Чи являється паспорт України та ID карта дійсними?

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Roman, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Чи являється паспорт України та ID карта дійсними якщо так багато багато порушень?

Відповідно до Закону України від 18 січня 2001р. №2235-ІІІ ст.5, документом що посвідчує громадянство України є паспорт громадянина України.
Хочу нагадати, що всі правочини, вчинені з використанням підроблених документів, є недійсними. А в деяких випадках і кримінально-караними!

Порушення Паспорта України.

ПОРУШЕННЯ №1 Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був схвалений Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́ Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка), Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише прізвище, ім’я та по батькові, що переводить у статус фізичної особи, це принижує честь та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2 Чому у нас видає паспорт міграційна служба, а не паспортна служба органів внутрішніх справ України? Виходить, що громадяни України є мігранти?
На офіційному сайті ВРУ є постанова ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. положення «Про паспорт громадянина України» в п.2 Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба) після досягнення 16-річного віку.

ПОРУШЕННЯ №3 Обкладинка. Чому прописано УКРАЇНА, ПАСПОРТ, ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ всі слова з великої букви, а в постанові «Перша буква велика, інші маленькі»?
В п.6 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".
На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина України".
Написи відрізняються від постанови про паспорт України. А це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №4 Нумерація сторінок.
В п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.
Чому не пронумерована ПЕРША СТОРІНКА паспорта? Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №5 Пошкоджена обкладинка.
Згідно п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. проперфоровані мають бути лише сторінки, а не обкладинка. Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6 Підпис посадової особи.
Згідно з п. 5.23 УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу (-ів) і прізвища.
В паспорті стоїть тільки підпис без посади особи, ініціалів та прізвища. Це є ПОРУШЕННЯ.

Порушення ID карти громадянина України

ПОРУШЕННЯ №1. Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був СХВАЛЕНИЙ Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́ Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка), Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише прізвище, ім’я та по батькові, та й ще всі слова з великої букви (як назва якогось товару), що переводить у статус фізичної особи, це принижує честь та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2. Порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №2704-VIII від 26.06.2023р.
П.1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
П.6. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
П.8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.
Чому на ID карті присутні написи іноземною мовою. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №3. Як може так бути, що ПОСТАНОВА КМУ №302 від 25 березня 2015р. «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», а саме пункти 6, 7, 15., що суперечать пунктам 1, 3, 5, 6, 8. статті 1. Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №2704-VIII від 26.06.2023р., та Закону України «Про засади державної мовної політики» п.1 статті 13. Мова документів, що посвідчують особу або відомості про неї . Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №4. Не відповідність п.6 Постанови КМУ Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 - УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСУ Постанова КМУ №427 від 22 травня 2019р. а саме § 50. Географічні та адміністративно-територіальні назви, пункту 6. Назви держав пишемо з великої букви. Якщо назва держави чи автономної республіки складається з кількох слів, то всі слова пишемо з великої букви: Украї́на, Руму́нія, Уго́рщина. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №5. Згідно п.11 Постанови КМУ Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 значяться слова “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ”. Тобто громадянин України не є власником власного паспорту, значить він виступає на правах іноземця? При тому за отримання його він сплачує державне мито (пункт 14 «Положення про паспорт громадянина України»). Я правильно розумію? Це все суперечить пункту 1. «Положення про паспорт громадянина України» №2503-ХІІ від 26 червня 1992р. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Тобто громадянин є власником. Це дуже важке ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6
Щоб краще розуміти ситуацію, розглянемо як машинна мова (двійкова система коду) сприяє регістр імен. Наприклад :
АННА 10000010000100000111011000001110110000010000
Анна 10000010000100001111011000011110110000110000
Ми бачимо, що суб’єкт АННА і Анна сприймаються машиною як два абсолютні різні імені. Це не припустимо, бо може статися помилка.

Виходить що паспорт та ID карта фальшиві і не відповідають діючим законам.

З повагою,

Людина Роман

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

[FOI #116042 email]

10 серпня 2023 р. № 17-23/193

Шановний пане Романе!

 

Ваш лист надійшов 09.08.2023 на адресу електронної пошти Секретаріату
Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію.

Згідно із статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка
була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має
містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді на яке необхідно
створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник інформації не володіє
запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею володіти.

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство
щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом
Міністрів.

Прийом та реєстрація звернень громадян регулюється Інструкцією з
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації
(далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від
14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями
(зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і
покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на
підрозділ службового апарату.

Враховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися відповідно до Закону
України «Про звернення громадян» засобами поштового зв’язку (вул. М.
Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в
системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/
або зателефонувати на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі
стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

 

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

От: Roman <[FOI #116042 email]>
Отправлено: 9 августа 2023 г. 12:22
Кому: Publishinfo
Тема: Інформаційний запит - Чи являється паспорт України та ID карта
дійсними?
 
Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із
запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,
прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Чи являється паспорт України та ID карта дійсними якщо так багато  багато
порушень?

