88с17Запит+зверн10-16ВОАСповтор+скаргаПД,ПІ,Зв,Суд-КУпАП

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Оскільки окремі тупоголові шнурки з секретаріату Уповноваженого з купленими дипломами і посадами, та ще й з курячими мізками, люблять вимагати від громадян виключно рукописний підпис під зверненням, задля лікнепу роз’яснюю наступне.
Вимагаючи рукописного підпису під електронним листом, зазвичай оті шнурки апелюють як до авторитету до Академічного тлумачного словника української мови (далі – АТС). АТС дійсно укладався з 1970 по1980 роки, і, наскільки я розумію, вони (шнурки) посилаються на Словник української мови (далі – СУМ): в 11 томах. — Том 6, 1975. — Стор. 482, який ввійшов складовою до АТС. Там дійсно наводиться таке (одне з трьох) застосування поняття підпису: «2. Прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь». І цього, вважають шнурки, достатньо, аби відфутболити електронне звернення, аж поки заявник не послюнявить олівця та не нашкрябає на ньому тремтячою рукою власних ініціалів. «Шедеврів» з такими умовисновками під копірку моя родина та я отримали від секретаріату вже чимало. Нас не перестає дивувати: як оце істоти з двома звивинами (извилинами) в мізку умудряються кучкуватися в одному місці, і створювати оту критичну масу, що руйнує все добре навкруги під легендою захисту добра? Прямо магнітом їх тягне одне до другого – як алкашів. Свояк свояка узнает издалека?
Якби оті шнурки скинулись та купили гуртом ще хоча б одну звивину на усіх, вони б, може, допетрали, що інтернет в Україні з’явився лише в 1990 році, а тому за 15 років до, в 1975 році, коли складався СУМ, в світосприйнятті українців ще не було і не могло за визначенням народитись таких логічних категорій, як електронний лист та електронний підпис, а відтак, і звичаю їх застосування. Крім того, звичаєве право є доречним лише у відсутність писаного, а в Україні поняття електронного підпису вже визначене законом понад 14 років назад: дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. Якими саме мають бути ці дані (тобто, власне підпис), закон не визначає (що розумно): їх визначає фантазія автора в межах заданої законом існуючої електронної форми. Але, видно, шнурки не вміють читати закони (з двома ж звивинами!), а якщо і вміють, то не здатні стулити докупи двох прочитаних слів. Ігнорування ж закону чиновником є або зловживання правом, або професійною невідповідністю («ну, тупые они!»), що в обох випадках є підставою для проведення службового розслідування та усунення від посади таких чиновників. Цікаво, а Лутковська теж тупа? Теж з купленим дипломом? Чи, може, вона хоч читати уміє? Може тоді, з Божою допомогою, і в законах зуміє розібратися? А якби вони (шнурки) не були ще такі ледащі, та й поцікавились сучасним звичаєвим правом, то – евріка! – вони б дізналися, що існує й інша поважна енциклопедія зразка 2017 року, яка, серед іншого, констатує, що на сьогодні використовують на практиці такі види простого електронного підпису: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока). Це – зібрана укладачами практика. Усі ці види простого електронного підпису придумали самі люди, а звичаєве право лише відслідковує їх появу та частотність застосування. І чиновнику зась стромляти свого зашмарканого носа в право людини на вибір способу та форми власноручного простого електронного підпису!: законом врегульовані сфери та спосіб застосування лише ЦИФРОВОГО електронного підпису, і то лише для осіб публічного права та банківської сфери. А щодо ПРОСТОГО електронного підпису працює ст.19.1 Конституції України та звичаєве право, тобто, виключно власний розсуд автора такого підпису.
P.Р.S. Вся Україна тепер ЗНАЄ, як чиновники мають нас за дурнів і насаджують цінності фашизму в державі, та ще й дебілизують владу і виставляють на посміховисько всьому народу власний дебілізм.
Я дуже сподіваюсь, що в мурашнику секретаріату серед человеков в футляре знайдеться хоча б ОДНА освічена та здравомисляча, твереза людина з совістю, яка здатна усвідомлено сприймати та оцінювати релевантні аргументи, і яку серце болить за людей, а не за власний зад та кишеню.
Цей лист є запитом до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗВЕРНЕННЯ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
ІІ. Факти
1. 17.11.16 о 12:21 я звернулась до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини п. Лутковської В.В. (далі – Уповноважений) та представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідального, за посадовим розподілом, за вирішення питань мого листа (далі – Представник) з електронним письмовим листом «З В Е Р Н Е Н Н Я №10-16», яким повідомила про ФАКТИ порушення керівником апарату Вінницького окружного адміністративного суду Климчуком Сергієм Васильовичем, іншими невідомими мені посадовими особами Вінницького окружного адміністративного суду (далі – ВОАС) а) моїх та б) членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни – групи громадян, прав на: 1) захист персональних даних, 2) отримання інформації, необхідної для реалізації наших прав людини, 3) доступ до публічної інформації, 4) доступ до матеріалів судової справи. Я підтвердила вказані факти доданими до листа доказами, і просила, серед іншого, застосувати заходи реагування Уповноваженого; надати мені мої персональні дані; надати мені публічну інформацію про себе, надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; письмові відповіді з усіх питань звернення просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Первинний електронний письмовий лист моєї родини до ВОАС «Заява та запит №145ізпд‑16» від 13.09.16 (додається), з якого все розпочалося, серед іншого, містив такі дані усіх чотирьох заявників: прізвища, імена та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документів, що посвідчують нас як фізичних осіб - подавачів запиту – реквізити наших пенсійних (інвалідних) посвідчень; дату; лист підписаний усіма нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді власних прізвищ та ініціалів друкованими літерами.
1.2. Далі наводиться повний текст листа «Заява та запит №145ізпд‑16» (цитата):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Вінницький окружний адміністративний суд

21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14, [email address]

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
Щербатий Михайло Федорович, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156759, видане УСЗН по Староміському р. м. Вінниці
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда б/н, видане ДСП Вінницької міськради24.06.14
21037, м. Вінниця, хххххххххххххххххххх
З А Я В А та З А П И Т №145ізпд-16
Цей лист є зверненням з метою реалізації наших прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до наших персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання процесуальних документів в порядку процесуального законодавства.
Цей лист є заявою на доступ до матеріалів судової справи.
Вінницький окружний адміністративний суд надсилає кожному з нас рекомендовані листи з повідомленням, оформлені з порушенням поштових правил, а саме з кріпленням повідомлення до конверту степлером. Степлер скріплює до конверту не лише повідомлення, а й весь вміст листа, внаслідок чого видобути вкладення з конверту без його пошкодження стає неможливим. В такий спосіб створюється штучна перешкода фізичному отриманню інформації, надісланої нам судом. Таке порушення кваліфікується не лише як порушення поштових правил, а й порушення наших прав на справедливий суд в частині фізичного доступу до матеріалів справ, документи з яких надіслані судом – ст.6 ч.1 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
Такі порушення вчиняються системно та систематично. Протягом лише останніх місяців члени нашої родини отримали 22 таких листи. Існують фактажні підстави припускати, що й іншим абонентам суд надсилає так само упаковані листи.
Ми не можемо ідентифікувати, яка саме інформація і в яких справах надсилалась нам всередині вказаних листів, оскільки вкладення нам недоступні. Ми можемо ідентифікувати вказані листи лише по унікальному поштовому номеру, наявному на лицьовій частині кожного листа.
В додатку до цього листа ми надсилаємо суду відеоролик з відображенням кожного листа, оформленого з порушеннями, з його ідентифікатором, з демонстрацією фізичної неможливості вийняти вкладені до нього документи. Кожен ідентифікатор листа доступний для перегляду, в тому числі і шляхом покадрового перегляду ролика.
Повідомляємо суд про вказані порушення в його діяльності. При наявності потреби ми готові забезпечити додатковий огляд кожного листа уповноваженим представником суду.
1. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про судоустрій та статус суддів», «Про доступ до судових рішень», КАС України, просимо надати кожному з нас публічну інформацію, наші персональні дані, інформацію, необхідну кожному з нас для реалізації наших прав людини, процесуальні документи, інші матеріали у справах за нашими позовами, саме:
1.1. Перелік усіх вкладених до кожного з наведених листів документів, із зазначенням поштового ідентифікатора кожного листа та номера судової справи, в якій він надісланий.
1.2. Належні паперові факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх поштових повідомлень про вручення нам судом кожного наведеного листа.
1.3. Належні цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх поштових повідомлень про вручення нам судом кожного наведеного листа.
