Інформація стосовно Карантину та хвороби COVID-19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Поліна Пастернак, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Поліна Пастернак

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Статтею 3 Конституції України (далі по тексту – КУ) визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 КУ).
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 КУ).
Статтею 21 КУ визначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Відповідно до статті 22 КУ права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (стаття 27 КУ).
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (стаття 28 КУ).
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції (стаття 64 КУ).
Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати та права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68 КУ).
У зв'язку з вищевикладеним прошу Вас надати письмову відповідь з нижчеперелічених питань:

1) Чи не суперечать діючі карантинні обмеження та вимоги, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», гарантованим правам та свободам людини, визначених Конституцією України та законами України?

2)Чи скеровувалося подання головного державного санітарного лікаря України про встановлення карантину до центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я? Копію завізованого документу прошу надати.

3)Чи було порушено питання про встановлення карантину на території Україна перед Кабінетом Міністрів України центральним органом виконавчої влади що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я?

У відповіді зазначити дати періодів встановлення карантину та надати відповідні копії завізованих документів.

4)Чи було розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (державного санітарного лікаря України) щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня? Надати копію такого розпорядження.

5)Чи обов’язкове щеплення для людини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?

6)Якою статтею Конституції України або закону України визначено обов’язкову вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?

7)Чи має право людина відмовитися від щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?

8)Яка передбачена відповідальність (санкції) для особи, у разі відмови від щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2? Та у якому Законі це прописано? Зазначити відповідні посилання.

9)Чому примусово примушують вакцинуватися від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, або створюють штучні умови обов’язкового щеплення для працівників центральних органів влади та їх територіальних підрозділів;працівників місцевих державних адміністрацій; працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, нехтуючи гарантованими Конституцією України, правами і свободами людини і громадянина?

10)Чому люди при вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 вимушені підписувати відмову від претензії? Яким законодавчим актом це визначено.

12)Чи існують будь які документи, підтверджуючи, що штучний імунітет вакцинованих людей кращий і безпечний від імунітету людей, які вже перехворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2? Надати копії таких документів.

13)Чи є люди, які щеплені від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 перенощиками хвороби COVID-19 для невакцинованих осіб?

14)Надати статистичні дані щодо летальних випадків людей, які щеплені від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2 вакциною Moderna (mRNA-1273) по Україні у розрізі областей.

15)Чи забезпечувалось державою Україна у 2021 році здійснення відповідних компенсаційних витрат у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 371 за настання будь-яких наслідків, спричинених застосуванням вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування?
В інформації зазначити статистичні дані по регіонам, (з розбивкою по кожному окремо) із зазначенням суми компенсаційні витрат.

16)Чи ведеться моніторинг та статистика побічних наслідків після проведення щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19? Чи передбачено законами чи іншими нормативними актами України ведення такої статистики та моніторингу? Надати копію такого документу.

17) Надати дані щодо тестування вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV,які застосовуються в Україні,в рамках клінічних випробувань за участю людей по всім трьом фазам.

18)Надати статистичні дані за 2020 рік та 2021 рік (станом на дату надання відповіді) щодо захворюваності людей на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 по Україні, у розрізі областей за наступними віковими групами: до 4 років; від 5 до 12 років; від 13 до 18 років; від 19 років до 35 років; від 36 років до 50 років; понад 50 років.

19)Надати статистичні дані за 2020 рік та 2021 рік (станом на дату надання відповіді) щодо летальних випадків людей від гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 по Україні, у розрізі областей за наступними віковими групами: до 4 років; від 5 до 12 років; від 13 до 18 років; від 19 років до 35 років; від 36 років до 50 років; понад 50 років.

20)Надати статистичні дані за 2021 рік (станом на дату надання відповіді) щодо захворюваності людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 після першої дози щеплення від COVID-19 та після другої дози щеплення.

21)Надати статистичні дані за 2021 рік (станом на дату надання відповіді) щодо госпіталізованих людей, які хворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 і потрапили до закладу охорони здоров’я після першої дози щеплення від COVID-19 та після другої дози щеплення.

22)Надати статистичні дані за 2021 рік (станом на дату надання відповіді) щодо летальних випадків людей, які хворіли на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 і померли після першої дози щеплення від COVID-19 та після другої дози щеплення.

23)Чи має право людина, з урахуванням положень статей Конституції України, статті 39¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та статті 286 Цивільного кодексу України, не надавати будь якій посадовій особі відомості щодо підтвердження вакцинації (сертифікат) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 або негативний ПЛР-тест при використанні громадського транспорту, у тому числі залізничного сполучення; при відвідуванні торгово-розважальних центрів, а також на вимогу пред’явлення вищезазначених документів роботодавцю?
Якщо право на таємницю про стан свого здоров’я щодо гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 у людини та громадянина відсутнє, якою статтею Конституції України або закону України визначено розголошення таких відомостей?

24) Надати дані клінічних випробувань щодо успішності застосування вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 на вагітних.

25) Чи є вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 првністю безпечною для вагітної то плоду?

26)Чи рекомендує МОЗ робити щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 вагітним?

27) Надати дані щодо побічних ефектів,в рамках клінічних випробувань,які може спричинити вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 , для вагітної та плоду.

Звертаю увагу на те, що згідно з частиною третьою статті 22 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацію, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Зазначену інформацію прошу надати у визначений законом строк за адресою: Сумська обл.,м. Путивль, вул. Першотравнева, 28 41500 та на електронну скриньку.

Дякую за співпрацю.

З повагою,

Поліна Пастернак

Центр громадського здоров'я МОЗ України,

1 Attachment

З повагою,

Центр громадського здоров'я МОЗ України

* e-mail: [1][email address]

* телефон: [2]+38(044)482-46-02

* [3]phc.org.ua

[4][IMG]

Best regards,

Public Health Center of the MOH of Ukraine

* e-mail: [5][email address]

* phone: [6]+38(044)482-46-02

* [7]phc.org.ua

[8][IMG]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/callto:+380444824602
3. https://phc.org.ua/
4. https://phc.org.ua/
5. mailto:[email address]
6. file:///tmp/callto:+380444824602
7. https://phc.org.ua/
8. https://phc.org.ua/

Public Health Department MOH,

1 Attachment

Вказано правильна електронна адреса

показати цитоване

Центр громадського здоров'я МОЗ України,

1 Attachment

З повагою,

Центр громадського здоров'я МОЗ України

* e-mail: [1][email address]

* телефон: [2]+38(044)482-46-02

* [3]phc.org.ua

[4][IMG]

Best regards,

Public Health Center of the MOH of Ukraine

* e-mail: [5][email address]

* phone: [6]+38(044)482-46-02

* [7]phc.org.ua

[8][IMG]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. file:///tmp/callto:+380444824602
3. https://phc.org.ua/
4. https://phc.org.ua/
5. mailto:[email address]
6. file:///tmp/callto:+380444824602
7. https://phc.org.ua/
8. https://phc.org.ua/