Фракції Народного Фронту

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Chesno, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Першому заступнику голови фракції
Народний фронт

Тетеруку Андрію Анатолійовичу

Координатора громадського руху ЧЕСНО

ГО “Центр UA”

Круглашова Андрія

ЗАПИТ

Відповідно до Конституції та законів України народний депутат України є представником Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені законом.
Згідно із ч. 1 ст. 7 Закону України “Про статус народного депутата України” народний депутат постійно підтримує зв'язки з виборцями у порядку, встановленому законом. Народні депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону.
З огляду на це відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати інформацію, а саме відомості про приймальні народних депутатів, які є членами фракції “Народний фронт”, обраних як у багатомандатних, так і в одномандатних виборчих округах (із зазначенням місця розташування приймальні та часу, протягом якого здійснюється прийом громадян).
Водночас в порядку Закону України “Про доступ до публічної інформації” просимо надати повний список помічників кожного депутата Вашої фракції, із зазначенням способу працевлаштування та біографічних даних.

Дата: 05.03.2015 А. Круглашов

Chesno

Narodnyi Front, Верховна Рада України

2 Attachments

                                                               
Громадській організації «Центр UA»,

                                                               
координатору громадського руху «Чесно»

                                                                А.
Круглашову

 

 

Шановний пане Андрію!

 

На Ваш запит, що надійшов до депутатської фракції «НАРОДНИЙ ФРОНТ»  06
березня 2015 року, повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була
інформаційним продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних
повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Таким чином, Ви, посилаючись у своєму листі на Закон України «Про доступ
до публічної інформації», не можете, згідно до цього Закону, витребувати
таку інформацію від народних депутатів України та створених ними
депутатських фракцій, оскільки вони у цьому випадку не є розпорядниками
публічної інформації.

 

Щодо надання інформації про приймальні народних депутатів України – членів
депутатської фракції «НАРОДНИЙ ФРОНТ» повідомляємо, що відповідно до
частини 3 статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України»
передбачено забезпечення народних депутатів умовами для виконання
депутатських повноважень, а саме: народний депутат на строк виконання
своїх повноважень забезпечується окремим технічно обладнаним службовим
кабінетом у приміщеннях Верховної Ради України, де постійно підтримує
зв'язки з виборцями у порядку встановленому законом та інформує виборців
про свою депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та
через засоби масової інформації.

У зв’язку з набуттям повноважень обраних народних депутатів України
восьмого скликання на сьогоднішній день вирішується питання оренди
приміщень від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідно державна
власність чи комунальна власність територіальної громади.

Отже, питання щодо забезпечення народних депутатів приймальнями у виборчих
округах на даний час є предметом розгляду та узгодження із місцевими
органами влади чи комунальними підприємствами.

Виходячи з наведеного вище, повідомляємо, що списки приймалень народних
депутатів України - членів депутатської фракції «НАРОДНИЙ ФРОНТ» (із
зазначенням місця розташування приймальні та часу, протягом якого
здійснюється прийом громадян) будуть надані Вам в обов’язковому порядку
пізніше, після остаточного узгодження та узагальнення інформації, яка на
цей час опрацьовується.

 

Щодо надання інформації про помічників-консультантів народних депутатів
України – членів депутатської фракції «НАРОДНИЙ ФРОНТ» із зазначенням
«способу працевлаштування», повідомляємо, що на виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації» Розпорядженням Голови Верховної Ради
України від 29.01.2015 № 77 надано доручення Керівнику Апарату Верховної
Ради України забезпечити оприлюднення та щомісячне оновлення на
веб-сторінках народних депутатів України на офіційному веб-сайті Верховної
Ради України списків їх помічників-консультантів із зазначенням прізвища,
імені та по батькові кожного з помічників-консультантів, а також їх
правового статусу.

Таким чином, Ви можете отримати повну інформацію про всіх
помічників-консультантів народних депутатів України із веб-сайту Верховної
Ради України [1]www.rada.gov.ua, а саме на персональних сторінках народних
депутатів України [2]http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_dep... .
Також на зазначених сторінках Ви можете знайти інформацію про
помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють з
поширенням дії Закону України «Про державну службу» або за строковим
трудовим договором на постійній основі (якщо Ви це мали на увазі під
«способом працевлаштування»).

Користуючись нагодою, надаємо наявну інформацію про
помічників-консультантів народних депутатів України, які входять до складу
нашої фракції  (Додаток 1).

 

Щодо надання інформації про біографічні дані помічників-консультантів
народних депутатів України, повідомляємо, що інформація щодо біографічних
даних помічників-консультантів народних депутатів України є предметом
відання Апарату Верховної Ради України.

Частиною 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
визначено, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або
має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит
належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У
такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня
отримання запиту належним розпорядником.

З огляду на вищевказане, пересилаємо Ваш запит стосовно біографічних даних
помічників-консультантів народних депутатів України на адресу Апарату
Верховної Ради України (лист на ім’я Керівника Апарату Верховної Ради
України  додається).

Разом з тим, відповідно до вимог пункту 4 частини 4 цієї статті, 
зазначаємо, що Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на
інформацію у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України «Про доступ
до публічної інформації».

 

Додаток: зазначене на 18 стор.

 

 

З повагою

 

Перший заступник Голови фракції                                        
                 А.А. Тетерук

References

Visible links
1. http://www.rada.gov.ua/
2. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_dep...

sydorenko-i, Верховна Рада України

1 Attachment