Аудиторський звіт Південного офісу від 15.03.2019 № 06-14/05 фінансового аудиту КП "Одестранспарксервіс"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ольга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!
Я є легітимним членом територіальної громади, на чиї права, інтереси та обов'язки, а також на якість життя безпосередньо впливають рішення міської ради та робота комунальних підприємств міста.

Аудиторський звіт Південного офісу від 15.03.2019 № 06-14/05 приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 22017160000000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Проте на сайті http://dkrs.kmu.gov.ua/ а також на сайті https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages... зазначеного звіту немає. Будь які спроби знайти звіт блокуються сторінками.
Відповідно до листа від 21.02.2019 № 15-12-23-16/889-2019 https://dostup.pravda.com.ua/request/574... О. Муратов повідомляє: «Порядком проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року. № 361 (далі - Порядок) визначено механізм державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі діяльності, фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, що отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно.
Згідно з п. 2.1.2 договорів балансоутримання місяць для паркування, які укладаються між КП «Одестранспарксервіс» (по тексту договору - Уповноважена особа) та орендарями (по тексту договору - Оператор) передбачено, що Уповноважена особа зобов’язана здійснювати нагляд (моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією) місць для паркування.
Відповідно до листа № 15-12-23-16/6065-2019 https://dostup.pravda.com.ua/request/574... , написано: «У ході аудиторської перевірки встановлено, що Підприємством щорічно проводиться укладання договорів з юридичними та з фізичними особами підприємцями (далі - Оператори) щодо регулювання паркування транспортних засобів із зазначенням загальної площі за відповідними адресами, вказаними у Переліку земельних ділянок (схем), відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 27.08.2014 № 5286-VI (зі змінами).
Структура типового договору затверджена рішенням Одеської міської ради від 20.09.2011 № 1251-УІ «Про затвердження Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у м Одесі» зі змінами. Додатком до договору є розрахунок ставки збору, яка, підлягає сплаті до бюджету згідно рішень Одеської міської ради.
Додатком до договору є розрахунок ставки збору, яка, підлягає сплаті до бюджету згідно рішень Одеської міської ради.
У 2016-2018 роках майно через договори балансоугшмання Підприємством не передавалось.»
Викладене не відповідає фактичному стану справ. Є підстави стверджувати, що аудит не відповідає дійсності виходячи із наступного:

Рішення міської ради від 20.09.2011р. №1251–VI яким затверджено Положення про паркування у місті (далі – Положення) та Типовий договір балансоутримання місць для паркування (далі – Договір). прийнято відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (встановлення місцевих податків і зборів відповідно до ст. ст.ст. 8, 10, 12, 266 ПК України).
Визначення платниками збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір), об’єктів та бази оподаткування збором регулюється ст. 266 (нині 268-1) ПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 268-1 ПКУ- платниками збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір) є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
Відповідно до рішення Одеської міської ради №6506-VI від 16.04.2015р.; п. 1 ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів"; пунктів 1.2; 1.3 Положення про паркування у місті Одеса затвердженого рішенням Одеської міської ради від 20.09.2011р. №1251–VI https://omr.gov.ua/ru/acts/council/37098/; п.п. 266.1.1 (нині 268-1.1.1.) ПК України; Постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1342 КП «Одестранспарксервіс» http://odtp.info/ (Далі –Підприємство) є уповноваженою особою = оператором = платником збору за паркування = уповноваженим органом = суб’єктом господарювання (оператором).
Фактично нормативно-правовий акт - рішення від 20.09.2011р. №1251–VI перетворено у акт індивідуальної дії для власного Підприємства Одеської міської ради.
Конкурс операторів місць для паркування неактуальне за умови визначеного оператору.
Зазначене підтверджується Рішенням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 03.09.19 №65/25-р/к Справа № 05-02/2019 Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, конкурс з визначення операторів майданчиків для платного паркування проводився один раз 17 лютого 2017 року на два об’єкти конкурсу.
Відповідно інформації http://slovo.odessa.ua/news/16202-v-odes... На момент оголошення проведення конкурсу майданчики для платного паркування є необладнаними та потребують проведення робіт з їх обладнання, зокрема паркувальними автоматами.
Об’єкти за конкурсом мають орієнтирне визначення (не мають адрес) та не містяться у рішенні/акті міської ради від 27.08.2014 року № 5286-УІ, яке слід зазначити, прийнято не на підставі чи/або у відповідності до нормативно-правового акту - рішення міської ради від 20.09.2011р. № 1251–VI.
Рішення адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення, зокрема від03.09.2019р. №65/25-р/к Справа № 05-02/2019 за яким йдеться про відсутність конкурсу операторів паркування у місті та про те, що не сплачується збір за паркування організаціями які обслуговують майданчики для паркування на проїзної частині вулиць біля центральних ринків міста Одеси.
Згідно Рішення адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 03.09.19 №65/25-р/к Справа № 05-02/2019 КП «Одестранспарксервіс» надало свідчення що за період 2017-2018 не було укладено жодного договору балансоутримання з тимчасовим оператором.
Отже, фактичний стан справ, це Підприємство яке не виконує покладені на нього обов’язки суб’єкта господарювання (оператора) із паркування на майданчиках для паркування, не сплачує збір, не створює робочі місця. На проїзних частинах доріг побудованих за рахунок громади міста - «майданчиках для паркування» маємо осіб які збирають із територіальної громади гроші за паркування, та не сплачують збір.

