Інформаційний запит

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Orisya, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
Статтею 3 Конституції України (далі по тексту – КУ) визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8 КУ).
Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 КУ).
Статтею 21 КУ визначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Відповідно до статті 22 КУ права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (стаття 27 КУ).
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (стаття 28 КУ).
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції (стаття 64 КУ).
Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати та права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68 КУ).

У зв’язку з вищевикладеним та у відповідності до статті 34 Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу Вас надати письмову відповідь про наступне:

1. Повідомити території (регіони), які охоплює надзвичайна ситуація. Надати копію документу, яким введено в Україні надзвичайну ситуацію.

2. Хто є керівником робіт по ліквідації надзвичайної ситуації в Україні, із зазначенням прізвища ім’я по батькові.
Надати копію документу, яким призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Україні.

3. Чи має право у відповідності до статті 75 Кодексу цивільного захисту України Міністр охорони здоров’я України бути керівником робіт з ліквідації насідків надзвичайної ситуації в Україні.
4. Надати копію розпорядчого завізованого документу, яким визначено обов’язкове носіння захисної маски для запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

5. Яким розпорядчим документом визначено обов’язкову вакцинацію населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Надати копію зазначеного завізованого документу.

6. Чому відсутні письмові гарантії щодо ефективності та безпечності вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2 з оригіналами підпису, скріплених мокрою печаткою відповідальних осіб.

7. Хто несе відповідальність (конкретна особа) за життя та здоров’я людини після проведення щеплення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусомSARS-CoV-2. Яким документом це регулюється, надати копію такого завізованого документу.

8. Надати копії завізованих документів якими зареєстровані вакцини в Україні від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а саме щодо вакцин BioNTech, Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna, вакцини Оксфордського університету, AstraZeneca.

9. Надати підтверджуючі завізовані документи щодо стандартизації та клінічних випробувань, а також документи, які підтверджують якість вакцин в Україні від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, а саме щодо вакцин BioNTech, Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna, вакцини Оксфордського університету, AstraZeneca.

10. Надати відомості утилізованих вакцин в Україні від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а саме щодо вакцин BioNTech, Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson, Moderna, вакцини Оксфордського університету, AstraZeneca із зазначенням причин утилізації (станом на дату надання відповіді).

11. Чому примусово змушують вакцинуватися від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, працівників центральних органів влади та їх територіальних підрозділів;працівників місцевих державних адміністрацій;працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти.
12. Надати копію завізованого документу (з додатками), яким передбачена обов’язкова вакцинація для вищезазначених працівників.

13. Звертаю увагу на те, що згідно з частиною третьою статті 22 Закону України
«Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацію, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

З повагою,

Orisya

Public Health Department MOH,

4 Attachments

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

Public Health Department MOH,

2 Attachments

вт, 16 лист. 2021 о 17:56 Public Health Department MOH
<[1][email address]> пише:

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Public Health Department MOH,

3 Attachments

вт, 16 лист. 2021 о 17:57 Public Health Department MOH
<[1][email address]> пише:

вт, 16 лист. 2021 о 17:56 Public Health Department MOH
<[2][email address]> пише:

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

--
З повагою
Директорат громадського здоров'я  та профілактики захворюваності МОЗ
України

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]