ГАНЬБА! Міністерство охорони здоров'я України порушує законодавство!

Доброго дня!

Міністерством охорони здоров’я України був проігнорований наш запит на отримання публічної інформації від 17.10.2022 щодо державних службовців, які працюють в службі забезпечення діяльності державного секретаря (самостійний відділ), відповідь на який потрібно було надати 24.10.2022.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності.
Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 у задоволенні запиту може бути відмовлено лише у разі наявності одночасно двох умов: відсутності інформації у володінні розпорядника інформації та відсутності у нього обов’язку володіти нею. Якщо інформація відсутня, але розпорядник зобов’язаний нею володіти, то згідно із ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТІ він повинен УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ та ВЖИТИ ЗАХОДІВ щодо набуття (створення) запитаної інформації.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, просимо надати наступну інформацію: прізвища, імена та посади державних службовців служби забезпечення діяльності державного секретаря (самостійний відділ) МОЗ на дату закриття запиту.
Згідно зі ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З огляду на вищезазначене прошу ЗДІЙСНИТИ КОНТРОЛЬ за наданням відповіді на наш запит Міністерством охорони здоров’я України щодо інформації про державних службовців, які працюють службі забезпечення діяльності державного секретаря (самостійний відділ).

З повагою,

STOP CORRUPTION 2022

Доброго дня!

Відкликаю даний запит, оскільки насьогодні відповідь Міністерством охорони здоров'я України надана, хоч із запізненням.

З повагою,

STOP CORRUPTION 2022