ГО ОПГ «Багнет Нації»: щодо введення надзвичайного стану в Україні – до ВРУ

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/141/21 від 23 грудня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до положень пункту 4 частини другої статті 17 Закону України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану» встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів можливе у разі введення надзвичайного стану з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону, крім заходів, передбачених статтею 16 цього Закону.
В свою чергу пунктом 1 частини другої статті 4 цього Закону чітко визначено, що надзвичайний стан може бути введений в разі, зокрема, виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення.
Згідно порядку введення надзвичайного стану встановленого частиною першою статті 5 цього закону надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
Відповідно до визначення Закону України від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.
Положеннями статті 29 зазначеного закону встановлено, що карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України. Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України. Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації. У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього, визначаються межі території карантину, затверджуються необхідні профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх виконавці та терміни проведення, встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів). Карантин встановлюється на період, необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої діяльності. Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Пунктом першим Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режимі надзвичайної ситуації» зазначено, що з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 березня 2022 року.
Відповідно до положень пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» розділу «Режими функціонування» залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в Україні або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування єдиної державної системи цивільного захисту: повсякденного функціонування; підвищеної готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану.
Відповідно до пункту 22 зазначеної Постанови підставами для тимчасового введення в Україні або в межах конкретної її території для єдиної державної системи цивільного захисту режиму надзвичайної ситуації є: на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація державного рівня; на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня; на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.
Пунктом 23 Постанови визначено, що режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в Україні або в межах конкретної її території вводиться: за рішенням Кабінету Міністрів України - на території усієї держави або її окремих регіонів; за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - на території відповідного регіону; за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування - на території відповідного району (міста).
У період дії надзвичайного стану в разі його введення єдина державна система цивільного захисту функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” та іншими нормативно-правовими актами.
Згідно статті 14 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI (далі – Кодекс) у разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим надзвичайної ситуації.
Частиною другою статті 78 зазначеного Кодексу також визначено, що у разі виникнення надзвичайної ситуації з тяжкими наслідками за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в Україні або у межах конкретної її території тимчасово вводиться режим надзвичайної ситуації.
Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:
1. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок (підписані Президентом України і головою Верховної Ради України) нормативно-правового акту, а саме: Закону України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану»;
2. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок (підписані Президентом України і головою Верховної Ради України) нормативно-правового акту, а саме: Закону України від 6 квітня 2000 року № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
3. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок (підписані Президентом України і головою Верховної Ради України) нормативно-правового акту, а саме: Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI;
4. Надати достовірну інформацію стосовно того, чи вводився (коли-небудь) в Україні надзвичайний стан відповідно до порядку встановленого частиною першою статті 5 Закону України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану»;
5. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ, Правління ГО ОПГ «Багнет Нації»
(Реєстр громадських об’єднань Міністерства юстиції України, реєстраційний № 1508568, дата реєстрації - 01.06.2020 року)
(e-mail: [email address])

Дякуємо за розлогі та своєчасні відповіді на наші попередні запити на інформацію!!!

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

4 Attachments