1.4. Прізвище, ім’я та по-батькові, найменування посади, домашню адресу кожної посадової особи суду, відповідальної за упаковку кожного з наведених листів суду. Наведені дані потрібні нам для подання правової вимоги про захист вказаними особами наших прав людини.
1.5. Повторно надіслати кожному з нас-адресатів листи з оригіналами документів, надісланих судом, але недоступних нам з наведених листів.
2. Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
3. Відповідно до ст.9.7 КАС України, «7. У разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права)».
3.1. Відповідно до ст.9 закону України «Про доступ до судових рішень»,
- 1. Особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:
- 3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.
- 3. Заява розглядається відповідальною службовою особою апарату суду невідкладно…»
- 5. Копія судового рішення, виготовлена апаратом суду, засвідчується відповідальною службовою особою апарату суду та печаткою суду із зазначенням дати.
- 11. За правилами цієї статті забезпечується також доступ осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до матеріалів справи, що необхідні для оскарження судового рішення».
3.2. Оскільки ні КАС України, ні будь-який інший закон не передбачає строків розгляду заяв про доступ до матеріалів справи та отримання копій з них учасників (сторін) справи, ми застосовуємо аналогію єдиного релевантного закону, а саме ст.ст.9.3, 9.5, 9.11 закону України «Про доступ до судових рішень», і просимо цю заяву, в частині доступу до матеріалів справи, розглянути та задовольнити невідкладно, тобто, протягом робочого дня отримання судом цієї заяви, запитані матеріали справи надіслати кожному з нас на домашню та електронну адреси протягом робочого дня отримання судом цієї заяви.
3.3. Від сплати судового збору звільнені ст.5.1.9 Закону України «Про судовий збір».
3.4. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». З моменту ухвалення закону України «Про звернення громадян» в 1996 році минуло 20 років, і за цей час окремі його приписи моральні застаріли. Зокрема, технічний розвиток світу, комп’ютеризація, Інтернет значно пришвидшили усі суспільні процеси, в тому числі і фактичні затрати часу на вирішення звернень. Також, станом на даний час склалися набагато більші вимоги до діяльності влади та уповноважених нею осіб, швидкості вирішення ними суспільних запитів та потреб. Зокрема, саме тому законодавством України про доступ до публічної інформації від 2011 року встановлений 5-денний граничний стандартний строк надання інформації на запит. На відміну від 1996 року, існуюча в даний час техніка дозволяє виготовлення копій документів майже миттєво. Реальний хронометраж вирішення будь-якого звернення про надання інформації в даний час зафіксує фактичні затрати часу на це від кількох хвилин до 1-2 годин.
З цієї причини просимо вирішити та задовольнити це звернення в порядку закону України «Про звернення громадян» про надання інформації протягом одного дня та повідомити нам реальні сукупні затрати часу на його вирішення.
4. Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
4.1. Оскільки закон України «Про інформацію» не передбачає строків розгляду заяв про доступ до інформації матеріалів судових справ, ми застосовуємо аналогію єдиного релевантного закону, а саме ст.ст.9.3, 9.5, 9.11 закону України «Про доступ до судових рішень», і просимо цю заяву, в частині доступу до інформації матеріалів справи шляхом отримання їх електронних (цифрових) та паперових копій, розглянути та задовольнити невідкладно, тобто, протягом робочого дня отримання судом цієї заяви, запитані матеріали справи надіслати нам на домашню та електронну адреси протягом робочого дня отримання судом цієї заяви.
Відповідь та запитану інформацію, включаючи публічну, в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), просимо в передбачений законом 5-денний строк надання публічної інформації надати на домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу хххххх @ gmail.com
Довідки про інвалідність подані суду раніше.
Повідомляємо, що ми не даємо згоди на використання будь-якої інформації стосовно нас та наших персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації з нами, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Це електронне письмове звернення оформлене відповідно до вимог ст.ст.202, 205.1, 207 ЦК України; ст.79.1, 160.9 КАС України; ст.209.8 ЦПК України; ст.ст.5.6 та 5.7 закону України «Про звернення громадян» в редакції Закону України №577-VIII від 02.07.2015; ст.ст.5, 6, 8 закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»; п.п.3.23., 3.22. Національного Стандарту України ДСТУ 2732:2004, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004р. №97.
У зв’язку з відсутністю законного врегулювання порядку підписання цього звернення, це електронне письмове звернення як оригінал підписане, за аналогією закону України «Про звернення громадян», відповідно до приписів ст.5.7 вказаного закону.
Додаток: відеоролик в доданому файлі.
13.09.16
Г.С. Щербата
М.Ф. Щербатий
Н.М. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. мати Щербата Н.М. (ст.154.2 СК України)»
(Кінець цитати).
1.3. Листом від 14.09.16 №02.5-08/2122/16 (додається) керівник апарату Вінницького окружного адміністративного суду Климчук Сергій Васильович 16.09.16 відмовив нам в наданні запитаних документів. Доступ до вмісту надісланих, але недоступних листів з індивідуальними поштовими ідентифікаторами 2100101489770, 2100101324720, 2100101486135, 2100101542116, 2100101400087, 2100101515020, 2100101502181 так і не наданий.
1.4. Далі наводиться повний текст листа-відповіді ВОАС від 14.09.16 (цитата):
«14.09.2016 №02.5-08 /2122/16
на № б/н під 13.09.2016
Щербата Галина Сергіївна
Щербатий Михайло Федорович
Щербата Наталя Михайлівна
Щербата Наталя Михайлівна від імені неповнолітньої дитини Щербатої Анастасії Віталіївни
вул. хххххххххххх м. Вінниця. 21100
На Вашу заяву та запит №145іпзд-16 від 13.09.2016 Вінницький окружний адміністративний суд повідомляє таке.
Відповідно до "Правил надання послуг поштового зв’язку затверджених постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270 (зі змінами) та Інструкції з діловодства в адміністративних судах України” затвердженої наказом ДСЛ України від 17.12.2013 №174. не встановлено яким чином потрібно прикріплювати рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу до конверту.
Враховуючи великий обсяг відправки Вінницьким окружним адміністративним судом поштової кореспонденції, та з метою виключення можливості втрати рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, працівник суду скріплює степлером рекомендоване повідомлення до неадресного боку поштового відправлення при цьому не пошкоджуючи вкладений лист у конверт.
Одночасно повідомляємо, що керівництвом суду звернуто увагу працівників апарату стосовно належного оформлення рекомендованих поштових відправлень зокрема, на недопустимість в майбутньому випадків скріплення степлером листів до конвертів.
Крім цього, зазначаємо, що у Вашій заяві не вказано перелік адміністративних справ, по яким необхідно надіслати усі вкладені у листи документи, копії усіх поштових повідомлень про вручення кожному адресату листів, надісланих судом.
З огляду на вказане. Вінницький окружний адміністративний суд позбавлений можливості виконати вимоги Вашої заяви.
Керівник апарату суду С.В. Климчук».
(Кінець цитати).
1.5. Заявниці Щербатій Анастасії Віталіївні відповідь взагалі не надавалась.
1.6. Аргументи листа-відповіді ВОАС є відверто цинічною брехнею, демонстрацією зневаги до заявників та їх прав, прямого умислу не надати заявникам запитані документи за всяку ціну. Це підтверджується наступним:
1.6.1. С.В. Климчук відверто бреше, стверджуючи, що Правилами надання послуг поштового зв’язку не встановлено, яким чином потрібно прикріплювати рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення. Насправді вказані Правила прямо передбачають: «Упаковка повинна забезпечувати схоронність вкладення…» Людина здорового глузду розуміє, що пробивання конверту разом з листом металічною скобою наскрізь апріорі не забезпечить схоронність вкладеного листа – він порветься при відкритті конверта. Інша річ, коли ідеться про дебілів.
1.6.2. Вимоги до заявників надати перелік адміністративних справ, по яких необхідно надіслати усі вкладені у листи документи, та копії усіх поштових повідомлень про вручення кожному адресату листів, надісланих судом, є протиправними, оскільки:
1.6.2.1. такі вимоги не передбачені законом. Навпаки, запитана інформація надається вільно;
1.6.2.2. вимогу ВОАС апріорі неможливо виконати: нам невідомі номери та найменування справ, по яких нам надіслані пошкоджені вкладення, тому що на конверті такі дані не вказані, а відкрити конверти, не розірвавши вкладених листів, ми не можемо з вини ВОАС. Тобто, С.В. Климчук відверто знущається над нами;
1.6.3. копії усіх поштових повідомлень про вручення кожному адресату листів, надісланих судом, у нас відсутні за визначенням, оскільки повідомлення про вручення ніколи не вручаються адресату, а повертаються відправнику, і в даний час вони наявні лише в ВОАС;
1.6.4. ми надали ВОАС відеозапис усіх пошкоджених відправлень, з демонстрацією унікального номера як ідентифікатора кожного поштового відправлення, за яким відправнику легко встановити, яке саме вкладення містить кожне поштове відправлення.
