Договір оренди, номера ІBAN

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Тетяна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Від Жінки Людини з власним ім'ям Тетяна

До КАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Майдан Петра Калнишевського, 2
місто Кам'янське, 51931
ЄДРПОУ 24604168

17 березня 2023 р.

Запит
про надання публічної інформації
за Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Стаття 34 Конституції України гарантує кожному право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Згідно з положеннями статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Безумовно, запитувана інформація дає змогу зміцнити довіру суспільства до юридичних осіб, що сприяють законному і прозорому формуванні доходів місцевого бюджету та належному обліку коштів, переконатися у тому, що сплата коштів, які мають належати до територіальної громади не відбувається іншим незаконним отримувачам, що є запорукою економічної безпеки України.

Також зауважую, що згідно стаття 29 ЗУ «Про інформацію», інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22, даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Звертаю Вашу увагу, що у даному випадку відмова у наданні інформації є порушенням мого права, гарантованого законодавством. За такі дії розпорядника передбачена адміністративна відповідальність, яка покладається на винну особу, тобто працівника розпорядника (ст. 212-3 КУпАП).

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст.7 Конституції України), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст.140 Конституції України).

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст. 6):
В загальних положеннях (ст.1) зазначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр: адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.

Як зазначено в статті 2 цього закону, місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів), прошу:

1. Надати належним чином завірену копію оригіналу документа - договору на оренду приміщення, де знаходиться ваша юридична особа.
2. Надати належним чином завірену копію оригіналу документа - договору на оренду землі, де знаходиться приміщення вашої юридичнї особи.
3. Надати повну достовірну інформацію до яких бюджетів ваше підприємство/установа вносить плату за використання землі (де знаходиться підприємство/установа), інших природних і трудових ресурсів.
4. Надати номер IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку, на який ваше підприємство/установа вносять плату за використання землі, інших природних і трудових ресурсів.
5. Надати повну достовірну інформацію до яких бюджетів ваше підприємство/установа сплачує податки.
6. Надати номер IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку, на який ваше підприємство/установа сплачує податки.

Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на е-mail.

У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину та перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

Забороняю застосовувати щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з паспортами Громадян України на території унітарної держави, Республіки Україна — (ст.5 Конституція України) не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.

Жінка Людина з власним ім'ям Тетяна

Загальний відділ міської ради,

1 Attachment

Відповідь на Ваш запит надається у строк, обчислений з урахуванням
ст.253 Цивільного кодексу України та ст.67, 73 Кодексу законів про працю.