Бланки документів КМУ

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
згідно з Законом України
"Про доступ до публічної інформації"
Вих.№18/2024 8 березня 2024рік

Відповідно до: ч.2 статті 3 ,статті 8 , ч.2 статті 19 ,ч. 2 статті 34 Конституцій України яка була прийнята Законом України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію» за номером 254/96ВР від 28.06.1996 року ; п.2 ч.1 статті 2 , ч.1,2 статті 3, ч.1,2 статті 4, ч.1 статті 19 ,ч.2 статті 41 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» за номером 794-18 від 2.03.2014 року;ч.1 статті 2, ч.1,2, статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» за номером 3166-17 від 10.04.2011 року;статтей:1,2,3,4,5,6,7,10,17,29 2 Закону України «Про інформацію» за номером 2657-12 ,від 13.11.1992 року, постанови Верховної Ради України про введення в дію Закону України «Про інформацію» за номером 2658-XII від 2.10.1992 року; ч.1,2 статті 1,ч.1,2 статті 2 ,ч.1 п.1,3 статті 3, ч.1 п.1,2,3 статті4, ч.1 п.2 статті 5, ч.3 статті 9, ч.4 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за номером 2939-17 від 09.05.2011 року.
Підставою запитуваної інформації є:стаття 20,ч.1,2,3,4статті 49,стаття51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» за номером 794-18 від 2.03.2014 року; пунктів:1,4,5,6,7,8 ч.2 розділу 2 наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» за номером 1000/5 від 18.06.2015 року ,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за номером 736/27181 від 22.06.2015 року. Надайте відповідь на наступне питання:

1)Чи використовує Кабінет Міністрів Ураїни у своїй діяльності бланки документів на яких зафіксована і відображена інформація у паперовій формі і яка є результатом здійснення своїх повноважень ,та обов’язків відповідно до законів України у вигляді прийняття нормативно-правових актів(постанов, розпоряджень)

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту,ст.22 частини 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації" 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

З повагою Вадим Іванович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

צ ̦. 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]