1.6.5. Це означає, що відмова в наданні запитаних документів є протиправною.
2. Електронний письмовий лист «Звернення №10-16» до Уповноваженого, серед іншого, містив мої прізвище, ім’я та по-батькові; домашню та електронну адреси; реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит – реквізити мого пенсійного посвідчення; дату; лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата» (хоча, законом не передбачений підпис запитувача на запиті на доступ до персональних даних – ідентифікатором запитувача закон визначив не підпис, а реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит – будь-якого документа, передбаченого як посвідчувального будь-яким приписом українського права).
2.1. При підписуванні електронного письмового листа «Звернення №10-16» я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під електронним письмовим листом «Звернення №10-16» вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
2.2. Далі наводиться повний текст «Звернення №10-16» (цитата):
«1. Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
2. Представнику Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20
потерпіла: Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, вул. хххххххххххххх
оскаржувані особи: 1. Климчук Сергій Васильович, керівник апарату Вінницького окружного адміністративного суду (ВОАС)
2. Невідомі посадові особи ВОАС
21001, м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14, [email address]

про складення протоколів про адміністративні
порушення в сфері захисту персональних даних,
ст.188-39.4 (5) КУпАП
З В Е Р Н Е Н Н Я №10-16
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав в порядку квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
І. Резюме: Вінницький окружний адміністративний суд надсилає рекомендовані листи з повідомленням, оформлені з порушенням поштових правил, а саме з кріпленням повідомлення до конверту степлером. Степлер прошиває лист зі вкладенням наскрізь, а тому скріплює до конверту не лише повідомлення, а й весь вміст листа, внаслідок чого видобути вкладення з конверту без його пошкодження стає неможливим. В такий спосіб створюється штучна перешкода фізичному отриманню інформації, надісланої судом. Звернення за наданням вмісту недоступних листів відхилене – наявне порушення ст.ст.8.2.1), 8.2.3) закону України «Про захист персональних даних», ст.188-39.4 (5) КУпАП.
ІІ. Факти
1. Ще 13.09.16 я, разом з членами моєї родини, звернулася до ВОАС із заявою та запитом на доступ до власних персональних даних та їх захист, на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи, на отримання процесуальних документів в порядку процесуального законодавства. Тобто, в листі об’єднані чотири моїх звернення, серед яких і звернення про доступ до моїх персональних даних (лист додається).
2. В листі я просила, серед іншого, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», надати мені мої персональні дані, а саме:
2.1. Перелік усіх вкладених до кожного з наведених листів документів, із зазначенням поштового ідентифікатора кожного листа та номера судової справи, в якій він надісланий.
2.2. Належні паперові факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх поштових повідомлень про вручення нам судом кожного наведеного листа.
2.3. Належні цифрові (електронні) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх поштових повідомлень про вручення нам судом кожного наведеного листа.
2.4. Прізвище, ім’я та по-батькові, найменування посади, домашню адресу кожної посадової особи суду, відповідальної за упаковку кожного з наведених листів суду. Наведені дані потрібні нам для подання правової вимоги про захист вказаними особами наших прав людини.
2.5. Повторно надіслати кожному з нас-адресатів, включаючи мене, листи з оригіналами документів, надісланих судом, але недоступних нам з наведених листів.
3. Посилаючись на ст.7 закону України «Про інформацію», я просила надати мені мої персональні дані оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), надати на домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу хххххххх @ gmail.com.
4. Листом від 14.09.16 №02.5-08/2122/16 (додається) керівник апарату Вінницького окружного адміністративного суду Климчук Сергій Васильович 16.09.16 відмовив мені в наданні моїх персональних даних. Доступ до моїх персональних даних у вигляді вмісту надісланих мені, але недоступних листів з індивідуальними поштовими ідентифікаторами 2100101489770, 2100101324720, 2100101486135, 2100101542116, 2100101400087, 2100101515020, 2100101502181 так і не наданий.
5. Станом на сьогодні мої персональні дані та доступ до них не надані. Ненадання моїх персональних даних триває і сьогодні. Це порушення не припинене до сьогодні, є тривалим, розпочалось 14.09.16, триває в даний час і продовжує тривати надалі.
ІІІ. Релевантне право
6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
6.1. ст. 2: «У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
- володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;
- обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
- персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
- розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
- суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;»
6.2. ст.8: 2. «Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням…;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;»
7. Відповідно до КУпАП,
7.1. ст.188-39:
(4) «Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до… порушення прав суб’єкта персональних даних, -
-тягне за собою накладення штрафу… на посадових осіб.., - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(5)Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,
-тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
7.2. ст.221, «Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені… 188-39… цього Кодексу…»
7.3. ст.255.1, «У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 8-1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статті 188-39…)»
8. Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
9. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
9.1. ст.20.2: «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну»;
9.2. ст.20.3: «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку».
ІV. Вимоги
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 8.1) ст.255.1 КУпАП, прошу:
10. Скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) керівником апарату Вінницького окружного адміністративного суду Климчуком С.В., 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ВОАС адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок неможливість адекватної реакції на зміст отриманих, але недоступних листів в судових справах, через відсутність фізичного доступу до отриманої інформації та запитаних персональних даних.
10.1. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до протоколів про вчинення посадовими особами ВОАС адміністративних правопорушень, передбаченого ст.188-39 КУпАП.
10.2. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ВОАС адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого звернення від 13.09.16; 2) листа ВОАС від 14.09.16 за вих.№02.5-08/2122/16 та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
10.3. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ВОАС адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39 КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ВОАС до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39 КУпАП.
11. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належні паперову та електронну факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
12. Відповідно до законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», надати мені належні паперові та електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим зверненням, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих відповідей.
13. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою домашню та електронну адреси.
14. Оскільки я є лежачим інвалідом 1А групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути це звернення у першочерговому порядку.
15. Оскільки порушення триває досить давно і продовжує тривати надалі, вчинене проти людини вразливої категорії – інваліда, потребує термінового припинення, прошу розглянути та задовольнити моє звернення у скорочений строк – протягом десяти днів, та повідомити мені реальні сукупні затрати часу на його вирішення.
16. Надати мені на домашню адресу письмові відповіді з усіх питань звернення.
P.S. Спосіб реалізації права, як і спосіб захисту порушеного права є невід’ємним правом вибору особи, і не може визначатись чиновником. Цим зверненням я обрала шлях захисту моїх порушених прав виключно інструментами законодавства в сфері захисту персональних даних в частині притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. У зв’язку з наведеним я не даю своєї згоди на застосування будь-яких інших способів захисту моїх прав і прошу не розглядати, не враховувати, не оцінювати та не вирішувати жодної частини моєї заяви та запиту від 13.09.16 та листа-відповіді на неї через призму законодавства про доступ до публічної інформації, КАС України та іншого релевантного законодавства, законодавства про звернення громадян.
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу хххххх @ gmail.com
Додатки (в копіях): запит на доступ до персональних даних з доданим відеороликом; лист-відповідь; довідка МСЕК.
17.11.16р.
Г.С. Щербата»
(Кінець цитати).
3. Наскільки мені відомо, питання, з якими я звернулася до Уповноваженого та до Представника, знаходяться у виключній компетенції Уповноваженого, і, за законом, не можуть делегуватися чи в будь-який інший спосіб передаватися для вирішення будь-яким іншим органам чи посадовим особам. Адже, за законом, повноваження Уповноваженого як одноосібного органу державної влади є персоналізованими, і не можуть передаватися іншим посадовим особам. Так само, як у суддів – виключно суддя розглядає усі процесуальні звернення і ухвалює рішення за ними: секретар чи помічник судді не можуть розглянути судову справу та вирішити її; вказані посадові особи лише ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ виконання суддею його повноважень. За законом, секретаріат Уповноваженого утворюється для ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Уповноваженого. Крапка. Це означає, що секретаріат Уповноваженого є допоміжним обслуговуючим техперсоналом – не більше, і не може виконувати жодних повноважень Уповноваженого. З цього правила є незначні виключення: по-перше, існує інститут представників Уповноваженого, які можуть виконувати окремі повноваження Уповноваженого, але 1) виключно у випадках, прямо передбачених законом; та 2) виключно за дорученням Уповноваженого та ВІД ЙОГО ІМЕНІ. Власних повноважень представники Уповноваженого не мають за визначенням; по-друге, секретаріат Уповноваженого, за дорученням Уповноваженого, забезпечує оприлюднення та надання інформації за запитами на доступ до публічної інформації, адресованими Уповноваженому.
