Інформаційний запит

Ольга Миколаївна Корж людина в правовому статусі Людина

Ольга Миколаївна Корж

Вих. № ГКК/0804/2024
від 08.04.2024 р.

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
її правосуб'єктності. (стаття 16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)
Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду;
це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку
інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, усно,
письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи
іншими способами на свій вибір. (стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права)

Інформаційний запит

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. (ст. 21 Конституції України)
Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. (ст. 23 Конституції України)
Статтею 34-ю Конституції України, гарантовано право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, та право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Враховуючи ст.ст. 1, 3, 8, 19, 21, 23, 34 Конституції України та Конвенцію Ради Європи «Про доступ до офіційних документів», в статті 2-й якої зазначено, що «Кожна Сторона гарантує право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів»,
зобов’язую надати достовірну інформацію з наступних питань:

1. Вказати кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний будинок за адресою: м. Харків, вул. Селянська, 76, та його прибудинкова територія.
2. Хто є власником запитуваної земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний будинок за адресою: м. Харків, вул. Селянська, 76, та прибудинкової території?

Повідомити про отримання інформаційного запиту.
Надати відповідь у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів запиту, належним порядком оформлену та завірену відповідальною особою, з вказанням посади відповідальної особи і повною розшифровкою прізвища ім’я по батькові.
Якщо ви не володієте запитуваною інформацією в цілому або в якійсь частині запиту, то переадресуйте запит до належного розпорядника інформації.

Категорично забороняю застосовувати до Ольги Миколаївни Корж презумпції та фікції.
Категорично забороняю збирати, зберігати, поновлювати, використовувати, поширювати, передавати третім особам відомості про Ольгу Миколаївну Корж, а також дані ПЕРСОНИ (фікції), створеної на її Родове ім’я, включаючи транскордонну передачу.

Зобов’язую, з теперішнього часу і в майбутньому, звертатися до автора так і тільки так: Ольга Миколаївна Корж.

З повагою
Ольга Миколаївна Корж

Аліна Бєлякова, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Документ 226/0/69-24 від 11.04.2024

Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації в Харківській обл, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment

Управління Державного земельного кадастру в Харківській обл, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment