Діяльність профспілки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розпорядник інформації: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області
ЄДРПОУ: 40342996
Україна, 65042, Одеська область, місто Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, будинок 6
e-mail: [email address]

Запитувач: Дігол Сергій Олександрович
Тел.: +380678129805
e-mail: [email address]

ЗАПИТУВАНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.
Згідно статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Колективний договір укладається на підприємстві, в установі, організації, а також з фізичною особою, яка використовує найману працю (ст. 11 Кодексу законів про працю України).
Стаття 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» вказує на те, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).
Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) (ст. 52 Закону України «Про державну службу»).
У зв’язку з викладеним вище, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати:
• скановану копію положення про преміювання державних службовців Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, затвердженого відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та погодженого з органом первинної профспілкової організації та яке чинне станом на день подання вказаного запиту;
• скановану копію положення про преміювання працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, які не є державними службовцями, затвердженого відповідно до вимог законодавства та яке є чинним станом на день подання вказаного запиту;
• скановану копію колективного договору між працівниками та адміністрацією Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, який є чинним станом на день подання вказаного запиту, разом з додатками у разі їх наявності.
Звертаю увагу, відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк, а саме не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, на електронну адресу: [email address]

«28» вересня 2023 року

З повагою,

Сергій