ГО ОПГ «Багнет Нації» до ВРУ: щодо надання фотокопії з оригіналу ЗУ від 6 вересня 2022 року № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров’я»

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/164/22 від 10 жовтня 2022 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

На виконання і дотримання правових засад діяльності журналістів визначених Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про інформацію" (2657-12), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про інформаційні агентства" (74/95-ВР), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (539/97-ВР), "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР) та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР), згідно якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), - для об’єктивного інформування населення щодо охорони громадського здоров’я в Україні та опублікування відповідної інформації в спеціальному випуску друкованого засобу масової інформації (газеті) «Багнет Нації» (Свідоцтво ДП № 2303-1041р від 29.03.2021 року) Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (реєстраційний № 1508568 від 01.06.2020 року), звертаємось до Вас і,

П Р О С И М О:
1. Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналів титульної і останніх сторінок (засвідчених Президентом і Головою Верховної Ради України) Закону України від 6 вересня 2022 року № 2573-ІХ «Про систему громадського здоров’я»;
2. Надати достовірні відомості щодо останнього поіменного голосування за проект закону № 4142 «Про систему громадського здоров’я»;
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ, Правління ГО ОПГ «Багнет Нації»
(Реєстр громадських об’єднань Міністерства юстиції України, реєстраційний № 1508568, дата реєстрації - 01.06.2020 року)
(e-mail: [email address])

Дякуємо за розлогі та своєчасні відповіді, надані на наші попередні запити на інформацію!!!

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments