Громадянство СРСР/УРСР

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

ЗАПИТ
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Копію рішення Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР / Верховної Ради України :
- про вихід Василя Степановича Люзного (народжений 01 травня 1936 року)
із громадянства УРСР/СРСР;
- про втрату Василем Степановичем Люзним громадянства УРСР/СРСР;
- про позбавлення Василя Степановича Люзного громадянства УРСР/СРСР;
- про надання громадянства України із 1991 року по 2022 р.
Відповідь вимагаю надати конкретно,по суті запитання!

Відповідь - копію документу, оформлену належним чином, із зазначенням номера вхідного документу,з розшифровкою підпису відповідальної особи та завірену мокрою печаткою надайте по суті та згідно хронології питань на мою електронну адресу, котру я вказала в формі реєстрації на даному сайті.

Запит на інформацію стосується інформації, необхідної для безпеки та захисту життя на фоні ведення бойових дій на території України і введеного воєнного стану в Україні Указом Президента України No 64/2022, тому відповідь вимагаю надати не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Ав.: Василь

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2022-09-08 09:58, Ірина написав:

показати цитоване

Оскільки опрацювання запиту та надання відповіді на запит передбачає
обробку персональних даних та можливе поширення персональних даних,
повідомляємо про вимоги Закону України "Про захист персональних даних"
(далі-Закон): Відповідно до статті 11 Закону підставами для обробки
персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних
даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт
персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних
даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на
вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який
передбачений законом;

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних
або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків,
коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних
даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.
Також, Законом визначено Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними
даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних
володільцю персональних даних. У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може
перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома
особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні
персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави,
визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його
надходження, якщо інше не передбачено законом.

Законом України "Про доступ до публічної інформації"(далі-Закон)
визначено що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і
використовується розпорядниками інформації, має бути максимально
обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений
законом.
Статею 7 Закону визначено що :

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та
яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням
відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до
конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13
цього Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього
Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її
лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності
такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.

Просимо здійснити запит у відповідності до вищезазначеногго
законодавства та відповідно до вимог Закону України "Про доступ до
публічної інформації"

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів