Акт КРУ Іллічівськ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Криць Світлана Вадимівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Криць Світлана Вадимівна

Доброго дня!

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Наведені порушення законодавства про доступ до публічної інформації є підставою для відповідальності державного службовця:
-ненадання відповіді на запит;
-ненадання інформації на запит;
-безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
-неоприлюднення інформації;
-надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної -інформації;
-несвоєчасне надання інформації;
-необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
-нездійснення реєстрації документів;
-навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Така відповідальність може бути застосована до державного службовця:
-дисциплінарна (догана або звільнення згідно із Кодексом законів про працю України, а також стягнення, передбачені законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування);
-адміністративна (стаття 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - Порушення права на інформацію та права на звернення,);
-кримінальна (стаття 367 Кримінального Кодексу України - Службова недбалість).

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 08 квітня 2020 року
справа № 826/7244/18, провадження № 11-827апп19 визнано протиправною бездіяльність органу влади щодо ненадання інформації на запит та зобов`язано надати вичерпну інформацію на запит.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

акт ревізії фінасово господарської діяльності КП "МУЖКГ" міста Іллічівська Одеської області 04.04.2011р. №110-16/7.

З повагою,

Криць Світлана Вадимівна

Держаудитслужба,

1 Attachment

ПІВДЕННИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ,

1 Attachment

, Foi+request-75780-ed16ae9c.

--
,
ϲ Բ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]