Відповідно до п. 2.1. Положення організація та розміщення майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється на підставі Переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси, затвердженого рішенням міської ради від 08.04.2011р. №520-VI, і схеми розміщення майданчиків для платного паркування транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок (далі - Схема), узгодженої та затвердженої в установленому порядку.
Відповідно до п. 6.2. Положення міська рада затверджує Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси.
Відповідно до п. 6.4; 6.5 Положення передбачено формування земельних ділянок для затвердження міської ради.
01.01.2013 року набрав чинності Закон України "Про державний земельний кадастр". Формування земельних ділянок здійснюється на підставі документації із землеустрою відповідно до вимог статті 79-1 Земельного кодексу України (далі- Кодекс). Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі, меж та внесення інформації про неї до Державного земельного кадастру. Відповідно до частини третьої та четвертої цієї статті сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера.
У пункті 6 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить й визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою.
Отже, органи місцевого самоврядування приймають рішення про організацію майданчиків для паркування автомобільного транспорту, їх розміщення, обладнання та функціонування майданчиків, визначають місця майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг паркування відносяться до складу повноважень у сфері благоустрою, зокрема і відведення/визначення місць для паркування транспортних засобів.
Звертаємо увагу, що рішенням Одеської міської ради від 27.08.2014 № 5286-VI не прийнято на підставі не прийнято на підставі/відповідно Закону України "Про благоустрій населених пунктів", а також рішення міської ради від 20.09.2011р. №1251–VI так саме як останнє не прийнято на підставі спірного. У п. 2.1. Положення затвердженого рішенням від 20.09.2011р. №1251–VI є посилання на рішення від 08.04.2011р. №520-VI яке втратило чинність згідно з прийняттям спірного рішення 27.08.2014 року.
Рішення Одеської міської ради від 27.08.2014 № 5286-VI прийнято відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 266 Податкового кодексу України, рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. № 281-VI «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів»
Рішенням Одеської міської ради від 27.08.2014 № 5286-VI затверджені саме земельні ділянки. Правова позиція щодо рішення Одеської міської ради від 27.08.2014 № 5286-VI викладена Великою Палатою Верховного Суду по справі № 520/12022/17.
Одеська міська рада затвердила спеціально відведені земельні ділянки без будь якої землевпорядної документації, адреси яких за рішеннями що є змінами до рішення №5286-VI від 27.08.2014 та рішень на підставі яких воно було прийнято, включаються/виключаються, площі земельних ділянок безпідставно змінюються (збільшуються/зменшуються) шляхом викладення у новій редакції за веліннями міської ради (без будь яких підстав).
За цім рішенням неможливо встановити де саме знаходяться земельні ділянки та які саме об’єкти на них розташовано, тому що немає, ані кадастрових номерів, ані відповідно затверджених адрес, правил щодо зберігання транспортних засобів, документації яка підтверджує що при розташуванні та/або побудови дотримувались Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, Державно будівельних норм України Містобудування, тощо, навіть посилань на Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (чинний від 01.01.2001 р) немає.
п. 3. рішення №5286-VI від 27.08.2014 Одеська міська рада вважає юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, адреси яких вказані у додатках до цього рішення, - уповноваженими особами з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.
За таких обставин можна дійти висновку, що міська рада визначає адресу земельних ділянок за адресами майданчиків для паркування та спеціально відведених стоянок чи/або адресами «уповноважених осіб», а адресу майданчиків для паркування та спеціально відведених стоянок за адресою земельних ділянок, однак, на підтвердження цього не надає ані витягу з Державного земельного кадастру, ані свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, тощо.
При цьому у Додатках 1 та 2 уповноважених осіб в супереч п. 3 невизначено.
Відповідно до ст. 266 ПК (268-1)України базою та об’єктом оподаткування є земельна ділянка а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
Земельні ділянки за спірним рішенням (база та об’єкт оподаткування) не визначені у відповідності до п. 266 ПК України, змінюються сбільшуються/зменшуються, включаются /виключаются без будь яких підстав.
Відомості про спеціально відведені автостоянки (комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини)) які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету відсутні. Відповідно до інформації Департаменту фінансів Одеської міської ради, у місті не побудовано за рахунок міського бюджету жодної спеціально відведеної автостоянки.
Платників збору (уповноважених) у відповідності до п. 266 (268-1) ПК України рішенням рішення №5286-VI від 27.08.2014 невизначені. Податківці за таких умов позбавлені контролю над збором за паркування, та так само як і аудитори керуються тим, що надає Підприємство міської ради.
рішення №5286-VI від 27.08.2014 прийнято з метою приведення переліків спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Одеси у відповідність до узгоджених у встановленому порядку схем місць для паркування, документів, що посвідчують право землекористування, та вимогам діючого законодавства, Одеська міська рада
Відповідно до листа Департаменту комунальної власності ОМР № 01-07/31- ЗПІ від 14.03.2019р. за п. 2 сформовані земельні ділянки із кадастровими номерами та укладеними договорами оренди землі на яких розташовані будівлі, офіси, гаражні кооперативи, тощо….

