Договір з додатками на закупівлю

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Денис Баранец, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Денис Баранец

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
копію Договору №39 від 26.01.2017р. з усіма додатками, укладеного КУ "Комунальна установа Тернопільської обласної ради Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер".

З повагою,
Денис

Тернопільська облдержадміністрація

1 Attachment

Äîáðîãî äíÿ, ,

____________________________________________________________________
ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß
ÒÅÐÍÎϲËÜÑÜÊί ÎÁËÄÅÐÆÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯
ì. Òåðíîï³ëü,
âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 8,
e-mail:[адресу приховано]
[адресу приховано]