Атестація

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Надія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Маю 43 років педагогічного стажу, фахову вищу освіту за спеціальностями "Початкові класи" та "Географія". Працювала на посаді вчителя початкових класів із 1985р. по 2019р., а у 2019р. була переведена на посаду вихователя ГПД у тому ж закладі загальної середньої освіти.
У 2017-2018 н.р. атестувалась як вчитель початкових класів на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вчитель - методист».
У міжатестаційний період (2018-2023 рр.) працювала один рік вчителем початкових класів, у 2019-2022 рр.- на посаді вихователя ГПД.
Згідно із Положенням про атестацію педагогічних працівників, при переході на іншу посаду за працівником зберігається категорія до наступної атестації, тож до наступної атестації за мною зберігалася вища категорія і педагогічне звання.
Згідно п.5.2., 5.3 розділу 5 Положення про атестацію №930 маю власні методичні розробки та систематично використовую ППД, беру активну участь в його поширенні, надаю практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
За результатами роботи при черговій атестації, яка відбулась у березні 2023 р., атестаційна комісія І рівня прийняла рішення про відповідність займаній посаді та порушила клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» і педагогічного звання «вчитель –методист».
Атестаційна комісія ІІ рівня погодилась з рішенням про відповідність займаній посаді та підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Проте відмовила у підтвердженні педагогічного звання "вчитель-методист", аргументуючи це тим, що це інша посада (вихователь групи подовженого дня у закладі загальної середньої освіти).
Чи правомірні дії атестаційної комісії ІІ рівня?

З повагою,

Надія

Informzapyt, Міністерство освіти і науки України

2 Attachments

На Ваш лист від 20.04.2023 року повідомляємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
визначає, що публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до положень пункту 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного
суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»
(далі – постанова Пленуму) визначальним для публічної інформації є те, що
вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та
знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації. Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді
на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник
інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею
володіти.

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 19
Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію
має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний
опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання
запиту в письмовій формі.

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини другої статті 2
Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються
спеціальним законом, Законом України «Про звернення громадян». У зверненні
громадянина, відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України «Про
звернення громадян», має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Враховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки України не має правових
підстав для розгляду Вашого листа відповідно до положень та вимог законів
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

Принагідно зазначаємо, що Ви маєте право звернутися до Міністерства освіти
і науки України із запитом на інформацію або зі зверненням громадянина
відповідно до положень діючого законодавства.

 

 

Відділ планування, зв`язків з громадськістю та доступу до публічної
інформації

директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик
МОН

[1]cid:image001.jpg@01D8708A.01CE3A80

 

 

 

 

показати цитоване