Діяльність ТРЦК та СП

Доброго дня!

Олександр, чоловік у правосуб'єктності людина
с громадянством республіки Україна

Ст. 8 Конституції України(далі КУ) каже - В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Відповідно Ст. 9 КУ - Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Статтею 6 Загальної декларації прав людини та статтею 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

Я Олександр , шляхом вільного волевиявлення - заявляю що
я є людина — суб'єкт міжнародного права!

Відповідно ст.3 КУ - Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.Ніхто не може узурпувати державну владу. ст 5 КУ
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.(ст.21 КУ)

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.(ст.22 КУ)

Керуючись статтею 40 КУ - усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що
зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.Конституційний суд у своєму рішенні за номером 8-р/2018 від 11.10.2018 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008... звертає увагу, що ст.40 Конституції України не передбачає можливості обмеження права на звернення кожної людини!!!

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)

На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.
------------
Щодо надання публічної інформації стосовно утворення та
діяльності Територіальних центри комплектування та соціальної підтримки (далї ТРЦК та СП)
1. Яким Законом України (далі ЗУ) були перейменовані, реорганізовані чи
скасовані Військовi комісаріати (Військкомати) ?
2. Відповідно до ст 92. Конституції України (далі КУ) ,надати відповідь,
яким ЗУ були створено ТЦРК та СП ?
3. Відповідно до ст 19. КУ, ,надати відповідь, яким ЗУ регулюється та регламентується діяльність ТЦРК та СП?
4. Які посвідчення у співробітників ТЦК та СП мають бути, яким законом/постановою затверджено їхній зразок?
5. Надати зразок посвідчення співробітника ТЦК та СП відповідно до ст. 57 КУ
6. Які документи мають бути у співробітника ТЦК і СП, що підтверджують його повноваження на перевірку документів громадян. Яким НПА це визначається?
------------
Звертаю вашу увагу на Указ Президента України №109, З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обґрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням
строків, установлених законодавством, безпідставної передачі
розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими
без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними
рішень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян,
порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення
громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до
відповідальності, в тому числі до дисциплінарної відповідальності
за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо
розгляду звернень громадян;

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є принижуванням гідності і заниженням людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, бо фізичні особи з паспортами громадян України на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.

Дякую за відповідь!

З повагою,
Олександр.

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Відповідь та додаток у вкладених файлах.

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

2 Attachments