До Договору (Додаток 2 рішення 20.09.2011р. №1251–VI) також вносилися змини, зокрема рішенням Одеської міської ради №1498-VI від 22.11.2011р. вирішено викласти п 2.1.1. наступна: «Надати право Оператору за конкурсом організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на місцях для паркування (тільки на майданчиках для платного паркування) Зазначені зміни є безперечним фактом того, що міська рада з’єднавши майданчики для паркування та спеціально відведені автостоянки терміном «місця для паркування», водночас розмежовує об’єкти благоустрою (майданчики для паркування) від об’єктів що до таких не відносяться (спеціально відведені автостоянки). Це підтверджується позицією міської ради у численних господарських справах, зокрема у справі 916/326/16
Із врахуванням що дія Положення поширюється виключно на майданчики для паркування (п. 1.2), конкурс операторів спеціально відведених автостоянок непередбачено, Підприємство не є уповноваженим по спеціально відведеним автостоянкам, повноваження органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг паркування відносяться до складу повноважень у сфері благоустрою, за умови розмежування майданчиків для паркування та спеціально відведених автостоянок можливо зробити висновок що укладання договорів на спеціально відведені автостоянки не поширює свою дію Положення.
За Договором в якому вказано місця для паркування в дужках зазначена спеціально відведена автостоянка (гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини)) не є об’єктом благоустрою, отже на землі таких об’єктів не поширює дію ч.2ст.83 ЗК України.
Підприємство має право укладати договори, проте договір не ґрунтується на державному замовленні (ст. 183 ГКУ), та не є обов’язковим (ч. 3 ст. 179 ГКУ).
Проте, на апаратній нараді 07.08.2017р. мером була надана вказівка вимикати світло на кооперативних автостоянках які не укладають договори із Підприємством, що і було зроблено. Умовами договору на електропостачання є договір балансоутримання із Підприємством. Кооперативи укладали договори та перераховували протиправний збір із метою відновити електропостачання на територіях на яких знаходиться майно членів кооперативу (територіальної громади міста).
Виходячи з змісту договору балансоутримання (типова форма затверджена п. 2 (Додаток 2) рішенням міської ради від 20.09.2011р. № 1251 –VI) предмет, повноважень, кола сторін договору та правової природи договору, договір не є договором оренди землі, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220.
Крім цього реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства, а також повноваженнями щодо визначення платників збору за місця для паркування транспортних засобів не належить до повноважень Підприємства.
Відповідно до типового «договору балансоутримання місць для паркування» місця для паркування розташовано на об’єктах цивільних прав «майданчиків для паркування» та «спеціально відведених автостоянках».
За позовом заступника прокурора Одеської області до Одеської міської ради Приморський районний суд міста Одеси по справі № 522/28051/13-а визнано незаконним та скасовано пункт 5.7 Положення затвердженого рішенням міської ради від 20.09.2011 № 1251-УІ, зазначено, що укладання договорів на «місця для паркування» повинно здійснюватися за конкурсом, оскільки місця для паркування транспортних засобів є об'єктами благоустрою, щодо яких законом встановлені вимоги їх утримання (балансоутримання) суб'єктами господарської діяльності на конкурсних засадах.
Укладання договорів на місця для паркування замість конкурсу попри Закону України "Про благоустрій населених пунктів", рішення Приморського районного суду міста Одеси по справі № 522/28051/13-а
Крім цього, КП «Одестранспарксервіс» не є уповноваженим по «спеціально відведеним автостоянкам» які у місті взагалі не побудовано за рахунок міського бюджету. Малювання КП «Одестранспарксервіс» схем на об’єкти які включає поняття спеціально відведена автостоянка за межами законодавства.
Підприємство відповідно до власної діяльності виконує управлінські дії/повноваження міської ради, повноваження Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху, Департаменту комунальної власності, Податківців та ще слід розуміти повноваження щодо проектування будівництва спеціально відведених стоянок.

