Інформаційний запит

Голова ГО "Громада Вінниччини" Анатолій Банах

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- копію висновку Державної екологічної експертизи щодо розгляду проекту «Реконструкції котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця»;

- копію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, наданого КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця;

- копії актів перевірок чи інших документів щодо дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів на існуючих джерелах, а також не перевищення встановлених величин масових витрат для речовин, для яких не встановлюються нормативи гранично допустимих викидів КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця;

- копії актів перевірок чи інших документів щодо проведення інструментально-лабораторного контролю відповідно до умов наведених у дозволі на викиди КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця;

- копії актів перевірок чи інших документів щодо відповідності фактичних параметрів роботи наявних газоочисних установок проектним показникам відповідно до умов наведених у дозволі на викиди, в тому числі і ефективність очистки від речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця;

- копії актів перевірок чи інших документів щодо проведення виробничого (відомчого) лабораторного контролю за станом забруднення атмосферного повітря КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 128, м. Вінниця.

Вищезазначені сканкопії документів прошу надіслати на електронну адресу.

З повагою,

Голова ГО "Громада Вінниччини" Анатолій Банах

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

На Ваш запит повідомляємо:
відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Пунктом 2 ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
передбачено, що обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається
і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально
обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений
законом.
Пункт 2 ст. 10 вищезазначеного Закону зазначає, що розпорядники
інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані надавати її
безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім
випадків, передбачених законом, вживати заходів щодо унеможливлення
несанкціонованого доступу до неї інших осіб.
Окрім того повідомляємо про неможливість надання копій запитуваних Вами
документів, оскільки матеріали перевірки вказаного Вами підприємства є
документами службового користування що містять конфіденційну інформацію,
яка відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» є інформацією, доступ до якої обмежено фізичною або
юридичною особою, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за
їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.