4. Встановлений законом строк розгляду та вирішення Уповноваженим мого «Звернення №10-16» сплив ще 17.12.16, однак, станом на сьогодні жодної відповіді Уповноваженого на мій лист я не отримала – ні слуху, ні духу.
5. Водночас, розпочаті Бог знає коли порушення з боку посадових осіб ВОАС моїх та членів моєї родини прав на захист персональних даних, на звернення громадян, на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи продовжуються і надалі – з вини Уповноваженого, яка не припинила цих порушень, хоча зобов’язана була це зробити. Станом на сьогодні жодні запитані документи ВОАС ні мені, ні членам моєї родини не надані
5.1. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про захист персональних даних», в період з 13.09.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року та 2 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник апарату ВОАС Климчук Сергій Васильович та інші невідомі посадові особи ВОАС вчинили і продовжують вчиняти щодо моєї родини щонайменше по 3 триваючих до сьогодні порушень моїх та членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та 4 – онуки Щербатої Анастасії Віталіївни, прав людини та українських нормативних приписів в сфері захисту персональних даних щодо нашого спільного листа «Заява та запит №145ізпд‑16», а саме:
5.1.1. не надали Щербатій Анастасії Віталіївні відповіді на запит;
5.1.2. не довели до відома кожного з нас, що запит на доступ до персональних даних, поданий в складі листа «Заява та запит №145ізпд‑16», буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті – ні протягом десяти робочих днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не повідомляти нам вказану інформацію і надалі;
5.1.3. не надали нікому з нас доступу до наших персональних даних, їх змісту, та будь-яких відомостей про нас з переліку запитаних нами, шляхом ненадання нам документів із запитаними нами власними персональними даними – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не надавати нам наші персональні дані і надалі;
5.1.4. не надали нікому з нас рішення про відмову у доступі до власних персональних даних (якщо таке було), для уможливлення його оскарження – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не ознайомлювати нас з цим рішенням і надалі.
5.2. Це означає також, що, в порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 13.09.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року та 2 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник апарату ВОАС Климчук Сергій Васильович та інші невідомі посадові особи ВОАС вчинили і продовжують вчиняти щодо мене та інших трьох членів моєї родини щонайменше по 20 триваючих до сьогодні порушень моїх та членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та 21 – онуки Щербатої Анастасії Віталіївни, прав людини та українських нормативних приписів в сфері звернень громадян щодо нашого спільного листа «Заява та запит №145ізпд‑16», а саме:
5.2.1. не надали Щербатій Анастасії Віталіївні відповідь на звернення;
5.2.2. не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно наше звернення;
5.2.3. не забезпечили нашого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
5.2.4. не забезпечили нашого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
5.2.5. не повідомили нас письмово про результати перевірки звернення;
5.2.6. не забезпечили нашого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши нам для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
5.2.7. не забезпечили нашого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши час та місце розгляду звернення;
5.2.8. не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо нас неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
5.2.9. не забезпечили нашого права на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації наших прав, свобод і законних інтересів;
5.2.10. не забезпечили вільного доступу до інформації, яка стосується кожного з нас особисто;
5.2.11. не усунули порушень нашого права на інформацію;
5.2.12. не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли наведеним порушенням;
5.2.13. не забезпечили поновлення наших порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень;
5.2.14. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано нам в результаті ущемлення наших прав та законних інтересів;
5.2.15. не вирішили питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення;
5.2.16. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про вирішення (задоволення) звернення, і не забезпечили його виконання шляхом надання запитаних документів;
5.2.17. не повідомили нам суть прийнятого щодо звернення рішення;
5.2.18. не ознайомили нас з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
5.2.19. не довели до нашого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
5.2.20. не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
5.2.21. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим.
5.3. Це означає також, що, в порушення приписів закону України «Про доступ до публічної інформації», в період з 13.09.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року та 2 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник апарату ВОАС Климчук Сергій Васильович та інші невідомі посадові особи ВОАС вчинили і продовжують вчиняти щодо мене та інших трьох членів моєї родини щонайменше по 7 триваючих до сьогодні порушень моїх та членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та 8 – онуки Щербатої Анастасії Віталіївни, прав людини та українських нормативних приписів в сфері доступу до публічної інформації щодо нашого спільного листа «Заява та запит №145ізпд‑16», а саме:
5.3.1. не надали Щербатій Анастасії Віталіївні відповіді на запит;
5.3.2. не надали нам безперешкодно і безкоштовно публічну інформації про себе на нашу вимогу як осіб, яких ця інформація стосується;
5.3.3. навмисно приховали від нас інформацію про себе;
5.3.4. не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
5.3.5. де-факто неправомірно відмовили нам в доступі до інформації про себе;
5.3.6. не повідомили нам прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
5.3.7. не повідомили нам мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію;
5.3.8. не повідомили нам порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію.
5.4. Це означає також, що, в порушення приписів Кодексу адміністративного судочинства України, Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12. 13 №174, закону України «Про доступ до судових рішень» в період з 13.09.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року та 2 місяців і надалі, оскаржувані особи – керівник апарату ВОАС Климчук Сергій Васильович та інші невідомі посадові особи ВОАС вчинили і продовжують вчиняти щодо мене та інших трьох членів моєї родини щонайменше по 3 триваючих до сьогодні порушення моїх та членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та 4 – онуки Щербатої Анастасії Віталіївни, прав людини та українських нормативних приписів в сфері права на справедливий суд в частині права на доступ до матеріалів судової справи щодо нашого спільного листа «Заява та запит №145ізпд‑16», а саме:
5.4.1. не надали Щербатій Анастасії Віталіївні відповіді на заяву;
5.4.2. не забезпечили нашого права одержувати копії судових рішень та будь-які інші матеріали судової справи (справ);
5.4.3. не надали нам, не пізніше, ніж в 3-денний строк, копій запитаних матеріалів справи (справ), прошнурованих нитками через три проколювання голкою та на зворотному боці останнього аркуша скріплені підписом відповідальної особи апарату суду і печаткою із зазначенням кількості зшитих аркушів, посади, прізвища, імені, по батькові відповідного працівника апарату суду;
5.4.4. не надали нам вмотивованого рішення про відмову у наданні доступу до матеріалів справи (справ) в письмовій формі із зазначенням порядку його оскарження.
6. Наведені порушення відповідних посадових осіб ВОАС завдали і продовжують завдавати моральної шкоди мені та кожному члену моєї родини – чоловіку Щербатому Михайлу Федоровичу, доньці Щербатій Наталі Михайлівні та онуці Щербатій Анастасії Віталіївні. Порушення є триваючими, тривають понад рік, і продовжують тривати на даний час. Зокрема, 28.11.17 я виявила факт порушення (продовження порушення) моїх та членів моєї родини прав на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи з боку посадових осіб ВОАС 28.11.17 в такий спосіб: 1) 28.11.17 ми з чоловіком відкрили приватну електронну поштову скриньку, на яку я та члени моєї родини просили ВОАС надати нам наші персональні дані, інформацію за законом України «Про звернення громадян», публічну інформацію, матеріали судової справи, і вперше виявили, що 28.11.17 листи ВОАС з запитаною інформацією в неї не надходили; 2) 28.11.17 я відімкнула мою сімейну поштову скриньку в моєму під’їзді, куди «Укрпошта» доставляє надіслану на нашу домашню адресу пошту, і вперше виявила, що 28.11.17 листи ВОАС з запитаною інформацією в неї не доставлені.
6.1. Це означає, що 28.11.17 оскаржувані посадові особи ВОАС порушили моє та членів моєї родини право на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи шляхом ненадання доступу (де-факто відмови в доступі) до усіх перелічених наших прав, і ми вперше виявили це 28.11.17.
6.2. Оскільки запитані ще 13.09.16 наші персональні дані, інформація, публічна інформація, матеріали судової справи, ВОАС раніше нікому з членів нашої родини не надавались, це означає, що порушення моїх та членів моєї родини прав на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи з боку посадових осіб ВОАС, розпочаті ще 16.09.16, не припинені до сьогодні, є триваючими, тривають вже понад 1 рік та 2 місяці, і продовжують тривати надалі; це означає також, що я та члени моєї родини є жертвами таких порушень протягом понад 1 року та 2 місяців, і продовжуємо бути ними і в даний час.
7. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
7.1. Виходить, якщо оскаржувані посадові особи ВОАС протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ і при вирішенні нашого листа «Заява та запит №145ізпд‑16» вчинили щонайменше 3 порушення в сфері захисту персональних даних, 20 порушень в сфері звернень громадян, 7 порушень в сфері доступу до публічної інформації, 3 порушення в сфері права на справедливий суд в частині права на доступ до матеріалів судової справи – у формі відмови де-факто в наданні нам інформації, надання якої передбачено релевантними законами України, а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню нам відповідно до релевантних законів України, то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову нам в інформації, надання якої передбачено законами України «Про захист персональних даних»; «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень», 2) надання нам несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню нам відповідно до законів України «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень», тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
7.2. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення посадовими особами ВОАС, при вирішенні нашого листа від 13.09.16, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови нам в інформації, надання якої передбачено законами України «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодексом адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень»; 2) надання нам не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню нам відповідно до законів України «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Кодексу адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
8. Роз’яснюю Уповноваженому та Представнику, іншим посадовим особам секретаріату Уповноваженого, що, за законом, посадові і службові особи державних органів, інших юридичних осіб публічного права, у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, інших юридичних осіб публічного права, зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
9. Так само, повна навмисна посадова бездіяльність Уповноваженого та Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого в період з 17.11.16 по 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року, з приводу наведених в моєму листі «Звернення №10-16», разом з доданими до нього доказами, фактів чисельних порушень моїх та членів моєї родини прав людини з боку посадових осіб ВОАС, а саме: нерозгляд та невирішення мого звернення, незахист моїх порушених ВОАС прав людини, ненадання моїх персональних даних, ненадання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. ненадання запитаної публічної інформації, нескладення та ненаправлення до уповноваженого суду великої кількості протоколів про вчинені посадовцями ВОАС адміністративні правопорушення, – сама по собі складає чисельні порушення з боку Уповноваженого моїх та кожного члена моєї родини прав людини на 1) квазі-судовий захист порушених прав, 2) на захист персональних даних, 3) на інформацію за законом України «Про звернення громадян», 4) на доступ до публічної інформації.
9.1. Це означає, що, в порушення приписів закону України «Про звернення громадян», в період з 17.11.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року і надалі, оскаржувані ПОВНОВАЖНІ особи – Уповноважений та Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого вчинили і продовжують вчиняти щодо мене щонайменше 44 триваючих до сьогодні порушення моїх прав людини та українських нормативних приписів в сфері квазі-судової процедури в порядку звернень громадян, інших порушень закону України «Про звернення громадян» щодо мого листа «Звернення №10-16», а саме:
9.1.1. не надали відповіді на звернення;
9.1.2. не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
9.1.3. не встановили поіменно та не повідомили мені усіх винних та відповідальних посадових осіб ВОАС, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав;
9.1.4. не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
9.1.5. не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
9.1.6. не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
9.1.7. не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
9.1.8. не забезпечили реалізацію моїх прав подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
9.1.9. не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши час та місце розгляду звернення;
9.1.10. не забезпечили реалізацію моїх прав користуватися послугами адвоката або представника;
9.1.11. не забезпечили реалізацію моїх прав висловлювати усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
9.1.12. не розглянули моє як лежачого інваліда 1А групи звернення у першочерговому порядку;
9.1.13. не розглянули, на мою обґрунтовану заяву, моє звернення у скорочений строк;
9.1.14. не повідомили мені реальні сукупні затрати часу на вирішення мого звернення;
9.1.15. не розглянули мого звернення;
9.1.16. не вирішили мого звернення;
9.1.17. не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до власних персональних даних;
9.1.18. не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на звернення;
9.1.19. не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до публічної інформації;
9.1.20. не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до матеріалів судової справи (справ);
9.1.21. не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
9.1.22. не забезпечили мого права на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації моїх прав, свобод і законних інтересів;
9.1.23. не забезпечили вільного доступу до інформації, яка стосується мене особисто;
9.1.24. не надали мені інформації, яка стосується мене особисто;
9.1.25. не усунули порушень мого права на інформацію;
9.1.26. не вжили заходів до усунення причин, що породжують оскаржені порушення;
9.1.27. не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли наведеним порушенням;
9.1.28. не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень у формі реального, в натурі надання мені запитаних документів;
9.1.29. не з’ясували наявність протиправних рішень оскаржуваних осіб ВОАС щодо мене та не скасували їх, якщо такі були;
9.1.30. не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
9.1.31. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом реального, в натурі надання мені запитаних документів;
9.1.32. не забезпечили реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень (якщо такі були);
9.1.33. не ініціювали питання про (адміністративну) відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення;
9.1.34. не вжили передбачених законом заходів та не вирішили питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом відповідальності, за наведені в скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, оскаржуваних посадових осіб ВОАС;
9.1.35. не вжили передбачені законом заходи та не вирішили питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в скарзі та встановлених перевіркою порушень;
9.1.36. не вирішили питання про будь-яку іншу відповідальність осіб, з вини яких були допущені порушення;
9.1.37. не ознайомили мене з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
9.1.38. не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про вирішення (задоволення) звернення, і не забезпечили його виконання в повному обсязі, включаючи шляхом надання запитаних документів;
9.1.39. не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
9.1.40. не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
9.1.41. не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
9.1.42. не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
9.1.43. у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було), з мотивами відмови, не довели до мого як заявниці відома в письмовій формі;
9.1.44. не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим (якщо таке було.
9.2. Це означає також, що, в порушення приписів закону України «Про захист персональних даних», в період з 17.11.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року і надалі, оскаржувані особи – Уповноважений та Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого вчинили і продовжують вчиняти щодо мене щонайменше 4 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів в сфері захисту персональних даних щодо мого листа «Звернення №10-16», а саме:
9.2.1. не надали відповіді на запит;
9.2.2. не довели до мого відома, що запит на доступ до персональних даних, поданий в складі листа «Звернення №10-16», буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті – ні протягом десяти робочих днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не повідомляти мені вказану інформацію і надалі;
9.2.3. не надали мені доступу до моїх персональних даних, їх змісту, та будь-яких відомостей про мене з переліку запитаних мною, шляхом ненадання мені документів із запитаними моїми власними персональними даними – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не надавати мені мої персональні дані і надалі;
9.2.4. не надали мені рішення про відмову у доступі до власних персональних даних (якщо таке було), для уможливлення його оскарження – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не ознайомлювати мене з цим рішенням і надалі.
9.3. Це означає також, що, в порушення приписів закону України «Про доступ до публічної інформації», в період з 17.11.16 по сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад 1 року і надалі, оскаржувані особи – Уповноважений та Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого вчинили і продовжують вчиняти щодо мене щонайменше 8 триваючих до сьогодні порушень моїх прав людини та українських нормативних приписів в сфері доступу до публічної інформації щодо мого листа «Звернення №10-16», а саме:
9.3.1. не надали відповіді на запит;
9.3.2. не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформації про себе на мою вимогу як особи, якої ця інформація стосується;
9.3.3. навмисно приховали від мене інформацію про себе;
9.3.4. не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
9.3.5. де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації про себе;
9.3.6. не повідомили мені прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
9.3.7. не повідомили мені мотивовану підставу відмови в задоволенні запиту на інформацію;
9.3.8. не повідомили мені порядок оскарження відмови в задоволенні запиту на інформацію.
10. Наведені порушення Уповноваженого та Представника, інших відповідних посадових осіб секретаріату Уповноваженого завдали і продовжують завдавати мені моральної шкоди. Порушення є триваючими, тривають понад рік і продовжують тривати на даний час. Зокрема, 28.11.17 я виявила факт порушення (продовження порушення) моїх прав на квазі-судову процедуру поновлення моїх порушених прав в порядку сукупності законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та «Про звернення громадян», інших порушень в сфері звернень, на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації з боку Уповноваженого та Представника, інших відповідальних посадових осіб секретаріату Уповноваженого 28.11.17 в такий спосіб: 1) 28.11.17 я відкрила приватну електронну поштову скриньку, яку я надала для комунікації за скаргою і на яку просила надати мої персональні дані, інформацію за законом України «Про звернення громадян», публічну інформацію, і вперше виявила, що 28.11.17 листи Уповноваженого чи Представника, інших відповідальних посадових осіб секретаріату Уповноваженого з запитаною та релевантною інформацією в неї не надходили; 2) 28.11.17 я відімкнула мою сімейну поштову скриньку в моєму під’їзді, куди «Укрпошта» доставляє надіслану на нашу домашню адресу пошту, і вперше виявила, що 28.11.17 листи Уповноваженого чи Представника, інших відповідальних посадових осіб секретаріату Уповноваженого з запитаною та релевантною інформацією в неї не доставлені.