Відповідно до п. 4. ст. 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем. Типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Підставою для передачі комунального майна є рішення сесії відповідної ради про закріплення на праві оперативного управління (господарського відання) майна, яке перебуває в комунальній власності.
Крім того, як правило, затверджують Положення про порядок закріплення майна комунальної власності, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори. Такі нормативні документи визначають на місцевому рівні процедуру передачі та закріплення комунального майна відповідної територіальної громади.
Відповідно типові договори покликані чітко регламентувати умови передачі і повернення комунального майна, права та обов’язки його власника і користувача.
Безпосередньо факт передачі активів оформляють Актом приймання-передачі основних засобів за типовою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818. Крім того, разом із відповідними об’єктами необоротних активів необхідно передати облікові документи, що підтверджують їх первісну вартість, суму нарахованого зносу, дату введення в експлуатацію тощо, а також технічну документацію (за наявності). Цього вимагає баз. 7 п. 5 роз. ІІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Тож разом з основними засобами (земельні ділянки, будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання вартістю понад 6000 грн. тощо) потрібно передати Інвентарну картку обліку кожного із таких об’єктів. У разі передачі інших необоротних активів (меблі, обладнання вартістю до 6000 грн. тощо), передаються Інвентарні картки групового обліку.
На підставі зазначених бухгалтерських документів майно відображається операціями з передачі майна в оперативне управління (господарське відання) на рахунках бухобліку.
Рішення від 20.09.2011р. №1251–VI та від 27.08.2014 № 5286-VI не є рішеннями про закріплення на праві оперативного управління (господарського відання) майна, яке перебуває в комунальній власності.
Крім того, рішення щодо відчуження (у тому числі й передачі) комунального майна приймаються виключно на пленарних засіданнях та сесіях сільської, селищної, міської ради. На це чітко вказує п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР в редакції діючої на час прийняття рішення.
Рішення від 20.09.2011р. №1251–VI та від 27.08.2014 № 5286-VI не є рішеннями щодо відчуженням комунального майна. За Положенням є місця для паркування які належать приватним особам (п. 5.11)
Отже, на підставі викладеного:
За рішенням від 20.09.2011р. №1251–VI та від 27.08.2014 № 5286-VI неможливо встановити реальне місце розташування (адрес) земельних ділянок із майданчиками та спеціально відведеними автостоянками.
За рішенням від 20.09.2011р. №1251–VI та від 27.08.2014 № 5286-VI неможливо встановити де комунальне майно а де приватне.
За рішенням від 20.09.2011р. №1251–VI та від 27.08.2014 № 5286-VI неможливо встановити де майданчики для паркування (об’єкти благоустрію) а де спеціально відведені автостоянки.
Підприємство набуває статус власника майданчиків для паркування та спеціально відведених автостоянок за договорами балансоутримання, які укладає попри ЦК України (тиск), Закону України "Про благоустрій населених пунктів"; п. 8-1 Постанови КМУ від 03.12.2009р. № 1342, Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 № 2269-ХІІ ( ч. 1 ст. 364 КК України).
Недоотримання грошей до місцевого бюджету у вигляді збору, орендної плати за землю чи/або земельного податку, податку на майно відмінне від земельної ділянки сягає сотні міліони гривень.
Додатком до договору є розрахунок ставки збору, яка, підлягає сплаті до бюджету згідно рішень Одеської міської ради, це ствердження не відповідає дійсності (є докази)
Все зводиться виключно до цивільних договорів із додатками які укладає Підприємство та які неможливо відстежити. Отже аудит на підставі документів які надає Підприємство не може відповідати фактичному стану справ за таких умов.