Відповідно до Закону України від 18 січня 2001р. №2235-ІІІ ст.5,
документом що посвідчує громадянство України є паспорт громадянина
України.
Хочу нагадати, що всі правочини, вчинені з використанням підроблених
документів, є недійсними. А в деяких випадках і кримінально-караними!

Порушення Паспорта України.

ПОРУШЕННЯ №1 Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються
в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був схвалений Кабінетом Міністрів
України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей,
міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища,
псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир
Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́
Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла
Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор
Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка),
Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та
іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по
батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише
прізвище, ім’я та по батькові, що переводить у статус фізичної особи, це
принижує честь та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2 Чому у нас видає паспорт міграційна служба, а не паспортна
служба органів внутрішніх справ України? Виходить, що громадяни України є
мігранти?
На офіційному сайті ВРУ є постанова ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р.
положення «Про паспорт громадянина України» в п.2 Паспорт громадянина
України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України
паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба)
після досягнення 16-річного віку.

ПОРУШЕННЯ №3 Обкладинка. Чому прописано УКРАЇНА, ПАСПОРТ, ПАСПОРТ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ всі слова з великої букви, а в постанові «Перша буква
велика, інші маленькі»?
В п.6 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. У верхній частині лицьового
боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче зображення Державного
герба України, під ним - напис "Паспорт".
На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного
прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина України".
Написи відрізняються від постанови про паспорт України. А це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №4 Нумерація сторінок.
В п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. Усі сторінки книжечки
пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і
перфоровано серію та номер паспорта.
Чому не пронумерована ПЕРША СТОРІНКА паспорта? Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №5 Пошкоджена обкладинка.
Згідно п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. проперфоровані мають
бути лише сторінки, а не обкладинка. Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6 Підпис посадової особи.
Згідно з п. 5.23 УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003. Підпис
складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо
документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі,
надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу (-ів) і прізвища.
В паспорті стоїть тільки підпис без посади особи, ініціалів та прізвища.
Це є ПОРУШЕННЯ.

Порушення ID карти громадянина України

ПОРУШЕННЯ №1. Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються
в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був СХВАЛЕНИЙ Кабінетом Міністрів
України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей,
міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища,
псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир
Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́
Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла
Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор
Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка),
Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та
іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по
батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише
прізвище, ім’я та по батькові, та й ще всі слова з великої букви (як назва
якогось товару), що переводить у статус фізичної особи, це принижує честь
та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2. Порушення Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» №2704-VIII від 26.06.2023р.
П.1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
П.6. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і
текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського
правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та
обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою
відповідальність, встановлену законом.
П.8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови
міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного
українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також
є фактором єдності і національної безпеки України.
Чому на ID карті присутні написи іноземною мовою. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №3. Як може так бути, що ПОСТАНОВА КМУ №302 від 25 березня
2015р. «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі,
визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», а саме
пункти 6, 7, 15., що суперечать пунктам 1, 3, 5, 6, 8. статті 1. Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
№2704-VIII від 26.06.2023р., та Закону України «Про засади державної
мовної політики» п.1 статті 13. Мова документів, що посвідчують особу або
відомості про неї . Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №4. Не відповідність п.6 Постанови КМУ Про затвердження зразка
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну,
пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення
паспорта громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 - УКРАЇНСЬКОМУ
ПРАВОПИСУ Постанова КМУ №427 від 22 травня 2019р. а саме § 50. Географічні
та адміністративно-територіальні назви, пункту 6. Назви держав пишемо з
великої букви. Якщо назва держави чи автономної республіки складається з
кількох слів, то всі слова пишемо з великої букви: Украї́на, Руму́нія,
Уго́рщина. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №5. Згідно п.11 Постанови КМУ Про затвердження зразка бланка,
технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта
громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 значяться слова “ПАСПОРТ
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ”. Тобто громадянин України не є
власником власного паспорту, значить він виступає на правах іноземця? При
тому за отримання його він сплачує державне мито (пункт 14 «Положення про
паспорт громадянина України»). Я правильно розумію? Це все суперечить
пункту 1. «Положення про паспорт громадянина України» №2503-ХІІ від 26
червня 1992р. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу
власника та підтверджує громадянство України. Тобто громадянин є
власником. Це дуже важке ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6
Щоб краще розуміти ситуацію, розглянемо як машинна мова (двійкова система
коду) сприяє регістр імен. Наприклад :
АННА 10000010000100000111011000001110110000010000
Анна 10000010000100001111011000011110110000110000
Ми бачимо, що суб’єкт АННА і Анна сприймаються машиною як два абсолютні
різні імені. Це не припустимо, бо може статися помилка.

Виходить що паспорт та ID карта фальшиві і не відповідають діючим законам.

З повагою,

Людина Роман

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #116042 email]

Is [Кабінет Міністрів України request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Кабінет Міністрів України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...