВТОРНО – Усі інші документи, складені та/чи отримані УПЛ на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.7. ПОВТОРНО – Хто є володільцем моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП?
7.8. ПОВТОРНО – Хто з працівників Уповноваженого є розпорядником моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП?
7.8.1. ПОВТОРНО – Загальну кількість працівників Уповноваженого-розпорядників моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.8.2. ПОВТОРНО – Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, місця проживання усіх працівників Уповноваженого-розпорядників моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення листа 78ДоступДоСудуМСП.
7.9. Хто є володільцем моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення цього листа?
7.10. Хто з працівників Уповноваженого є розпорядником моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення цього листа?
7.10.1. Загальну кількість працівників Уповноваженого-розпорядників моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення цього листа.
7.10.2. Назви посад, прізвища, імена та по-батькові, місця проживання усіх працівників Уповноваженого-розпорядників моїх персональних даних, поданих цим листом та складених та/чи отриманих на вирішення цього листа.
7.11. Усю запитану моїм листом 78ДоступДоСудуМСП, але ненадану до сьогодні інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий мій лист 78ДоступДоСудуМСП.
7.12. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
7.13. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
8. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Порядок засвідчення копій документів визначений Національним стандартом України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2020).
Відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів:
- слів «Згідно з оригіналом» (без лапок),
- найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища,
- дати засвідчення копії.
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».
Приклад:
Згідно з оригіналом
Менеджер із персоналу Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
Дата Відбиток печатки
Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Різні документи, які не складають єдиного цілісного документу, між собою не зшиваються.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
19.03.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

hotline, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

. , צצ . 

צצ .

צ Ħ Ʀæ    ϧ .

צ æ ̦Φ 0800 50 17 20, 044 299 74 08

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 AttachmentУповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment