Для встановлення конституційної правосуб’єктності самої установи/організації

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
01133, м.Київ, Печерський район,
ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/9
З А П И Т Вих. №: ЗПТ 46/21 від 04 травня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Керуючись положеннями ст.ст. 32, 34 і 40 Конституції України, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», звертаюсь до Вашої установи/організації, для встановлення конституційної правосуб’єктності самої установи/організації, а також правоздатності, дієздатності і деліктоздатності керівника даної установи, та відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),
П Р О Ш У:
1. Надати завірену належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003) фотокопію з оригіналу Розпорядчого акту про утворення установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
2. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
3. Надати завірені належним чином відомості (витяг/виписку) про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з кодом (ЄДРПОУ 00032945) установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
4. Надати завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду керівника, та на посади всіх його заступників установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
5. Надати завірені належним чином копії присяг державних службовців, складених конституційними громадянами Українському народові Самостійної Української Держави України а саме: керівником та всіма його заступниками установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
6. Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
7. Надати завірену належним чином копію зразка відбитку (відтиску) гербової печатки установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
8. Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була замовлена гербова печатка установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
9. Надати завірені належним чином відомості стосовно того ким, коли, і на підставі якого документу (надати копію документа) була виготовлена гербова печатка установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
10. Надати завірену належним чином копію договору оренди приміщення/будівлі укладеного з відповідною територіальною громадою Українського народу Самостійної Української Держави України, за фактичним місцем перебування/розташування установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
11. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу реєстраційної картки на підставі якої зареєстровано юридичну особу, установу з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
12. Надати завірену належним чином фотокопію Положення/Статуту відповідно до якого діє юридична особа, установа з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
13. Надати завірені належним чином відомості щодо витрат на утримання і фінансування вашої установи з державного/місцевого бюджету за попередній рік, а також за поточний рік, аж на момент дати надання відповіді на даний запит;
14. Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо загального, кількісного складу офіційно працевлаштованих робітників установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
15. Надати завірені належним чином достовірні відомості про підтвердження конституційного громадянства керівника установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
16. Надати завірені належним чином відомості про реквізити для обслуговування в Казначействі установи з назвою «ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ»;
17. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на мою електронну адресу.
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com
04.05.2021 року
З повагою Тетяна Петрівна Албут

Фонд державного майна України

1 AttachmentФонд державного майна України

1 AttachmentKovalenko O.P., SPFU, Фонд державного майна України

1 Attachment

 

 

From: Demydenko O.A., SPFU <[email address]>
Sent: Wednesday, May 12, 2021 3:04 PM
To: [email address]
Subject:

 

 

Печерська райдержадміністрація,

1 Attachment

Kovalenko O.P., SPFU, Фонд державного майна України

1 Attachment

 

 

From: Demydenko O.A., SPFU <[email address]>
Sent: Tuesday, May 18, 2021 4:50 PM
To: [email address]
Subject: Отправка: Запит.pdf

 

 

Сообщение готово к отправке со следующим файлом или вложенной связкой:
Запит.pdf

Примечание: Для предотвращения заражения компьютерными вирусами почтовые
программы могут запрещать отправление или получение вложенных файлов. 
Проверьте параметры безопасности почтовой программы для обработки
вложений.