На підставі викладеного, статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Надати посилання на Аудиторський звіт Південного офісу від 15.03.2019 № 06-14/05. який зник із сайтів.

Надати відповідь, чи робили аудитори запити до Департаменту комунальної власності ОМР із вимогою надати інформацію за адресами переліку додатків рішення від 27.08.2014 № 5286-VI із метою встановлення фактичного стану справ.

Відповідно до листа від 21.02.2019 № 15-12-23-16/889-2019 написано «Згідно з п. 2.1.2 договорів балансоутримання місяць для паркування, які укладаються між КП «Одестранспарксервіс» (по тексту договору - Уповноважена особа) та орендарями (по тексту договору - Оператор) передбачено, що Уповноважена особа зобов’язана здійснювати нагляд (моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією) місць для паркування». Проте, відповідно до типової форми, а також договорів що надаються: «2.1.2. Здійснювати нагляд (моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією) місць для паркування» про орендаря та орендатора нічого не сказано. Прошу надати відповідь чи можливо ці висновки (листи) щодо «орендаря» який замість орендної плати сплачує збір за паркування надати податківцям. І що саме орендується за договорами балансоутримання ? схеми? земля?

Надати перелік платників збору за паркування у 2018 році відповідно до ст. 266 (нині 268-1) ПК України.

Надати відповідь які оператори є тимчасові а які постійні за договорами що перевірялися.

Надати список операторів визначених у 2018 році відповідно до рішення від 20.09.2011р. №1251–VI і з якими укладено договори балансоутримання.

Надати відповідь де саме та що саме знаходиться за адресом м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога 146/4 1628м2 відповідно п. 76 "Київський район" Додатку 2 затвердженого п. 2 рішення Одеської міської ради №5286-VI від 27.08.2014

З повагою,

Ольга

Державна аудиторська служба України

1 Attachment

Державна аудиторська служба України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]