10.1. Це означає, що 28.11.17 оскаржувані посадові особи – Уповноважений та Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого порушили моє право на квазі-судовий захист порушених прав в порядку звернення, інших порушень в сфері звернень; на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації, шляхом нерозгляду, невирішення та незадоволення скарги, непоновлення моїх порушених прав, та ненадання доступу (де-факто відмови в доступі) до усіх перелічених моїх прав, і я вперше виявила це 28.11.17.
10.2. Оскільки запитані ще 17.11.16 документи стосовно скарги, мої персональні дані, інформація, публічна інформація Уповноваженим та Представником, іншими відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого раніше мені не надавались, це означає, що порушення моїх прав на квазі-судовий захист порушених прав в порядку звернення, інших порушень в сфері звернень; на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації з боку Уповноваженого та Представника, інших відповідних посадових осіб секретаріату Уповноваженого, розпочаті ще 17.11.16, не припинені до сьогодні, є триваючими, тривають вже понад 1 рік і продовжують тривати надалі; це означає також, що я є жертвою таких порушень протягом понад 1 року, і продовжую бути нею і в даний час.
11. Виходить, якщо оскаржувані посадові особи – Уповноважений та Представник, інші відповідальні посадові особи секретаріату Уповноваженого протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ і при вирішенні мого листа «Звернення №10-16» вчинили щонайменше 17 порушень в сфері квазі-судової процедури захисту прав людини в порядку звернень громадян, 3 порушення в сфері захисту персональних даних, 1 порушення в сфері інших звернень громадян, 7 порушень в сфері доступу до публічної інформації, – у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено релевантними законами України, а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до релевантних законів України, то вчинили заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; «Про захист персональних даних»; «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», тобто порушення, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
11.1. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника про вчинення Уповноваженим та Представником, іншими відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, при вирішенні мого листа від 17.11.16, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законами України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
12. Корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
13. За законом, виключна компетенція (тобто, право + обов’язок) на складення адмінпротоколів про порушення права на захист персональних даних (ст.188-39.4,5 КУпАП), про порушення права на звернення та на інформацію за законом України «Про звернення громадян», (ст.212-3.7,8 КУпАП), про порушення права на доступ до публічної інформації (ст.212-3.1,2,4,8 КУпАП), про порушення права на доступ до матеріалів судової справи (ст.212-3.6,8 КУпАП) належить парафії Уповноваженого (ст.255 КУпАП), причому вказаний обов’язок виникає з моменту отримання секретаріатом Уповноваженого ІНФОРМАЦІЇ про ФАКТ порушення, безвідносно наявності/відсутності звернень про ініціювання адмінвідовідальності винних посадових осіб.
13.1. Виходить, якщо Уповноважений та Представник, інші невідомі мені посадові особи секретаріату протиправно не виконали свого ОБОВ’ЯЗКУ з ініціювання адмінвідовідальності винних посадових осіб ВОАС, то в такий спосіб вони надали неправомірну вигоду винним відповідальним посадовим особам ВОАС у вигляді неініціювання, а тому де-факто надання можливості уникнення або принаймні відстрочення на строк понад 1 рік кожним з них адміністративної відповідальності, а відтак, і сплати адмінштрафу в розмірах відповідно:
13.1.1. щонайменше від 5 100 до 17 000 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на захист персональних даних, всього щонайменше за одним протоколом – від 5 420 до 17 320 грн.;
13.1.2. щонайменше від 425 до 850 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на доступ до публічної інформації, всього щонайменше за одним протоколом – від 745 до 1 170 грн.;
13.1.3. щонайменше від 425 до 850 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на звернення, всього щонайменше за одним протоколом – від 745 до 1 170 грн.;
13.1.4. щонайменше від 425 до 850 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на доступ до матеріалів судової справи, всього щонайменше за одним протоколом – від 745 до 1 170 грн.
Якщо ж вчиняється так зване кваліфіковане адміністративне правопорушення, тобто, повторне таке ж (такого ж виду) протягом року після притягнення особи до адміністративної відповідальності, то і адміністративна відповідальність наступає відповідно в таких розмірах:
13.1.5. щонайменше від 17 000 до 34 000 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на захист персональних даних, всього щонайменше за одним протоколом – від 17 320 до 34 320 грн.;
13.1.6. щонайменше від 1 020 до 1 360 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на доступ до публічної інформації, всього щонайменше за одним протоколом – від 1 340 до 1 680 грн.;
13.1.7. щонайменше від 1 020 до 1 360 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на звернення, всього щонайменше за одним протоколом – від 1 340 до 1 680 грн.;
13.1.8. щонайменше від 1 020 до 1 360 грн. + судових витрат в розмірі 320 грн. за кожний факт порушення права на доступ до матеріалів судової справи, всього щонайменше за одним протоколом – від 1 340 до 1 680 грн.
13.2. Це означає, що за наведеними в моєму листі «Звернення №10-16» фактами Уповноважений та/чи Представник, інші уповноважені особи мали скласти і спрямувати до відповідного суду щонайменше 16 протоколів про вчинення оскаржуваними особами – керівником апарату ВОАС Климчуком Сергієм Васильовичем, іншими невідомими посадовими особами ВОАС, адміністративних правопорушень моїх та членів моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни прав людини; при цьому за судовими рішеннями відповідальні посадові особи ВОАС мали сплатити, а держава отримати до державного бюджету:
13.2.1. при вчиненні порушення вперше протягом року – щонайменше від 122 480 до 333 280 грн. у випадку добровільної сплати порушниками присудженого судом штрафу, та від 224 480 до 646 080 грн. – у випадку примусового стягнення штрафу;
13.2.2. при вчиненні повторного порушення протягом року (кваліфіковані порушення) – щонайменше від 341 440 до 629 760 грн. у випадку добровільної сплати порушниками присудженого судом штрафу, та від 662 400 до 1 239 040 грн. – у випадку примусового стягнення штрафу.
13.3. Це означає, що у випадку нескладення адмінпротоколів лише за одним моїм зверненням (а таких епізодів є набагато більше) в діях (бездіяльності) винних посадових осіб секретаріату Уповноваженого наявні ознаки злочинів з тяжкими наслідками, передбачені ст.364.2 КК України, які віднесені до корупційних злочинів.
13.4. Цим листом я інформую Уповноваженого та Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого про вчинення Уповноваженим та Представником, іншими невідомими мені посадовими особами секретаріату Уповноваженого корупційних правопорушень у формі бездіяльності в період з 17.11.16 до сьогодні, 30.11.17, тобто, протягом понад року, – протиправного нескладення та неспрямування до уповноваженого суду щонайменше 16 протоколів про адміністративні правопорушення моїх та членів моєї родини прав на захист персональних даних, на інформацію за законом України «Про звернення громадян», на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи, вчинені посадовими особами ВОАС. Ці корупційні правопорушення заборонені законом України «Про запобігання корупції» та містять ознаки кримінальних злочинів з тяжкими наслідками, передбачених ст.364.2 КК України, які віднесені до корупційних злочинів, і які тягнуть кримінальну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги скарги
14. Відповідно до приписів ст.ст.11, 13-14, 16-17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», закону України «Про звернення громадян», 8.1) ст.255.1 КУпАП, я ПОВТОРНО звертаюся до Уповноваженого та Представника, інших повноважних посадових осіб секретаріату Уповноваженого, з поданим мною ще 17.11.16, але ДО СЬОГОДНІ навмисно не вирішеним по суті Уповноваженим та Представником, іншими невідомими мені посадовими особами секретаріату Уповноваженого, моїм «Зверненням №10-16», в також цим листом, і прошу Уповноваженого та Представника:
14.1. Відкрити, за цим листом та «Зверненням №10-16», провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина групи громадян.
14.2. Провести перевірку наведених тут фактів.
14.3. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цій скарзі фактів та її розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх та кожного члена моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни – групи громадян, прав:
14.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
14.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
14.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
14.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
14.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
14.3.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
14.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
14.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
14.4. Забезпечити мою та кожного члена моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни, участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити нам прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
14.5. Надати мені та кожному члену моєї родини – чоловіку Щербатому Михайлу Федоровичу, доньці Щербатій Наталі Михайлівні та онуці Щербатій Анастасії Віталіївні завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
14.6. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
14.7. Розглянути це звернення в нашій присутності за місцем проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
14.8. Оскільки усі члени моєї родини є малозабезпеченими людьми з інвалідністю 1А, 2 груп та дитина-інвалід і, за законом, ми маємо право на публічних адвокатів, прошу забезпечити доступ кожного з нас до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію прошу забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвокатів для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На звернення кожного з нас ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання нам безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвокатів для представництва наших інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвокатів ми не маємо.
14.9. Прошу забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за участі кожного з нас та участі публічних (призначених) адвокатів.
14.10. Доказом підставності цього мого звернення є факти, аргументи та докази, подані ще 17.11.16 в «Зверненні №10-16» з додатками та викладенні вище по тексту в складі цитати з наведеного звернення.
14.11. ПОВТОРНО прошу негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) Климчуком Сергієм Васильовичем як керівником апарату Вінницького окружного адміністративного суду; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ВОАС адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 КУпАП, – недодержання порядку захисту моїх персональних даних шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – неотримання мною до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок неможливість оскарження презюмованих порушень моїх прав людини.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.188-39.5 КУпАП.
14.12. Прошу негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) Климчуком Сергієм Васильовичем як керівником апарату Вінницького окружного адміністративного суду; 2) іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами ВОАС щодо:
14.12.1. мого чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни – адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 КУпАП, – недодержання порядку захисту персональних даних, передбаченого законом України «Про захист персональних даних», шляхом незаконної їх обробки у вигляді їх умисного приховування та ненадання, що призвело до порушення прав суб’єктів персональних даних – неотримання до сьогодні запитаних власних персональних даних та, як наслідок, неможливість оскарження презюмованих порушень їхніх прав людини;
14.12.2. мене та кожного члена моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни – адміністративних правопорушень, передбачених:
14.12.2.1. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: ненадання інформації;
14.12.2.2. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: неправомірна відмова в наданні інформації,
14.12.2.3. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: несвоєчасне або неповне надання інформації;
14.12.2.4. ст.212-3.6 КУпАП, – порушення Кодексу адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень», а саме: ненадання доступу до матеріалів судової справи (справ);
14.12.2.5. ст.212-3.7 КУпАП, – порушення закону України «Про звернення громадян», а саме: інше порушення Закону України "Про звернення громадян" – протиправне незадоволення звернення, ненадання інформації на звернення тощо;
14.12.3. онуки Щербатої Анастасії Віталіївни – адміністративних правопорушень, передбачених;
14.12.3.1. ст.188-39.4 КУпАП, – порушення Закону України «Про захист персональних даних», недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, а саме: ненадання відповіді на запит на доступ до персональних даних;
14.12.3.2. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: ненадання відповіді на запит на інформацію;
14.12.3.3. ст.212-3.6 КУпАП, – порушення Кодексу адміністративного судочинства України в сукупності із законом України «Про доступ до судових рішень», а саме: ненадання відповіді на заяву;
14.12.3.4. ст.212-3.7 КУпАП, – порушення Закону України «Про звернення громадян», а саме: інше порушення Закону України "Про звернення громадян" - ненадання відповіді на звернення.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню за таке або такого ж виду порушення, прошу скласти протоколи, відповідно, про порушення ст.188-39.5 чи ст.212-3.8 КУпАП.
14.13. Прошу негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення 1) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Лутковською Валерією Володимирівною 2) представником (представниками) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідальним(и), за посадовим розподілом, за вирішення питань мого «Звернення №10-16»; 3) іншими невідомими мені повноважними відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого щодо мене:
14.13.1. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не надали відповіді на звернення;
14.13.2. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не перевірили об'єктивно, всебічно і вчасно моє звернення;
14.13.3. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не встановили поіменно та не повідомили мені усіх винних та відповідальних посадових осіб ВОАС, причетних до фактів викладених в скарзі порушень моїх прав;
14.13.4. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
14.13.5. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили мого права брати участь у перевірці звернення, не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб ВОАС, де, коли та в який спосіб перевіряв звернення;
14.13.6. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не повідомили мене письмово про результати перевірки звернення;
14.13.7. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки звернення;
14.13.8. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили реалізацію моїх прав подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
14.13.9. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили мого права бути присутнім при розгляді скарги, не повідомивши час та місце розгляду звернення;
14.13.10. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили реалізацію моїх прав користуватися послугами адвоката або представника;
14.13.11. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили реалізацію моїх прав висловлювати усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
14.13.12. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не розглянули моє як лежачого інваліда 1А групи звернення у першочерговому порядку;
14.13.13. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не розглянули, на мою обґрунтовану заяву, моє звернення у скорочений строк;
14.13.14. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не повідомили мені реальні сукупні затрати часу на вирішення мого звернення;
14.13.15. ст.212-3.7 КУпАП, – незаконна фактична відмова в розгляді звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не розглянули мого звернення;
14.13.16. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вирішили мого звернення;
14.13.17. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до власних персональних даних;
14.13.18. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на звернення;
14.13.19. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до публічної інформації;
14.13.20. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не визнали протиправною бездіяльність, за період з 13.09.16 до сьогодні, оскаржуваних посадових осіб ВОАС щодо моїх прав на доступ до матеріалів судової справи (справ);
14.13.21. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій та бездіяльності, викладених в зверненні;
14.13.22. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили мого права на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації моїх прав, свобод і законних інтересів;
14.13.23. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили вільного доступу до інформації, яка стосується мене особисто;
14.13.24. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не надали мені інформації, яка стосується мене особисто;
14.13.25. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не усунули порушень мого права на інформацію;
14.13.26. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили заходів до усунення причин, що породжують оскаржені порушення;
14.13.27. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили, не виявили та не усунули причини та умови, які сприяли наведеним порушенням;
14.13.28. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень у формі реального, в натурі надання мені запитаних документів;
14.13.29. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не з’ясували наявність протиправних рішень оскаржуваних осіб ВОАС щодо мене та не скасували їх, якщо такі були;
14.13.30. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
14.13.31. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого звернення, і не забезпечили його виконання шляхом реального, в натурі надання мені запитаних документів;
14.13.32. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не забезпечили реальне виконання прийнятих у зв'язку зі зверненням рішень (якщо такі були);
14.13.33. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не ініціювали питання про (адміністративну) відповідальність осіб, з вини яких було допущені порушення;
14.13.34. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили передбачених законом заходів та не вирішили питання про притягнення у встановленому законом порядку, до встановленої законом відповідальності, за наведені в скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, оскаржуваних посадових осіб ВОАС;
14.13.35. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вжили передбачені законом заходи та не вирішили питання про притягнення, у встановленому законом порядку, до встановленої законом відповідальності усіх інших, встановлених в ході перевірки скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в скарзі та встановлених перевіркою порушень;
14.13.36. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не вирішили питання про будь-яку іншу відповідальність осіб, з вини яких були допущені порушення;
14.13.37. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не ознайомили мене з усіма матеріалами з розгляду скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в паперовій та цифровій (електронній) формі на мою домашню та електронну адреси.
14.13.38. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не прийняли рішення відповідно до чинного законодавства про вирішення (задоволення) звернення, і не забезпечили його виконання в повному обсязі, включаючи шляхом надання запитаних документів;
14.13.39. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не повідомили мені суть прийнятого щодо звернення рішення;
14.13.40. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не ознайомили мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог звернення (якщо таке було);
14.13.41. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не довели до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в зверненні (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови;
14.13.42. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не надали відповідь за результатами розгляду звернення за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки;
14.13.43. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – у разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні (якщо таке було), з мотивами відмови, не довели до мого як заявниці відома в письмовій формі;
14.13.44. ст.212-3.7 КУпАП, – ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян" – не роз'яснили порядок оскарження прийнятого за зверненням рішення у разі визнання звернення необґрунтованим (якщо таке було);
14.13.45. ст.188-39.4 КУпАП, – порушення Закону України «Про захист персональних даних», недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, а саме: не надали відповіді на запит;
14.13.46. ст.188-39.4 КУпАП, – порушення Закону України «Про захист персональних даних», недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, а саме: не довели до мого відома, що запит на доступ до персональних даних, поданий в складі листа «Звернення №10-16», буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті – ні протягом десяти робочих днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не повідомляти мені вказану інформацію і надалі;
14.13.47. ст.188-39.4 КУпАП, – порушення Закону України «Про захист персональних даних», недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, а саме: не надали мені доступу до моїх персональних даних, їх змісту, та будь-яких відомостей про мене з переліку запитаних мною, шляхом ненадання мені документів із запитаними моїми власними персональними даними – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не надавати мені мої персональні дані і надалі;
14.13.48. ст.188-39.4 КУпАП, – порушення Закону України «Про захист персональних даних», недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення прав суб’єкта персональних даних, а саме: не надали мені рішення про відмову у доступі до власних персональних даних (якщо таке було), для уможливлення його оскарження – ні протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, ні в інший час – до сьогодні, і продовжують не ознайомлювати мене з цим рішенням і надалі;
14.13.49. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: не надали відповіді на запит;
14.13.50. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: не надали мені безперешкодно і безкоштовно публічну інформації про себе на мою вимогу як особи, якої ця інформація стосується;
14.13.51. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: не надали достовірну, точну та повну інформацію, яка запитувалась;
14.13.52. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: де-факто неправомірно відмовили мені в доступі до інформації про себе;
14.13.53. ст.212-3.2 КУпАП, – порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: не надали мені своєчасно інформацію.
