Електропостачання

Керуючись стаття 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)

Щодо надання публічної інформації стосовно
1. відключення світла, і тривалість відключень.

Доброго дня!

Керуючись стаття 40 Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Відповідно до ст.19 Загальної декларації прав людини та ст.10 Конвенції прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950 року) кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів, визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе, ратифікованої Законом України №631-ІХ від 20.5.2020)

Щодо надання публічної інформації стосовно
1 Надати, належним чином оформлену відповідно до ДСТУ 4163-2003 та завірену відповідальною посадовою особою з розшифровкою посади, ПІП, власним мокрим підписом та мокрою печаткою копію документу про відключення електроенергії.
2.Часові норми відключення електроенергії.

Так як звернення до людини і громадянина починаються із встановлення власного імені, по батькові, та за іменем роду, вимагаю застосовувати, щодо мене, у разі усного чи письмового звернення в листах, на конвертах, та визначенні мого правового статусу у будь-яких документах відповідно до української національної традиції і саме у такому порядку: 
людина з правами громадянина (Союзу РСР/УРСР) яка є народ Анна Володимирівна Баркая, відповідно УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (СХВАЛЕНО/ Кабінетом Міністрів України Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.), спільним рішенням Президії Національної академії наук України (протокол № 22/10 від 24 жовтня 2018 р.) і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.) ЗАТВЕРДЖЕНО Українською національною комісією з питань правопису (протокол № 5 від 22 жовтня 2018 р.).
§ 49. Власні імена людей.
1. З великої букви пишемо власні імена людей, по-батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська.
Листи та конверти вимагаю відправляти мені виключно у форматі А-4 без перегинів і переломів. Письмові звернення друкувати розміром шрифту не менше 14.
13. Відповідь вимагаю надати у повному обсязі, всебічну, вичерпну, змістовну, офіційну, у 5-ти денний термін, в хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів та надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на вищезазначену поштову адресу.
У випадку, якщо з якихось причин неможливо надати змістовну відповідь по суті запиту – письмово вказати причину та перенаправити запит за належністю відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника зазначеної інформації.
ЗАБОРОНЯЮ:
1. Користуватись презумпцією добросовісності (пункт 5 ст. 12 вашого ЦКУ).
2. Реєструвати звернення від людини, яка є народом та вигодонабувачем прав громадянина (Союзу РСР) на цифрових носіях.
3. Застосовувати, щодо мене у випадках звернення, усного чи письмового, та визначенні мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах, форми «фізична особа», так як фізичні особи з паспортами ГРОМАДЯН УКРАЇНИ на території України - не є громадянами (визначення членів Генеральної Асамблеї ООН 1977р.), і навіть більше не є людьми.
4. Обробляти та передавати третім особам персональні дані фізичної особи, що складаються з конфіденційних даних людини та громадянина з моменту отримання цього повідомлення! А саме будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам) крім використання для виконання вимог цього запиту.

З повагою,

Анна Володимирівна Баркая