Чому в паспорті України та ID карті так багато порушень і що робить далі.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Roman, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Чому в паспорті України та ID карті так багато порушень і що робить далі.

Відповідно до Закону України від 18 січня 2001р. №2235-ІІІ ст.5, документом що посвідчує громадянство України є паспорт громадянина України.
Хочу нагадати, що всі правочини, вчинені з використанням підроблених документів, є недійсними. А в деяких випадках і кримінально-караними!

Порушення Паспорта України.

ПОРУШЕННЯ №1 Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був схвалений Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́ Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка), Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише прізвище, ім’я та по батькові, що переводить у статус фізичної особи, це принижує честь та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2 Чому у нас видає паспорт міграційна служба, а не паспортна служба органів внутрішніх справ України? Виходить, що громадяни України є мігранти?
На офіційному сайті ВРУ є постанова ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. положення «Про паспорт громадянина України» в п.2 Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба) після досягнення 16-річного віку.

ПОРУШЕННЯ №3 Обкладинка. Чому прописано УКРАЇНА, ПАСПОРТ, ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ всі слова з великої букви, а в постанові «Перша буква велика, інші маленькі»?
В п.6 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис "Україна", нижче зображення Державного герба України, під ним - напис "Паспорт".
На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі - зображення Державного прапора України, нижче - напис "Паспорт громадянина України".
Написи відрізняються від постанови про паспорт України. А це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №4 Нумерація сторінок.
В п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровано серію та номер паспорта.
Чому не пронумерована ПЕРША СТОРІНКА паспорта? Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №5 Пошкоджена обкладинка.
Згідно п.5 постанови ВРУ №3423 від 2 вересня 1993р. проперфоровані мають бути лише сторінки, а не обкладинка. Це є ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6 Підпис посадової особи.
Згідно з п. 5.23 УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу (-ів) і прізвища.
В паспорті стоїть тільки підпис без посади особи, ініціалів та прізвища. Це є ПОРУШЕННЯ.

Порушення ID карти громадянина України

ПОРУШЕННЯ №1. Порушення Конституції України. А саме статті 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Згідно §49 УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСА (який був СХВАЛЕНИЙ Кабінетом Міністрів України (Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.)) Власні імена людей, міфологічних осіб, клички тварин:
П.1 З великої букви пишемо власні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська: Іва́н Петро́вич Котляре́вський, Володи́мир Іва́нович Верна́дський, Ле́ся Украї́нка (Лари́са Петрі́вна Ко́сач), Марко́ Вовчо́к (Марі́я Олекса́ндрівна Вілі́нська), Дніпро́ва Ча́йка (Людми́ла Василе́вська-Бере́зіна), Ю́рій Клен (О́свальд Бу́ ргардт), Не́стор Літопи́сець, Клі́рик Остро́зький, також: Кобза́р (про Тараса Шевченка), Каменя́р (про Івана Франка) та ін. У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, що пишуться з дефісом, кожна частина яких починається великою.
В паспорті України перекручене: замість такої послідовності ім’я, по батькові, прізвище, що указуються на статус людини, Держава навмисно пише прізвище, ім’я та по батькові, та й ще всі слова з великої букви (як назва якогось товару), що переводить у статус фізичної особи, це принижує честь та гідність людини. Це є ГРУБИМ ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №2. Порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №2704-VIII від 26.06.2023р.
П.1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
П.6. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
П.8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.
Чому на ID карті присутні написи іноземною мовою. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №3. Як може так бути, що ПОСТАНОВА КМУ №302 від 25 березня 2015р. «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», а саме пункти 6, 7, 15., що суперечать пунктам 1, 3, 5, 6, 8. статті 1. Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №2704-VIII від 26.06.2023р., та Закону України «Про засади державної мовної політики» п.1 статті 13. Мова документів, що посвідчують особу або відомості про неї . Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №4. Не відповідність п.6 Постанови КМУ Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 - УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОПИСУ Постанова КМУ №427 від 22 травня 2019р. а саме § 50. Географічні та адміністративно-територіальні назви, пункту 6. Назви держав пишемо з великої букви. Якщо назва держави чи автономної республіки складається з кількох слів, то всі слова пишемо з великої букви: Украї́на, Руму́нія, Уго́рщина. Це є ПОРУШЕННЯМ.

ПОРУШЕННЯ №5. Згідно п.11 Постанови КМУ Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України від 25 березня 2015 р. № 302 значяться слова “ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Є ВЛАСНІСТЮ УКРАЇНИ”. Тобто громадянин України не є власником власного паспорту, значить він виступає на правах іноземця? При тому за отримання його він сплачує державне мито (пункт 14 «Положення про паспорт громадянина України»). Я правильно розумію? Це все суперечить пункту 1. «Положення про паспорт громадянина України» №2503-ХІІ від 26 червня 1992р. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Тобто громадянин є власником. Це дуже важке ПОРУШЕННЯ.

ПОРУШЕННЯ №6
Щоб краще розуміти ситуацію, розглянемо як машинна мова (двійкова система коду) сприяє регістр імен. Наприклад :
АННА 10000010000100000111011000001110110000010000
Анна 10000010000100001111011000011110110000110000
Ми бачимо, що суб’єкт АННА і Анна сприймаються машиною як два абсолютні різні імені. Це не припустимо, бо може статися помилка.

З повагою,

Людина Роман

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

Відповідно до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 08.02.2021 р. № 19:
1. Приймання службової кореспонденції, що надходить до Верховної Ради України, у тому числі до її органів та Апарату, народних депутатів України здійснюється структурним підрозділом з документального забезпечення засобами поштового зв'язку та/або через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).
2. Звернення у паперовій формі подаються до Верховної Ради України:
1) засобами поштового зв’язку;
2) безпосередньо на особистому прийомі у приймальні Верховної Ради України;
3) через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства;
4) через скриньку "Для звернень громадян", розміщену у приймальні Верховної Ради України за адресою вул. Банкова, 6-8.
Звернення в електронній формі (далі – електронне звернення), надіслане на адресу Верховної Ради України, приймається централізовано структурним підрозділом з питань звернень громадян шляхом заповнення громадянином електронної форми на веб-порталі "Електронний кабінет громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України (режим доступу: https://itd.rada.gov.ua/idsrv/).
Застосування кваліфікованого електронного підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Електронне звернення без кваліфікованого електронного підпису надсилається у вигляді сканованого або фотографованого письмового звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
3. Запит на інформацію подається на вибір запитувача в усній або письмовій формі (засобами поштового зв’язку, факсом, телефоном, електронною поштою (централізовано на єдину електронну адресу запитів на інформацію Апарату [Верховна Рада України request email]), шляхом заповнення електронної форми запиту на інформацію в "Електронному кабінеті громадянина" офіційного веб-сайту Верховної Ради України, через СЕВ ОВВ).

Апарат Верховної Ради України

показати цитоване