Індексація стипендій

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Кузьменко Дмитро, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Кузьменко Дмитро

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

ВМГО «Об’єднана молодь України»
Звертаємось до Вас із проханням повідомити нам загальну кількість студентів та стипендіатів у вашому навчальному закладі та суму індексацій стипендій з вересня 2014р. по квітень 2015р.. На який період йде начислення стипендій студентам у вашому вузі.

Будемо вдячні за вашу відповідь.

З повагою,

Кузьменко Дмитро

Igor Mingazutdinov,

Шановний пане Дмитро!

 

         На Ваш запит від 27.04.2015 року повідомляємо наступне.

         Обов’язок надавати запитувану інформацію, що підпадає під
категорію «публічна» в розумінні частини першої статті 1 Закону України
від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»,
покладається на суб'єктів, названих у Законі «розпорядниками інформації»
(частина перша статті 20). Коло таких розпорядників окреслено в частинах
першій і другій статті 13 Закону:

«1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 

1) суб'єкти владних повноважень — органи державної влади, інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної
Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,
бюджету Автономної Республіки Крим, — стосовно інформації щодо
використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, — стосовно інформації,
пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або
наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями,
— стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за
запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим
Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та
безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідною інформацією)».

         Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка не належить до жодної з указаних
категорій. Він не є ні органом державної влади, ні органом місцевого
самоврядування і відтак жодним іншим чином не потрапляє під категорію
«суб'єкта владних повноважень». Відповідно до пункту 7 статті 1 Закону
України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі — «Закон
про вищу освіту») статус юридичної особи має вищий навчальний заклад (див.
також частину другу статті 167 Цивільного кодексу України), яким у нашій
ситуації виступає Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(далі — «КНУ»). Структурні підрозділи вищого навчального закладу, яким є
Інститут міжнародних відносин, будучи за Статутом КНУ саме структурним
підрозділом останнього (частина 7 статті 33 Закону про вищу освіту),
такого статусу не мають. Таким чином, Інститут не належить ні до
«юридичних осіб», указаних у пункті 2 частини першої статті 13 Закону про
доступ до публічної інформації, ні до «осіб», указаних у пункті 3 (див.
частину першу статті 2 Цивільного кодексу України), надто жодні
повноваження суб'єктів владних повноважень Інституту не делегувались.

З повагою,

Заступник директора Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

І.О.Мінгазутдінов