91Мін.пенсія

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Пенсійний фонд України (ПФУ)
2. Керівнику ПФУ
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9, mailto:[email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
91Мін.пенсія
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно правову, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Усі існуючі мінімальні розміри пенсій за період з 01.01.1987 року по даний час в формі таблиці Word, збереженої в окремому файлі формату PDF, а саме:
1.1. Грошовий розмір такої пенсії на місяць.
1.2. Період дії (з дати по дату).
1.3. Нормативне джерело – назва закону, стаття, реєстраційний номер, дата ухвалення та початку дії.
1.4. Джерело офіційного оприлюднення нормативного джерела.
1.5. Прямий лінк на оприлюднення в інтернеті нормативного джерела.
2. Усі існуючі мінімальні розміри пенсій за період з 01.01.1987 року по даний час в формі окремого файлу Excel, придатного для подальшої обробки даних, а саме:
2.1. Грошовий розмір такої пенсії на місяць.
2.2. Період дії (з дати по дату).
2.3. Нормативне джерело – назва закону, стаття, реєстраційний номер, дата ухвалення та початку дії.
2.4. Джерело офіційного оприлюднення нормативного джерела.
2.5. Прямий лінк на оприлюднення в інтернеті нормативного джерела.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
4. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
5. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
13.03.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Пенсійний фонд України

Зареєстровано 13.03.2023 13:14:02, реєстраційний №324/11

Пенсійний фонд України

5 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Пенсійний фонд України (ПФУ)
2. Керівнику ПФУ
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9, mailto:[email address]

звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ВХК 454298, видане 19.08.22 ТСЦ 546
21005, м. Вінниця, житло (квартира) з присвоєною адресою
91Мін.пенсіяПОВТОРНО
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці з присвоєною адресою, яка є моєю конфіденційною інформацією.
Цей лист містить запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист містить заяви на отримання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини.
У відповідь на мого листа 91Мін.пенсія я отримала листа ПФУ від 16.03.23 №2800-030102-8/13765. Дякую!
Серед іншого, автори листа ПФУ заступник директора Департаменту – начальник управління методологічного забезпечення з питань пенсійного забезпечення Світлана ШУТА, виконавець Гончарик Світлана (044) 284 86 57 повідомили про відсутність частини запитаної інформації, іншу інформацію надали неповну: реквізити окремих нормативних документів, зокрема, постанови КМУ, надали неповні, жодного прямого лінка на оприлюднення в інтернеті наведених нормативів не надали. Запитану інформацію в формі файлу Excel не надали.
Наскільки мені відомо, ПФУ є правонаступником правопопередника в частині пенсійного забезпечення, а запити та звернення надсилаються їх адресатами належному адресату, якщо не належать до компетенції адресата.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», ПОВТОРНО прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації та захисту моїх прав людини, мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно правову, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. ПОВТОРНО – УСІ існуючі мінімальні розміри пенсій за період з 01.01.1987 року по даний час в формі таблиці Word, збереженої в окремому файлі формату PDF, а саме:
1.1. ПОВТОРНО – Грошовий розмір такої пенсії на місяць.
1.2. ПОВТОРНО – Період дії (з дати по дату).
1.3. ПОВТОРНО – Нормативне джерело – назва закону, стаття, реєстраційний номер, дата ухвалення та початку дії.
1.4. ПОВТОРНО – Джерело офіційного оприлюднення КОЖНОГО нормативного джерела.
1.5. ПОВТОРНО – Прямий лінк на оприлюднення в інтернеті КОЖНОГО нормативного джерела.
2. ПОВТОРНО – Усі існуючі мінімальні розміри пенсій за період з 01.01.1987 року по даний час в формі ОКРЕМОГО ФАЙЛУ Excel, придатного для подальшої обробки даних, а саме:
2.1. ПОВТОРНО – Грошовий розмір такої пенсії на місяць.
2.2. ПОВТОРНО – Період дії (з дати по дату).
2.3. ПОВТОРНО – Нормативне джерело – назва закону, стаття, реєстраційний номер, дата ухвалення та початку дії.
2.4. ПОВТОРНО – Джерело офіційного оприлюднення нормативного джерела.
2.5. ПОВТОРНО – Прямий лінк на оприлюднення в інтернеті нормативного джерела.
3. Чи є ПФУ правонаступником свого правопопередника в частині пенсійного забезпечення? Якщо так, якого саме органу влади?
4. Яким приписом права передбачено, що ПФУ є правонаступником свого правопопередника в частині пенсійного забезпечення?
4.1. Прошу навести усі релевантні приписи права (закони та їх статті), дати їх ухвалення, цитати релевантних статей та прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
4.2. Які приписи права передбачають, що запити та звернення надсилаються їх адресатами належному адресату, якщо не належать до компетенції адресата?
4.2.1. Прошу навести усі релевантні приписи права (закони та їх статті), дати їх ухвалення, цитати релевантних статей та прямі лінки на оприлюднення їх в інтернеті.
4.3. Прошу надати усі листи ПФУ про пересилання мого листа 91Мін.пенсія в частині, що не належить до компетенції ПФУ, належним адресатам, та докази такого пересилання.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
7. Для уникнення непорозумінь та різнопрочитань прошу надавати відповіді та запитану інформацію ОКРЕМО на кожний один запит (заяву) цього листа та вказувати, на який саме номер запиту (заяви) в цьому листі надається КОЖНА ОКРЕМА відповідь та інформація.
Відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію»: «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) – сканованих копіях документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), належно засвідчених відповідно до приписів пункту 5.26 ДСТУ 4163-2020, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 01.07.2020 №144, прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
17.03.23
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

Пенсійний фонд України

Зареєстровано 17.03.2023 14:27:15, реєстраційний №358/11

Пенсійний фонд України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Пенсійний фонд України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]