Фінансування школи №309

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1. Копії усіх запитів/заявок на закупівлю, виділення фінансування, тощо що надійшли від директора загальноосвітньої школи №309 м. Києва на 2021 рік;
2. Інформацію щодо виділення фінансування по вказаним вище запитам загальноосвітньої школи №309 м. Києва;
3. Пояснення причин не фінансування запитів, якщо таке мало місце;
4. Скан-копію Запиту на бюджетне фінансування спеціалізованої загальноосвітньої школи №309 м. Києва на 2021р. за підписом керівника закладу;
5. Скан-копію Кошторису на 2021 р. з розрахунками спеціалізованої загальноосвітньої школи №309 м. Києва. У випадку недофінансування інформацію про те,які статті не покриті;
6. Інформацію щодо запланованих закупівель товарів, робіт та послуг (в тому числі поточного ремонту) які планує здійснити Управління освіти Дарницького району м.Києва у 2021 для потреб загальноосвітньої школи №309 м. Києва .

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформація про суб’єкти владних повноважень не являється конфіденційною, а також до інформації з обмеженим доступом не може відноситися інформація про факти порушення прав і свобод людини та інформація про незаконні дії органів державної влади і їх посадових та службових осіб.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Доступ до публічної інформації може бути обмежений лише на підставі ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація має бути надана не пізніше 5 днів з моменту отримання запиту.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно, а при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером відомо або має бути відомо хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень, а ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу або дисциплінарне стягнення за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Прошу надіслати скановану копію відповіді з номером реєстрації та підписом уповноваженої особи.

З повагою,

Ірина