ГУ ДПС у Львівській області

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Микола Сапіга, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Микола Сапіга

Доброго дня!

Від людини за ім’ям Микола,
Українець, Народ України

В ст. 8 Конституції України(далі КУ) вказано: В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Відповідно ст. 9 КУ - чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 6 Загальної декларації прав людини та ст. 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

Я Микола, шляхом вільного волевиявлення - заявляю що
я є людина — суб'єкт міжнародного права!

Відповідно ст.3 КУ - Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.(ст.21 КУ)

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свободВідповідно до (ст. 22 КУ)

Відповідно до ст. 40 КУ - усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Конституційний суд у своєму рішенні за номером 8-р/2018 від 11.10.2018 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008... звертає увагу, що ст. 40 Конституції України не передбачає можливості обмеження права на звернення кожної людини!!!

Відповідно до ст. 19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)

На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

По суті запиту:

Відповідно до ст 92. КУ виключно законами України встановлюються:
"1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; "

1. На підставі яких законів, було створено "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" https://lv.tax.gov.ua/kontakti/ ?

2.Надати належним чином завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" та витяг з Єдиного державного реєстру вищезазначеної юридичної особи.

3. Відповідно до ст 19. КУ надати відповідь, яким ЗУ регулюється та регламентується діяльність "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ"?

4. Яким законом чи постановою було прийнято чи введено в дію "Податковий кодекс України"?

Звертаю вашу увагу на Указ Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управлінні державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян…
Недопущення надання неоднозначних, не обґрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням
строків, установлених законодавством, безпідставної передачі
розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики визнання заяв чи скарг не обґрунтованими
без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними
рішень;

Забороняю:
1. Приєднувати мене до фізичної особи, що є що є приниженням гідності МужЧини та людини.
2. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми “фізична особа”, так як фізичні особи з паспортами громадян УКРАЇНИ на території унітарної держави Республіки Україна — не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.
3. Збір, зберігання, поширення персональних даних

Залишаю за собою усі права. Без шкоди і збитків для мене й мого роду.
Всі права збережено.
Без акцепту. Без обороту на мене, окрім прибутку.

Честь маю ©: Микола син Петра з роду Сапіга

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment

Верховна Рада України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]