Дніпровському міському голові Борису ФІЛАТОВУ

Дніпровському міському голові
Борису ФІЛАТОВУ

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Законом України “Про доступ до публічної інформації” визначено порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес. Закон забезпечує прозорість та відкритість суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не може бути обмежено доступ до інформації шодо володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цього майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали це майно.
Відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді.
Реалізуючи право на доступ до публічної інформації передбачене ст. 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, що відповідає обов'язку, передбаченому ст. 14 цього Закону, розпорядників інформації надавати достовірну, точну та повну інформацію, прошу:
- Надати інформацію про розмір заробітної плати начальника відділу дозвільної документації управління дозвільної процедури з питань зовнішньої реклами Дніпровської міської ради – Шарко Оксани Миколаївни - скільки виплачено, а також скільки нараховано за березень 2024 року, із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавка, премія, матеріальна допомога тощо).
Складений запит відповідає вимогам встановленим ст. 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом, конфіденційною та таємною.
Відповідно до ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно зі ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Статтею 24 Закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачено відповідальність за ненадання відповіді на запит; ненадання інформації на запит; безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З повагою, Олексій Олександрович Овчаренко.
[email address]

Приоритет Управління реклами Дніпровської міської ради,

1 Attachment