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню за таке або такого ж виду порушення, прошу скласти протоколи, відповідно, про порушення ст.188-39.5, ст.212-3.8 КУпАП.
14.14. Внести дані про мене та кожного члена моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньку Щербату Наталю Михайлівну та онуку Щербату Анастасію Віталіївну як потерпілих та свідків до протоколів про вчинення посадовими особами ВОАС та Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбаченихст.188-39.4 (5) та ст.212-3.2, 6, 7 (8) КУпАП.
14.15. Внести до протоколів про вчинення посадовими особами ВОАС та Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст. 188-39.4 (5) та ст.212-3.2, 6, 7 (8) КУпАП, дані про докази у вигляді 1) нашого звернення від 13.09.16; 2) листа ВОАС від 14.09.16 за вих.№02.5-08/2122/16 та 3) мого «Звернення №10-16»; 4) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
14.16. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення посадовими особами ВОАС та Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 (5) та ст.212-3.2, 6, 7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення відповідальних посадових осіб ВОАС та Уповноваженого до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.188-39.4 (5), ст.212-3.2, 6, 7 (8) КУпАП.
14.17. Направити ВОАС та Уповноваженому подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
14.17.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної різновекторної діяльності в ВОАС та Уповноваженого з обмежень прав людини, в тому числі і на квазі-судову процедуру захисту прав людини; на захист персональних даних, на звернення, на доступ до публічної інформації, на доступ до матеріалів судової справи (справ);
14.17.2. негайного надання ВОАС та Уповноваженим кожному з нас – мені та членам моєї родини – чоловіку Щербатому Михайлу Федоровичу, доньці Щербатій Наталі Михайлівні та онуці Щербатій Анастасії Віталіївні запитаних нами в листі від 13.09.16 та «Зверненні №10-16»; і ненаданих до сьогодні наших персональних даних, інформацію, необхідну нам для реалізації наших прав людини, публічну інформацію, матеріали судової справи (справ);
14.17.3. негайного розгляду та вирішення мого «Звернення №10-16»;
14.18. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені та від імені кожного члена моєї родини – чоловіка Щербатого Михайла Федоровича, доньки Щербатої Наталі Михайлівни та онуки Щербатої Анастасії Віталіївни з позовами про поновлення ВОАС та Уповноваженим наших встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судових процесах. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання нікому з нас публічного адвоката, про що ми раніше неодноразово повідомляли Уповноваженого та про що надавали докази, складний сімейний стан –ми з чоловіком обоє – лежачі інваліди 1А групи, донька – інвалід 2 групи, онука – дитина-інвалід, – ми не можемо цього зробити самостійно.
14.19. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення наших порушуваних ВОАС та Уповноваженим прав людини, викладених в цій скарзі.
14.20. Притягнути до встановленої законом відповідальності, в тому числі дисциплінарної, Уповноваженого та усіх відповідальних посадових осіб Уповноваженого, винних в наведених тут зволіканнях із захисту наших порушених прав та неініціювання притягнення винних посадових осіб ВОАС до законної, включаючи адміністративної, відповідальності, інших порушеннях закону України «Про звернення громадян»; винних в порушенні моїх прав на доступ до моїх персональних даних; винних в порушенні моїх прав на доступ до публічної інформації.
14.21. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, прошу розглянути моє звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки моє «Звернення №10-16» від 17.11.16 розглядається вже понад рік, і щоденне зволікання з поновлення моїх порушених прав, викладених в цьому зверненні, є подальшою віктимізацією мене як жертви порушення прав людини.
14.22. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю 1А групи – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
14.23. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
14.24. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
14.25. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення моїх прав людини, усіх встановлених в ході перевірки цієї скарги винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених тут та встановлених перевіркою порушень.
14.26. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я та інші члени моєї родини – мій чоловік Щербатий Михайло Федорович, донька Щербата Наталя Михайлівна та онука Щербата Анастасія Віталіївна, не надаємо згоди на передачу скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
14.27. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
14.28. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення.
14.29. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
14.30. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
14.31. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати нам його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
14.32. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа «Звернення №10-16» від 17.11.16 та надати його належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
14.33. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №10-16» від 17.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
14.34. Надати мені належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді Уповноваженого та/чи Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого, на мого листа «Звернення №10-16» від 17.11.16, якщо така була, та докази факту, способу та часу надсилання мені такої відповіді.
ІІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини
15. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також нашими персональними даними, а саме:
15.1. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа «Звернення №10-16» від 17.11.16 та надати його належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
15.2. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №10-16» від 17.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
15.3. Надати мені належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) відповіді Уповноваженого та/чи Представника, інших посадових осіб секретаріату Уповноваженого, на мого листа «Звернення №10-16» від 17.11.16, якщо така була, та докази факту, способу та часу надсилання мені такої відповіді.
15.4. Повідомити, чи складали Уповноважений та/чи Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого адміністративні протоколи про факти порушень захисту персональних даних, повідомлені мною в «Зверненні №10-16» від 17.11.16. Так чи ні?
15.4.1. Якщо ТАК (складали), прошу надати мені належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх наявних таких протоколів, з доказами фактів, часу та способів їх вручення уповноваженим судам, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
15.4.2. Якщо НІ (не складали), прошу повідомити причини такої бездіяльності та документальне підтвердження її правомірності.
15.4.3. Якщо НІ (не складали), прошу повідомити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого (найменування посади, прізвище, ім’я та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність.
15.5. Повідомити, чи оприлюднювали офіційно Уповноважений та/чи Представник, інші посадові особи секретаріату Уповноваженого адміністративні протоколи про факти порушень захисту персональних даних, повідомлені мною в «Зверненні №10-16» від 17.11.16. Так чи ні?
15.5.1. Якщо ТАК (оприлюднювали офіційно), прошу надати мені джерела такого оприлюднення (прямі інтернет-лінки), з доказами дати оприлюднення, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
15.5.2. Якщо НІ (не оприлюднювали офіційно), прошу повідомити причини такої бездіяльності та документальне підтвердження її правомірності.
15.5.3. Якщо НІ (не оприлюднювали офіційно), прошу повідомити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого (найменування посади, прізвище, ім’я та по-батькові), відповідальних за таку бездіяльність.
15.6. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду мого листа «Звернення №10-16» від 17.11.16 та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
15.7. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за «Зверненням №10-16» та цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цими зверненнями протоколів про адміністративні порушення.
15.8. Повідомити нам вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
15.9. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
15.10. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
15.11. Надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
15.12. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
15.13. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим за наслідками розгляду цього листа та надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених документів щодо протидії корупції.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявника звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці, в якій разом зі мною проживають усі члени моєї родини – мій чоловік Щербатий Михайло Федорович, донька Щербата Наталя Михайлівна та онука Щербата Анастасія Віталіївна. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Ми не даємо згоди на використання будь-якої інформації стосовно нас та наших персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі нами, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання будь-яких інших наших контактних даних для мети переписки за цим листом.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, наша «Заява та запит №145ізпд‑16» від 13.09.16 з доказами її вручення адресату додається за посиланням https://drive.google.com/open?id=1KVdSfi..., лист-відповідь ВОАС від 14.09.16 №02.5-08/2122/16 – за посиланням https://drive.google.com/open?id=1sYY2VT..., лист «Звернення №10-16» – за посиланням https://drive.google.com/open?id=1WyrgXn.... З цих доказів вилучені наші домашня адреса, як віднесена законом до конфіденційної інформації, та наші приватні електронні адреси, як віднесені до конфіденційної інформації нами як їх власниками.
Усі інші докази надані раніше і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
30.11.17
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата – Галина Сергіївна Щербата
Підпис: М.Ф. Щербатий –Михайло Федорович Щербатий
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати – Наталя Михайлівна Щербата
Підпис: Н.М. Щербата

Боровська Юлія Олександрівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

У вкладенні надсилаємо відповідь на Ваше звернення від 30 листопада 2017 року