Громадянство України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дмитро, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

підтверджуючі громадянство України Карамишева Дмитра Віталійовича 29 марта 1980 року народження
з підписом (сами) та печаткою (ками).

Відповідь на запит на інформацію надайте не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року) у вігляді електронної копії паперового примірника на мою електронну адресу, котру я вказав в формі реєстрації на даному сайті.

З повагою,

Дмитро Карамишев

Н.В. Рябова , Державна міграційна служба України

2023-01-08 11:00, Дмитро написав:

показати цитоване

Оскільки опрацювання запиту та надання відповіді на запит передбачає
обробку персональних даних та можливе поширення персональних даних,
повідомляємо про вимоги Закону України "Про захист персональних даних"
(далі-Закон): Відповідно до статті 11 Закону підставами для обробки
персональних даних є:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних
даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт
персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних
даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на
вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який
передбачений законом;

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних
або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків,
коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних
даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і
лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.
Також, Законом визначено Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними
даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних
володільцю персональних даних. У запиті зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і
реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для
фізичної особи - заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит,
посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит;
підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної
особи (для юридичної особи - заявника);

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит,
чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту.

5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може
перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома
особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні
персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави,
визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його
надходження, якщо інше не передбачено законом.

Законом України "Про доступ до публічної інформації"(далі-Закон)
визначено що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і
використовується розпорядниками інформації, має бути максимально
обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений
законом.
Статею 7 Закону визначено що :

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та
яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням
відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до
конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13
цього Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього
Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її
лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності
такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного
добробуту та прав людини.

Просимо здійснити запит у відповідності до вищезазначеногго
законодавства та відповідно до вимог Закону України "Про доступ до
публічної інформації"

--
Наталія Володимирівна Рябова
головний спеціаліст відділу з питань дотримання гендерної рівності та
опрацювання звернень громадян, інформаційних запитів

Доброго дня!

Я, чоловік, який народився 29 березня 1980 року в пологовому будинку селищя міського типу Олександрівка Олександрівського району Донецької області. СВІДОТСТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ було видане 17 квітня 1980 року, про що в книзі реєстрації актів зробленно запис під номером 10(№ 10) на ім'я Карамишев Дмитро Віталійович, серія-номер: IV-HO № 315955 . В якому зазначено місце народження: село Очеретине Олександрівський район Донецька область.

25 листопада 1997 року на СВІДОТСТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ з серією і номером IV-HO № 315955 був виданий паспорт на ім'я Карамишев Дмитро Віталійович Олександрівським РВУМВС України в Донецькій області з серією і номером ВВ 152045 .

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

підтверджуючі громадянство України Карамишева Дмитра Віталійовича 29 марта 1980 року народження
з підписом (сами) та печаткою (ками).

Відповідь на запит на інформацію надайте не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року) у вігляді електронної копії паперового примірника на мою електронну адресу, котру я вказав в формі реєстрації на даному сайті.

З повагою,

Дмитро Карамишев

Державна міграційна служба України

7 AttachmentsУВАГА!!! Електронна адреса [1][email address] є технологічною і
використовується системою електронного документообігу ДМС виключно для
автоматичної розсилки відповідей. Відповідати на листи, що надходять  з
цієї адреси, не потрібно.

У разі необхідності свої листи надсилайте на адреси:

- [2][Державна міграційна служба України request email] – для звернень громадян;

- [3][email address] – для кореспонденції організацій;

- [4][email address] - для кореспонденції органів судової влади.

  

Цей електронний документ створено в системі електронного документообігу
ДМС з використанням електронного цифрового підпису та відповідно до вимог
статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» ([5]http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15) та Закону
України «Про електронні довірчі послуги»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155...) є оригіналом.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може
бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа
може проводитися шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

При необхідності Ви можете здійснити перевірку електронного документа,
скориставшись он-лайн сервісом Акредитованого центру сертифікації ключів
органів юстиції України ([6]https://ca.informjust.ua/verify).

Для цього необхідно:

Для цього необхідно:

1. Розархівувати файли з архіву, який долучено до електронного листа (в
архіві знаходиться файл з розширенням pdf (безпосередньо електронний
документ) та з розширенням p7s (файл електронного цифрового підпису)).

2. Відкрити он-лайн сервіс перевірки ЕЦП (https://ca.diia.gov.ua/verify
або https://czo.gov.ua/verify) .

3. Виділити одночасно два файли (один з розширенням pdf та другий з
розширенням p7s) та перетягнути їх мишкою у попередньо відкрите вікно
он-лайн сервісу перевірки ЕЦП.

4. Після проведення перевірки у вікні он-лайн сервісу буде відображено її
результати. У разі вдалої перевірки інформація про результати
відображається на зеленому фоні.

 

 

Державна міграційна служба України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[Державна міграційна служба України request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. https://ca.informjust.ua/verify