Інформація щодо розміру заробітних плат, отриманих посадовими особами Іркліївської сільської ради

Доброго дня .

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. При цьому, згідно зі статтею 19 цього самого закону, запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Закон України «Про доступ до публічної інформації», забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету.
Закон України «Про оплату праці» дозволяє надавати відомості про оплату праці іншим особам, коли це передбачено законодавством.
Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі та підлягає наданню відповіді на запит.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закон України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію»

П Р О Ш У:
1 Надати інформацію про структуру та штатний розпис апарату управління Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.
2. Надати інформацію про розмір заробітної плати помісячно за період з 01.01.2021р по 30.09.2021р. із зазначенням складових заробітної плати (оклад, надбавки, премії, матеріальна допомога, лікарняні тощо) таких посадових осіб:
- сільського голови,
- секретаря сільської ради,
- заступника сільського голови,
- керуючого справами виконкому,
- начальників відділів виконавчих органів Іркліївської сільської ради.
3. Надати інформацію про підстави нарахування та виплати особам, зазначених в п.2 запиту, премій із наданням копій розпоряджень, на підставі яких ці нарахування здійснювались.
4. Надати інформацію щодо нарахування та виплати премій вказаним особам, зазначених в п.2 запиту, у вигляді довідки (за формою ПІБ посадової особи – місяць за який сплачувалась премія – вид робіт/досягнень/результат роботи за наслідками яких особу було премійовано).

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.
Формою одержання інформації мною визначено – в електронному вигляді.
Згідно ч.2 ст.7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації».
Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про
доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну
складову (Закон України «Про запобігання корупції»).

Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме – відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців.
Ст.29 Закону України «Про інформацію» містить невичерпний перелік ознак суспільно важливої інформації. Серед якої є й:
- «інформація, що свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману … та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, тощо».
Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері (ст.29 Розділу ІІІ ЗУ «Про запобігання корупції» та забезпечує реалізацію конституційних прав, основоположних свобод і обов’язків, серед яких і Стаття 38 Конституції України: « Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування».
Саме такою суспільно важливою є інформація, що міститься у запитуваній інформації, яка буде використана для громадського контролю з метою запобігання корупції.
З метою економії бюджетних коштів прошу відповідь поштою не надсилати. Відповідь на запит та відскановані копії запитуваних документів прошу надіслати на електронну адресу: [email address] та викласти на сайті https://dostup.pravda.com.ua

Депутат Іркліївської сільської ради,
Голова фракції «Українська Народна Партія» Юрій Сушко

«21» жовтня 2021р.

Сушко Юрій залишив коментар ()

Доброго дня. Відповідь на запит від 21.10.2021р. отримав 29.10.2021р. лист за №1195. Ознайомитися з відповіддю на запит можете за посиланням
https://drive.google.com/drive/folders/1...
Дякуємо платформі сайту "Доступ до правди" за можливості отримання відповідей на запити щодо публічної інформації.
Працюємо й надалі.